Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Lähihoitaja Stefan Volotin-Kolppanen tykkää työstään, mutta hoitoalan haasteista lähtee palauteterveiset Suomen hallitukselle

Lä­hi­hoi­ta­ja Stefan Vo­lo­tin-Kolp­pa­nen tykkää työs­tään, mutta hoi­to­alan haas­teis­ta lähtee pa­lau­te­ter­vei­set Suomen hal­li­tuk­sel­le

25.11.2021 21:00
Tilaajille
Virossa eläinlääkäriksi opiskellut Jenna Wäänänen tekee nyt töitä Oulaisissa, Haapavedellä ja Vihannissa

Virossa eläin­lää­kä­rik­si opis­kel­lut Jenna Wää­nä­nen tekee nyt töitä Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Vi­han­nis­sa

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Oulaisissa, Haapavedellä ja Pyhäjoella uusia koronatartuntoja, Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 452 uutta koronatartuntaa kolmen päivän aikana

Ou­lai­sis­sa, Haa­pa­ve­del­lä ja Py­hä­joel­la uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja, Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 452 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kolmen päivän aikana

22.11.2021 12:16
Pohjois-Pohjanmaalle tulee 50 henkilön kokoontumisrajoitus, josta voi vapautua koronapassilla – koronaviruksen ilmaantuvuusluku alueella on tällä hetkellä Suomen suurin

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulee 50 hen­ki­lön ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus, josta voi va­pau­tua ko­ronapas­sil­la – ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus­lu­ku alueel­la on tällä het­kel­lä Suomen suurin

19.11.2021 18:46
Tilaajille
Sanna Salmelalle myönnettiin valtakunnallinen Terveydentekijä-palkinto maakunnan hyvinvoinnin eteen tekemästään työstä

Sanna Sal­me­lal­le myön­net­tiin val­ta­kun­nal­li­nen Ter­vey­den­te­ki­jä-pal­kin­to maa­kun­nan hy­vin­voin­nin eteen te­ke­mäs­tään työstä

19.11.2021 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle tulossa yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia aikaisintaan ensi keskiviikkona – Rajoituksista vapautuisi koronapassilla

Poh­jois-Poh­jan­maal­le tulossa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sia ai­kai­sin­taan ensi kes­ki­viik­ko­na – Ra­joi­tuk­sis­ta va­pau­tui­si ko­ronapas­sil­la

18.11.2021 15:38
Ulkonäköpaineita ihmisten puheista
Kolumni

Ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta ih­mis­ten pu­heis­ta

18.11.2021 08:43
Tilaajille
Pennanen vastaa, takkuaako rokoteajanvaraus: Oulaisissa influenssarokotteen ottaja voi ottaa myös koronatehosterokotteen

Pen­na­nen vastaa, tak­kuaa­ko ro­ko­tea­jan­va­raus: Ou­lai­sis­sa inf­luens­sa­ro­kot­teen ottaja voi ottaa myös ko­ro­na­te­hos­te­ro­kot­teen

17.11.2021 17:00
Tilaajille
Koronapassin käyttömahdollisuus laajenemassa yleisötilaisuuksiin Pohjois-Pohjanmaalla

Ko­ronapas­sin käyt­tö­mah­dol­li­suus laa­je­ne­mas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­siin Poh­jois-Poh­jan­maal­la

17.11.2021 11:10
Kai Pajala jatkaa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana, Liisa Lumijärvi valittiin valtuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Jari Männikkö toiseksi varapuheenjohtajaksi

Kai Pajala jatkaa sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, Liisa Lu­mi­jär­vi va­lit­tiin val­tuus­ton en­sim­mäi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si ja Jari Män­nik­kö toi­sek­si va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si

15.11.2021 16:05
Tilaajille
Koronatartunta vaikuttaa: Taukokankaalle suunniteltu perjantain yleisötapahtuma ja osa liikuntaryhmistä on peruttu lähipäiviltä

Ko­ro­na­tar­tun­ta vai­kut­taa: Tau­ko­kan­kaal­le suun­ni­tel­tu per­jan­tain ylei­sö­ta­pah­tu­ma ja osa lii­kun­ta­ryh­mis­tä on peruttu lä­hi­päi­vil­tä

11.11.2021 15:38
Koronanyrkki ylimääräisessä kokouksessa: Pohjois-Pohjanmaa on jälleen leviämisvaiheessa, sairaalahoidon tarve kasvaa – Uusia maskisuosituksia voimaan

Ko­ro­na­nyrk­ki yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­sa: Poh­jois-Poh­jan­maa on jälleen le­viä­mis­vai­hees­sa, sai­raa­la­hoi­don tarve kasvaa – Uusia mas­ki­suo­si­tuk­sia voimaan

09.11.2021 17:05
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 35 ja koko maassa 810 uutta tartuntaa – tällainen on rokottamattomien osuus OYSissa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 35 ja koko maassa 810 uutta tar­tun­taa – täl­lai­nen on ro­kot­ta­mat­to­mien osuus OYSissa

09.11.2021 15:53
Kolmen päivän koronasaldo Pohjois-Pohjanmaalla: 238 uutta tartuntaa, joista Haapavedellä yksi

Kolmen päivän ko­ro­na­sal­do Poh­jois-Poh­jan­maal­la: 238 uutta tar­tun­taa, joista Haa­pa­ve­del­lä yksi

09.11.2021 10:00
Oulaisissa kaksi uutta koronatartuntaa keskiviikkona –THL:n tilastojen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 117 uutta koronatapausta

Ou­lai­sis­sa kaksi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa kes­ki­viik­ko­na –THL:n ti­las­to­jen mukaan Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 117 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta

03.11.2021 13:39
Pelkäävätkö nuoret puhua?
Kolumni

Pel­kää­vät­kö nuoret puhua?

03.11.2021 10:41
Tilaajille
Kaksi uutta tapausta Haapavedellä, Pohjois-Pohjanmaalla on raportoitu 49 uutta koronatartuntaa – alue on siirtynyt taas epidemian kiihtymisvaiheeseen

Kaksi uutta ta­paus­ta Haa­pa­ve­del­lä, Poh­jois-Poh­jan­maal­la on ra­por­toi­tu 49 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – alue on siir­ty­nyt taas epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen

03.11.2021 10:19
Yksi uusi koronatartunta Pyhäjoella, Pohjois-Pohjanmaalla 94 uutta tartuntaa

Yksi uusi ko­ro­na­tar­tun­ta Py­hä­joel­la, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 94 uutta tar­tun­taa

29.10.2021 08:16
Vanhemmat
Kela varoittaa: Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä

Kela va­roit­taa: Ri­kol­li­set urk­ki­vat pank­ki­tun­nuk­sia Oma­kan­nan nimissä lä­he­te­tyil­lä säh­kö­pos­teil­la – älä klikkaa vies­tis­sä olevaa linkkiä

26.10.2021 16:53
Talousvesi keitettävä Mehtäkylän alueella – runkolinjassa Rotkontiellä putkirikko

Ta­lous­ve­si kei­tet­tä­vä Meh­tä­ky­län alueel­la – run­ko­lin­jas­sa Rot­kon­tiel­lä put­ki­rik­ko

26.10.2021 13:04