Itsenäisyyspäivän kuvatunnelmia: Ou­lais­ten juh­las­sa pu­hut­tiin pe­rin­ne­työn mer­ki­tyk­ses­täi­tyk­ses­tä

Katso kylätallenne täältä: "Oletko mistään ko­toi­sin vai yl­peäs­ti ky­lä­läi­nen?"

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Pyhäjokiseudun joulutarjous: Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 3 kk vain 29 euroa, tilaa tästä!

Metsästys ja kalastus
Kohtalokkaat kohtaamiset hirvimetsällä – "Edes Luonnonvarakeskus ei pysty sanomaan, paljonko susia on"

Koh­ta­lok­kaat koh­taa­mi­set hir­vi­met­säl­lä – "Edes Luon­non­va­ra­kes­kus ei pysty sa­no­maan, pal­jon­ko susia on"

02.12.2022 06:00
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

19.11.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 21.10.2022

Kahen Kahavit 21.10.2022

21.10.2022 12:06
Tilaajille
Eräily on Helmiina Kopolan harrastus: "Koiran ajoa on mukava kuunnella ja paistaa samalla makkaraa"

Eräily on Hel­mii­na Kopolan har­ras­tus: "Koiran ajoa on mukava kuun­nel­la ja paistaa samalla mak­ka­raa"

05.10.2022 17:00
Tilaajille
"Koiran ajoa saa kuunnella ja paistaa samalla makkaraa"

"Koiran ajoa saa kuun­nel­la ja paistaa samalla mak­ka­raa"

05.10.2022 14:21
Tilaajille
Kahen Kahavit kuksasta

Kahen Kahavit kuk­sas­ta

29.09.2022 14:22
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista viikonloppuna

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tyk­sen aloit­ta­mis­ta vii­kon­lop­pu­na

28.09.2022 17:00
Tilaajille
Uroskarhu kaadettiin Kärsämäellä: "Kyllä siinä adrenaliini virtasi ja Mäentaustan Unski teki kovan työn"

Uros­kar­hu kaa­det­tiin Kär­sä­mäel­lä: "Kyllä siinä ad­re­na­lii­ni virtasi ja Mäen­taus­tan Unski teki kovan työn"

27.09.2022 14:11
Tilaajille
Katso Kalevan hirvilaskurista tuoreet saalismäärät – Pohjois-Pohjanmaalla hirvijahti jatkuu, mutta vielä vajaalla teholla

Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

14.09.2022 17:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvisaaliista pyöräyttäisi yli 3 miljoonaa Big Macia – selvitimme hirvilupien suurimmat voittajat ja menettäjät, Haapavesi toisen listan kärkipäässä

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­saa­liis­ta pyö­räyt­täi­si yli 3 mil­joo­naa Big Macia – sel­vi­tim­me hir­vi­lu­pien suu­rim­mat voit­ta­jat ja me­net­tä­jät, Haa­pa­ve­si toisen listan kär­ki­pääs­sä

03.09.2022 21:00
Tilaajille
Nahkiainen nousee jokeen vielä heikosti

Nah­kiai­nen nousee jokeen vielä hei­kos­ti

02.09.2022 17:00
Tilaajille
Sorsanpyynti alkaa lauantaina, poliisi valvoo metsästyslain noudattamista

Sor­san­pyyn­ti alkaa lauan­tai­na, poliisi valvoo met­säs­tys­lain nou­dat­ta­mis­ta

16.08.2022 09:22
Tilaajille
Oulaisten metsästysseura päätti: saaliseläimiksi lisättiin valkohäntäpeura ja peltopyy

Ou­lais­ten met­säs­tys­seu­ra päätti: saa­lis­eläi­mik­si li­sät­tiin val­ko­hän­tä­peu­ra ja pel­to­pyy

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa ensi keskiviikkona – tähtäimessä on sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si alkaa ensi kes­ki­viik­ko­na – täh­täi­mes­sä on se­pel­kyyh­ky

07.08.2022 13:30
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa tänään – laiton pyynti voi käydä hyvin kalliiksi

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tänään – laiton pyynti voi käydä hyvin kal­liik­si

21.07.2022 17:00
Tilaajille
Yli 4000 hirvenpyyntilupaa Oulun alueelle– Oulaisissa saa pyytää myös yhden valkohäntäpeuran

Yli 4000 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa Oulun alueel­le– Ou­lai­sis­sa saa pyytää myös yhden val­ko­hän­tä­peu­ran

15.07.2022 16:00
Tilaajille
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

Tuore kala on pa­rem­paa kuin karkki – nappaa tästä vinkit ka­la­reis­sul­le lasten kanssa

28.05.2022 21:00
Tilaajille
Uudet metsästäjät saavat koulutusta Oulaisissa ja Nivalassa, riistanhoitoyhdistykset yhteistyössä

Uudet met­säs­tä­jät saavat kou­lu­tus­ta Ou­lai­sis­sa ja Ni­va­las­sa, riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­teis­työs­sä

27.05.2022 06:00
Tilaajille
Ukkometso seikkailee pihoilla Raahessa

Uk­ko­met­so seik­kai­lee pi­hoil­la Raa­hes­sa

25.03.2022 14:29
Tilaajille
Susikannan kasvu saattaa hidastua hieman – maaliskuussa susien määrä on vuodenkierrossa pienimmillään

Su­si­kan­nan kasvu saattaa hi­das­tua hieman – maa­lis­kuus­sa susien määrä on vuo­den­kier­ros­sa pie­nim­mil­lään

12.02.2022 21:00
Tilaajille