50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Kirkko ja uskonnot
Viimeisin 24 tuntia
Karaokeharrastajat lauloivat euroja Oulaisten kirkon uusien urkujen hyväksi – Katso kuvat jokaisesta laulajasta

Ka­rao­ke­har­ras­ta­jat lau­loi­vat euroja Ou­lais­ten kirkon uusien urkujen hyväksi – Katso kuvat jo­kai­ses­ta lau­la­jas­ta

25.02.2024 20:25
Tilaajille
Kuukausi
Oulaisten kirkon paanukatto saa uuden tervapinnan kesällä – Tervauksen tekee kauhavalainen E-P Tervapinta

Ou­lais­ten kirkon paa­nu­kat­to saa uuden ter­va­pin­nan kesällä – Ter­vauk­sen tekee kau­ha­va­lai­nen E-P Ter­va­pin­ta

23.02.2024 18:00
Tilaajille
Kärsämäellä kirkkoherran vaali toukokuussa – Ehdolla virkaan ovat Rainer Väänänen ja Lauri Pietikäinen

Kär­sä­mäel­lä kirk­ko­her­ran vaali tou­ko­kuus­sa – Ehdolla virkaan ovat Rainer Vää­nä­nen ja Lauri Pie­ti­käi­nen

22.02.2024 09:00
Tilaajille
Merijärven kappelineuvosto haastattelee kappalaisen virkaa hakeneen Tapio Karjulan

Me­ri­jär­ven kap­pe­li­neu­vos­to haas­tat­te­lee kap­pa­lai­sen virkaa ha­ke­neen Tapio Kar­ju­lan

21.02.2024 06:00
Tilaajille
Kirkollisvaalien tulokset Oulun hiippakunnan osalta: Valittujen joukossa muun muassa Hannu Kallunki

Kir­kol­lis­vaa­lien tu­lok­set Oulun hiip­pa­kun­nan osalta: Va­lit­tu­jen jou­kos­sa muun muassa Hannu Kal­lun­ki

15.02.2024 09:11
Tilaajille
Kaksi haki Kärsämäen kirkkoherran virkaa

Kaksi haki Kär­sä­mäen kirk­ko­her­ran virkaa

12.02.2024 15:24
Tilaajille
Tornberg, Kallunki ja Helanen ehdolla hiippakuntavaltuustoon

Torn­berg, Kal­lun­ki ja Helanen ehdolla hiip­pa­kun­ta­val­tuus­toon

12.02.2024 12:00
Tilaajille
Kirkkoherroja eläköityy seitsemän lähivuosina – "Sydän syrjällään olen ja hartaasti toivon, että virkoihin tulee hakijoita"

Kirk­ko­her­ro­ja elä­köi­tyy seit­se­män lä­hi­vuo­si­na – "Sydän syr­jäl­lään olen ja har­taas­ti toivon, että vir­koi­hin tulee ha­ki­joi­ta"

07.02.2024 15:00
Tilaajille
Yhteisvastuu keräys alkaa: Haapaveden seurakunta kasvatti keräystulosta ja sijoittui piispan kisassa kärkikolmikkoon

Yh­teis­vas­tuu keräys alkaa: Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­ta kas­vat­ti ke­räys­tu­los­ta ja si­joit­tui piispan kisassa kär­ki­kol­mik­koon

04.02.2024 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulainen on kesäkuussa valtakunnallisen ison tapahtuman pääareena –Sley:n juhlille odotetaan 7500 kävijää, kotimajoitusta voi tarjota

Ou­lai­nen on ke­sä­kuus­sa val­ta­kun­nal­li­sen ison ta­pah­tu­man pää­aree­na –Sley:n juh­lil­le odo­te­taan 7500 kä­vi­jää, ko­ti­ma­joi­tus­ta voi tarjota

25.01.2024 15:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Kärsämäen seurakunnan ja tutustuu yhteistyökumppaneihin

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan ja tu­tus­tuu yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin

25.01.2024 15:00
Tilaajille
Piispantarkastus Kärsämäen seurakunnassa tammikuussa

Piis­pan­tar­kas­tus Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nas­sa tam­mi­kuus­sa

20.01.2024 12:00
Tilaajille
Yksi henkilö haki Merijärven kappeliseurakunnan kappalaiseksi

Yksi henkilö haki Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sek­si

20.01.2024 06:00
Tilaajille
Paikka vaihtunut: Kirkon viileys siirtää Oulaisten ykseyden illan seurakuntakotiin

Paikka vaih­tu­nut: Kirkon viileys siirtää Ou­lais­ten yk­sey­den illan seu­ra­kun­ta­ko­tiin

17.01.2024 11:20
Valkama jää eläkkeelle – Kärsämäelle valitaan kirkkoherralle seuraaja

Valkama jää eläk­keel­le – Kär­sä­mäel­le va­li­taan kirk­ko­her­ral­le seu­raa­ja

12.01.2024 09:00
Tilaajille
Ekumeeninen ilta Oulaisten kirkossa ensi viikolla – Oulaistelaislähtöinen ortodoksikanttori Leena Lomu mukana

Eku­mee­ni­nen ilta Ou­lais­ten kir­kos­sa ensi vii­kol­la – Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen or­to­dok­si­kant­to­ri Leena Lomu mukana

10.01.2024 21:00
Tilaajille
Merijärven kappalaisen virka auki ja Viljamaa työskentelee seurakuntamestarin sijaisena

Me­ri­jär­ven kap­pa­lai­sen virka auki ja Vil­ja­maa työs­ken­te­lee seu­ra­kun­ta­mes­ta­rin si­jai­se­na

07.01.2024 12:00
Tilaajille
Menovinkki: Oulaisten yksinlaulajat järjestävät loppiaiskonsertin, Heidi Löppönen säestää

Me­no­vink­ki: Ou­lais­ten yk­sin­lau­la­jat jär­jes­tä­vät lop­piais­kon­ser­tin, Heidi Löp­pö­nen säestää

05.01.2024 21:00
Tilaajille
Antti Jeskanen jatkaa vakituisessa virassa – tehtävään siunaaminen loppiaisena

Antti Jes­ka­nen jatkaa va­ki­tui­ses­sa virassa – teh­tä­vään siu­naa­mi­nen lop­piai­se­na

09.01.2024 09:00
Tilaajille
Kirkon jäsenyys on 64 prosentilla suomalaisista, uskonnonvapauslaki täyttää sata vuotta

Kirkon jä­se­nyys on 64 pro­sen­til­la suo­ma­lai­sis­ta, us­kon­non­va­paus­la­ki täyttää sata vuotta

31.12.2023 18:00
Tilaajille