Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Raahen seurakuntavaaleissa 49 ehdokasta, katso ketkä ovat ehdolla

Raahen seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa 49 eh­do­kas­ta, katso ketkä ovat ehdolla

27.09.2022 11:00
Tilaajille
Se löytyi -mediamissio kutsuu Haapavedelle

Se löytyi -me­dia­mis­sio kutsuu Haa­pa­ve­del­le

23.09.2022 16:00
Seurakuntavaalit: Raahessa vähemmän ehdokkaita kuin neljä vuotta sitten – Pyhäjoella ehdokkaita hyvin kahdella listalla

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit: Raa­hes­sa vä­hem­män eh­dok­kai­ta kuin neljä vuotta sitten – Py­hä­joel­la eh­dok­kai­ta hyvin kah­del­la lis­tal­la

19.09.2022 17:00
Tilaajille
Haapaveden seurakuntavaalien ehdokkaat ovat julki –Nimilista luettavissa täältä

Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­dok­kaat ovat julki –Ni­mi­lis­ta luet­ta­vis­sa täältä

19.09.2022 10:29
Oulaisten seurakuntavaaleihin ilmoittautui 36 ehdokasta –Katso nimilista tästä

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin il­moit­tau­tui 36 eh­do­kas­ta –Katso ni­mi­lis­ta tästä

19.09.2022 08:54
Seurakuntavaalit marraskuussa: Kärsämäellä 19 seurakuntavaaliehdokasta

Seu­ra­kun­ta­vaa­lit mar­ras­kuus­sa: Kär­sä­mäel­lä 19 seu­ra­kun­ta­vaa­li­eh­do­kas­ta

16.09.2022 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Taina Palola valittiin kirkkovaltuustoon ja lapsityön johtokuntaan

Taina Palola va­lit­tiin kirk­ko­val­tuus­toon ja lap­si­työn joh­to­kun­taan

22.08.2022 13:30
Tilaajille
Suomi osaksi Rauhanleipäverkostoa – Rauhanpeltoon siunatut siemenet Kärsämäellä

Suomi osaksi Rau­han­lei­pä­ver­kos­toa – Rau­han­pel­toon siu­na­tut sie­me­net Kär­sä­mäel­lä

13.08.2022 13:30
Tilaajille
Rauhanpelto siunataan tänään Kärsämäellä Paanukirkolla

Rau­han­pel­to siu­na­taan tänään Kär­sä­mäel­lä Paa­nu­kir­kol­la

12.08.2022 06:00
Tilaajille
Alhaisten äänestysprosenttien vaalit tulossa – reilu kuukasi aikaa asettua ehdokkaaksi tuleviin luottamushenkilövaaleihin

Al­hais­ten ää­nes­tys­pro­sent­tien vaalit tulossa – reilu kuukasi aikaa asettua eh­dok­kaak­si tu­le­viin luot­ta­mus­hen­ki­lö­vaa­lei­hin

05.08.2022 17:00
Tilaajille
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Tilaajille
Vihanti kutsuu Vesihelmiviikolle: Luvassa kirjoittamista, musiikkia ja vedenpyhitys

Vihanti kutsuu Ve­si­hel­mi­vii­kol­le: Luvassa kir­joit­ta­mis­ta, mu­siik­kia ja ve­den­py­hi­tys

25.07.2022 21:00
Tilaajille
Raahen seurakuntakeskuksen laajennus alkaa

Raahen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen laa­jen­nus alkaa

19.07.2022 13:30
Tilaajille
Rakenna rauhaa -tapahtuma tavoittaa miljoonia Jehovan todistajia ympäri maapallon

Rakenna rauhaa -ta­pah­tu­ma ta­voit­taa mil­joo­nia Jehovan to­dis­ta­jia ympäri maa­pal­lon

03.07.2022 10:17
Tilaajille
Suviseurat kolmen vuoden tauon jälkeen kenttäolosuhteissa – seurat järjestetään Lopella lentokentällä

Su­vi­seu­rat kolmen vuoden tauon jälkeen kent­tä­olo­suh­teis­sa – seurat jär­jes­te­tään Lopella len­to­ken­täl­lä

01.07.2022 11:00
Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa

Kevät ra­ken­net­tiin pie­nois­mal­lia tallin suo­jis­sa: Kär­sä­mäen Engelin kirkon pie­nois­mal­lia pääsee ihas­te­le­maan lii­ken­ne­puis­tos­sa

26.06.2022 06:00
Tilaajille
Jumalan kutsu kävi lopulta vastustamattomaksi – Oulaisten uusi pappi haluaa kirkon keskittyvän perustehtäväänsä.

Jumalan kutsu kävi lopulta vas­tus­ta­mat­to­mak­si – Ou­lais­ten uusi pappi haluaa kirkon kes­kit­ty­vän pe­rus­teh­tä­vään­sä.

21.06.2022 06:01 1
Tilaajille
Piispa vihkii seitsemän uutta pappia Oulun hiippakuntaan, mukana pappeja Pyhäjoelle ja Raaheen

Piispa vihkii seit­se­män uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, mukana pappeja Py­hä­joel­le ja Raaheen

08.06.2022 13:59
Tilaajille
Kärsämäen seurakunnan diakoni Miia Kopola on yksi heistä, jotka piispa Jukka Keskitalo vihkii virkaan helatorstaina

Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan diakoni Miia Kopola on yksi heistä, jotka piispa Jukka Kes­ki­ta­lo vihkii virkaan he­la­tors­tai­na

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Kaksi konserttia lauantaina Oulaisissa ukrainalaisten hyväksi –Mukana paikallisia ja alueellisia esiintyjiä

Kaksi kon­sert­tia lauan­tai­na Ou­lai­sis­sa uk­rai­na­lais­ten hyväksi –Mukana pai­kal­li­sia ja alueel­li­sia esiin­ty­jiä

16.05.2022 21:00
Tilaajille