Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Rikokset ja oikeustoimet
Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkalan tekemä työsuojeluilmoitus tutkittiin: Selvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tarja Ollanketo syyllistynyt häirintään tai epäasialliseen kohteluun

Raahen kau­pun­gin­joh­ta­ja Ari Nurk­ka­lan tekemä työ­suo­je­lu­il­moi­tus tut­kit­tiin: Sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la kau­pun­gin­hal­li­tus päätti, ettei kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tarja Ol­lan­ke­to syyl­lis­ty­nyt häi­rin­tään tai epä­asial­li­seen koh­te­luun

12.01.2022 15:47
Tilaajille
Syyttäjä nosti syytteen kolmea henkilöä vastaan Oulaisten kaupungin ylilaskutukseen liittyen, kahta syytetään törkeästä petoksesta

Syyt­tä­jä nosti syyt­teen kolmea hen­ki­löä vastaan Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­seen liit­tyen, kahta syy­te­tään tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta

05.01.2022 15:26
Tilaajille
Jokilaaksojen liikenteessä synkkä vuosi 2021, onnettomuuksissa kuoli 14 ihmistä - päihteet isossa roolissa viime vuoden onnettomuuksissa

Jo­ki­laak­so­jen lii­ken­tees­sä synkkä vuosi 2021, on­net­to­muuk­sis­sa kuoli 14 ihmistä - päih­teet isossa roo­lis­sa viime vuoden on­net­to­muuk­sis­sa

04.01.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten tapahtumaryppäälle käräjäoikeuden tuomio: yhdelle syytetyistä vankeutta, miekka ja nunza-kapulat valtiolle

Ou­lais­ten ta­pah­tu­ma­ryp­pääl­le kä­rä­jä­oi­keu­den tuomio: yhdelle syy­te­tyis­tä van­keut­ta, miekka ja nun­za-ka­pu­lat val­tiol­le

03.12.2021 17:00
Tilaajille
Tutkintaa johtanut Kari Pakanen pitää Oulaisten ylilaskutustapausta ainutlaatuisena: "Teko on ollut pitkäkestoinen ja aiheuttanut huomattavaa vahinkoa"

Tut­kin­taa joh­ta­nut Kari Pakanen pitää Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ta­paus­ta ai­nut­laa­tui­se­na: "Teko on ollut pit­kä­kes­toi­nen ja ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­vaa va­hin­koa"

24.11.2021 17:00
Tilaajille
Nivalan taposta epäilty mies vangittiin – poliisin mukaan epäilty ja uhri olivat tapelleet hetkeä ennen ampumista

Nivalan taposta epäilty mies van­git­tiin – po­lii­sin mukaan epäilty ja uhri olivat ta­pel­leet hetkeä ennen am­pu­mis­ta

23.11.2021 16:57
Poliisi epäilee rakennusliikkeen tekaisseen ylisuuria laskuja ja aiheuttaneen Oulaisten kaupungille miljoonavahingot

Poliisi epäilee ra­ken­nus­liik­keen te­kais­seen yli­suu­ria laskuja ja ai­heut­ta­neen Ou­lais­ten kau­pun­gil­le mil­joo­na­va­hin­got

23.11.2021 16:15
Poliisi paljasti ryppään huumausainerikoksia huumerikostorjunnan valvontaviikolla

Poliisi pal­jas­ti ryppään huu­maus­ai­ne­ri­kok­sia huu­me­ri­kos­tor­jun­nan val­von­ta­vii­kol­la

17.11.2021 15:26
Tilaajille
Valitus kumosi aiemman valinnan: Rakennustarkastajan virka uudelleen hakuun Haapavedellä

Valitus kumosi aiemman va­lin­nan: Ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan virka uu­del­leen hakuun Haa­pa­ve­del­lä

16.11.2021 11:00
Tilaajille
Haapaveden kaupungin rakennustarkastajan valinnasta valitus, hallinto-oikeus kumosi päätöksen: Virka uudelleen hakuun?

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin ra­ken­nus­tar­kas­ta­jan va­lin­nas­ta va­li­tus, hal­lin­to-oi­keus kumosi pää­tök­sen: Virka uu­del­leen hakuun?

12.11.2021 06:00
Tilaajille
Kalajoen Raution metsäpalon esitutkinta valmistui: "Epäiltyjä on yksi, ja hän kiistää osallisuutensa asiaan"

Ka­la­joen Raution met­sä­pa­lon esi­tut­kin­ta val­mis­tui: "E­päil­ty­jä on yksi, ja hän kiistää osal­li­suu­ten­sa asiaan"

09.11.2021 13:56
Tilaajille
Murtomiesten pakomatka jäi lyhyeksi, oulaistelaisesta liikkeestä varastetut tavarat saatiin takaisin

Mur­to­mies­ten pa­ko­mat­ka jäi ly­hyek­si, ou­lais­te­lai­ses­ta liik­kees­tä va­ras­te­tut tavarat saatiin ta­kai­sin

28.10.2021 13:41
Tilaajille
Huijausviestejä liikkeellä nyt myös Suomi.fi-viestien nimissä – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Hui­jaus­vies­te­jä liik­keel­lä nyt myös Suo­mi.fi-vies­tien nimissä – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

27.10.2021 17:10
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
"Kisakokemus vahvisti sitä tunnetta, että Eppu toimii työtehtävillä satavarmasti. Epun osaamisesta työtehtävien hoito ei jää kiinni"

"Ki­sa­ko­ke­mus vah­vis­ti sitä tun­net­ta, että Eppu toimii työ­teh­tä­vil­lä sa­ta­var­mas­ti. Epun osaa­mi­ses­ta työ­teh­tä­vien hoito ei jää kiinni"

30.09.2021 14:56
Tilaajille
12 terävintä nenää huumekoirien SM-kisassa, mukana oulaistelainen Toni Laakso poliisikoira Epun kanssa

12 te­rä­vin­tä nenää huu­me­koi­rien SM-ki­sas­sa, mukana ou­lais­te­lai­nen Toni Laakso po­lii­si­koi­ra Epun kanssa

29.09.2021 14:06
Tilaajille
Poliisi kehottaa Oulun ja ympäristökuntien kauppiaita tarkistamaan, onko näitä vaatteita varastettu myymälöistä

Poliisi ke­hot­taa Oulun ja ym­pä­ris­tö­kun­tien kaup­piai­ta tar­kis­ta­maan, onko näitä vaat­tei­ta va­ras­tet­tu myy­mä­löis­tä

21.09.2021 15:56
Tilaajille
Elokuussa kadonnut mies löytyi kuolleena Oulaisissa

Elo­kuus­sa ka­don­nut mies löytyi kuol­lee­na Ou­lai­sis­sa

18.09.2021 11:53
Katso video: Ylikomisario Veijo Alavaikko perustelee, miksi poliisi ei halua kannabiksen laillistamista

Katso video: Yli­ko­mi­sa­rio Veijo Ala­vaik­ko pe­rus­te­lee, miksi poliisi ei halua kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mis­ta

17.09.2021 12:43
Tilaajille
Mitä mieltä poliisi on kannabiksen laillistamisesta

Mitä mieltä poliisi on kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta

17.09.2021 12:42
Tilaajille