Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Kolumni

Ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va, asu­kas­lu­kuun pei­lat­tu­na Suo­mes­sa on vä­hem­män po­lii­se­ja kuin missään muualla Eu­roo­pas­sa

16.03.2023 15:44
Tilaajille
Huumausainerikollisuutta valvottiin tehostetusti Jokilaaksoissa: Rikoksia kirjattiin Oulaisissa, Ylivieskassa, Nivalassa, Kalajoella, Haapajärvellä ja Pyhäjärvellä

Huu­maus­ai­ne­ri­kol­li­suut­ta val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti Jo­ki­laak­sois­sa: Ri­kok­sia kir­jat­tiin Ou­lai­sis­sa, Yli­vies­kas­sa, Ni­va­las­sa, Ka­la­joel­la, Haa­pa­jär­vel­lä ja Py­hä­jär­vel­lä

16.03.2023 06:00
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 06:05
Tilaajille
Oulun poliisin partiot valvoivat nelostien hiihtolomaliikennettä – lauantaina 58 kuskia sai rapsut ylinopeudesta, viideltä kortti hyllylle

Oulun po­lii­sin partiot val­voi­vat ne­los­tien hiih­to­lo­ma­lii­ken­net­tä – lauan­tai­na 58 kuskia sai rapsut yli­no­peu­des­ta, vii­del­tä kortti hyl­lyl­le

05.03.2023 17:00
Netissä olleet huijausmyynti-ilmoitukset johtivat verkkopetoksien jäljille –Poliisi varoittaa käsirahan maksamisesta

Netissä olleet hui­jaus­myyn­ti-il­moi­tuk­set joh­ti­vat verk­ko­pe­tok­sien jäl­jil­le –Po­lii­si va­roit­taa kä­si­ra­han mak­sa­mi­ses­ta

03.03.2023 11:00
Tilaajille
Kanta-palvelun ja Omakannan nimissä lähetetään huijausviestejä – rikollisten tavoitteena saada haltuun henkilötietoja ja päästä käsiksi pankkitileihin

Kan­ta-pal­ve­lun ja Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tään hui­jaus­vies­te­jä – ­ri­kol­lis­ten ta­voit­tee­na saada haltuun hen­ki­lö­tie­to­ja ja päästä käsiksi pank­ki­ti­lei­hin

25.02.2023 13:30
Vanhemmat
Oulussa käsiteltiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­ju­ttua, murhasta ja murhan yrityksistä syytetty määrättiin mielentilatutkimukseen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

Oulussa kä­si­tel­tiin Raahen vä­ki­val­ta­ri­kos­jut­tua, mur­has­ta ja murhan yri­tyk­sis­tä syy­tet­ty mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen – "Teko on Suomen ri­kos­his­to­rias­sa täysin poik­keuk­sel­li­nen"

11.02.2023 13:30
Tilaajille
Henkilö menehtyi junan alle Oulaisissa

Henkilö me­neh­tyi junan alle Ou­lai­sis­sa

10.02.2023 17:20
Raahelainen aviopari varasteli yhtä ja toista ja mies etenkin peräkärryjä –Mies ajeli Oulaisissa ilman ajo-oikeutta

Raa­he­lai­nen avio­pa­ri va­ras­te­li yhtä ja toista ja mies etenkin pe­rä­kär­ry­jä –Mies ajeli Ou­lai­sis­sa ilman ajo-oi­keut­ta

06.02.2023 13:23
Tilaajille
Mies murtautui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

Mies mur­tau­tui isänsä kotiin, haki tavaraa ja sai linnaa

30.01.2023 21:00
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen sahan työntekijä sai vamman työtapaturmassa – yritys tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon

Poh­jois­poh­ja­lai­sen sahan työn­te­ki­jä sai vamman työ­ta­pa­tur­mas­sa – yritys tuo­mit­tiin 20 000 euron yh­tei­sö­sak­koon

28.01.2023 12:48
Tilaajille
Sotkemista yöllä jopa tulen kanssa, rehtori Jarmo Mäkinen kertoo, miten häiriökäyttäytyminen näkyy Juho Oksan koulun pihalla

Sot­ke­mis­ta yöllä jopa tulen kanssa, rehtori Jarmo Mäkinen kertoo, miten häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen näkyy Juho Oksan koulun pihalla

23.01.2023 06:00
Tilaajille
Raahessa lokakuussa tapahtuneen 17-vuotiaan henkirikoksen esitutkinta valmistui ja eteni syyteharkintaan: "Tekoa valmisteltiin pidemmän aikaa"

Raa­hes­sa lo­ka­kuus­sa ta­pah­tu­neen 17-vuo­tiaan hen­ki­ri­kok­sen esi­tut­kin­ta val­mis­tui ja eteni syy­te­har­kin­taan: "Tekoa val­mis­tel­tiin pi­dem­män aikaa"

20.01.2023 14:49
Oulaistelaismiehelle 8 kuukautta ehdollista vankeutta huumausainerikoksesta

Ou­lais­te­lais­mie­hel­le 8 kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

12.01.2023 06:00
Kortiton huumekuski kasvatti myös kannabista

Kor­ti­ton huu­me­kus­ki kas­vat­ti myös kan­na­bis­ta

02.01.2023 13:30
Tilaajille
Poliisia tarvittiin noin 500 tehtävään Oulun poliisilaitoksen alueella joulunpyhien aikana

Po­lii­sia tar­vit­tiin noin 500 teh­tä­vään Oulun po­lii­si­lai­tok­sen alueel­la jou­lun­py­hien aikana

27.12.2022 07:49
Tilaajille
Esitutkinta Vihannissa etenee: Salakatselun lisäksi esitutkinnassa selvitetään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Esi­tut­kin­ta Vi­han­nis­sa etenee: Sa­la­kat­se­lun lisäksi esi­tut­kin­nas­sa sel­vi­te­tään lapsen sek­suaa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä

12.12.2022 09:39
Poliisi muistuttaa lapsia häiriökäyttäytymisen vakavuudesta – luvattomia luokkaretkirahan kerääjiäkin ollut liikkeellä

Poliisi muis­tut­taa lapsia häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen va­ka­vuu­des­ta – lu­vat­to­mia luok­ka­ret­ki­ra­han ke­rää­jiä­kin ollut liik­keel­lä

07.12.2022 06:00
Tilaajille
Haulikoita ja muita aseita autotallista varastanut raahelaismies sai ehdottoman vankeustuomion

Hau­li­koi­ta ja muita aseita au­to­tal­lis­ta va­ras­ta­nut raa­he­lais­mies sai eh­dot­to­man van­keus­tuo­mion

01.12.2022 17:00
Tilaajille
Mies tuomittiin Oulaisissa tekemästään taposta yli kahdeksan vuoden vankeuteen – oli vapautunut juuri vankilasta

Mies tuo­mit­tiin Ou­lai­sis­sa te­ke­mäs­tään taposta yli kah­dek­san vuoden van­keu­teen – oli va­pau­tu­nut juuri van­ki­las­ta

23.11.2022 16:32
Tilaajille