Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Lemmikit
"On ihmeellistä, mihin kaikkeen koira pystyykään" – uudet keinot miljoonavahinkoja aiheuttavaa metsätuholaista vastaan

"On ih­meel­lis­tä, mihin kaik­keen koira pys­tyy­kään" – uudet keinot mil­joo­na­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­vaa met­sä­tu­ho­lais­ta vastaan

29.06.2022 11:00
Tilaajille
Kesäkanan voi ottaa tepastelemaan pihamaalle, kunhan ottaa säädökset huomioon

Ke­sä­ka­nan voi ottaa te­pas­te­le­maan pi­ha­maal­le, kunhan ottaa sää­dök­set huo­mioon

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Kaksi koiraa jouduttiin lopettamaan Oulaisissa, syynä omistajan laiminlyönnit eläintenpidossa

Kaksi koiraa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan Ou­lai­sis­sa, syynä omis­ta­jan lai­min­lyön­nit eläin­ten­pi­dos­sa

10.05.2022 16:07
Tilaajille
Oulaisissa etsitään perjantaina kadonnutta Camu-koiraa

Ou­lai­sis­sa et­si­tään per­jan­tai­na ka­don­nut­ta Ca­mu-koi­raa

02.05.2022 09:17
"Turhan usein rodun aivan yleiset piirteet tulevat yllätyksenä" – koiralle kannattaa esitellä kaikki elämään kuuluva, kun se on alle neljän kuukauden ikäinen

"Turhan usein rodun aivan yleiset piir­teet tulevat yl­lä­tyk­se­nä" – koi­ral­le kan­nat­taa esi­tel­lä kaikki elämään kuu­lu­va, kun se on alle neljän kuu­kau­den ikäinen

24.04.2022 13:30
Tilaajille
Ketkä tekivät tuttavuutta Aada-pytonin kanssa? Keitä ovat Vattihatti, Villi, Grön, Prinssi?

Ketkä tekivät tut­ta­vuut­ta Aa­da-py­to­nin kanssa? Keitä ovat Vat­ti­hat­ti, Villi, Grön, Prins­si?

13.04.2022 13:30
Tilaajille
Matelijanäyttelyssä

Ma­te­li­ja­näyt­te­lys­sä

13.04.2022 12:56
Tilaajille
Naapurit vastustavat Pyhäjoen koirapuistoa: "Mitäs jos isoja koiria pääsee karkuun?"

Naa­pu­rit vas­tus­ta­vat Py­hä­joen koi­ra­puis­toa: "Mitäs jos isoja koiria pääsee kar­kuun?"

21.01.2022 11:00
Tilaajille
Kennelliiton vinkit: "Näin vietät turvallisesti uuttavuotta koiran kanssa"

Ken­nel­lii­ton vinkit: "Näin vietät tur­val­li­ses­ti uut­ta­vuot­ta koiran kanssa"

30.12.2021 21:00
Eläinlääkäri antaa ohjeita juhlapyhien viettoon lemmikin kanssa – hopealangat ja kinkkuverkot aiheuttavat leikkauksia, painevaatteesta apua paukkuihin

Eläin­lää­kä­ri antaa ohjeita juh­la­py­hien viet­toon lem­mi­kin kanssa – ho­pea­lan­gat ja kink­ku­ver­kot ai­heut­ta­vat leik­kauk­sia, pai­ne­vaat­tees­ta apua pauk­kui­hin

24.12.2021 12:15
Tilaajille
Niilon, Elman, Liisan ja kissapalvelijan joulu

Niilon, Elman, Liisan ja kis­sa­pal­ve­li­jan joulu

23.12.2021 21:00 1
Tilaajille
"Tarkoin pitää miettiä, onko järkevää enää hirvikoiraa hankkia" – Sudet tappoivat hirvijahdissa olleen koiran Raahessa

"Tar­koin pitää miet­tiä, onko jär­ke­vää enää hir­vi­koi­raa hank­kia" – Sudet tap­poi­vat hir­vi­jah­dis­sa olleen koiran Raa­hes­sa

10.12.2021 11:08
Tilaajille
Tulipalo, onnettomuus, sairaskohtaus... sankarikoirat pelastivat ihmishenkiä: lue hysky-Maisan, bokseri-Messin ja 20 muun sankarikoiran tarina

Tu­li­pa­lo, on­net­to­muus, sai­ras­koh­taus... san­ka­ri­koi­rat pe­las­ti­vat ih­mis­hen­kiä: lue hys­ky-Mai­san, bok­se­ri-Mes­sin ja 20 muun san­ka­ri­koi­ran tarina

02.11.2021 11:05
Tilaajille
Lempeydellä ja rajoilla kissat luovutuskuntoon, löytöeläinkotia Oulaisissa pyörittävä Mirva Paakkonen tekee työtä sydämellään

Lem­pey­del­lä ja ra­joil­la kissat luo­vu­tus­kun­toon, löy­tö­eläin­ko­tia Ou­lai­sis­sa pyö­rit­tä­vä Mirva Paak­ko­nen tekee työtä sy­dä­mel­lään

05.10.2021 16:41
Tilaajille
Uteliaita kissanpentuja, jotka tottelivat puhetta

Ute­liai­ta kis­san­pen­tu­ja, jotka tot­te­li­vat puhetta

05.10.2021 16:37
Tilaajille
Stella oppi istumaan 11 viikon ikäisenä.

Stella oppi is­tu­maan 11 viikon ikäi­se­nä.

05.10.2021 15:38
Tilaajille
Höpsö-kissa nauttii leppoisasta kotielämästä
Lukijalta

Höp­sö-kis­sa nauttii lep­poi­sas­ta ko­ti­elä­mäs­tä

01.10.2021 16:25
Tilaajille
Kahen Kahavit 1.10.2021: Karvaiset kaverit ja lehden saama palaute ruodinnassa päiväkahveilla

Kahen Kahavit 1.10.2021: Kar­vai­set kaverit ja lehden saama palaute ruo­din­nas­sa päi­vä­kah­veil­la

01.10.2021 15:56
Tilaajille
Katso kuvia ja videoita lukijoiden lemmikeistä: Stella oppi istumaan vain muutaman viikon ikäisenä, Höpsön kehräävä rukki kuuluu kauas

Katso kuvia ja vi­deoi­ta lu­ki­joi­den lem­mi­keis­tä: Stella oppi is­tu­maan vain muu­ta­man viikon ikäi­se­nä, Höpsön keh­rää­vä rukki kuuluu kauas

01.10.2021 09:47
Tilaajille
Killeri, 17 vuotta, tekee tarkkaa nuolutyötä jugurttipurkkien kanssa

Kil­le­ri, 17 vuotta, tekee tarkkaa nuo­lu­työ­tä ju­gurt­ti­purk­kien kanssa

01.10.2021 09:35
Tilaajille