Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Rikokset ja oikeustoimet
Kuukausi
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – Jokilaaksojen alueella kirjattiin sunnuntain vastaisena yönä 112 tehtävää

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la kir­jat­tiin sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä 112 teh­tä­vää

26.06.2022 10:05
Syyttäjä vaatii ehdollista tai sakkoja miehelle, jonka tupakasta Kalajoen jättimäisen maastopalon epäillään alkaneen – Palonsyyntutkijan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta tai sakkoja mie­hel­le, jonka tu­pa­kas­ta Ka­la­joen jät­ti­mäi­sen maas­to­pa­lon epäil­lään al­ka­neen – Pa­lon­syyn­tut­ki­jan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

16.06.2022 08:43
Tilaajille
Oulaisissa huhtikuussa tehdystä taposta epäilty vangittiin uudelleen

Ou­lai­sis­sa huh­ti­kuus­sa teh­dys­tä taposta epäilty van­git­tiin uu­del­leen

14.06.2022 17:00
Varastettu vesijetti ja perävaunu löytyivät Haapavedeltä

Va­ras­tet­tu ve­si­jet­ti ja pe­rä­vau­nu löy­tyi­vät Haa­pa­ve­del­tä

06.06.2022 16:07
Tilaajille
Vanhemmat
Poliisi on aloittanut Kuuselan tulipalon tutkinnan

Poliisi on aloit­ta­nut Kuu­se­lan tu­li­pa­lon tut­kin­nan

30.05.2022 16:14
Tilaajille
Nuorisotalo Kuusela

Nuo­ri­so­ta­lo Kuusela

30.05.2022 16:14
Tilaajille
Kuka aloitti Kuuselan purkamisen Pattijoella? – "Se on jyrätty jollakin isolla koneella"

Kuka aloitti Kuu­se­lan pur­ka­mi­sen Pat­ti­joel­la? – "Se on jyrätty jol­la­kin isolla ko­neel­la"

21.05.2022 06:00
Tilaajille
Naisen ruumis löytyi Oulaisista –Poliisi jatkaa tunnistamisen varmistelua

Naisen ruumis löytyi Ou­lai­sis­ta –Po­lii­si jatkaa tun­nis­ta­mi­sen var­mis­te­lua

18.05.2022 14:08
Poliisi ratsasi kevyitä ajoneuvoja: Poliisi tarkasti 121 ajoneuvoa, joista 16 sai ajokieltoa ja 37 katsastusmääräyksen

Poliisi ratsasi kevyitä ajo­neu­vo­ja: Poliisi tar­kas­ti 121 ajo­neu­voa, joista 16 sai ajo­kiel­toa ja 37 kat­sas­tus­mää­räyk­sen

17.05.2022 17:00
Tilaajille
Kaksi koiraa jouduttiin lopettamaan Oulaisissa, syynä omistajan laiminlyönnit eläintenpidossa

Kaksi koiraa jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan Ou­lai­sis­sa, syynä omis­ta­jan lai­min­lyön­nit eläin­ten­pi­dos­sa

10.05.2022 16:07
Tilaajille
Rattijuoppo rysäytti läpi Raahen terästehtaan portista ja kaahasi satasta tehdasalueella – oikeus tuomitsi yhdyskuntapalveluun

Rat­ti­juop­po ry­säyt­ti läpi Raahen te­räs­teh­taan por­tis­ta ja kaahasi satasta teh­das­alueel­la – oikeus tuo­mit­si yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

09.05.2022 13:58
Tilaajille
Pariskunta syytteessä ison nautakatraan kaltoinkohtelusta Raahen seudulla – kiistävät törkeän eläinsuojelurikoksen, vetoavat vasikkaripuliin

Pa­ris­kun­ta syyt­tees­sä ison nau­ta­kat­raan kal­toin­koh­te­lus­ta Raahen seu­dul­la – kiis­tä­vät törkeän eläin­suo­je­lu­ri­kok­sen, ve­toa­vat va­sik­ka­ri­pu­liin

05.05.2022 11:34
Tilaajille
Kotihälytykset, pahoinpitelyt ja rattijuopumukset työllistivät poliisia vappuviikonloppuna Jokilaaksojen alueella

Ko­ti­hä­ly­tyk­set, pa­hoin­pi­te­lyt ja rat­ti­juo­pu­muk­set työl­lis­ti­vät po­lii­sia vap­pu­vii­kon­lop­pu­na Jo­ki­laak­so­jen alueel­la

02.05.2022 08:09
Tilaajille
Oulun poliisilaitos selvitti laajan asuntomurtosarjan: Lukuisiin asuinkiinteistöihin ja vapaa-ajanasuntoihin murtauduttiin myös Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun po­lii­si­lai­tos sel­vit­ti laajan asun­to­mur­to­sar­jan: Lu­kui­siin asuin­kiin­teis­töi­hin ja va­paa-ajan­asun­toi­hin mur­tau­dut­tiin myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la

22.04.2022 13:57
Tilaajille
Poliisi epäilee kahta miestä Oulaisissa viikonloppuna tapahtuneesta henkirikoksesta

Poliisi epäilee kahta miestä Ou­lai­sis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­nees­ta hen­ki­ri­kok­ses­ta

19.04.2022 11:40
Tilaajille
Oulaisten Ukko-Pekka ei ole leikki- eikä kuhertelupaikka, savuinen tihutyö on nyt poliisiasiana

Ou­lais­ten Uk­ko-Pek­ka ei ole leikki- eikä ku­her­te­lu­paik­ka, sa­vui­nen tihutyö on nyt po­lii­si­asia­na

14.04.2022 14:30
Tilaajille
Raahen poliisiasemalla huutokauppa, kauppaa tehdään muun muassa pyöristä ja työkaluista

Raahen po­lii­si­ase­mal­la huu­to­kaup­pa, kauppaa tehdään muun muassa pyö­ris­tä ja työ­ka­luis­ta

04.04.2022 15:00
Tilaajille
Tehovalvontaviikon saldo: Poliisi puuttui 222 ylinopeustapaukseen viime viikolla Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Te­ho­val­von­ta­vii­kon saldo: Poliisi puuttui 222 yli­no­peus­ta­pauk­seen viime vii­kol­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

31.03.2022 18:00
Tilaajille
Poliisi: "Armovuosikeräykseen tuotiin runsaasti ampuma-aseita ja patruunoita"

Po­lii­si: "Ar­mo­vuo­si­ke­räyk­seen tuotiin run­saas­ti am­pu­ma-asei­ta ja pat­ruu­noi­ta"

28.03.2022 12:30
Tilaajille
Maaninka valitti: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi Haapaveden kaupunginhallituksen virkavalinnan

Maa­nin­ka va­lit­ti: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen vir­ka­va­lin­nan

28.03.2022 11:00
Tilaajille