Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kirkko ja uskonnot
Kuukausi
Mikko Y. Kinnunen seurakuntapastoriksi Pyhäjoelle ja Antti Jeskanen seurakuntapastoriksi Raaheen

Mikko Y. Kin­nu­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Py­hä­joel­le ja Antti Jes­ka­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raaheen

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Ristaniemeä esitetään seurakuntapastoriksi Oulaisiin - Tuomiokapitulilta kutsu pappisvihkimykseen ja työhön tarvittavaan ordinaatiovalmennukseen

Ris­ta­nie­meä esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Ou­lai­siin - Tuo­mioka­pi­tu­lil­ta kutsu pap­pis­vih­ki­myk­seen ja työhön tar­vit­ta­vaan or­di­naa­tio­val­men­nuk­seen

21.09.2023 15:33
Tilaajille
Oulaisten seurakunta palkkaa lastenohjaajan

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta palkkaa las­ten­oh­jaa­jan

20.09.2023 17:00
Tilaajille
Lavanti toimii loppuvuoden kappalaisena Merijärvellä: "Koen, että kirkon lapsi- ja nuorisotyö ovat meidän työn tärkeintä ydintä."

Lavanti toimii lop­pu­vuo­den kap­pa­lai­se­na Me­ri­jär­vel­lä: "Koen, että kirkon lapsi- ja nuo­ri­so­työ ovat meidän työn tär­kein­tä ydin­tä."

14.09.2023 11:00
Tilaajille
Lääninrovasti Kari Tiirola: "Pappeja eläköityy lähivuosina tosi monta Kalajoen rovastikunnassa"

Lää­nin­ro­vas­ti Kari Tii­ro­la: "Pap­pe­ja elä­köi­tyy lä­hi­vuo­si­na tosi monta Ka­la­joen ro­vas­ti­kun­nas­sa"

14.09.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten kirkkoherra Matti Hirvilammi: "Koen, että Oulaisten seurakunta on saanut toimia seurakuntapastoreina työskennelleille farmijoukkueena. Jääkiekkotermein kuvaten AHL-seurana ennen NHL:ään siirtymistä"

Ou­lais­ten kirk­ko­her­ra Matti Hir­vi­lam­mi: "Koen, että Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta on saanut toimia seu­ra­kun­ta­pas­to­rei­na työs­ken­nel­leil­le far­mi­jouk­kuee­na. Jää­kiek­ko­ter­mein kuvaten AHL-seu­ra­na ennen NHL:ään siir­ty­mis­tä"

06.09.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlat viikonloppuna - Lähetysjuhlilla keskustellaan maailman tulevaisuudesta ja arkisesta luottamuksesta

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lat vii­kon­lop­pu­na - Lä­he­tys­juh­lil­la kes­kus­tel­laan maail­man tu­le­vai­suu­des­ta ja ar­ki­ses­ta luot­ta­muk­ses­ta

21.08.2023 17:00
Haapavedellä vietetään Herättäjänpäivää sunnuntaina

Haa­pa­ve­del­lä vie­te­tään He­rät­tä­jän­päi­vää sun­nun­tai­na

19.08.2023 06:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunta varustautuu korkojen nousuun – Maksaa remonttilainat pois pankille

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta va­rus­tau­tuu kor­ko­jen nousuun – Maksaa re­mont­ti­lai­nat pois pan­kil­le

04.08.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten seurakuntapastorin virasta kahden kauppa – Kirkkoneuvosto esittää tuomiokapitulille kahta ehdokasta

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­rin virasta kahden kauppa – Kirk­ko­neu­vos­to esittää tuo­mioka­pi­tu­lil­le kahta eh­do­kas­ta

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 21:00
Tilaajille
Tilkkutäkin säveliä ja herkkuruokaa – tällaista on rippikouluarki

Tilk­ku­tä­kin säveliä ja herk­ku­ruo­kaa – ­täl­lais­ta on rip­pi­kou­lu­ar­ki

25.07.2023 21:00
Tilaajille
Minuutin mittainen disko Huiman hallin tontilla on yksi entisten oulaistelaisten kokoontumisen ohjelmanumeroista lauantaina

Mi­nuu­tin mit­tai­nen disko Huiman hallin ton­til­la on yksi en­tis­ten ou­lais­te­lais­ten ko­koon­tu­mi­sen oh­jel­ma­nu­me­rois­ta lauan­tai­na

14.07.2023 21:00
Tilaajille
"Julkisuuskuva ei ole asia, jota liikkeeseen kuuluvat pyrkivät tarkoituksella rakentamaan" – Kysyimme, mitä mieltä lestadiolaisyhteisössä ollaan heitä kuvaavista televisiosarjoista ja elokuvista

"Jul­ki­suus­ku­va ei ole asia, jota liik­kee­seen kuu­lu­vat pyr­ki­vät tar­koi­tuk­sel­la ra­ken­ta­maan" – Ky­syim­me, mitä mieltä les­ta­dio­lais­yh­tei­sös­sä ollaan heitä ku­vaa­vis­ta te­le­vi­sio­sar­jois­ta ja elo­ku­vis­ta

02.07.2023 07:00
Tilaajille
Vanhoillislestadiolaisessa naiseudessa on nykyään enemmän liukumavaraa – "Uskosta syntyvät arvot ja normit ovat silti samanlaisia kuin ennenkin"

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­ses­sa nai­seu­des­sa on nykyään enemmän liu­ku­ma­va­raa – "Us­kos­ta syn­ty­vät arvot ja normit ovat silti sa­man­lai­sia kuin en­nen­kin"

02.07.2023 07:00
Tilaajille
Suviseurojen alue on lasten kahdensadan hehtaarin leikkikenttä – Perheen pienimmät ovat eteviä suunnistamaan, mutta eksyneitä etsitään päivittäin

Su­vi­seu­ro­jen alue on lasten kah­den­sa­dan heh­taa­rin leik­ki­kent­tä – Perheen pie­nim­mät ovat eteviä suun­nis­ta­maan, mutta ek­sy­nei­tä et­si­tään päi­vit­täin

01.07.2023 15:52
Tilaajille
Yli satatuhatta litraa ruokaa ja kolmesataa tuhatta jäätelöä – Näin Suviseurojen järjestäjät varautuvat viikonloppuun

Yli sa­ta­tu­hat­ta litraa ruokaa ja kol­me­sa­taa tuhatta jää­te­löä – Näin Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­tä­jät va­rau­tu­vat vii­kon­lop­puun

01.07.2023 06:00
Tilaajille
Mutaan uppoaminen sai riittää – Suviseurat pidetään Kauhavan lentokentällä

Mutaan up­poa­mi­nen sai riittää – Su­vi­seu­rat pi­de­tään Kau­ha­van len­to­ken­täl­lä

29.06.2023 21:00
Tilaajille
Luottamushenkilöstä virkatehtäviin – Tuttu mies aloittaa Haapaveden seurakunnan talouspäällikkönä

Luot­ta­mus­hen­ki­lös­tä vir­ka­teh­tä­viin – Tuttu mies aloit­taa Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö­nä

28.06.2023 21:00
Tilaajille
Seurakunnan uusi talouspäällikkö on valittu Haapavedelle

Seu­ra­kun­nan uusi ta­lous­pääl­lik­kö on valittu Haa­pa­ve­del­le

27.06.2023 21:00
Tilaajille