Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Paikallispolitiikka ja -päätöksenteko
Viimeisin 12 tuntia
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohteen yt-neuvottelut päättyivät: Vaikutukset kohdentuvat 300 työntekijään

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alue Pohteen yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Vai­ku­tuk­set koh­den­tu­vat 300 työn­te­ki­jään

17:00
Kuukausi ja vanhemmat
Haapaveden kaupunginjohtajan virasta äänestettiin, Hinnoa äänesti 24 valtuutettua

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­joh­ta­jan virasta ää­nes­tet­tiin, Hinnoa äänesti 24 val­tuu­tet­tua

22.11.2022 18:55
Seuraa valintaa suorana: Haapaveden kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginjohtajan tiistai-illan kokouksessa

Seuraa va­lin­taa suo­ra­na: Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to va­lit­see kau­pun­gin­joh­ta­jan tiis­tai-il­lan ko­kouk­ses­sa

22.11.2022 13:30
Seitsemän hakijaa haastatellaan –Katso nimet, ketkä hakivat Oulaisten tekniseksi johtajaksi

Seit­se­män hakijaa haas­ta­tel­laan –Katso nimet, ketkä hakivat Ou­lais­ten tek­ni­sek­si joh­ta­jak­si

22.11.2022 11:07
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta pui siirtymää hyvinvointialueisiin – veteraanien palvelut säilyvät

Rin­ta­ma­ve­te­raa­ni­asiain neu­vot­te­lu­kun­ta pui siir­ty­mää hy­vin­voin­ti­aluei­siin – ve­te­raa­nien pal­ve­lut säi­ly­vät

22.11.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten teknisen johtajan viran hakuaika päättyi, kaupunginhallitus saa yhteenvedon hakijoista ja päättää jatkotoimista

Ou­lais­ten tek­ni­sen joh­ta­jan viran ha­ku­ai­ka päät­tyi, kau­pun­gin­hal­li­tus saa yh­teen­ve­don ha­ki­jois­ta ja päättää jat­ko­toi­mis­ta

21.11.2022 17:00
Tilaajille
Repo-rahat kutittavat yhä mieliä Pyhäjoella mutta paljonko ne tänä vuonna tuottavat?

Re­po-ra­hat ku­tit­ta­vat yhä mieliä Py­hä­joel­la mutta pal­jon­ko ne tänä vuonna tuot­ta­vat?

21.11.2022 06:00
Tilaajille
Seurakuntavaalien tulokset valmistuvat sunnuntai-iltana –Katso nimet valituista henkilöistä seurakunnittain

Seu­ra­kun­ta­vaa­lien tu­lok­set val­mis­tu­vat sun­nun­tai-il­ta­na –Katso nimet va­li­tuis­ta hen­ki­löis­tä seu­ra­kun­nit­tain

20.11.2022 22:15
Tilaajille
Hannu Merilehto nimettiin kaupunginhallituksen varajäseneksi –Lasse Nikula jättää luottamustehtävät Oulaisissa

Hannu Me­ri­leh­to ni­met­tiin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen va­ra­jä­se­nek­si –Lasse Nikula jättää luot­ta­mus­teh­tä­vät Ou­lai­sis­sa

17.11.2022 06:00
Tilaajille
Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le uusi pu­heen­joh­ta­ja Kär­sä­mäel­tä – Esko Loukkola peittosi äänestyksessä oululaisen Anna Koskelan

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le uusi pu­heen­joh­ta­ja Kär­sä­mäel­tä – Esko Louk­ko­la peit­to­si ää­nes­tyk­ses­sä ou­lu­lai­sen Anna Kos­ke­lan

15.11.2022 10:30
Tilaajille
"Piiriväellä on hyvä hönkä päällä" –Pohjois-Pohjanmaan Keskustan puhetta johtaa oulaistelainen Marjut Lehtonen, katso piirihallitukseen valittujen nimilista

"Pii­ri­väel­lä on hyvä hönkä päällä" –Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan puhetta johtaa ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen, katso pii­ri­hal­li­tuk­seen va­lit­tu­jen ni­mi­lis­ta

14.11.2022 17:00
Tilaajille
Seuraa Raahen kaupunginvaltuuston kokousta suorana: Valtuusto päättää kiristetäänkö kiinteistöverotusta

Seuraa Raahen kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­kous­ta suo­ra­na: Val­tuus­to päättää ki­ris­te­tään­kö kiin­teis­tö­ve­ro­tus­ta

14.11.2022 13:30
Pyhäjoelle aletaan suunnitella uutta vanhusten ja vammaisten palvelutaloa

Py­hä­joel­le aletaan suun­ni­tel­la uutta van­hus­ten ja vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­loa

13.11.2022 13:30
Tilaajille
Kansanedustajat Mattila, Aittakumpu ja Talvitie vaativat: "Hyvinvointialueelle siirtyvien kuntien kiinteistöjen vuokrat tasapuoliseksi"

Kan­san­edus­ta­jat Mat­ti­la, Ait­ta­kum­pu ja Tal­vi­tie vaa­ti­vat: "Hy­vin­voin­tia­lueel­le siir­ty­vien kuntien kiin­teis­tö­jen vuokrat ta­sa­puo­li­sek­si"

12.11.2022 21:00
Tilaajille
Kunhan lumitykit hankitaan, Rautiperälle aiotaan tehdä hiihtolatulunta varastoon

Kunhan lu­mi­ty­kit han­ki­taan, Rau­ti­pe­räl­le aiotaan tehdä hiih­to­la­tu­lun­ta va­ras­toon

10.11.2022 21:00
Tilaajille
Rakennusmestaria haetaan Siikalatvalle edelleen –Kunnanhallituksen puheenjohtaja Seija Junno aikatauluttaa prosessia

Ra­ken­nus­mes­ta­ria haetaan Sii­ka­lat­val­le edel­leen –Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Seija Junno ai­ka­tau­lut­taa pro­ses­sia

09.11.2022 12:11
Tilaajille
Seuraa Oulaisten valtuustokokouksen livelähetystä: Valtuusto päättää verotuksesta

Seuraa Ou­lais­ten val­tuus­to­ko­kouk­sen li­ve­lä­he­tys­tä: Val­tuus­to päättää ve­ro­tuk­ses­ta

09.11.2022 11:45
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yt-neuvottelut ennakoivat talousarvioesitykseen kirjattavia säästöjä – mahdolliset henkilöstövähennykset kohdistuvat hallintoon

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen yt-neu­vot­te­lut en­na­koi­vat ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen kir­jat­ta­via sääs­tö­jä – ­mah­dol­li­set hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­set koh­dis­tu­vat hal­lin­toon

09.11.2022 07:45
Tilaajille
Outi Pekkala jatkaa Haapaveden vasemmiston puheenjohtajana

Outi Pekkala jatkaa Haa­pa­ve­den va­sem­mis­ton pu­heen­joh­ta­ja­na

08.11.2022 21:00
Tilaajille
OP Suomenselän edustajiston vaalien äänestys on alkanut: "Äänestämällä voi vaikuttaa oman pankin ja paikkakunnan asioihin", kannustaa toimitusjohtaja Mika Korkia-aho

OP Suo­men­se­län edus­ta­jis­ton vaalien ää­nes­tys on al­ka­nut: "Ää­nes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa oman pankin ja paik­ka­kun­nan asioi­hin", kan­nus­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kor­kia-aho

08.11.2022 17:00
Tilaajille