Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 4 tuntia

Kär­sä­mäen Pat­te­ri­mäen kun­to­ra­dan laa­jen­nus­töi­hin 27 500 euroa val­tion­avus­tus­ta

10:40
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia

Huo­men­na va­lin­ta: Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­ta­nuo­ret tukevat Marjut Leh­tos­ta Kes­kus­ta­nais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

17.06.2021 18:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Mielipidekirjoitus

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen (ps):So­te-uu­dis­tus myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le

16.06.2021 14:34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Reijo Huh­ta­la: Torilla ta­vat­tiin

16.06.2021 14:21
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kes­kus­tan val­ta-ase­ma uhat­tu­na puo­lueen me­ne­tet­tyä neljä val­tuus­to­paik­kaa Ou­lai­sis­sa

16.06.2021 13:52
Tilaajille

Vas­ta­voi­ma kes­kus­tan mah­dil­le? Pien­puo­lueet Ou­lai­sis­sa neu­vot­te­le­vat tek­ni­ses­tä vaa­li­lii­tos­ta

16.06.2021 08:26
Tilaajille

Ou­lais­ten lo­pul­li­nen tulos: kes­kus­ta menetti neljä paik­kaa, KD:n Matti Heik­ki­nen sai eniten ääniä, katso ketkä pää­si­vät val­tuus­toon

13.06.2021 22:23 2
Tilaajille

Raa­hes­sa Mattila kiri äänissä omille sa­ta­lu­vuil­le, Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le viisi val­tuus­to­paik­kaa lisää ja Ko­koo­muk­sel­le kaksi

13.06.2021 22:20
Tilaajille

Päivi Ollila ää­ni­ku­nin­ga­tar Haa­pa­ve­del­lä, Ha­ry:l­le kolme val­tuus­to­paik­kaa lisää, Pe­rus­suo­ma­lai­set lisää yhden val­tuus­to­pai­kan

13.06.2021 22:09
Tilaajille

Takala on Py­hä­joen ää­ni­ku­nin­gas, Pe­rus­suo­ma­lai­set saavat kolme paikkaa lisää ja Kes­kus­ta me­net­tää kaksi paikkaa Py­hä­joel­la

13.06.2021 21:33
Tilaajille

Lo­pul­li­nen tulos Me­ri­jär­vel­tä: Esko Nivala piti piik­ki­pai­kan loppuun asti – lue täältä paik­ka­kun­nan muut val­tuus­toon valitut

13.06.2021 21:25
Tilaajille

Anttila vei ää­ni­po­tin, Kes­kus­ta ja Pe­rus­suo­ma­lai­set saivat val­tuus­toon kaksi li­sä­paik­kaa

13.06.2021 21:15
Tilaajille

KD:n Matti Heik­ki­nen nou­se­mas­sa Ou­lais­ten ää­ni­ha­ra­vak­si – lue myös muiden me­nes­tyk­ses­tä en­nak­ko­ää­nes­tyk­sen jälkeen

13.06.2021 20:46
Tilaajille

Äänistä las­ket­tu rapiat 60 pro­sent­tia, Han­na-Lee­na Mat­ti­lal­la eniten ääniä Raa­hes­sa

13.06.2021 20:39
Tilaajille

Kes­kus­tan Esko Nivala nou­se­mas­sa Me­ri­jär­ven ää­ni­ha­ra­vak­si

13.06.2021 20:39
Tilaajille

Äänistä las­ket­tu Py­hä­joel­la 54,20, ää­ni­pot­tia pi­te­le­vät Mus­ta­kal­lio, Anttila ja Flink

13.06.2021 20:33
Tilaajille

Ään­ten­las­ku etenee, Kär­sä­mäel­lä tällä het­kel­lä eniten ääniä Pekka Ant­ti­lal­la, Markku Kos­kel­la ja Tero Yli­ta­lol­la

13.06.2021 20:19
Tilaajille

En­nak­ko­ää­net julki, Haa­pa­ve­del­lä eniten ääniä Ol­li­lal­la, Revolla ja Aakolla

13.06.2021 20:11
Tilaajille

Py­hä­jo­ki­seu­dun vaa­li­tu­los­pal­ve­lu seuraa reaa­li­ajas­sa kun­ta­vaa­lien ään­ten­las­ken­taa, katso miten äänet ja­kau­tu­vat kun­nas­sa­si

13.06.2021 19:18
Tilaajille