Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsästys ja kalastus
Komisario Niemelä kommentoi SRVA-sopimuksen purkamista: "SRVA-lakolla on yhtä merkittävä vaikutus kannanhoidolliseen metsästykseen kuin jonkun henkilökohtaisella tupakkalakolla"

Ko­mi­sa­rio Niemelä kom­men­toi SRVA-so­pi­muk­sen pur­ka­mis­ta: "SR­VA-la­kol­la on yhtä mer­kit­tä­vä vai­ku­tus kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen kuin jonkun hen­ki­lö­koh­tai­sel­la tu­pak­ka­la­kol­la"

19.01.2024 14:33
Tilaajille
Susitilanne syynä – Oulaisten riistanhoitoyhdistys irtisanoi suurriistavirka-apusopimuksen poliisin kanssa

Su­si­ti­lan­ne syynä – Ou­lais­ten riis­tan­hoi­to­yh­dis­tys ir­ti­sa­noi suur­riis­ta­vir­ka-apu­so­pi­muk­sen po­lii­sin kanssa

16.01.2024 09:48 1
Tilaajille
Suurriistavirka-apusopimuksen jatko mietinnässä – 31 srva-toimijaa esittää sopimuksen irtisanomista Oulaisissa

Suur­riis­ta­vir­ka-apu­so­pi­muk­sen jatko mie­tin­näs­sä – 31 srva-toi­mi­jaa esittää so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta Ou­lai­sis­sa

04.01.2024 15:25
Tilaajille
Koiravahingot estivät hirvenpyyntiä Parhalahdella: "Tällä hetkellä radikaaleihin toimenpiteisiin ei olla lähdössä"

Koi­ra­va­hin­got estivät hir­ven­pyyn­tiä Par­ha­lah­del­la: "Tällä het­kel­lä ra­di­kaa­lei­hin toi­men­pi­tei­siin ei olla läh­dös­sä"

29.12.2023 06:00
Tilaajille
Kalastonhoitomaksun ikäraja nousee 64 vuodesta 69 ikävuoteen

Ka­las­ton­hoi­to­mak­sun ikäraja nousee 64 vuo­des­ta 69 ikä­vuo­teen

25.12.2023 18:00
Tilaajille
Koirapyytäjä lähtee sydän syrjällä pyyntiin

Koi­ra­pyy­tä­jä lähtee sydän syr­jäl­lä pyyn­tiin

08.10.2023 15:00
Tilaajille
"Ei se ole niin justiin, annetaan sorsillekin etumatkaa"

"Ei se ole niin jus­tiin, an­ne­taan sor­sil­le­kin etu­mat­kaa"

26.08.2023 21:00
Tilaajille
Poliisi valvoo vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloitusta

Poliisi valvoo ve­si­lin­tu­jen- ja kar­hun­met­säs­tyk­sen aloi­tus­ta

20.08.2023 13:30
Vesilintujen metsästys alkaa sunnuntaina – huomioi uusi hämärämetsästyksen kielto

Ve­si­lin­tu­jen met­säs­tys alkaa sun­nun­tai­na – huomioi uusi hä­mä­rä­met­säs­tyk­sen kielto

18.08.2023 21:00
Tilaajille
Oulaisten metsästysseura  rauhoitti koppelon, peltopyyn ja riekon

Ou­lais­ten met­säs­tys­seu­ra rau­hoit­ti kop­pe­lon, pel­to­pyyn ja riekon

08.08.2023 17:00
Tilaajille
Omaisuusrikostutkinta: Auto, peräkärry ja rengassarjat päätyivät omistajille, poliisilla on vielä omaisuutta jolle etsitään oikeita omistajia

Omai­suus­ri­kos­tut­kin­ta: Auto, pe­rä­kär­ry ja ren­gas­sar­jat pää­tyi­vät omis­ta­jil­le, po­lii­sil­la on vielä omai­suut­ta jolle et­si­tään oikeita omis­ta­jia

15.05.2023 12:07
Tilaajille
Talven ilvesjahti päättynyt – Oulun riistakeskuksen alueella luvat käytetty sataprosenttisesti

Talven il­ves­jah­ti päät­ty­nyt – Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­la luvat käy­tet­ty sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti

09.03.2023 06:00
Tilaajille
Lyijyhaulien käyttökielto tulee voimaan pian – Tukes tarkensi kosteikkoalueen määritelmää

Lyi­jy­hau­lien käyt­tö­kiel­to tulee voimaan pian – Tukes tar­ken­si kos­teik­ko­alueen mää­ri­tel­mää

11.02.2023 21:00
Tilaajille
Made pääsee nahkastaan kolmessa sekunnissa –Oulaistelainen Paavo Erkkilä on pyytänyt elämänsä aikana tuhansia mateita

Made pääsee nah­kas­taan kol­mes­sa se­kun­nis­sa –Ou­lais­te­lai­nen Paavo Erkkilä on pyy­tä­nyt elä­män­sä aikana tu­han­sia mateita

09.02.2023 14:00
Tilaajille
Paavo Erkkilä näyttää, kuinka mateet perkataan: "Nahka lähtee kolmessa sekunnissa"

Paavo Erkkilä näyt­tää, kuinka mateet per­ka­taan: "Nahka lähtee kol­mes­sa se­kun­nis­sa"

09.02.2023 13:39
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvijahti jäi paikoin vaisuksi, koska metsästäjät pelkäävät päästää koiransa suden suuhun – "Isäntä on vaihtunut metsässä"

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­jah­ti jäi paikoin vai­suk­si, koska met­säs­tä­jät pel­kää­vät päästää koi­ran­sa suden suuhun – "Isäntä on vaih­tu­nut met­säs­sä"

24.01.2023 21:00
Tilaajille
Oulaisissa ja lähialueella liikuskellut villisika kaadettiin

Ou­lai­sis­sa ja lä­hi­alueel­la lii­kus­kel­lut vil­li­si­ka kaa­det­tiin

28.12.2022 11:00
Tilaajille
Kohtalokkaat kohtaamiset hirvimetsällä – "Edes Luonnonvarakeskus ei pysty sanomaan, paljonko susia on"

Koh­ta­lok­kaat koh­taa­mi­set hir­vi­met­säl­lä – "Edes Luon­non­va­ra­kes­kus ei pysty sa­no­maan, pal­jon­ko susia on"

02.12.2022 06:00
Tilaajille
Kelluvien turvelauttojen poistaminen ei ole halpaa - mutta mahdollista se on

Kel­lu­vien tur­ve­laut­to­jen pois­ta­mi­nen ei ole halpaa - mutta mah­dol­lis­ta se on

19.11.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit 21.10.2022

Kahen Kahavit 21.10.2022

21.10.2022 12:06
Tilaajille