50 kuvaa: Ou­lais­ten lukion Wanhat 2024

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Kerro havainnoistasi: Ve­si­joh­to­ver­kos­tos­sa on vuo­to­koh­ta Ou­lai­sis­sa

Mainos: Talvitarjouksena Pyhäjokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Siikalatvan uusi kunnanjohtaja valitaan keskiviikkona valtuuston kokouksessa – kunnanhallitus ehdottaa kunnanjohtajaksi kemijärveläistä Pekka Iivaria

Sii­ka­lat­van uusi kun­nan­joh­ta­ja va­li­taan kes­ki­viik­ko­na val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa – ­kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­joh­ta­jak­si ke­mi­jär­ve­läis­tä Pekka Iivaria

06:00
Tilaajille
Viikko
Haku päättyy maanantaina – Esa Jussilalle valitaan seuraaja Kärsämäelle

Haku päättyy maa­nan­tai­na – Esa Jus­si­lal­le va­li­taan seu­raa­ja Kär­sä­mäel­le

23.02.2024 15:00
Tilaajille
Merituulivoimahankkeen osayleiskaavoituksen sopimus tulee käsittelyyn

Me­ri­tuu­li­voi­ma­hank­keen osa­yleis­kaa­voi­tuk­sen sopimus tulee kä­sit­te­lyyn

22.02.2024 18:00
Tilaajille
Oulaisten rehtoreilla yhteinen ja selkeä näkemys hallinnosta: Jokainen koulu tarvitsee oman johtajan

Ou­lais­ten reh­to­reil­la yh­tei­nen ja selkeä näkemys hal­lin­nos­ta: Jo­kai­nen koulu tar­vit­see oman joh­ta­jan

22.02.2024 06:00
Tilaajille
Oulaistelaista Sari Myllykoski-Hanhelaa esitetään Arvo-osuuskunnan hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi –Katso nimet, ketä muita neuvostoon kuuluu

Ou­lais­te­lais­ta Sari Myl­ly­kos­ki-Han­he­laa esi­te­tään Ar­vo-osuus­kun­nan hal­lin­to­neu­vos­ton uudeksi jä­se­nek­si –Katso nimet, ketä muita neu­vos­toon kuuluu

21.02.2024 15:00
Tilaajille
"Realiteetit tuppaavat unohtumaan, ellei niistä ole muistuttamassa" – Kansanedustaja Janne Heikkinen on oppinut, että pohjoisen pitkistä etäisyyksistä on pidettävä ääntä

"Rea­li­tee­tit tup­paa­vat unoh­tu­maan, ellei niistä ole muis­tut­ta­mas­sa" – Kan­san­edus­ta­ja Janne Heik­ki­nen on op­pi­nut, että poh­joi­sen pit­kis­tä etäi­syyk­sis­tä on pi­det­tä­vä ääntä

21.02.2024 12:00
Tilaajille
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

22.02.2024 08:10
Tilaajille
Paakkilanhovi loppuu Haapavedellä, Oulaisiin yksi kolmesta laajan palvelun sote-keskuksista, röntgenkuvaukset keskitetään –Pohde julkisti uudet suunnitelmat

Paak­ki­lan­ho­vi loppuu Haa­pa­ve­del­lä, Ou­lai­siin yksi kol­mes­ta laajan pal­ve­lun so­te-kes­kuk­sis­ta, rönt­gen­ku­vauk­set kes­ki­te­tään –Pohde jul­kis­ti uudet suun­ni­tel­mat

20.02.2024 19:03 2
Tilaajille
Pyhäjoki perusti Jaakko Jukkolan stipendirahaston

Py­hä­jo­ki perusti Jaakko Juk­ko­lan sti­pen­di­ra­has­ton

20.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto kävi periaatteellista vääntöä vallasta – Luvattu hallintosääntöuudistus ei ehdi vaikuttaa nyt tehtäviin säästöpäätöksiin

Pohteen alue­val­tuus­to kävi pe­ri­aat­teel­lis­ta vääntöä val­las­ta – Luvattu hal­lin­to­sään­tö­uu­dis­tus ei ehdi vai­kut­taa nyt teh­tä­viin sääs­tö­pää­tök­siin

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Uusi kunnanjohtaja palkataan: Veteli kutsuu haastatteluun kuusi hakijaa, Jokela sai kutsun haastatteluun

Uusi kun­nan­joh­ta­ja pal­ka­taan: Veteli kutsuu haas­tat­te­luun kuusi ha­ki­jaa, Jokela sai kutsun haas­tat­te­luun

20.02.2024 08:06
Tilaajille
Lähteekö Marjut Lehtonen tavoittelemaan Keskustan puheenjohtajuutta?

Läh­tee­kö Marjut Leh­to­nen ta­voit­te­le­maan Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­juut­ta?

19.02.2024 18:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

18.02.2024 18:00
Tilaajille
Haapavesi-seura huolehtii Myyrilän museon ja koulumuseon toiminnasta

Haa­pa­ve­si-seu­ra huo­leh­tii Myy­ri­län museon ja kou­lu­mu­seon toi­min­nas­ta

17.02.2024 06:00
Tilaajille
OAJ:n paikalliset toimijat vaativat lomautuspäätöksen kumoamista Oulaisten opetushenkilöstön osalta: "Päätös on lainvastainen ja epätarkoituksenmukainen"

OAJ:n pai­kal­li­set toi­mi­jat vaa­ti­vat lo­mau­tus­pää­tök­sen ku­moa­mis­ta Ou­lais­ten ope­tus­hen­ki­lös­tön osalta: "Päätös on lain­vas­tai­nen ja epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­nen"

16.02.2024 12:00
Tilaajille
"Rosatom puolustaa etujaan, kunnes kaikki on täytetty" – Venäläiset vaatimassa Fennovoimalta yhä enemmän korvauksia

"Ro­sa­tom puo­lus­taa etu­jaan, kunnes kaikki on täy­tet­ty" – Ve­nä­läi­set vaa­ti­mas­sa Fen­no­voi­mal­ta yhä enemmän kor­vauk­sia

16.02.2024 09:00
Tilaajille
Merijärvi palkkaa nuoria kesätöihin

Me­ri­jär­vi palkkaa nuoria ke­sä­töi­hin

16.02.2024 09:00
Tilaajille
Oulaisten talous viime vuodelta on valmistumassa: Plussalle meni!

Ou­lais­ten talous viime vuo­del­ta on val­mis­tu­mas­sa: Plus­sal­le meni!

16.02.2024 06:00
Tilaajille
Raahen työllisyysalue syntymässä – "Näkökulmastamme asia on sinettiä vaille valmis"

Raahen työl­li­syys­alue syn­ty­mäs­sä – "Nä­kö­kul­mas­tam­me asia on si­net­tiä vaille valmis"

15.02.2024 21:00
Tilaajille
Hallitus hyväksyi Merijärven koulusuunnitelmat

Hal­li­tus hy­väk­syi Me­ri­jär­ven kou­lu­suun­ni­tel­mat

15.02.2024 18:00
Tilaajille