Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Metsästys ja kalastus
Kuukausi
Oulaisten metsästysseura päätti: saaliseläimiksi lisättiin valkohäntäpeura ja peltopyy

Ou­lais­ten met­säs­tys­seu­ra päätti: saa­lis­eläi­mik­si li­sät­tiin val­ko­hän­tä­peu­ra ja pel­to­pyy

10.08.2022 17:00
Tilaajille
Metsästyskausi alkaa ensi keskiviikkona – tähtäimessä on sepelkyyhky

Met­säs­tys­kau­si alkaa ensi kes­ki­viik­ko­na – täh­täi­mes­sä on se­pel­kyyh­ky

07.08.2022 13:30
Tilaajille
Ravustuskausi alkaa tänään – laiton pyynti voi käydä hyvin kalliiksi

Ra­vus­tus­kau­si alkaa tänään – laiton pyynti voi käydä hyvin kal­liik­si

21.07.2022 17:00
Tilaajille
Yli 4000 hirvenpyyntilupaa Oulun alueelle– Oulaisissa saa pyytää myös yhden valkohäntäpeuran

Yli 4000 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa Oulun alueel­le– Ou­lai­sis­sa saa pyytää myös yhden val­ko­hän­tä­peu­ran

15.07.2022 16:00
Tilaajille
Vanhemmat
Tuore kala on parempaa kuin karkki – nappaa tästä vinkit kalareissulle lasten kanssa

Tuore kala on pa­rem­paa kuin karkki – nappaa tästä vinkit ka­la­reis­sul­le lasten kanssa

28.05.2022 21:00
Tilaajille
Uudet metsästäjät saavat koulutusta Oulaisissa ja Nivalassa, riistanhoitoyhdistykset yhteistyössä

Uudet met­säs­tä­jät saavat kou­lu­tus­ta Ou­lai­sis­sa ja Ni­va­las­sa, riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­set yh­teis­työs­sä

27.05.2022 06:00
Tilaajille
Ukkometso seikkailee pihoilla Raahessa

Uk­ko­met­so seik­kai­lee pi­hoil­la Raa­hes­sa

25.03.2022 14:29
Tilaajille
Susikannan kasvu saattaa hidastua hieman – maaliskuussa susien määrä on vuodenkierrossa pienimmillään

Su­si­kan­nan kasvu saattaa hi­das­tua hieman – maa­lis­kuus­sa susien määrä on vuo­den­kier­ros­sa pie­nim­mil­lään

12.02.2022 21:00
Tilaajille
Haapaveden Mauno Soronen aluevaltuustoon: "Tuntui mukavalta, kun lapset tsemppasivat isäänsä vaaleissa"

Haa­pa­ve­den Mauno Soronen alue­val­tuus­toon: "Tuntui mu­ka­val­ta, kun lapset tsemp­pa­si­vat isäänsä vaa­leis­sa"

24.01.2022 11:32
Tilaajille
Suden kannanhoidolliseen metsästykseen jätettiin 33 hakemusta – Eniten hakemuksia Oulun riistakeskuksen alueelle

Suden kan­nan­hoi­dol­li­seen met­säs­tyk­seen jä­tet­tiin 33 ha­ke­mus­ta – Eniten ha­ke­muk­sia Oulun riis­ta­kes­kuk­sen alueel­le

21.12.2021 17:00
Tilaajille
Metsähallitus: Vierasluvat poistuvat syyskuun hirvenmetsästyksestä valtion mailla

Met­sä­hal­li­tus: Vie­ras­lu­vat pois­tu­vat syys­kuun hir­ven­met­säs­tyk­ses­tä valtion mailla

15.12.2021 06:00
Tilaajille
"Tarkoin pitää miettiä, onko järkevää enää hirvikoiraa hankkia" – Sudet tappoivat hirvijahdissa olleen koiran Raahessa

"Tar­koin pitää miet­tiä, onko jär­ke­vää enää hir­vi­koi­raa hank­kia" – Sudet tap­poi­vat hir­vi­jah­dis­sa olleen koiran Raa­hes­sa

10.12.2021 11:08
Tilaajille
Poroja tappaneen suden saa kaataa, mutta pihalla vierailevaa ei – kompastuuko susien suojelu omaan byrokratiaansa?

Poroja tap­pa­neen suden saa kaataa, mutta pihalla vie­rai­le­vaa ei – kom­pas­tuu­ko susien suojelu omaan by­rok­ra­tiaan­sa?

22.11.2021 21:00
Tilaajille
Arkiston aarre: Otso eksyy harvoin pihoille – Näin uutisoitiin Oulaisten karhujahdista keväällä 2006

Ar­kis­ton aarre: Otso eksyy harvoin pi­hoil­le – Näin uu­ti­soi­tiin Ou­lais­ten kar­hu­jah­dis­ta ke­vääl­lä 2006

19.11.2021 13:56
Tilaajille
Arkiston aarre: "Pyhäjoki on lohijoki" –Muistatko, kun oulaistelainen Mikael Hannus pyydysti yli 19-kiloisen lohen Väinölänsuvannosta?

Ar­kis­ton aarre: "Py­hä­jo­ki on lo­hi­jo­ki" –Muis­tat­ko, kun ou­lais­te­lai­nen Mikael Hannus pyy­dys­ti yli 19-ki­loi­sen lohen Väi­nö­län­su­van­nos­ta?

19.11.2021 13:55
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle myönnettiin poikkeusluvat 25 ilveksen kaatamiseen – kanta on hienoisessa kasvussa

Poh­jois-Poh­jan­maal­le myön­net­tiin poik­keus­lu­vat 25 il­vek­sen kaa­ta­mi­seen – kanta on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa

25.10.2021 08:45
Lauantaina alkaa hirvenmetsästys – millainen kaudesta on tänä syksynä tulossa

Lauan­tai­na alkaa hir­ven­met­säs­tys – mil­lai­nen kau­des­ta on tänä syksynä tulossa

02.10.2021 07:00
Tilaajille
Karhunmetsästys

Kar­hun­met­säs­tys

29.08.2021 18:00
"Ei se ole niin justiin, annetaan sorsillekin etumatkaa"

"Ei se ole niin jus­tiin, an­ne­taan sor­sil­le­kin etu­mat­kaa"

28.08.2021 08:00
Tilaajille
Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika päättyy perjantaina

Met­säs­tys­lain mu­kai­nen koirien kiin­ni­pi­to­ai­ka päättyy per­jan­tai­na

20.08.2021 06:00
Tilaajille