Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Muistisairaiden omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse palveluiden ulkopuolelle

Muis­ti­sai­rai­den omaiset tekevät tärkeää työtä, mutta jäävät itse pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­le

19.03.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen laskutuksessa on isoja viiveitä – palkanmaksussa virheet ovat vähenemään päin

Pohteen las­ku­tuk­ses­sa on isoja vii­vei­tä – pal­kan­mak­sus­sa virheet ovat vä­he­ne­mään päin

10.03.2023 11:01
Tilaajille
OYSin Esko-potilastietojärjestelmän lääketietojen osiossa häiriö viikonvaihteessa – tapahtuneesta tehdään selvitys

OYSin Es­ko-po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­män lää­ke­tie­to­jen osiossa häiriö vii­kon­vaih­tees­sa – ta­pah­tu­nees­ta tehdään sel­vi­tys

27.02.2023 21:00
"On erilaisia oppijoita, jotka eivät mene samaa latua", hoksauttaa Oulaisten yläkoulun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten liikuntatottumuksista

"On eri­lai­sia op­pi­joi­ta, jotka eivät mene samaa latua", hok­saut­taa Ou­lais­ten ylä­kou­lun vt. rehtori Anne Törmälä nuorten lii­kun­ta­tot­tu­muk­sis­ta

26.02.2023 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Elina Jokelainen: "Oulaskangas halutaan pitää toiminnassa ja kehittää sairaalan tarjoamia terveyspalveluja"

Elina Jo­ke­lai­nen: "Ou­las­kan­gas ha­lu­taan pitää toi­min­nas­sa ja ke­hit­tää sai­raa­lan tar­joa­mia ter­veys­pal­ve­lu­ja"

23.02.2023 06:00
Tilaajille
"Uniapneasta huolimatta voi elää hyvää elämää", Hengitysliiton kokemustoimija Pentti Kinnunen kertoo uniapneasta Kärsämäellä ja Oulaisissa

"U­niap­neas­ta huo­li­mat­ta voi elää hyvää elä­mää", Hen­gi­tys­lii­ton ko­ke­mus­toi­mi­ja Pentti Kin­nu­nen kertoo uniap­neas­ta Kär­sä­mäel­lä ja Ou­lai­sis­sa

21.02.2023 06:00
Tilaajille
Pohteen asiakasmaksuista voi saada alennusta – Perusteena voi olla lääkekustannuksia, velkajärjestely ja elatusapu

Pohteen asia­kas­mak­suis­ta voi saada alen­nus­ta – Pe­rus­tee­na voi olla lää­ke­kus­tan­nuk­sia, vel­ka­jär­jes­te­ly ja ela­tus­apu

19.02.2023 06:00
Tilaajille
Puhdistustyöt on tehty ja uusista vesinäytteistä odotetaan tuloksia, Haapaveden liikuntahalli avattiin erillisjärjestelyin

Puh­dis­tus­työt on tehty ja uusista ve­si­näyt­teis­tä odo­te­taan tu­lok­sia, Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­li avat­tiin eril­lis­jär­jes­te­lyin

18.02.2023 06:00
Tilaajille
Uusi palvelu aloittaa: Raahen imetyskahvilasta tukea perheille

Uusi palvelu aloit­taa: Raahen ime­tys­kah­vi­las­ta tukea per­heil­le

15.02.2023 21:00
Tilaajille
NordLabin toiminta laajenee uusiin kuntiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

Nord­La­bin toi­min­ta laa­je­nee uusiin kuntiin Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­la

14.02.2023 13:30
Raahelaisen väitöskirjatutkijan mielestä iltavirkut voitaisiin ottaa nykyistä paremmin huomioon liikuntasuosituksissa

Raa­he­lai­sen väi­tös­kir­ja­tut­ki­jan mie­les­tä il­ta­vir­kut voi­tai­siin ottaa ny­kyis­tä pa­rem­min huo­mioon lii­kun­ta­suo­si­tuk­sis­sa

12.02.2023 06:00
Tilaajille
Puhdistustyöt alkavat perjantaina: "Tavoite on, että Haapaveden liikuntahalli ja uimahalli saadaan avattua maaliskuussa"

Puh­dis­tus­työt alkavat per­jan­tai­na: "Ta­voi­te on, että Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­li ja ui­ma­hal­li saadaan avattua maa­lis­kuus­sa"

08.02.2023 06:00
Legionellabakteeria häädetään edelleen: Haapaveden uimahalli ja liikuntahalli suljetaan maanantaina

Le­gio­nel­la­bak­tee­ria hää­de­tään edel­leen: Haa­pa­ve­den ui­ma­hal­li ja lii­kun­ta­hal­li sul­je­taan maa­nan­tai­na

02.02.2023 11:23
Kävitkö viikonloppuna? Kalajoen Kylpylä SaniFanin vesistä löytyi bakteeria

Kävitkö vii­kon­lop­pu­na? Ka­la­joen Kylpylä Sa­ni­Fa­nin vesistä löytyi bak­tee­ria

31.01.2023 08:24
NettiRassin ulkoasu on uudistunut Pohteen brändin mukaiseksi

Net­ti­Ras­sin ulkoasu on uu­dis­tu­nut Pohteen brändin mu­kai­sek­si

29.01.2023 11:47
Tilaajille
Poikkeusjärjestelyt jatkuvat legionellabakteerin takia Haapaveden liikuntahallissa

Poik­keus­jär­jes­te­lyt jat­ku­vat le­gio­nel­la­bak­tee­rin takia Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lis­sa

26.01.2023 11:47
Tilaajille
Suomessa voidaan rokottaa jatkossa myös vakavalle koronataudille alttiita pikkulapsia, aiemmin alaikäraja oli viisi vuotta

Suo­mes­sa voidaan ro­kot­taa jat­kos­sa myös va­ka­val­le ko­ro­na­tau­dil­le alt­tii­ta pik­ku­lap­sia, aiemmin ala­ikä­ra­ja oli viisi vuotta

22.01.2023 17:00
Haapavedellä järeät toimenpiteet legionellabakteerin taltuttamiseksi

Haa­pa­ve­del­lä järeät toi­men­pi­teet le­gio­nel­la­bak­tee­rin tal­tut­ta­mi­sek­si

20.01.2023 13:15
Eläkeliitto selvitti: Yli puolet eläkeläisistä joutuu tinkimään arkimenoistaan, jotta selviää kulujen nousemisesta

Elä­ke­liit­to sel­vit­ti: Yli puolet elä­ke­läi­sis­tä joutuu tin­ki­mään ar­ki­me­nois­taan, jotta selviää kulujen nou­se­mi­ses­ta

17.01.2023 21:00
Tilaajille
Kyläkuva muuttuu, kun Pyhäjoen purku-urakat alkavat

Ky­lä­ku­va muut­tuu, kun Py­hä­joen pur­ku-ura­kat alkavat

15.01.2023 06:00 1
Tilaajille