Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Rikokset ja oikeustoimet
Viimeisin 12 tuntia
Tehovalvonta - Poliisi puuttui valvonnassa 65 kuljettajan matkapuhelimen käyttöön

Te­ho­val­von­ta - Poliisi puuttui val­von­nas­sa 65 kul­jet­ta­jan mat­ka­pu­he­li­men käyt­töön

14:51
Tilaajille
Kuukausi
Operaatioiden johtamisessa on mukana tekniikkaa, taktiikkaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa poliisin Harvaturva-työryhmää

Ope­raa­tioi­den joh­ta­mi­ses­sa on mukana tek­niik­kaa, tak­tiik­kaa ja teoriaa – Arto Autio johtaa po­lii­sin Har­va­tur­va-työ­ryh­mää

06.09.2023 17:00
Tilaajille
Kauppojen yö -tapahtuma työllisti poliisia - puukotus, kaksi alaikäisen pahoinpitelyä ja useita otettiin kiinni häiriökäyttäytymisen takia

Kaup­po­jen yö -ta­pah­tu­ma työl­lis­ti po­lii­sia - puu­ko­tus, kaksi ala­ikäi­sen pa­hoin­pi­te­lyä ja useita otet­tiin kiinni häi­riö­käyt­täy­ty­mi­sen takia

04.09.2023 11:17
Tehovalvonta: Poliisi kirjoitti 56 pyöräilijälle sakot jalkakäytävällä ajamisesta

Te­ho­val­von­ta: Poliisi kir­joit­ti 56 pyö­räi­li­jäl­le sakot jal­ka­käy­tä­väl­lä aja­mi­ses­ta

30.08.2023 16:00
Tilaajille
Kun konstaapeli Olli Kärsämä tiktokkaa, kymmenettuhannet nuoret katsovat – Uudella somepoliisilla on yksi viesti, jota ei voi painottaa liikaa

Kun kons­taa­pe­li Olli Kärsämä tik­tok­kaa, kym­me­net­tu­han­net nuoret kat­so­vat – Uudella so­me­po­lii­sil­la on yksi viesti, jota ei voi pai­not­taa liikaa

28.08.2023 21:00
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 17:00
Tilaajille
Pahoinpitelyt ja häiriökäyttäytyminen työllistivät poliisia venetsialaisviikonloppuna: "Juhlinta ei valitettavasti sujunut puhtain paperein Jokilaaksojen alueella"

Pa­hoin­pi­te­lyt ja häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen työl­lis­ti­vät po­lii­sia ve­net­sia­lais­vii­kon­lop­pu­na: "Juh­lin­ta ei va­li­tet­ta­vas­ti sujunut puhtain pa­pe­rein Jo­ki­laak­so­jen alueel­la"

28.08.2023 09:23
Tilaajille
Vanhemmat
Raahen kaupunki teki tutkintapyynnön entisestä kaupunginjohtajastaan – Kari Karjalainen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää palauttamaan"

Raahen kau­pun­ki teki tut­kin­ta­pyyn­nön en­ti­ses­tä kau­pun­gin­joh­ta­jas­taan – Kari Kar­ja­lai­nen: "Eikö olisi voinut soittaa ja suoraan pyytää pa­laut­ta­maan"

20.08.2023 17:00
Tilaajille
Ylivieskalaisen miehen epäillään varastaneen kymmeniä kalliita pyöriä – poliisi otti hänet kiinni varastetun pyörän selästä

Yli­vies­ka­lai­sen miehen epäil­lään va­ras­ta­neen kym­me­niä kal­lii­ta pyöriä – ­po­lii­si otti hänet kiinni va­ras­te­tun pyörän selästä

18.08.2023 17:00
Tilaajille
Oulun poliisi: Kuparikaapelit revitään irti ja varastetaan jopa valmiista rakennuksesta – taustalla kuparin hinnan nousu

Oulun po­lii­si: Ku­pa­ri­kaa­pe­lit re­vi­tään irti ja va­ras­te­taan jopa val­miis­ta ra­ken­nuk­ses­ta – ­taus­tal­la kuparin hinnan nousu

16.08.2023 17:00
Tilaajille
Keräyspaperiroskakori poltettiin liikennepuistossa Oulaisissa – Puiston asfalttia suli kuumuudessa

Ke­räys­pa­pe­ri­ros­ka­ko­ri pol­tet­tiin lii­ken­ne­puis­tos­sa Ou­lai­sis­sa – Puiston as­falt­tia suli kuu­muu­des­sa

16.08.2023 14:20
Tilaajille
Teini pahoinpideltiin koulun pihalla Oulaisissa

Teini pa­hoin­pi­del­tiin koulun pihalla Ou­lai­sis­sa

15.08.2023 10:48
Tilaajille
BMW koki kovia Oulaisten rautatieasemalla - Takalasi lyötiin rikki ja sisälle tunkeuduttiin

BMW koki kovia Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­mal­la - Ta­ka­la­si lyötiin rikki ja sisälle tun­keu­dut­tiin

07.08.2023 11:33
Tilaajille
Verkkopankkitunnuksia kalastellaan väärennetyillä viesteillä - Traficom muistuttaa: "Älä kirjaudu mihinkään tekstiviestitse tulevan linkin kautta"

Verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ka­las­tel­laan vää­ren­ne­tyil­lä vies­teil­lä - Tra­fi­com muis­tut­taa: "Älä kir­jau­du mi­hin­kään teks­ti­vies­tit­se tulevan linkin kautta"

06.08.2023 13:30
Tilaajille
Poliisilla viime viikolla lähes kaksituhatta liikennevalvontatehtävää koko maassa – Kiinni jäi 130 törkeästi liikennettä vaarantanutta kuskia

Po­lii­sil­la viime vii­kol­la lähes kak­si­tu­hat­ta lii­ken­ne­val­von­ta­teh­tä­vää koko maassa – Kiinni jäi 130 tör­keäs­ti lii­ken­net­tä vaa­ran­ta­nut­ta kuskia

30.07.2023 06:00
Tilaajille
Liikenteessä menehtyi alkuvuonna vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan  rattijuoppoja jäi kiinni edellisvuotta enemmän

Lii­ken­tees­sä me­neh­tyi al­ku­vuon­na vä­hem­män ihmisiä kuin vuotta aiemmin – Sen sijaan rat­ti­juop­po­ja jäi kiinni edel­lis­vuot­ta enemmän

29.07.2023 13:30
Tilaajille
Poliisi tarkasti 69 raskasta ajoneuvoa – "Kehotamme kaikkia kuljetusyrityksiä ja kuljettajia suhtautumaan erittäin vakavasti ajoneuvojen kuntoon"

Poliisi tar­kas­ti 69 ras­kas­ta ajo­neu­voa – "Ke­ho­tam­me kaikkia kul­je­tus­yri­tyk­siä ja kul­jet­ta­jia suh­tau­tu­maan erit­täin va­ka­vas­ti ajo­neu­vo­jen kun­toon"

26.07.2023 06:00
Tilaajille
Nuuskaa salakuljetettiin liki 2 000 kiloa – Pakattiin matkalaukkuihin Pohjois-Suomessa, missä osa epäillyistä asui tapahtuma-aikana

Nuuskaa sa­la­kul­je­tet­tiin liki 2 000 kiloa – Pa­kat­tiin mat­ka­lauk­kui­hin Poh­jois-Suo­mes­sa, missä osa epäil­lyis­tä asui ta­pah­tu­ma-ai­ka­na

20.07.2023 10:27
Tilaajille
Kun akuutti pyöräkuume iskee, mieleen ei välttämättä tule, että nettisivun markkinapaikalta löytyvä pyörä voi olla varastettu. – Näin tunnistat varastetun polkupyörän

Kun akuutti pyö­rä­kuu­me iskee, mieleen ei vält­tä­mät­tä tule, että net­ti­si­vun mark­ki­na­pai­kal­ta löytyvä pyörä voi olla va­ras­tet­tu. – Näin tun­nis­tat va­ras­te­tun pol­ku­pyö­rän

12.07.2023 06:00
Tilaajille
YLE: Yksi henkilö on vangittuna epäiltynä kansainvälisestä ihmiskaupasta kivialan työmaalla Oulaisissa

YLE: Yksi henkilö on van­git­tu­na epäil­ty­nä kan­sain­vä­li­ses­tä ih­mis­kau­pas­ta ki­vi­alan työ­maal­la Ou­lai­sis­sa

05.07.2023 11:13
Tilaajille