50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Koti ja asuminen
Kuukausi
Lumikuormat rasittavat kattoja: "Paikoin katoille on kertynyt yli metrin korkuisia lumikinoksia"

Lu­mi­kuor­mat ra­sit­ta­vat kat­to­ja: "Pai­koin ka­toil­le on ker­ty­nyt yli metrin kor­kui­sia lu­mi­ki­nok­sia"

24.02.2024 12:01
Tilaajille
Pohde vähentää tehostetun palveluasumisen paikkoja – "Tilanteesta kärsivät eniten ikäihmiset. Tässä tilanteessa pitää voimakkaampien ihmisten nostaa tämä epäkohta esille"

Pohde vä­hen­tää te­hos­te­tun pal­ve­lua­su­mi­sen paik­ko­ja – "Ti­lan­tees­ta kär­si­vät eniten ikäih­mi­set. Tässä ti­lan­tees­sa pitää voi­mak­kaam­pien ih­mis­ten nostaa tämä epä­koh­ta esille"

23.02.2024 12:00
Tilaajille
Vesijohtoverkossa vuoto Oulaisissa – Vuotokohdan etsintä jatkuu yhä

Ve­si­joh­to­ver­kos­sa vuoto Ou­lai­sis­sa – Vuo­to­koh­dan etsintä jatkuu yhä

22.02.2024 15:33
Katso video: Oulaisten visuaalisen ilmeen pohjalta tehty taideteos paljastettiin torilla

Katso video: Ou­lais­ten vi­suaa­li­sen ilmeen poh­jal­ta tehty tai­de­teos pal­jas­tet­tiin torilla

14.02.2024 16:28
Tilaajille
Oulaisten uusi visuaalinen ilme taipui taideteokseksi: "Ystävänpäivä voisi olla Oulaisissa vaikka joka päivä", kannustaa kaupunginjohtaja Riikka Moilanen – Katso video toritapahtumasta

Ou­lais­ten uusi vi­suaa­li­nen ilme taipui tai­de­teok­sek­si: "Ys­tä­vän­päi­vä voisi olla Ou­lai­sis­sa vaikka joka päivä", kan­nus­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen – Katso video to­ri­ta­pah­tu­mas­ta

14.02.2024 16:23
Tilaajille
Käyttövedessä saostumaa Oulaisissa: " Ohijuoksutus menossa, vesijohtovettä on ihan turvallista käyttää"

Käyt­tö­ve­des­sä saos­tu­maa Ou­lai­sis­sa: " Ohi­juok­su­tus me­nos­sa, ve­si­joh­to­vet­tä on ihan tur­val­lis­ta käyt­tää"

12.02.2024 19:41
Senioriykkönen siirtyy kokonaan Oulaisten kaupungille –Reino Yli-Honkola uskoo yhä osuuskuntamallin olevan ratkaisu ikääntyvien asumiseen

Se­nio­riyk­kö­nen siirtyy ko­ko­naan Ou­lais­ten kau­pun­gil­le –Reino Yli-Hon­ko­la uskoo yhä osuus­kun­ta­mal­lin olevan rat­kai­su ikään­ty­vien asu­mi­seen

02.02.2024 18:00
Tilaajille
Vanhemmat
Merijärvellä tehdään vesijohtotöitä, työt vaikuttavat vedenjakeluun torstaina

Me­ri­jär­vel­lä tehdään ve­si­joh­to­töi­tä, työt vai­kut­ta­vat ve­den­ja­ke­luun tors­tai­na

17.01.2024 14:38
Muutto Koivukotiin: "Sanoin hoitajille jo Salmenrannassa, että haluan huoneen jonka ikkunasta näkyy elämää."

Muutto Koi­vu­ko­tiin: "Sanoin hoi­ta­jil­le jo Sal­men­ran­nas­sa, että haluan huoneen jonka ik­ku­nas­ta näkyy elä­mää."

17.01.2024 08:12
Tilaajille
Oulaista markkinoidaan nyt täydellä sydämellä – Uusi visuaalinen ilme nostaa kuvissa esille paikalliset ihmiset

Ou­lais­ta mark­ki­noi­daan nyt täy­del­lä sy­dä­mel­lä – Uusi vi­suaa­li­nen ilme nostaa kuvissa esille pai­kal­li­set ihmiset

15.01.2024 12:00
Tilaajille
Rantakartanon johtaja Riitta Peltoniemi seuraa saunakeskustelua ja päiväkeskuksen muuttoa mielenkiinnolla

Ran­ta­kar­ta­non johtaja Riitta Pel­to­nie­mi seuraa sau­na­kes­kus­te­lua ja päi­vä­kes­kuk­sen muuttoa mie­len­kiin­nol­la

12.01.2024 11:36
Tilaajille
Oulaisten päiväkeskus muuttaa Rantakartanon juhlasaliin – Toiminta uusissa tiloissa käynnistyy ensi viikolla

Ou­lais­ten päi­vä­kes­kus muuttaa Ran­ta­kar­ta­non juh­la­sa­liin – Toi­min­ta uusissa ti­lois­sa käyn­nis­tyy ensi vii­kol­la

11.01.2024 06:00
Tilaajille
Ikäihmisille 66 asuntoa Pyhäjoen keskustaan: "Asiat menivät piirustusten mukaan", iloitsee kunnanjohtaja Matti Soronen

Ikäih­mi­sil­le 66 asuntoa Py­hä­joen kes­kus­taan: "Asiat menivät pii­rus­tus­ten mu­kaan", iloit­see kun­nan­joh­ta­ja Matti Soronen

07.01.2024 18:00
Tilaajille
Maksut jätevedestä kallistuvat Oulaisissa – Kyösti Rajaniemi taustoittaa syitä, jotka johtivat päätökseen

Maksut jä­te­ve­des­tä kal­lis­tu­vat Ou­lai­sis­sa – Kyösti Ra­ja­nie­mi taus­toit­taa syitä, jotka joh­ti­vat pää­tök­seen

05.01.2024 09:00
Tilaajille
Jäätyivätkö putket? Älä kokeile tee se itse -sulatuskikkoja

Jää­tyi­vät­kö putket? Älä kokeile tee se itse -su­la­tus­kik­ko­ja

04.01.2024 18:00 1
Tilaajille
Saitko Pohteelta ison laskun, joka pitää maksaa pian? –Katso ohjeet, miten voit hakea laskulle lisää maksuaikaa

Saitko Poh­teel­ta ison laskun, joka pitää maksaa pian? –Katso ohjeet, miten voit hakea las­kul­le lisää mak­suai­kaa

30.12.2023 12:00
Tilaajille
Kokonainen maatila Oulaisissa, omakotitalo joen rannalla Iissä – pohjoispohjalaiset kohteet nousivat huutokauppasivun katsotuimpien joukkoon

Ko­ko­nai­nen maatila Ou­lai­sis­sa, oma­ko­ti­ta­lo joen ran­nal­la Iissä – poh­jois­poh­ja­lai­set kohteet nou­si­vat huu­to­kaup­pa­si­vun kat­so­tuim­pien jouk­koon

29.12.2023 21:00
Juhlapyhinä kulutetaan paljon ja jätettä syntyy – oikeaoppinen kierrätys on tärkeää ja ruokahävikkiä voi vähentää lukemattomilla tavoilla

Juh­la­py­hi­nä ku­lu­te­taan paljon ja jätettä syntyy – oi­keaop­pi­nen kier­rä­tys on tärkeää ja ruo­ka­hä­vik­kiä voi vä­hen­tää lu­ke­mat­to­mil­la ta­voil­la

27.12.2023 06:00
Tilaajille
Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen tuli valtiolta avustuksia, saajien joukossa useita Pyhäjokialueen toimijoita

Ruo­ka-apu­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen tuli val­tiol­ta avus­tuk­sia, saajien jou­kos­sa useita Py­hä­jo­kia­lueen toi­mi­joi­ta

25.12.2023 12:00
Tilaajille