Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
Laitalan-tila ehti olla tyhjillään kahdeksan vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryhtyivät tilalle yrittäjiksi

Lai­ta­lan-ti­la ehti olla tyh­jil­lään kah­dek­san vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryh­tyi­vät tilalle yrit­tä­jik­si

15.12.2022 17:00
Tilaajille
24 satatonnaria palkittiin alueella

24 sa­ta­ton­na­ria pal­kit­tiin alueel­la

15.12.2022 13:30
Tilaajille
Tutustutaan Noora ja Mikko Salmun tilaan Merijärvellä

Tu­tus­tu­taan Noora ja Mikko Salmun tilaan Me­ri­jär­vel­lä

15.12.2022 10:33
Tilaajille
"Hamppuhankkeet eivät saa jäädä pipertämiseksi", tähdennettiin hamppuseminaarissa, joka kokosi yhteen asiantuntijat, hankeihmiset ja yrittäjät –hampputehdas  tulossa Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan

"Hamp­pu­hank­keet eivät saa jäädä pi­per­tä­mi­sek­si", täh­den­net­tiin hamp­pu­se­mi­naa­ris­sa, joka kokosi yhteen asian­tun­ti­jat, han­ke­ih­mi­set ja yrit­tä­jät –hamp­pu­teh­das  tu­los­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ete­lä­osaan

08.12.2022 21:00
Tilaajille
Tukien maksun aikataulumuutos voi tuoda maatalousyrittäjille harmia – ensi vuonna starttaa peltolohkojen ilmasta käsin tarkkailu

Tukien maksun ai­ka­tau­lu­muu­tos voi tuoda maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le harmia – ensi vuonna start­taa pel­to­loh­ko­jen ilmasta käsin tark­kai­lu

31.10.2022 06:00
Tilaajille
Merijärvellä puhunut MTK:n Juha Marttila rohkaisi maanviljelijöitä uskomaan tulevaisuuteen: "Teette arvokkainta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää itsestäänselviä asioita"

Me­ri­jär­vel­lä puhunut MTK:n Juha Mart­ti­la roh­kai­si maan­vil­je­li­jöi­tä us­ko­maan tu­le­vai­suu­teen: "Teette ar­vok­kain­ta työtä. Lämpö, leipä ja turva eivät ole enää it­ses­tään­sel­viä asioi­ta"

29.10.2022 22:52
Tilaajille
Aarno Uusikallion ideoinnin ja mietinnän myötä syntyi laite, jolla voi istuttaa perunaa maahan helposti

Aarno Uu­si­kal­lion ideoin­nin ja mie­tin­nän myötä syntyi laite, jolla voi is­tut­taa perunaa maahan hel­pos­ti

29.09.2022 11:08
Tilaajille
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 21:00
Tilaajille
Toni Kippolan uusi pihattonavetta

Toni Kip­po­lan uusi pi­hat­to­na­vet­ta

28.09.2022 14:52
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

18.09.2022 21:00
Tilaajille
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

15.09.2022 21:00
Tilaajille
Suomi osaksi Rauhanleipäverkostoa – Rauhanpeltoon siunatut siemenet Kärsämäellä

Suomi osaksi Rau­han­lei­pä­ver­kos­toa – Rau­han­pel­toon siu­na­tut sie­me­net Kär­sä­mäel­lä

13.08.2022 13:30
Tilaajille
Rauhanpelto siunataan tänään Kärsämäellä Paanukirkolla

Rau­han­pel­to siu­na­taan tänään Kär­sä­mäel­lä Paa­nu­kir­kol­la

12.08.2022 06:00
Tilaajille
Tulossa keskinkertainen hunajakesä, arvioi pyhäjokinen mehiläistarhaaja – "Ei päästä viime kesän lukemiin"

Tulossa kes­kin­ker­tai­nen hu­na­ja­ke­sä, arvioi py­hä­jo­ki­nen me­hi­läis­tar­haa­ja – "Ei päästä viime kesän lu­ke­miin"

07.08.2022 21:00
Tilaajille
Tällä marssilla Z-kirjain ei pelota –Raahen seudun Zetoristit ajavat letkana Kainuuseen ja Savoon

Tällä mars­sil­la Z-kir­jain ei pelota –Raahen seudun Ze­to­ris­tit ajavat letkana Kai­nuu­seen ja Savoon

26.07.2022 21:00
Tilaajille
Riistaa ja metsäneläimiä lasketaan jälleen –Katso, minkä lajien määrää vapaaehtoiset selvittävät

Riistaa ja met­sän­eläi­miä las­ke­taan jälleen –Katso, minkä lajien määrää va­paa­eh­toi­set sel­vit­tä­vät

18.07.2022 17:10
Tilaajille
"Perunalle toivoisin kunnianpalautusta julkisissa keittiöissä ja ravintolakäytössä" –Näin kirjoittaa kärsämäkinen Jari Ahlholm maaseudun nykytilaa pohtiessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Pe­ru­nal­le toi­voi­sin kun­nian­pa­lau­tus­ta jul­ki­sis­sa keit­tiöis­sä ja ra­vin­to­la­käy­tös­sä" –Näin kir­joit­taa kär­sä­mä­ki­nen Jari Ahlholm maa­seu­dun ny­ky­ti­laa poh­ties­saan

07.07.2022 11:06
Tilaajille
Tossufutis saanee jatkoa Oulaisissa, Rieska-Leader puoltaa alueen kehityshankkeita yli 100 000 eurolla

Tos­su­fu­tis saanee jatkoa Ou­lai­sis­sa, Ries­ka-Lea­der puoltaa alueen ke­hi­tys­hank­kei­ta yli 100 000 eurolla

07.06.2022 08:20
Tilaajille
Kierrätysparistoista lannoitetta: Kärsämäkinen yritys palkittiin lupaavana kasvuyrityksenä, uskotaan kansainväliseen menestykseen

Kier­rä­tys­pa­ris­tois­ta lan­noi­tet­ta: Kär­sä­mä­ki­nen yritys pal­kit­tiin lu­paa­va­na kas­vuy­ri­tyk­se­nä, us­ko­taan kan­sain­vä­li­seen me­nes­tyk­seen

02.06.2022 17:00
Tilaajille