Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kirkko ja uskonnot
Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa

Kevät ra­ken­net­tiin pie­nois­mal­lia tallin suo­jis­sa: Kär­sä­mäen Engelin kirkon pie­nois­mal­lia pääsee ihas­te­le­maan lii­ken­ne­puis­tos­sa

26.06.2022 06:00
Tilaajille
Jumalan kutsu kävi lopulta vastustamattomaksi – Oulaisten uusi pappi haluaa kirkon keskittyvän perustehtäväänsä.

Jumalan kutsu kävi lopulta vas­tus­ta­mat­to­mak­si – Ou­lais­ten uusi pappi haluaa kirkon kes­kit­ty­vän pe­rus­teh­tä­vään­sä.

21.06.2022 06:01 1
Tilaajille
Piispa vihkii seitsemän uutta pappia Oulun hiippakuntaan, mukana pappeja Pyhäjoelle ja Raaheen

Piispa vihkii seit­se­män uutta pappia Oulun hiip­pa­kun­taan, mukana pappeja Py­hä­joel­le ja Raaheen

08.06.2022 13:59
Tilaajille
Kärsämäen seurakunnan diakoni Miia Kopola on yksi heistä, jotka piispa Jukka Keskitalo vihkii virkaan helatorstaina

Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan diakoni Miia Kopola on yksi heistä, jotka piispa Jukka Kes­ki­ta­lo vihkii virkaan he­la­tors­tai­na

26.05.2022 06:00
Tilaajille
Kaksi konserttia lauantaina Oulaisissa ukrainalaisten hyväksi –Mukana paikallisia ja alueellisia esiintyjiä

Kaksi kon­sert­tia lauan­tai­na Ou­lai­sis­sa uk­rai­na­lais­ten hyväksi –Mukana pai­kal­li­sia ja alueel­li­sia esiin­ty­jiä

16.05.2022 21:00
Tilaajille
Vanhoillislestadiolaisten Suviseurat järjestetään kolmen vuoden tauon jälkeen

Van­hoil­lis­les­ta­dio­lais­ten Su­vi­seu­rat jär­jes­te­tään kolmen vuoden tauon jälkeen

12.05.2022 14:17
Pääsiäiseen symbolit kertovat ikiaikaista tarinaa

Pää­siäi­seen sym­bo­lit ker­to­vat iki­ai­kais­ta tarinaa

16.04.2022 06:00
Tilaajille
Oulun piispan pääsiäistervehdys: Toivon valo pimeydessä

Oulun piispan pää­siäis­ter­veh­dys: Toivon valo pi­mey­des­sä

15.04.2022 17:00
Tilaajille
Metropoliittojen pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Met­ro­po­liit­to­jen pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

15.04.2022 16:59
Tilaajille
Kestilän kirkko

Kes­ti­län kirkko

14.04.2022 10:43
Tilaajille
Lasten pääsiäiskirkko Kestilässä 7.4.2022

Lasten pää­siäis­kirk­ko Kes­ti­läs­sä 7.4.2022

14.04.2022 10:43
Tilaajille
Jeesuksen kuoleman muistojuhlaa vietetään Jehovan todistajien valtakunnansaleilla pitkäperjantaina

Jee­suk­sen kuo­le­man muis­to­juh­laa vie­te­tään Jehovan to­dis­ta­jien val­ta­kun­nan­sa­leil­la pit­kä­per­jan­tai­na

13.04.2022 21:00
Tilaajille
Oulaisten seurakunnalle ylijäämäinen tulos, investointeja tehtiin reilulla miljoonalla eurolla, isoin kohde oli kirkon katto

Ou­lais­ten seu­ra­kun­nal­le yli­jää­mäi­nen tulos, in­ves­toin­te­ja tehtiin rei­lul­la mil­joo­nal­la eu­rol­la, isoin kohde oli kirkon katto

11.04.2022 12:22
Tilaajille
Miia Kopola valittiin Kärsämäen seurakunnan diakonian virkaan

Miia Kopola va­lit­tiin Kär­sä­mäen seu­ra­kun­nan dia­ko­nian virkaan

25.03.2022 10:00
Tilaajille
Miika Kähkönen siirtyy Lappeenrantaan: Oulaisten kirkkoneuvosto esittää uudeksi seurakuntapastoriksi Roope Syngelmää

Miika Käh­kö­nen siirtyy Lap­peen­ran­taan: Ou­lais­ten kirk­ko­neu­vos­to esittää uudeksi seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Roope Syn­gel­mää

25.03.2022 08:55
Tilaajille
Merja Tuomaala: Raahen seurakunta järjestää rukousillan rauhan puolesta

Merja Tuo­maa­la: Raahen seu­ra­kun­ta jär­jes­tää ru­kou­sil­lan rauhan puo­les­ta

07.03.2022 15:47
Tilaajille
Pyhäjoen seurakunnan kirkkoherra Jukka Malinen Ukrainan auttamisesta: "Paras apu on osallistua rahakeräyksiin eri järjestöjen kautta"

Py­hä­joen seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jukka Malinen Uk­rai­nan aut­ta­mi­ses­ta: "Paras apu on osal­lis­tua ra­ha­ke­räyk­siin eri jär­jes­tö­jen kautta"

07.03.2022 15:42
Tilaajille
Mari Jussi-Pekka Oulaisten seurakunnasta: "Sotatilanne koskettaa kaikenikäisiä. On tärkeää jakaa omia tuntojaan jonkun kanssa"

Mari Jus­si-Pek­ka Ou­lais­ten seu­ra­kun­nas­ta: "So­ta­ti­lan­ne kos­ket­taa kai­ke­ni­käi­siä. On tärkeää jakaa omia tun­to­jaan jonkun kanssa"

07.03.2022 15:28
Tilaajille
Haapaveden seurakunnan kirkkoherra Mauno Soronen: "Hammasniemen leirikeskus on mahdollista ottaa hätämajoitustilaksi"

Haa­pa­ve­den seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Mauno So­ro­nen: "Ham­mas­nie­men lei­ri­kes­kus on mah­dol­lis­ta ottaa hä­tä­ma­joi­tus­ti­lak­si"

07.03.2022 15:10
Tilaajille
Oulaisten seurakuntapastori Miika Kähkönen irtisanoutui virastaan, siirtyy eri seurakunnan palvelukseen

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Miika Käh­kö­nen ir­ti­sa­nou­tui vi­ras­taan, siirtyy eri seu­ra­kun­nan pal­ve­luk­seen

07.03.2022 14:55
Tilaajille