Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Kotimaan politiikka
Kansanedustajat Antti Kangas ja Jari Koskela vaativat suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

Kan­san­edus­ta­jat Antti Kangas ja Jari Koskela vaa­ti­vat suden kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta

20.09.2023 10:42
Tilaajille
Työvoimapalvelujen siirto valtiolta kunnille etenee: "Meneillään on työllisyydenhoidon suurin muutos sitten 1960-luvun"

Työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen siirto val­tiol­ta kun­nil­le etenee: "Me­neil­lään on työl­li­syy­den­hoi­don suurin muutos sitten 1960-lu­vun"

07.09.2023 06:00
Tilaajille
Suomea riivaa vauvapula – syntyvyyden lasku on hälytysmerkki
Pääkirjoitus

Suomea riivaa vau­va­pu­la – syn­ty­vyy­den lasku on hä­ly­tys­merk­ki

29.07.2023 21:00 1
Tilaajille
Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila toivoo hallitukselta toimintakykyä –  "Rasismista tulee irtisanoutua selkeästi"

Kan­san­edus­ta­ja Han­na-Lee­na Mattila toivoo hal­li­tuk­sel­ta toi­min­ta­ky­kyä –  "­Ra­sis­mis­ta tulee ir­ti­sa­nou­tua sel­keäs­ti"

21.07.2023 17:00
Tilaajille
Koulutus on Suomen menestyksen tae
Kolumni

Kou­lu­tus on Suomen me­nes­tyk­sen tae

13.07.2023 15:45
Tilaajille
Ruukin vastaanottokeskus suljetaan jo kolmannen kerran

Ruukin vas­taan­ot­to­kes­kus sul­je­taan jo kol­man­nen kerran

09.07.2023 06:00
Tilaajille
Haapaveden kaupunginjohtaja Kimmo Hinno on antanut suostumuksensa Muhoksen johtajaksi – katso nimet, ketkä 23 muuta hakijaa tavoittelevat johtajavirkaa

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­ja Kimmo Hinno on antanut suos­tu­muk­sen­sa Mu­hok­sen joh­ta­jak­si – katso nimet, ketkä 23 muuta hakijaa ta­voit­te­le­vat joh­ta­ja­vir­kaa

27.06.2023 15:45
Tilaajille
Ruokaa, turvaa ja huoltovarmuutta suomalaisille
Kolumni

Ruokaa, turvaa ja huol­to­var­muut­ta suo­ma­lai­sil­le

22.06.2023 11:41
Tilaajille
Esitys: Oulaisten alakoulut vähintään 3-opettajaisiksi –Kaupunginhallitus linjaa esi- ja perusopetussuunnitelmaa maanantaina

Esitys: Ou­lais­ten ala­kou­lut vä­hin­tään 3-opet­ta­jai­sik­si –Kau­pun­gin­hal­li­tus linjaa esi- ja pe­rus­ope­tus­suun­ni­tel­maa maa­nan­tai­na

12.06.2023 17:00
Tilaajille
Riikka Moilanen ei jätä oulaistelaisia, ilmoitti vetäytyvänsä Muhoksen kuntajohtajakisasta

Riikka Moi­la­nen ei jätä ou­lais­te­lai­sia, il­moit­ti ve­täy­ty­vän­sä Mu­hok­sen kun­ta­joh­ta­ja­ki­sas­ta

11.06.2023 11:47
Tilaajille
Yli 600 kylätapahtumaa lauantaina eri puolilla Suomea –Avoimet kylät kutsuvat vierailulle Pyhäjokialueellakin

Yli 600 ky­lä­ta­pah­tu­maa lauan­tai­na eri puo­lil­la Suomea –A­voi­met kylät kut­su­vat vie­rai­lul­le Py­hä­jo­ki­alueel­la­kin

09.06.2023 11:00
Tilaajille
Mistä uudet luvut tulivat esi- ja perusopetussuunnitelmaan? Oulaisten sivistys- ja hyvinvointijohtaja Ari Sarpola vastaa neljänsien tilastopapereiden ääreltä

Mistä uudet luvut tulivat esi- ja pe­ru­so­pe­tus­suun­ni­tel­maan? Ou­lais­ten si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Ari Sarpola vastaa nel­jän­sien ti­las­to­pa­pe­rei­den ääreltä

08.06.2023 16:08
Tilaajille
Oululainen kokoomuksen Janne Heikkinen käytti rahaa vaaleihin ylivoimaisesti eniten vaalipiirin kansanedustajista, toisena Timo Mehtälä Haapavedeltä

Ou­lu­lai­nen ko­koo­muk­sen Janne Heik­ki­nen käytti rahaa vaa­lei­hin yli­voi­mai­ses­ti eniten vaa­li­pii­rin kan­sa­ne­dus­ta­jis­ta, toisena Timo Mehtälä Haa­pa­ve­del­tä

06.06.2023 21:00
Tilaajille
Keskustan Oulaisten Kunnallisjärjestö tukee Olli Rehnin presidenttiehdokkuutta

Kes­kus­tan Ou­lais­ten Kun­nal­lis­jär­jes­tö tukee Olli Rehnin pre­si­dent­ti­eh­dok­kuut­ta

05.06.2023 13:30
Tilaajille
Ratayhteys Torniosta Norjaan vai suurnopeusjunia etelän kaupunkeihin? Sijoitus rautateihin on tärkeä, kun vastakkain ovat huoltovarmuus ja pendelöijien mukavuudet

Ra­ta­yh­teys Tor­nios­ta Norjaan vai suur­no­peus­ju­nia etelän kau­pun­kei­hin? Si­joi­tus rau­ta­tei­hin on tärkeä, kun vas­tak­kain ovat huol­to­var­muus ja pen­de­löi­jien mu­ka­vuu­det

04.06.2023 06:00
Tilaajille
Äänestyspaikoilta kerättiin 965 000 euroa tukea, apu jaetaan yli 700 yhdistyksen kautta ympäri Suomen

Ää­nes­tys­pai­koil­ta ke­rät­tiin 965 000 euroa tukea, apu jaetaan yli 700 yh­dis­tyk­sen kautta ympäri Suomen

28.05.2023 06:00
Tilaajille
Eduskunnasta pudonnut Katja Hänninen: Pohjalta on vain yksi tie

Edus­kun­nas­ta pu­don­nut Katja Hän­ni­nen: Poh­jal­ta on vain yksi tie

18.05.2023 06:00
Tilaajille
"Hallitusneuvottelut ovat talkootyötä" –Oulaistelainen Matti Heikkinen pohtii poliittisen tiensä etenemistä Helsingin neuvottelupöytiin

"Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ovat tal­koo­työ­tä" –Ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen pohtii po­liit­ti­sen tiensä ete­ne­mis­tä Hel­sin­gin neu­vot­te­lu­pöy­tiin

11.05.2023 13:28 1
Tilaajille
Nuori raahelaisvaltuutettu pestattiin töihin eduskuntaan –Tornberg aloittaa Aittakummun avustajana

Nuori raa­he­lais­val­tuu­tet­tu pes­tat­tiin töihin edus­kun­taan –Torn­berg aloit­taa Ait­ta­kum­mun avus­ta­ja­na

04.05.2023 13:30
Tilaajille
Hallitusneuvottelut alkoivat: Oulaistelainen Matti Heikkinen mukana puolustusasioiden jaostossa

Hal­li­tus­neu­vot­te­lut al­koi­vat: Ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen mukana puo­lus­tus­asioi­den jaos­tos­sa

03.05.2023 12:53
Tilaajille