Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Alkutuotanto
"Hävikkiruoka on kallein ruokamme" –Miten PPE Köökin ensimmäinen toimintavuosi on mennyt?

"Hä­vik­ki­ruo­ka on kallein ruo­kam­me" –Miten PPE Köökin en­sim­mäi­nen toi­min­ta­vuo­si on mennyt?

22.11.2023 09:00
Tilaajille
Perunaa tulee Vihannin tehtaalle parhaimpina päivinä yli miljoona kiloa

Perunaa tulee Vi­han­nin teh­taal­le par­haim­pi­na päivinä yli mil­joo­na kiloa

07.10.2023 06:00
Tilaajille
Peltotukien hakemusta ehtii vielä korjata ja täydentää – osalla maatiloista tukia vielä hakematta

Pel­to­tu­kien ha­ke­mus­ta ehtii vielä korjata ja täy­den­tää – osalla maa­ti­lois­ta tukia vielä ha­ke­mat­ta

11.09.2023 17:00
Tilaajille
Kärsämäellä kylvetyt rauhansiemenet muuttuvat leiväksi Slovakiassa

Kär­sä­mäel­lä kyl­ve­tyt rau­han­sie­me­net muut­tu­vat lei­väk­si Slo­va­kias­sa

03.09.2023 06:00
Tilaajille
Kalajoelle on avattu Suomen suurin aurinkopuisto tuulivoimapuiston yhteyteen

Ka­la­joel­le on avattu Suomen suurin au­rin­ko­puis­to tuu­li­voi­ma­puis­ton yh­tey­teen

22.08.2023 06:00
Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo vaatimuksia eläinten vedensaantiin ja pito-olosuhteisiin

Uusi eläin­ten hy­vin­voin­ti­la­ki tuo vaa­ti­muk­sia eläin­ten ve­den­saan­tiin ja pi­to-olo­suh­tei­siin

13.07.2023 17:00
Tilaajille
Kuivuus kiusasi viljasadon kehitystä – sään ääri-ilmiöt ovat tulleet jäädäkseen

Kuivuus kiusasi vil­ja­sa­don ke­hi­tys­tä – sään ää­ri-il­miöt ovat tulleet jää­däk­seen

05.07.2023 21:00
Tilaajille
Metsäkatoasetuksen vuoksi navettahankkeet jäissä toistaiseksi – Pohjois-Pohjanmaalla pankit ovat hylänneet lainahakemuksia

Met­sä­ka­to­ase­tuk­sen vuoksi na­vet­ta­hank­keet jäissä tois­tai­sek­si – Poh­jois-Poh­jan­maal­la pankit ovat hy­län­neet lai­na­ha­ke­muk­sia

21.06.2023 21:00
Tilaajille
Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

Arno Kasvi muis­tut­ti ko­ti­tar­ve­vil­je­lyn hyö­dyis­tä

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Katso video: Kuusi historiallista traktoria ja kyntöauraa muutti pellon kauniiksi kiivuiksi Oulaisissa

Katso video: Kuusi his­to­rial­lis­ta trak­to­ria ja kyn­tö­au­raa muutti pellon kau­niik­si kii­vuik­si Ou­lai­sis­sa

25.05.2023 13:18
Tilaajille
Kyntönäytös Oulaisissa: Kuusi vanhaa traktoria käänsi pellon kauniille kiivuille

Kyn­tö­näy­tös Ou­lai­sis­sa: Kuusi vanhaa trak­to­ria käänsi pellon kau­niil­le kii­vuil­le

25.05.2023 13:11
Tilaajille
Laaksojen Maitokunta palkitsi tuottajia pitkistä ja laadukkaista maidontuotannon vuosista –Katso palkittujen nimet

Laak­so­jen Mai­to­kun­ta pal­kit­si tuot­ta­jia pit­kis­tä ja laa­duk­kais­ta mai­don­tuo­tan­non vuo­sis­ta –Katso pal­kit­tu­jen nimet

02.05.2023 15:31
Tilaajille
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

15.04.2023 21:00
Tilaajille
Ennallistamislinjauksia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huomioida, että kaikki maat ovat erilaisia

En­nal­lis­ta­mis­lin­jauk­sia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huo­mioi­da, että kaikki maat ovat eri­lai­sia

08.04.2023 14:00
Tilaajille
Neljä bakteeria syö toinen toistaan ja viimeinen piereskelee metaania – Näin toimii haapavetisen maatilan biokaasulaitos, jonka tuotoksia maitoauto tankkaa

Neljä bak­tee­ria syö toinen tois­taan ja vii­mei­nen pie­res­ke­lee me­taa­nia – Näin toimii haa­pa­ve­ti­sen maa­ti­lan bio­kaa­su­lai­tos, jonka tuo­tok­sia mai­to­au­to tankkaa

21.03.2023 06:00
Tilaajille
Maatalousmuovien keräämiseen uutta potkua – keräyksen piiriin tulevat ensin paali- ja aumamuovit

Maa­ta­lous­muo­vien ke­rää­mi­seen uutta potkua – ke­räyk­sen piiriin tulevat ensin paali- ja au­ma­muo­vit

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Maatalouden uusi tukikausi toi tukun muutoksia – yksi on aktiiviviljelijän entistä tarkempi tarkastelu

Maa­ta­lou­den uusi tu­ki­kau­si toi tukun muu­tok­sia – yksi on ak­tii­vi­vil­je­li­jän entistä tar­kem­pi tar­kas­te­lu

18.02.2023 13:30
Tilaajille
Hani-poni ja ravuri-ruuna treenaavat yhdessä: Hannele Purontakasen uuden tallin karsinapaikat täyttyvät

Ha­ni-po­ni ja ra­vu­ri-ruu­na tree­naa­vat yh­des­sä: Hannele Pu­ron­ta­ka­sen uuden tallin kar­si­na­pai­kat täyt­ty­vät

16.02.2023 06:00
Tilaajille
Made pääsee nahkastaan kolmessa sekunnissa –Oulaistelainen Paavo Erkkilä on pyytänyt elämänsä aikana tuhansia mateita

Made pääsee nah­kas­taan kol­mes­sa se­kun­nis­sa –Ou­lais­te­lai­nen Paavo Erkkilä on pyy­tä­nyt elä­män­sä aikana tu­han­sia mateita

09.02.2023 14:00
Tilaajille
Laitalan-tila ehti olla tyhjillään kahdeksan vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryhtyivät tilalle yrittäjiksi

Lai­ta­lan-ti­la ehti olla tyh­jil­lään kah­dek­san vuotta, Noora ja Mikko Salmu ryh­tyi­vät tilalle yrit­tä­jik­si

15.12.2022 17:00
Tilaajille