Päivittyvä nimilista: Kevään 2022 uudet yliop­pi­laat: Katso ni­mi­lis­ta täältä

Radio Kaleva: Täältä voit kuun­nel­la kanavaa netin kautta

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Py­hä­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Alkutuotanto
Kuukausi
Lähiruokaa repussa, Elina Piipolla kulkevat taimetkin takataskussa –Merijärven MTK selvittää lähipalveluiden tarpeita ja markkinoita juhlavuoden kunniaksi

Lä­hi­ruo­kaa re­pus­sa, Elina Pii­pol­la kul­ke­vat tai­met­kin ta­ka­tas­kus­sa –Me­ri­jär­ven MTK sel­vit­tää lä­hi­pal­ve­lui­den tar­pei­ta ja mark­ki­noi­ta juh­la­vuo­den kun­niak­si

19.05.2022 13:30
Tilaajille
Polvi polvelta metsä haltuun – erämaissa on kiinni isoja omistuksia

Polvi pol­vel­ta metsä haltuun – erä­mais­sa on kiinni isoja omis­tuk­sia

18.05.2022 21:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi palkkaa eläinlääkäreitä: "Jos eläinlääkäritilanne ei muutu, eläinlääkärit ehtivät hoitaa vain kiireelliset tapaukset"

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palkkaa eläin­lää­kä­rei­tä: "Jos eläin­lää­kä­ri­ti­lan­ne ei muutu, eläin­lää­kä­rit ehtivät hoitaa vain kii­reel­li­set ta­pauk­set"

18.05.2022 13:30
Tilaajille
Valtio tukee maataloustuottajia 45 miljoonan euron energiaveron lisäpalautuksella

Valtio tukee maa­ta­lous­tuot­ta­jia 45 mil­joo­nan euron ener­gia­ve­ron li­sä­pa­lau­tuk­sel­la

23.04.2022 13:30
Vanhemmat
Kärsämäki viestitti ministeriöön, aiheena raivattujen peltojen tukikelpoisuus

Kär­sä­mä­ki vies­tit­ti mi­nis­te­riöön, aiheena rai­vat­tu­jen pel­to­jen tu­ki­kel­poi­suus

07.04.2022 11:00
Tilaajille
Tuet varmistavat kotimaisen ruoan riittävyyden ja kehittävät maaseudun palveluita – viime vuoden tukipotti oli noin kaksi miljardia euroa

Tuet var­mis­ta­vat ko­ti­mai­sen ruoan riit­tä­vyy­den ja ke­hit­tä­vät maa­seu­dun pal­ve­lui­ta – viime vuoden tu­ki­pot­ti oli noin kaksi mil­jar­dia euroa

20.03.2022 10:00
Tilaajille
Asiaa Merijärvellä 2040-luvulla! Kuvitteellinen katsaus tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asiaa Me­ri­jär­vel­lä 2040-lu­vul­la! Ku­vit­teel­li­nen katsaus tu­le­vai­suu­teen

10.03.2022 15:46
Tilaajille
Puhdas ruoka on alueemme voimavara –Ruokamatkailun kehittäminen on käynnissä
Pääkirjoitus

Puhdas ruoka on alueem­me voi­ma­va­ra –Ruo­ka­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­nen on käyn­nis­sä

10.03.2022 15:43
Tilaajille
Helmi palkkaa valvontaeläinlääkärin: "Kunnalliselle puolelle eläinlääkäreitä on haastavampi saada"

Helmi palkkaa val­von­tae­läin­lää­kä­rin: "Kun­nal­li­sel­le puo­lel­le eläin­lää­kä­rei­tä on haas­ta­vam­pi saada"

03.01.2022 06:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos tuo paljon uutta viljelijän työhön – muutosten listalla on sekä hyötyjä että haittoja

Il­mas­ton­muu­tos tuo paljon uutta vil­je­li­jän työhön – muu­tos­ten lis­tal­la on sekä hyötyjä että hait­to­ja

02.01.2022 16:00
Tilaajille
Luke: Vuoden 2021 viljasato oli pienin 30 vuoteen – ohrasato yhtä huono lähes 50 vuotta sitten

Luke: Vuoden 2021 vil­ja­sa­to oli pienin 30 vuoteen – oh­ra­sa­to yhtä huono lähes 50 vuotta sitten

19.12.2021 08:00
Tilaajille
Kolmen eläinlääkärin vaje Siikajoen, Raahen ja Pyhäjoen alueella - yhteistoiminta-alue ostaa päivystyspalvelua yksityiseltä eläinlääkäriasemalta

Kolmen eläin­lää­kä­rin vaje Sii­ka­joen, Raahen ja Py­hä­joen alueel­la - yh­teis­toi­min­ta-alue ostaa päi­vys­tys­pal­ve­lua yk­si­tyi­sel­tä eläin­lää­kä­ri­ase­mal­ta

16.12.2021 21:00
Tilaajille
Kotimaista luomusiitepölyä tuotetaan Oulaisissa – "Suomalainen luonnontuote on luotettava"

Ko­ti­mais­ta luo­mu­sii­te­pö­lyä tuo­te­taan Ou­lai­sis­sa – "Suo­ma­lai­nen luon­non­tuo­te on luo­tet­ta­va"

14.11.2021 11:00
Tilaajille
Laadukas maito ei synny sattumalta, haapavetiset Kyösti ja Heikki Ahola ovat tuottaneet korkealaatuista maitoa jo 50 vuoden ajan

Laa­du­kas maito ei synny sat­tu­mal­ta, haa­pa­ve­ti­set Kyösti ja Heikki Ahola ovat tuot­ta­neet kor­kea­laa­tuis­ta maitoa jo 50 vuoden ajan

09.10.2021 18:00
Tilaajille
Jättimäinen puolen Suomen kokoinen lomitusalue tulollaan, maatalouslomittajaa mietityttää: "Pelkona on, että työmatkat vain pitenevät"

Jät­ti­mäi­nen puolen Suomen ko­koi­nen lo­mi­tus­alue tu­lol­laan, maa­ta­lous­lo­mit­ta­jaa mie­ti­tyt­tää: "Pel­ko­na on, että työ­mat­kat vain pi­te­ne­vät"

03.10.2021 12:00
Tilaajille
Oulaistelaiselle Sompin maatalousyhtymälle myönnettiin palkinto hyvälaatuisesta maidosta kolmen vuosikymmenen aikana

Ou­lais­te­lai­sel­le Sompin maa­ta­lous­yh­ty­mäl­le myön­net­tiin pal­kin­to hy­vä­laa­tui­ses­ta mai­dos­ta kolmen vuo­si­kym­me­nen aikana

13.07.2021 16:55
Tilaajille
Viljelijätukien haku sujui rutiinilla toisena koronavuonna – maatiloista 95 prosenttia lähetti tukihakemuksensa verkossa

Vil­je­li­jä­tu­kien haku sujui ru­tii­nil­la toisena ko­ro­na­vuon­na – maa­ti­lois­ta 95 pro­sent­tia lähetti tu­ki­ha­ke­muk­sen­sa ver­kos­sa

21.06.2021 08:48
Tilaajille
Peltovalvonnat alkoivat Pohjois-Pohjanmaalla

Pel­to­val­von­nat al­koi­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la

18.06.2021 15:00
Tilaajille
Viljelijätukien valvonnat alkavat kesäkuun puolivälissä

Vil­je­li­jä­tu­kien val­von­nat alkavat ke­sä­kuun puo­li­vä­lis­sä

11.06.2021 15:00
Tilaajille
Katso video: Toukosiunaus Korhosen tilan kylvöille ja kylväjille

Katso video: Tou­ko­siu­naus Kor­ho­sen tilan kyl­vöil­le ja kyl­vä­jil­le

09.06.2021 15:33
Tilaajille