Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 24 tuntia
Mikä seurakunta kasvattaa eniten Yhteisvastuukeräyksen pottiaan? Piispa julisti leikkimielisen kilpailun

Mikä seu­ra­kun­ta kas­vat­taa eniten Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­sen pot­tiaan? Piispa julisti leik­ki­mie­li­sen kil­pai­lun

04.02.2023 13:30
Kuukausi
Juhani Alaranta kertoi Isonvihan ajasta Kalaputaan muistokivellä

Juhani Ala­ran­ta kertoi Ison­vi­han ajasta Ka­la­pu­taan muis­to­ki­vel­lä

02.02.2023 21:00
Tilaajille
Raimo Jokela johtaa Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuustoa

Raimo Jokela johtaa Ou­lais­ten seu­ra­kun­nan kirk­ko­val­tuus­toa

24.01.2023 12:00
Tilaajille
Pirkko Valtasesta myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pirkko Val­ta­ses­ta myös kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja

20.01.2023 17:00
Tilaajille
Raimo Kielenniva johtaa Kärsämäen kirkkovaltuustoa –Katso nimet, ketkä valittiin eri johtokuntiin

Raimo Kie­len­ni­va johtaa Kär­sä­mäen kirk­ko­val­tuus­toa –Katso nimet, ketkä va­lit­tiin eri joh­to­kun­tiin

14.01.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tänään on loppiainen, mitä loppiainen tarkoittaa?

Tänään on lop­piai­nen, mitä lop­piai­nen tar­koit­taa?

06.01.2023 06:00
Tilaajille
Toisenlaista joulua vietettiin leirikeskus Kultalassa – "Lähimmäisten on hyvä kokoontua yhteen"

Toi­sen­lais­ta joulua vie­tet­tiin lei­ri­kes­kus Kul­ta­las­sa – "Lä­him­mäis­ten on hyvä ko­koon­tua yhteen"

24.12.2022 15:00
Ruut Hirvilammi ja Ulla Lehtola arvostavat sitä, että he saavat työssään kulkea ihmisten rinnalla ilossa ja surussa

Ruut Hir­vi­lam­mi ja Ulla Lehtola ar­vos­ta­vat sitä, että he saavat työs­sään kulkea ih­mis­ten rin­nal­la ilossa ja surussa

23.12.2022 11:00
Tilaajille
Ylivieskan kirkkovaltuusto hyväksyi ensi vuoden toiminnan ja talouden suunnitelmat

Yli­vies­kan kirk­ko­val­tuus­to hy­väk­syi ensi vuoden toi­min­nan ja ta­lou­den suun­ni­tel­mat

16.12.2022 21:00
Tilaajille
Piispa Keskitalo kävi koululaisten tentattavana – tuottajia piispa muistutti, että seurakunta arvostaa kotimaisen ruuan tuotantoa

Piispa Kes­ki­ta­lo kävi kou­lu­lais­ten ten­tat­ta­va­na – tuot­ta­jia piispa muis­tut­ti, että seu­ra­kun­ta ar­vos­taa ko­ti­mai­sen ruuan tuo­tan­toa

11.12.2022 13:30
Tilaajille
Urkutoimikuntaan valittiin oma sihteeri –Oulaisten kirkkourkuhanke alkaa ensi vuonna

Ur­ku­toi­mi­kun­taan va­lit­tiin oma sih­tee­ri –Ou­lais­ten kirk­ko­ur­ku­han­ke alkaa ensi vuonna

28.11.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten seurakunta tarvitsee vakituisen nuorisotyöohjaajan, virkaan nimitettiin Henna Röyttä

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta tar­vit­see va­ki­tui­sen nuo­ri­so­työoh­jaa­jan, virkaan ni­mi­tet­tiin Henna Röyttä

28.11.2022 11:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Raahen seurakunnan ja tutustuu alueen yrityksiin ja yhteistyökumppaneihin

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Raahen seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu alueen yri­tyk­siin ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin

24.11.2022 21:00
Tilaajille
Kirkollisveroa ei nosteta Kärsämäellä: Kirkkoa maalataan ensi vuonna

Kir­kol­lis­ve­roa ei nosteta Kär­sä­mäel­lä: Kirkkoa maa­la­taan ensi vuonna

24.11.2022 17:00
Tilaajille
Uusi toimikausi edessä: Seurakuntavaaleissa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala kertovat, millä mielin he luottamustehtävään tarttuvat

Uusi toi­mi­kau­si edessä: Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa valitut Aarne Härö ja Pille Nevala ker­to­vat, millä mielin he luot­ta­mus­teh­tä­vään tart­tu­vat

24.11.2022 11:00
Seurakuntavaalien tulokset valmistuvat sunnuntai-iltana –Katso nimet valituista henkilöistä seurakunnittain

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien tu­lok­set val­mis­tu­vat sun­nun­tai-il­ta­na –Katso nimet va­li­tuis­ta hen­ki­löis­tä seu­ra­kun­nit­tain

20.11.2022 22:15
Tilaajille
Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on ovella: "Vaalitulos pyritään vahvistamaan sunnuntain aikana"

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien var­si­nai­nen ää­nes­tys­päi­vä on ovella: "Vaa­li­tu­los py­ri­tään vah­vis­ta­maan sun­nun­tain aikana"

19.11.2022 06:00
Tilaajille
Veljeä ei jätetty – Onni Hilakivi siunattiin viimeiseen lepoon Paavolan sankarihautausmaahan

Veljeä ei jätetty – Onni Hi­la­ki­vi siu­nat­tiin vii­mei­seen lepoon Paa­vo­lan san­ka­ri­hau­taus­maa­han

18.11.2022 21:00
Tilaajille
Ylivieskan seurakunta ei nosta kirkollisveroa

Yli­vies­kan seu­ra­kun­ta ei nosta kir­kol­lis­ve­roa

16.11.2022 13:30
Tilaajille