Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Alkutuotanto
Kuukausi
Aarno Uusikallion ideoinnin ja mietinnän myötä syntyi laite, jolla voi istuttaa perunaa maahan helposti

Aarno Uu­si­kal­lion ideoin­nin ja mie­tin­nän myötä syntyi laite, jolla voi is­tut­taa perunaa maahan hel­pos­ti

29.09.2022 11:08
Tilaajille
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 21:00
Tilaajille
Toni Kippolan uusi pihattonavetta

Toni Kip­po­lan uusi pi­hat­to­na­vet­ta

28.09.2022 14:52
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

18.09.2022 21:00
Tilaajille
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

15.09.2022 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Suomi osaksi Rauhanleipäverkostoa – Rauhanpeltoon siunatut siemenet Kärsämäellä

Suomi osaksi Rau­han­lei­pä­ver­kos­toa – Rau­han­pel­toon siu­na­tut sie­me­net Kär­sä­mäel­lä

13.08.2022 13:30
Tilaajille
Rauhanpelto siunataan tänään Kärsämäellä Paanukirkolla

Rau­han­pel­to siu­na­taan tänään Kär­sä­mäel­lä Paa­nu­kir­kol­la

12.08.2022 06:00
Tilaajille
Tulossa keskinkertainen hunajakesä, arvioi pyhäjokinen mehiläistarhaaja – "Ei päästä viime kesän lukemiin"

Tulossa kes­kin­ker­tai­nen hu­na­ja­ke­sä, arvioi py­hä­jo­ki­nen me­hi­läis­tar­haa­ja – "Ei päästä viime kesän lu­ke­miin"

07.08.2022 21:00
Tilaajille
Tällä marssilla Z-kirjain ei pelota –Raahen seudun Zetoristit ajavat letkana Kainuuseen ja Savoon

Tällä mars­sil­la Z-kir­jain ei pelota –Raahen seudun Ze­to­ris­tit ajavat letkana Kai­nuu­seen ja Savoon

26.07.2022 21:00
Tilaajille
Riistaa ja metsäneläimiä lasketaan jälleen –Katso, minkä lajien määrää vapaaehtoiset selvittävät

Riistaa ja met­sän­eläi­miä las­ke­taan jälleen –Katso, minkä lajien määrää va­paa­eh­toi­set sel­vit­tä­vät

18.07.2022 17:10
Tilaajille
"Perunalle toivoisin kunnianpalautusta julkisissa keittiöissä ja ravintolakäytössä" –Näin kirjoittaa kärsämäkinen Jari Ahlholm maaseudun nykytilaa pohtiessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pe­ru­nal­le toi­voi­sin kun­nian­pa­lau­tus­ta jul­ki­sis­sa keit­tiöis­sä ja ra­vin­to­la­käy­tös­sä" –Näin kir­joit­taa kär­sä­mä­ki­nen Jari Ahlholm maa­seu­dun ny­ky­ti­laa poh­ties­saan

07.07.2022 11:06
Tilaajille
Tossufutis saanee jatkoa Oulaisissa, Rieska-Leader puoltaa alueen kehityshankkeita yli 100 000 eurolla

Tos­su­fu­tis saanee jatkoa Ou­lai­sis­sa, Ries­ka-Lea­der puoltaa alueen ke­hi­tys­hank­kei­ta yli 100 000 eurolla

07.06.2022 08:20
Tilaajille
Kierrätysparistoista lannoitetta: Kärsämäkinen yritys palkittiin lupaavana kasvuyrityksenä, uskotaan kansainväliseen menestykseen

Kier­rä­tys­pa­ris­tois­ta lan­noi­tet­ta: Kär­sä­mä­ki­nen yritys pal­kit­tiin lu­paa­va­na kas­vuy­ri­tyk­se­nä, us­ko­taan kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen

02.06.2022 17:00
Tilaajille
Lehonsaaren tankkausasema laajentaa toimintaansa, jo nyt Haapavedellä käy useita biokaasuautoilijoita päivässä

Le­hon­saa­ren tank­kaus­ase­ma laa­jen­taa toi­min­taan­sa, jo nyt Haa­pa­ve­del­lä käy useita bio­kaa­su­au­toi­li­joi­ta päi­väs­sä

02.06.2022 06:00
Tilaajille
Haapavetinen Janne Vuorenmaa kertoo, miten Lehonsaaren biokaasulaitos lähti kehittymään ja toimii nyt julkisena tankkausasemana

Haa­pa­ve­ti­nen Janne Vuo­ren­maa kertoo, miten Le­hon­saa­ren bio­kaa­su­lai­tos lähti ke­hit­ty­mään ja toimii nyt jul­ki­se­na tank­kaus­ase­ma­na

01.06.2022 13:26
Tilaajille
Timo Kukkola selvittää maatilojen kiinnostusta biokaasutuotantoon: "Olisi pitänyt saada Oulaisissa jalalle jo 20 vuotta sitten"

Timo Kukkola sel­vit­tää maa­ti­lo­jen kiin­nos­tus­ta bio­kaa­su­tuo­tan­toon: "Olisi pitänyt saada Ou­lai­sis­sa jalalle jo 20 vuotta sitten"

25.05.2022 13:30
Tilaajille
Toivottavasti nuoresta polvesta löytyy tiloille jatkajia ja maataloustöihin lomittajia
Pääkirjoitus

Toi­vot­ta­vas­ti nuo­res­ta pol­ves­ta löytyy ti­loil­le jat­ka­jia ja maa­ta­lous­töi­hin lo­mit­ta­jia

25.05.2022 12:02
Tilaajille
20 maatalouslomittajalle olisi heti töitä Oulaisissa ja lähikunnissa –Tiloilla tiukka tilanne, kun navettatöihin ei saada tekijöitä

20 maa­ta­lous­lo­mit­ta­jal­le olisi heti töitä Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­kun­nis­sa –Ti­loil­la tiukka ti­lan­ne, kun na­vet­ta­töi­hin ei saada te­ki­jöi­tä

24.05.2022 21:00
Tilaajille
"Suomalainen huoltovarmuus on kriisissä" -Näin toteaa maanviljelijä Pasi Lahtinen Oulaisista

"Suo­ma­lai­nen huol­to­var­muus on krii­sis­sä" -Näin toteaa maan­vil­je­li­jä Pasi Lah­ti­nen Ou­lai­sis­ta

24.05.2022 13:08
Tilaajille
Lähiruokaa repussa, Elina Piipolla kulkevat taimetkin takataskussa –Merijärven MTK selvittää lähipalveluiden tarpeita ja markkinoita juhlavuoden kunniaksi

Lä­hi­ruo­kaa re­pus­sa, Elina Pii­pol­la kul­ke­vat tai­met­kin ta­ka­tas­kus­sa –Me­ri­jär­ven MTK sel­vit­tää lä­hi­pal­ve­lui­den tar­pei­ta ja mark­ki­noi­ta juh­la­vuo­den kun­niak­si

19.05.2022 13:30
Tilaajille