Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kotimaan politiikka
Viikko
Hallintojohtajan virka Pohjois-Pohjanmaan liitossa kiinnostaa 23 hakijaa, joukossa on Riikka Moilanen – Katso nimilista hakeneista

Hal­lin­to­joh­ta­jan virka Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa kiin­nos­taa 23 ha­ki­jaa, jou­kos­sa on Riikka Moi­la­nen – Katso ni­mi­lis­ta ha­ke­neis­ta

01.03.2024 15:45
Tilaajille
Kuntavaalin alkuperäistulos ratkaisee: Jarkko Ollila nousee Oulaisten valtuustoon

Kun­ta­vaa­lin al­ku­pe­räis­tu­los rat­kai­see: Jarkko Ollila nousee Ou­lais­ten val­tuus­toon

29.02.2024 15:42
Tilaajille
Oulaistelainen Heikki Pirnes jättää luottamustehtävänsä – Seuraajat lautakuntiin nimetään valtuustossa

Ou­lais­te­lai­nen Heikki Pirnes jättää luot­ta­mus­teh­tä­vän­sä – Seu­raa­jat lau­ta­kun­tiin ni­me­tään val­tuus­tos­sa

29.02.2024 09:00
Tilaajille
Vastausta odotetaan: Marjut Lehtonen taustoittaa, että apua Oulaisten opettajien vaatimukseen on kysytty asiantuntijoilta

Vas­taus­ta odo­te­taan: Marjut Leh­to­nen taus­toit­taa, että apua Ou­lais­ten opet­ta­jien vaa­ti­muk­seen on kysytty asian­tun­ti­joil­ta

28.02.2024 14:55
Tilaajille
Kärsämäen kunnanjohtajaksi yhdeksän hakijaa

Kär­sä­mäen kun­nan­joh­ta­jak­si yh­dek­sän hakijaa

27.02.2024 07:54
Tilaajille
Sitran hankkeeseen mukaanpäässyt Kaija Sepponen kannustaa myönteiseen ajatteluun: "Oulaisissa tarvitaan positiivista tunnetta, että jaksetaan uskoa vaikeuksien olevan voitettavissa"

Sitran hank­kee­seen mu­kaan­pääs­syt Kaija Sep­po­nen kan­nus­taa myön­tei­seen ajat­te­luun: "Ou­lai­sis­sa tar­vi­taan po­si­tii­vis­ta tun­net­ta, että jak­se­taan uskoa vai­keuk­sien olevan voi­tet­ta­vis­sa"

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
"Realiteetit tuppaavat unohtumaan, ellei niistä ole muistuttamassa" – Kansanedustaja Janne Heikkinen on oppinut, että pohjoisen pitkistä etäisyyksistä on pidettävä ääntä

"Rea­li­tee­tit tup­paa­vat unoh­tu­maan, ellei niistä ole muis­tut­ta­mas­sa" – Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen on op­pi­nut, että poh­joi­sen pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä on pi­det­tä­vä ääntä

21.02.2024 12:00
Tilaajille
Lähteekö Marjut Lehtonen tavoittelemaan Keskustan puheenjohtajuutta?

Läh­tee­kö Marjut Leh­to­nen ta­voit­te­le­maan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juut­ta?

19.02.2024 18:00
Tilaajille
Hanna-Leena Mattila ei pyri keskustan puheenjohtajaksi – Myöskään EU-vaaliehdokkuus ei kiinnosta raahelaista kansanedustajaa

Han­na-Lee­na Mattila ei pyri kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­jak­si – Myös­kään EU-vaa­li­eh­dok­kuus ei kiin­nos­ta raa­he­lais­ta kan­san­edus­ta­jaa

18.02.2024 12:00
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:00
Tilaajille
Oulaisten talous viime vuodelta on valmistumassa: Plussalle meni!

Ou­lais­ten talous viime vuo­del­ta on val­mis­tu­mas­sa: Plus­sal­le meni!

16.02.2024 06:00
Tilaajille
Pressa Härmänportilla
Kolumni

Pressa Här­män­por­til­la

14.02.2024 18:00
Tilaajille
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Ennakkoäänet julkistetaan kello 20 – löydät presidentinvaalien tulospalvelun tästä

En­nak­ko­ää­net jul­kis­te­taan kello 20 – löydät pre­si­den­tin­vaa­lien tu­los­pal­ve­lun tästä

11.02.2024 18:45
Näin haapavetinen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Timo Mehtälä on kokenut eduskuntatyön: "Töitä riittää. Kyllä puolustettavia asioita on!"

Näin haa­pa­ve­ti­nen, en­sim­mäi­sen kauden kan­san­edus­ta­ja Timo Mehtälä on kokenut edus­kun­ta­työn: "Töitä riit­tää. Kyllä puo­lus­tet­ta­via asioita on!"

07.02.2024 12:00
Tilaajille
Oulaisille isoin potti Siika-Pyhäjokialueen liiton purkurahoista – Euroja voivat hakea yhdistykset

Ou­lai­sil­le isoin potti Sii­ka-Py­hä­jo­kia­lueen liiton pur­ku­ra­hois­ta – Euroja voivat hakea yh­dis­tyk­set

06.02.2024 09:00
Tilaajille
Ooksä skenes ines?
Mainos Kaleva Media

Ooksä skenes ines?

06.02.2024 06:00
Säästöjä etsitään Oulaisten talouden tervehdyttämiseksi – Riikka Moilanen kannusti valtuutettuja: "Olkaa milloin vain yhteyksissä, kun lamppu syttyy!"

Sääs­tö­jä et­si­tään Ou­lais­ten ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­sek­si – Riikka Moi­la­nen kan­nus­ti val­tuu­tet­tu­ja: "Olkaa milloin vain yh­teyk­sis­sä, kun lamppu syt­tyy!"

05.02.2024 21:10
Tilaajille
Katso kokous suorana klo 17: Oulaisten valtuutetut päättävät, mistä säästöjä aletaan tehdä

Katso kokous suorana klo 17: Ou­lais­ten val­tuu­te­tut päät­tä­vät, mistä sääs­tö­jä aletaan tehdä

05.02.2024 06:00
Raahen vastaanottokeskuksen toiminta päättyy heinäkuun lopussa

Raahen vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen toi­min­ta päättyy hei­nä­kuun lopussa

04.02.2024 15:00
Tilaajille