Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Koti ja asuminen
Digita tekee torstaina huoltotöitä - Huoltotöistä aiheutuu katkoksia tv- ja radiolähetyksiin Haapavedellä ja lähialueella

Digita tekee tors­tai­na huol­to­töi­tä - Huol­to­töis­tä ai­heu­tuu kat­kok­sia tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin Haa­pa­ve­del­lä ja lä­hi­alueel­la

17.09.2023 17:00
Vestia: "Vestian alueella 485 taloyhtiötä ei täytä jätteiden keräysvelvoitetta"

Vestia: "Ves­tian alueel­la 485 ta­lo­yh­tiö­tä ei täytä jät­tei­den ke­räys­vel­voi­tet­ta"

05.09.2023 11:00
Tilaajille
90 vuotta täyttänyt oulaistelainen Aune Korkeasaari: "Elämässä pitää olla huumoria"

90 vuotta täyt­tä­nyt ou­lais­te­lai­nen Aune Kor­kea­saa­ri: "E­lä­mäs­sä pitää olla huu­mo­ria"

17.08.2023 21:00
Tilaajille
Merijärven palvelutalo on valmis - Venyykö asukkaiden muutto taloon marraskuulle?

Me­ri­jär­ven pal­ve­lu­ta­lo on valmis - Venyykö asuk­kai­den muutto taloon mar­ras­kuul­le?

14.08.2023 06:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: "Pyhäjoen koskenkohina on soinut elämäni taustamusiikkina"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: "Py­hä­joen kos­ken­ko­hi­na on soinut elämäni taus­ta­mu­siik­ki­na"

13.08.2023 21:00
Tilaajille
Katso video: Tehdään visiitti Merijärven uuteen palvelutaloon

Katso video: Tehdään vi­siit­ti Me­ri­jär­ven uuteen pal­ve­lu­ta­loon

12.08.2023 13:30
Tilaajille
Katso videolta miltä näyttää Merijärven uudessa palvelutalossa

Katso vi­deol­ta miltä näyttää Me­ri­jär­ven uudessa pal­ve­lu­ta­los­sa

11.08.2023 12:45
Tilaajille
Kaukolämpötyöt jatkuvat aikataulussa Oulaisissa – Pyhäjoen sillan liikennettä ohjataan ajoittain valoilla

Kau­ko­läm­pö­työt jat­ku­vat ai­ka­tau­lus­sa Ou­lai­sis­sa – Py­hä­joen sillan lii­ken­net­tä oh­ja­taan ajoit­tain va­loil­la

10.08.2023 17:00
Tilaajille
Nimiehdotuksia ropisi hyvä määrä - Merijärven uudelle palvelutalolle valitaan nimi

Ni­mi­eh­do­tuk­sia ropisi hyvä määrä - Me­ri­jär­ven uudelle pal­ve­lu­ta­lol­le va­li­taan nimi

10.08.2023 13:30
Tilaajille
Valvontalautakunnan  puheenjohtajan Heikki Hautalan mitta alkaa olla täynnä –  Lautakunta on riittämiin katsellut rivitalon rapistumista Oulaisissa

Val­von­ta­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Heikki Hau­ta­lan mitta alkaa olla täynnä – Lau­ta­kun­ta on riit­tä­miin kat­sel­lut ri­vi­ta­lon ra­pis­tu­mis­ta Ou­lai­sis­sa

10.08.2023 06:00 1
Tilaajille
Annariina luonnosteli lyijykynällä haaveidensa kodin, joka kohoaa nyt hänen unelmiensa tontille Liminkaan
Mainos Limingan kunta

An­na­rii­na luon­nos­te­li lyi­jy­ky­näl­lä haa­vei­den­sa kodin, joka kohoaa nyt hänen unel­mien­sa ton­til­le Li­min­kaan

07.08.2023 06:00
Haapaveden ja Kärsämäen väkiluku laski alkuvuonna – Oulainen, Merijärvi ja Pyhäjoki lisäsivät asukasmääriään

Haa­pa­ve­den ja Kär­sä­mäen vä­ki­lu­ku laski al­ku­vuon­na – Ou­lai­nen, Me­ri­jär­vi ja Py­hä­jo­ki li­sä­si­vät asu­kas­mää­riään

01.08.2023 06:00
Tilaajille
Sotilaspiirin vanha rivitalo ränsistyy yhä – Kaupungin uhkauksetkaan eivät ole tehonneet

So­ti­las­pii­rin vanha ri­vi­ta­lo rän­sis­tyy yhä – Kau­pun­gin uh­kauk­set­kaan eivät ole te­hon­neet

27.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Tukes muistuttaa, ettei pistorasiaan kytkettäviä aurinkopaneeleita saa käyttää – laitteen käytössä sähköiskun ja tulipalon uhka

Tukes muis­tut­taa, ettei pis­to­ra­siaan kyt­ket­tä­viä au­rin­ko­pa­nee­lei­ta saa käyttää – lait­teen käy­tös­sä säh­kö­is­kun ja tu­li­pa­lon uhka

24.07.2023 17:00
Tilaajille
Asuntomarkkinoilla on nyt ylitarjontaa Oulaisissa – Kauppa kuitenkin käy, kun hintapyyntö on kohdallaan

Asun­to­mark­ki­noil­la on nyt yli­tar­jon­taa Ou­lai­sis­sa – Kauppa kui­ten­kin käy, kun hin­ta­pyyn­tö on koh­dal­laan

20.07.2023 11:00
Tilaajille
Kuluttajaliitto: Kuluttajien taloustilanne kiristynyt entisestään – nyt jo neljäsosa äärirajoilla

Ku­lut­ta­ja­liit­to: Ku­lut­ta­jien ta­lous­ti­lan­ne ki­ris­ty­nyt en­ti­ses­tään – nyt jo nel­jäs­osa ää­ri­ra­joil­la

18.07.2023 21:00
Tilaajille
Vihannin kalleimmasta asunnosta saa pulittaa satatuhatta euroa

Vi­han­nin kal­leim­mas­ta asun­nos­ta saa pu­lit­taa sa­ta­tu­hat­ta euroa

17.07.2023 11:01
Tilaajille
Merijärvellä on asuntomarkkinasivustolla kahdeksan myytävää asuntoa

Me­ri­jär­vel­lä on asun­to­mark­ki­na­si­vus­tol­la kah­dek­san myy­tä­vää asuntoa

17.07.2023 06:00
Tilaajille
Kärsämäellä pääsee omaan asuntoon 19 000 eurolla

Kär­sä­mäel­lä pääsee omaan asun­toon 19 000 eurolla

16.07.2023 06:00
Tilaajille
Vanha pappila myynnissä Pyhäjoella reilulla kymppitonnilla - Paikkakunnalla 43 myytävää asuntoa

Vanha pappila myyn­nis­sä Py­hä­joel­la rei­lul­la kymp­pi­ton­nil­la - Paik­ka­kun­nal­la 43 myy­tä­vää asuntoa

14.07.2023 06:00
Tilaajille