Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koti ja asuminen
Viikko
Tuula Aitto-oja Oulaisista valittin Kotiseutuliiton hallitukseen –"Kotiseututyössä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

Tuula Ait­to-oja Ou­lai­sis­ta va­lit­tin Ko­ti­seu­tu­lii­ton hal­li­tuk­seen –"­Ko­ti­seu­tu­työs­sä pitää ottaa haltuun juuret ja siivet"

27.11.2022 09:01
Tilaajille
Merijärven Kotiseutuyhdistys 60 vuotta: "Vapaaehtoiset ovat kotiseututyön kivijalka"

Me­ri­jär­ven Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys 60 vuotta: "Va­paaeh­toi­set ovat ko­ti­seu­tu­työn ki­vi­jal­ka"

26.11.2022 13:00
Lehdolle tilaus: Oulaisissa tehdään espoolaisen kerrostalokohteen keittiöt ja kylpyhuoneet

Leh­dol­le tilaus: Ou­lai­sis­sa tehdään es­poo­lai­sen ker­ros­ta­lo­koh­teen keit­tiöt ja kyl­py­huo­neet

25.11.2022 10:08
Tilaajille
Oulaisten yläkoululla nuuskatilannetta ratkaistaan yhteistyöllä –"Kyllä harjaantunut silmä yleensä huomaa, jos oppilaalla on tunnilla nuuskaa huulessa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

Ou­lais­ten ylä­kou­lul­la nuus­ka­ti­lan­net­ta rat­kais­taan yh­teis­työl­lä –"Kyllä har­jaan­tu­nut silmä yleensä huomaa, jos op­pi­laal­la on tun­nil­la nuuskaa huu­les­sa", toteaa vt. rehtori Anne Törmälä

24.11.2022 06:00
Tilaajille
Kuukausi
Käyttövettä kannattaa varata Mäyränperällä, Annosissa ja Ollilanperällä maanantaina

Käyt­tö­vet­tä kan­nat­taa varata Mäy­rän­pe­räl­lä, An­no­sis­sa ja Ol­li­lan­pe­räl­lä maa­nan­tai­na

20.11.2022 17:00
Talviauraajat on valittu Oulaisissa –Katso, mitkä yritykset vastaavat talven töistä kilpailutuksen perusteella

Tal­vi­au­raa­jat on valittu Ou­lai­sis­sa –Katso, mitkä yri­tyk­set vas­taa­vat talven töistä kil­pai­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la

20.11.2022 13:30 1
Tilaajille
S-Market kasvaa isommaksi Saleksi

S-Mar­ket kasvaa isom­mak­si Saleksi

19.11.2022 10:00
Katso video: Miten ilmastointikanavat puhdistetaan? Mitä kanavista voi löytyä?

Katso video: Miten il­mas­toin­ti­ka­na­vat puh­dis­te­taan? Mitä ka­na­vis­ta voi löytyä?

18.11.2022 06:00
Tilaajille
Miten ilmastointikanavia puhdistetaan?

Miten il­mas­toin­ti­ka­na­via puh­dis­te­taan?

17.11.2022 13:10
Tilaajille
Järjestöillä mahdollisuus hakea nyt avustusta kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi: Pohteen haku avautui tiistaina

Jär­jes­töil­lä mah­dol­li­suus hakea nyt avus­tus­ta kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si: Pohteen haku avautui tiis­tai­na

15.11.2022 21:00
Tilaajille
Kesänäytelmään mahtuu vielä mukaan, mutta muistatko vielä Matkis-Baarin? –Katso kyläkuvauskierroksen tallenteet, mitä kuuluu ja näkyy Matkanivan kylälle

Ke­sä­näy­tel­mään mahtuu vielä mukaan, mutta muis­tat­ko vielä Mat­kis-Baa­rin? –Katso ky­lä­ku­vaus­kier­rok­sen tal­len­teet, mitä kuuluu ja näkyy Mat­ka­ni­van kylälle

09.11.2022 13:35 2
Tilaajille
Joulutunnelmaan virittäydytään taas Pyhäjoella pitkin kyliä

Jou­lu­tun­nel­maan vi­rit­täy­dy­tään taas Py­hä­joel­la pitkin kyliä

04.11.2022 06:00
Tilaajille
LUT-yliopiston asukaskysely Fennovoiman ydinvoimalahankkeen odotuksista –Vastausaikaa 13. marraskuuta saakka

LUT-ylio­pis­ton asu­kas­ky­se­ly Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­keen odo­tuk­sis­ta –Vas­tau­sai­kaa 13. mar­ras­kuu­ta saakka

03.11.2022 17:00
Tilaajille
Kahvikupposten äärellä riitti jutunjuurta Merijärvellä: "Tämä on hieno käytäntö, että kuntalaisia halutaan kuulla"

Kah­vi­kup­pos­ten äärellä riitti ju­tun­juur­ta Me­ri­jär­vel­lä: "Tämä on hieno käy­tän­tö, että kun­ta­lai­sia ha­lu­taan kuulla"

03.11.2022 06:00
Tilaajille
Kylä on täynnä hauskoja paikannimiä! –Katso tallenteet Annosesta ja Mäyränperän kyläkuvauskierrokselta

Kylä on täynnä haus­ko­ja pai­kan­ni­miä! –Katso tal­len­teet An­no­ses­ta ja Mäy­rän­pe­rän ky­lä­ku­vaus­kier­rok­sel­ta

02.11.2022 12:20 3
Tilaajille
Oulaisten kaupungin talousluvut eivät näytä hyvältä –Tasapainottamisohjelma voi tuoda henkilöstölle yt-neuvottelut

Ou­lais­ten kau­pun­gin ta­lous­lu­vut eivät näytä hyvältä –Ta­sa­pai­not­ta­mi­soh­jel­ma voi tuoda hen­ki­lös­töl­le yt-neu­vot­te­lut

01.11.2022 15:00
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi varastohotelli Oulaisiin? Hanke etenee Jaakko Sorvojan suunnittelupyödällä, jos hallille löytyy todellinen tarve –marraskuu aikaa ilmaista tahtotila

Uusi va­ras­to­ho­tel­li Ou­lai­siin? Hanke etenee Jaakko Sor­vo­jan suun­nit­te­lu­pyö­däl­lä, jos hal­lil­le löytyy to­del­li­nen tarve –mar­ras­kuu aikaa il­mais­ta tah­to­ti­la

27.10.2022 10:51
Tilaajille
Petäjäskoskella voi liikkua jokimaisemassa pyöräillen ja hiihtäen –Katso kyläkuvauskierroksen tallenteita Leinosen nylkyvajalta Laulumaan uudelle laavulle asti

Pe­tä­jäs­kos­kel­la voi liikkua jo­ki­mai­se­mas­sa pyö­räil­len ja hiih­täen –Katso ky­lä­ku­vaus­kier­rok­sen tal­len­tei­ta Lei­no­sen nyl­ky­va­jal­ta Lau­lu­maan uudelle laa­vul­le asti

26.10.2022 12:27 1
Tilaajille
Kuinka käy talollisten seurojen talouden energian hintojen noustessa? – Selviytymiskeinot mietinnässä

Kuinka käy ta­lol­lis­ten seu­ro­jen ta­lou­den ener­gian hin­to­jen nous­tes­sa? – Sel­viy­ty­mis­kei­not mie­tin­näs­sä

25.10.2022 17:00
Tilaajille