Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Kotimaan politiikka
Viimeisin 24 tuntia
Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi – Miljoona suomalaista on jo äänestänyt, pyhäjokiset ja kärsämäkiset maakunnan aktiivisimpien joukossa

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – Mil­joo­na suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt, py­hä­jo­ki­set ja kär­sä­mä­ki­set maa­kun­nan ak­tii­vi­sim­pien jou­kos­sa

07:08
Tilaajille
Viikko
Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaalikampanjointi helpoin leiviskä, niin haastavaa on myös oman ehdokkaan valinta
Kolumni

Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaa­li­kam­pan­join­ti helpoin lei­vis­kä, niin haas­ta­vaa on myös oman eh­dok­kaan valinta

14.01.2022 16:36
Tilaajille
Väestöennusteet kertovat karuja lukuja, siksi on mielenkiintoista saada tietoja, miten houkutuskampanjat ovat purreet
Pääkirjoitus

Väes­tö­en­nus­teet ker­to­vat karuja lukuja, siksi on mie­len­kiin­tois­ta saada tie­to­ja, miten hou­ku­tus­kam­pan­jat ovat purreet

13.01.2022 15:55
Tilaajille
Onko nyt muutoksen aika? Tällä hetkellä kerätään kätilöitä muutoksen synnyttämiseen, kirjoittaa Matti Heikkinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko nyt muu­tok­sen aika? Tällä het­kel­lä ke­rä­tään kä­ti­löi­tä muu­tok­sen syn­nyt­tä­mi­seen, kir­joit­taa Matti Heik­ki­nen

13.01.2022 15:51
Tilaajille
Miltä sinun sote-palvelusi näyttävät tulevaisuudessa? Kalevan aluevaalipaneeli kerää ehdokkaat tentattaviksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen polttavimmista kysymyksistä

Miltä sinun so­te-pal­ve­lu­si näyt­tä­vät tu­le­vai­suu­des­sa? Kalevan alue­vaa­li­pa­nee­li kerää eh­dok­kaat ten­tat­ta­vik­si Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen polt­ta­vim­mis­ta ky­sy­myk­sis­tä

13.01.2022 11:15
Aluevaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä annettiin noin 146 000 ääntä – Pohjois-Pohjanmaan innokkaimmat äänestäjät Kärsämäellä

Alue­vaa­lien en­sim­mäi­se­nä en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä­nä an­net­tiin noin 146 000 ääntä – Poh­jois-Poh­jan­maan in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät Kär­sä­mäel­lä

13.01.2022 11:00
Tilaajille
Kuukausi
Toini Aittola äänesti ennakkoon ensimmäisten joukossa Oulaisissa: "Terveyspalvelut pitää säilyä mahdollisimman lähellä"

Toini Aittola äänesti en­nak­koon en­sim­mäis­ten jou­kos­sa Ou­lai­sis­sa: "Ter­veys­pal­ve­lut pitää säilyä mah­dol­li­sim­man lä­hel­lä"

12.01.2022 17:00
Tilaajille
EVA tutki: Kaksi kolmesta rajoittaisi poliitikkojen päällekkäisiä tehtäviä

EVA tutki: Kaksi kol­mes­ta ra­joit­tai­si po­lii­tik­ko­jen pääl­lek­käi­siä teh­tä­viä

11.01.2022 06:05
Tilaajille
Yleisöluento netissä: Jouko Luukkonen avaa sote-uudistusta ja hyvinvointialueiden toimintaa tiistai-iltana

Ylei­sö­luen­to ne­tis­sä: Jouko Luuk­ko­nen avaa so­te-uu­dis­tus­ta ja hy­vin­voin­ti­aluei­den toi­min­taa tiis­tai-il­ta­na

10.01.2022 06:00
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

07.01.2022 06:00
Rajua karsintaa ajokorttitutkintojen suorituspaikoista – alueen kunnat älähtivät Traficomille

Rajua kar­sin­taa ajo­kort­ti­tut­kin­to­jen suo­ri­tus­pai­kois­ta – alueen kunnat äläh­ti­vät Tra­fi­co­mil­le

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Aluevaaleihin on vain kuukausi aikaa, aloita valmistautuminen Pyhäjokiseudun vaalikoneesta
Pääkirjoitus

Alue­vaa­lei­hin on vain kuu­kau­si aikaa, aloita val­mis­tau­tu­mi­nen Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­ko­nees­ta

22.12.2021 14:45
Tilaajille
Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit? Asiaa avaa aluevaaliehdokas Jari Männikkö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitkä ihmeen hy­vin­voin­ti­alueen vaalit? Asiaa avaa alue­vaa­li­eh­do­kas Jari Män­nik­kö

22.12.2021 14:43
Tilaajille
Kalajaska: Ari Sarpola ja Kari Jokela haastatellaan Kalajoella avoinna oleviin virkoihin

Ka­la­jas­ka: Ari Sarpola ja Kari Jokela haas­ta­tel­laan Ka­la­joel­la avoinna oleviin vir­koi­hin

22.12.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

20.12.2021 11:26
Vihreä utopia uhkaa rajaturvallisuutta
Kolumni

Vihreä utopia uhkaa ra­ja­tur­val­li­suut­ta

15.12.2021 13:10
Tilaajille
Katso listoja Pohjois-Pohjanmaan aluevaaliehdokkaista

Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

23.12.2021 14:57
Tilaajille
Keskustan puheenjohtajan vetoomus tuotti tulosta – Ex-pääministeri Juha Sipilä tähdittää keskustan listaa Pohjois-Pohjanmaan aluevaaleissa

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jan ve­too­mus tuotti tulosta – Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä täh­dit­tää kes­kus­tan listaa Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­leis­sa

14.12.2021 22:49
Tilaajille
Juha Sipilä sittenkin ehdolle aluevaaleihin – myös keskustan Juha Pylväs ja Hanna-Leena Mattila ovat listalla

Juha Sipilä sit­ten­kin ehdolle alue­vaa­lei­hin – myös kes­kus­tan Juha Pylväs ja Han­na-Lee­na Mattila ovat lis­tal­la

12.12.2021 13:30
Tilaajille
Rahakulman osakekauppa on muhinut pari vuotta Merijärvellä, saatellaanko kaupat maaliin vuonna 2022?

Ra­ha­kul­man osa­ke­kaup­pa on muhinut pari vuotta Me­ri­jär­vel­lä, saa­tel­laan­ko kaupat maaliin vuonna 2022?

09.12.2021 11:00
Tilaajille