Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Terveys ja lääketiede
Kuukausi
Pohde aloitti yt-neuvottelut Pyhäjoen Niittykodissa – palveluasumisen yksikköä ollaan lakkauttamassa vuoden loppuun mennessä

Pohde aloitti yt-neu­vot­te­lut Py­hä­joen Niit­ty­ko­dis­sa – ­pal­ve­lua­su­mi­sen yk­sik­köä ollaan lak­kaut­ta­mas­sa vuoden loppuun men­nes­sä

04.12.2023 12:00
Tilaajille
Pohteen avustushaku avautuu 27. marraskuuta – avustusta voi hakea esimerkiksi Pohteen digipalveluiden opastamiseen

Pohteen avus­tus­ha­ku avautuu 27. mar­ras­kuu­ta – a­vus­tus­ta voi hakea esi­mer­kik­si Pohteen di­gi­pal­ve­lui­den opas­ta­mi­seen

20.11.2023 18:00
Tilaajille
12 hakijaa Nivalan apteekkariksi, apteekkilupaa haki myös Päivi Tuikkala

12 hakijaa Nivalan ap­teek­ka­rik­si, ap­teek­ki­lu­paa haki myös Päivi Tuik­ka­la

15.11.2023 15:00
Tilaajille
Adressi Oulaskankaan palveluiden säilyttämisen puolesta keräsi yli 21 000 allekirjoitusta

Adressi Ou­las­kan­kaan pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta keräsi yli 21 000 al­le­kir­joi­tus­ta

13.11.2023 20:53
Tilaajille
Vanhemmat
Nordlab aloittaa muutosneuvottelut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi kurottava umpeen 3,5 miljoonan euron kuilu

Nordlab aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – ensi vuoden tulojen ja menojen välillä olisi ku­rot­ta­va umpeen 3,5 mil­joo­nan euron kuilu

03.11.2023 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan kuntajohtajat tyrmistyivät Pohteen säästöistä – heikoimpana lenkkinä pidetään vuodeosastojen uudelleenjärjestelyä

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat tyr­mis­tyi­vät Pohteen sääs­töis­tä – hei­koim­pa­na lenk­ki­nä pi­de­tään vuo­de­osas­to­jen uu­del­leen­jär­jes­te­lyä

02.11.2023 12:20
Tilaajille
Pohteen rokotusten ajanvarauksen puhelinpalvelu ruuhkautui pahoin – Soittopyyntöjä ei voi tällä hetkellä jättää

Pohteen ro­ko­tus­ten ajan­va­rauk­sen pu­he­lin­pal­ve­lu ruuh­kau­tui pahoin – Soit­to­pyyn­tö­jä ei voi tällä het­kel­lä jättää

31.10.2023 21:00
Tilaajille
Oulaskankaan yhteispäivystyksen ylilääkäri lähetti tulikivenkatkuisen kirjeen Pohteelle – hän ei voi ymmärtää, miksi yhteispäivystys lakkautetaan ja leikkaukset siirretään OYSiin

Ou­las­kan­kaan yh­teis­päi­vys­tyk­sen yli­lää­kä­ri lähetti tu­li­ki­ven­kat­kui­sen kirjeen Poh­teel­le – ­hän ei voi ym­mär­tää, miksi yh­teis­päi­vys­tys lak­kau­te­taan ja leik­kauk­set siir­re­tään OYSiin

31.10.2023 18:56
Tilaajille
Koronapotilaiden määrä kasvaa sairaaloissa – Pohteen alueen kaikista päivystyksistä ohjataan nyt potilaita Raaheen ja Kempeleeseen

Ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kasvaa sai­raa­lois­sa – Pohteen alueen kai­kis­ta päi­vys­tyk­sis­tä oh­ja­taan nyt po­ti­lai­ta Raaheen ja Kem­pe­lee­seen

26.10.2023 12:00
Tilaajille
Digitaalinen sote-keskus laajenee: Pyhäjoki, Raahe ja Siikajoki mukaan palveluun ensi maanantaista lähtien

Di­gi­taa­li­nen sote-kes­kus laa­je­nee: Py­hä­jo­ki, Raahe ja Sii­ka­jo­ki mukaan pal­ve­luun ensi maa­nan­tais­ta lähtien

26.10.2023 09:00
"Ei ole millään puolusteltavissa minkään osa-alueen poisto Oulaskankaalta", toteaa Reijo Huhtala mielipiteessään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Ei ole millään puo­lus­tel­ta­vis­sa minkään osa-alueen poisto Ou­las­kan­kaal­ta", toteaa Reijo Huhtala mie­li­pi­tees­sään

25.10.2023 15:42
Tilaajille
Aluevaltuutettu Anne Huotari kanteli oikeuskanslerille Pohteen lainanottovaltuuden ehdoista – tiukalla aikataululla ei saada tehtyä järkeviä säästösuunnitelmia

Alue­val­tuu­tet­tu Anne Huotari kanteli oi­keus­kans­le­ril­le Pohteen lai­nan­ot­to­val­tuu­den eh­dois­ta – tiu­kal­la ai­ka­tau­lul­la ei saada tehtyä jär­ke­viä sääs­tö­suun­ni­tel­mia

24.10.2023 06:00
Tilaajille
Oulaskankaan toimintoja on Pohteen esitettyjen säästöjen listalla –Aluevaltuuston puheenjohtaja Kai Pajala rauhoittaa kuohuntaa: "Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty"

Ou­las­kan­kaan toi­min­to­ja on Pohteen esi­tet­ty­jen sääs­tö­jen lis­tal­la –A­lue­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Kai Pajala rau­hoit­taa kuo­hun­taa: "Mitään pää­tök­siä ei ole vielä tehty"

20.10.2023 21:27 3
Tilaajille
Katso video: Olka tuli Oulaskankaalle

Katso video: Olka tuli Ou­las­kan­kaal­le

12.10.2023 12:00
Tilaajille
Olka tuli Oulaskankaalle

Olka tuli Ou­las­kan­kaal­le

11.10.2023 15:54
Tilaajille
Talentian Jenni Karsio: " Sairastuneiden avunsaanti vaarantuu kun Pohde lopettaa terveyssosiaalityön"

Ta­len­tian Jenni Karsio: " Sai­ras­tu­nei­den avun­saan­ti vaa­ran­tuu kun Pohde lo­pet­taa ter­veys­so­siaa­li­työn"

30.09.2023 12:00 1
Tilaajille
Noin 600 Pohteen asiakasta tietoturvaloukkauksen kohteena – kyse Tena-tuotteita kotiinkuljetuksella tilanneista: "Tietty kynnys on ylittynyt"

Noin 600 Pohteen asia­kas­ta tie­to­tur­va­louk­kauk­sen koh­tee­na – kyse Te­na-tuot­tei­ta ko­tiin­kul­je­tuk­sel­la ti­lan­neis­ta: "Tietty kynnys on ylit­ty­nyt"

26.09.2023 16:12
Satoja kotihoidon käyntejä tehdään päivittäin etäyhteyden avulla  – hoitaja kysyy Sirkan kuulumiset etäyhteydellä aamuin ja illoin

Satoja ko­ti­hoi­don käyn­te­jä tehdään päi­vit­täin etä­yh­tey­den avulla – hoitaja kysyy Sirkan kuu­lu­mi­set etä­yh­tey­del­lä aamuin ja illoin

17.09.2023 06:00
Tilaajille
Ympäristöpalvelut Helmi hakee eläinlääkäri Jenna Wäänäselle kollegaa Oulaisiin, toinen eläinlääkärin viroista on täyttämättä

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi hakee eläin­lää­kä­ri Jenna Wää­nä­sel­le kol­le­gaa Ou­lai­siin, toinen eläin­lää­kä­rin vi­rois­ta on täyt­tä­mät­tä

16.09.2023 06:00
Tilaajille
Pohde: Oulaisten akuuttiosasto suljetaan – tilalle arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Pohde: Ou­lais­ten akuut­ti­osas­to sul­je­taan – tilalle ar­vioin­ti- ja kun­tou­tus­yk­sik­kö

14.09.2023 09:24