Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Rikokset ja oikeustoimet
Viikko

Elo­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na Ou­lai­sis­sa

18.09.2021 11:53

Katso video: Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko pe­rus­te­lee, miksi poliisi ei halua kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta

17.09.2021 12:43
Tilaajille
Mitä mieltä poliisi on kannabiksen laillistamisesta

Mitä mieltä poliisi on kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta

17.09.2021 12:42
Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

14.09.2021 15:13
Tilaajille
Kuukausi

Raa­hes­sa­kin ilmi verk­ko­pank­ki­hui­jauk­sia, tällä vii­kol­la po­lii­sin tut­kit­ta­vak­si tuli kaksi ta­paus­ta, joissa rahaa lähti ti­leil­tä yh­teen­sä "kuu­si­nu­me­ro­nen summa"

12.09.2021 09:29
Tilaajille

Poliisi sel­vit­tää yli­vies­ka­lai­sen kan­san­edus­ta­jan Juha Pylvään puhetta "so­siaa­li­tur­val­la loi­si­vis­ta elin­ta­so­surf­fa­reis­ta"

09.09.2021 13:40
Tilaajille

Kes­ti­län van­ki­las­sa on elokuun puo­li­vä­lis­tä alkaen ollut ai­noas­taan nais­van­ke­ja – nais­van­ki­lat vas­taa­vat suo­si­tuk­siin mies- ja nais­van­kien eril­lään asut­ta­mi­ses­ta

05.09.2021 13:00
Tilaajille

Poliisi valvoi lii­ken­net­tä Jo­ki­laak­sois­sa ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na – kym­me­nen kul­jet­ta­jaa ajo­kiel­toon yli­no­peu­den vuoksi

30.08.2021 08:23
Tilaajille
Pääkirjoitus

Il­ki­val­ta maksaa selvää rahaa, mutta sen ai­heut­ta­man har­mi­tuk­sen määrä on mit­taa­ma­ton

25.08.2021 09:59
Tilaajille

Riikka Moi­la­nen on valmis uusin teh­tä­viin – Uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­voit­teet: vä­ki­lu­vun lasku on tai­tet­ta­va, il­ma­pii­riä ke­hi­tet­tä­vä ja yri­tys­ten määrää kas­va­tet­ta­va

25.08.2021 09:49
Tilaajille
Vanhemmat

Pal­jas­ta­vat­ko val­von­ta­ka­me­rat te­ki­jän? – Wanhan Woiman alueel­la on tehty il­ki­val­taa

16.08.2021 15:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko nuoret oi­keas­ti huo­lis­saan Maa­pal­lon saas­tu­mi­ses­ta?

12.08.2021 11:10
Tilaajille

Huu­maus­ai­ne­ri­kos­ten määrä laski – onko käyttö siir­ty­nyt ko­tio­loi­hin?

05.08.2021 18:00
Tilaajille

Hen­ki­ri­kos­ten määrän kasvu alueel­la mie­ti­tyt­tää po­lii­si­pääl­lik­köä - tut­kin­ta-ajat ovat pi­den­ty­neet

03.08.2021 15:00
Tilaajille

Sar­ja­va­ras vei vi­ta­mii­ne­ja ja luon­tais­tuot­tei­ta Ou­lai­sis­ta ja Haa­pa­ve­del­tä, ros­vouk­sen koh­tee­na myös 10 muuta paik­ka­kun­taa

02.08.2021 14:53
Tilaajille

Poliisi va­roit­taa pankin nimissä teh­dyis­tä verk­ko­hui­jauk­sis­ta – Jos epäilee hui­ja­tuk­si jou­tu­mis­ta, yhteys pitää ottaa omaan pank­kiin

29.07.2021 18:00
Tilaajille

Fen­no­voi­man käyt­tä­mä Supon mies oli es­teel­li­nen tur­va­kon­tin ar­vioi­jak­si

10.07.2021 09:08
Tilaajille

Oulun po­lii­si­lai­tok­sel­la tyy­pil­li­siä ju­han­nus­teh­tä­viä lauan­tain ja sun­nun­tain vä­li­se­nä yönä: häi­riö­käy­tös­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­siä ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

27.06.2021 10:32

Ou­lais­ten entisen kiin­teis­tö­pääl­li­kön omai­suut­ta mää­rät­tiin va­kuus­ta­ka­va­rik­koon

17.06.2021 12:51
Tilaajille

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä - Po­lii­si­pääl­lik­kö: Hyvin poik­keuk­sel­li­nen tapaus

10.06.2021 18:00
Tilaajille