Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ulkomaan politiikka
Sunnuntaina palataan talviaikaan –Tarkista tästä, kumpaan suuntaan sitä kelloa nyt pitikään kääntää

Sun­nun­tai­na pa­la­taan tal­vi­ai­kaan –Tar­kis­ta tästä, kumpaan suun­taan sitä kelloa nyt pi­ti­kään kääntää

28.10.2023 15:00 1
"Hallitusneuvottelut ovat talkootyötä" –Oulaistelainen Matti Heikkinen pohtii poliittisen tiensä etenemistä Helsingin neuvottelupöytiin

"Hal­li­tus­neu­vot­te­lut ovat tal­koo­työ­tä" –Ou­lais­te­lai­nen Matti Heik­ki­nen pohtii po­liit­ti­sen tiensä ete­ne­mis­tä Hel­sin­gin neu­vot­te­lu­pöy­tiin

11.05.2023 13:28 1
Tilaajille
Venäjän juoni paljastuu oudon nimityksen takaa – Rosatom valmistautuu miljarditaisteluun Fennovoimaa vastaan

Venäjän juoni pal­jas­tuu oudon ni­mi­tyk­sen takaa – Rosatom val­mis­tau­tuu mil­jar­di­tais­te­luun Fen­no­voi­maa vastaan

29.04.2023 06:00
Tilaajille
Kellot siirrettävä taas sunnuntaina talviaikaan – kellonajan siirrosta luopuminen hyytyi EU:ssa neuvostoon

Kellot siir­ret­tä­vä taas sun­nun­tai­na tal­vi­ai­kaan – kel­lon­ajan siir­ros­ta luo­pu­mi­nen hyytyi EU:ssa neu­vos­toon

29.10.2022 13:30
SEO aikoo miettiä yhteistyötään Teboilin kanssa, toimitusjohtaja sympatisoi yksityisiä polttoainekauppiaita

SEO aikoo miettiä yh­teis­työ­tään Te­boi­lin kanssa, toi­mi­tus­joh­ta­ja sym­pa­ti­soi yk­si­tyi­siä polt­to­ai­ne­kaup­piai­ta

01.08.2022 17:00
Tilaajille
Ensimmäiset sotaa paenneet ukrainalaiset saavat kodin Oulaisista: "Tervetuloa, kaikki on valmista"

En­sim­mäi­set sotaa paen­neet uk­rai­na­lai­set saavat kodin Ou­lai­sis­ta: "Ter­ve­tu­loa, kaikki on val­mis­ta"

26.04.2022 17:00
Venäjän kerrotaan pommittaneen tehdasta, missä piti valmistaa paineastian osia Fennovoimalle

Venäjän ker­ro­taan pom­mit­ta­neen teh­das­ta, missä piti val­mis­taa pai­ne­as­tian osia Fen­no­voi­mal­le

20.04.2022 15:06
Tilaajille
HS: Rosatom lähetti lausunnon Hanhikivi 1 -projektin jatkosta

HS: Rosatom lähetti lau­sun­non Han­hi­ki­vi 1 -p­ro­jek­tin jat­kos­ta

06.04.2022 15:53
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen Ida Elina esiintyy sunnuntaina Rovaniemellä Attention!-päätösjuhlassa, tilaisuudella tuetaan Ukrainan sodan uhreja

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen Ida Elina esiin­tyy sun­nun­tai­na Ro­va­nie­mel­lä At­ten­tion!-pää­tös­juh­las­sa, ti­lai­suu­del­la tuetaan Uk­rai­nan sodan uhreja

27.03.2022 06:00
Ukrainalaisten pakolaisten elämä on tässä ja nyt, tulevasta ei tietoa ja epätietoisuus omaisista kalvaa

Uk­rai­na­lais­ten pa­ko­lais­ten elämä on tässä ja nyt, tu­le­vas­ta ei tietoa ja epä­tie­toi­suus omai­sis­ta kalvaa

24.03.2022 21:00
Tilaajille
Ukrainasta pakenevat voivat hakea tilapäistä suojelua kahdeksasta toimipisteestä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, meitä lähimmät Ylivieska ja Raahe

Uk­rai­nas­ta pa­ke­ne­vat voivat hakea ti­la­päis­tä suo­je­lua kah­dek­sas­ta toi­mi­pis­tees­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa, meitä lä­him­mät Yli­vies­ka ja Raahe

22.03.2022 13:30
Kahdeksan kuukautta erillään olleet ukrainalaisperheet ovat vihdoin yhdessä Pyhännällä: "Kaikki olivat paniikissa ja pakenivat pommituksia kaupungeista kyliin, halusimme vain perheet sieltä nopeasti turvaan"

Kah­dek­san kuu­kaut­ta eril­lään olleet uk­rai­na­lais­per­heet ovat vihdoin yhdessä Py­hän­näl­lä: "Kaikki olivat pa­nii­kis­sa ja pa­ke­ni­vat pom­mi­tuk­sia kau­pun­geis­ta kyliin, ha­lu­sim­me vain perheet sieltä no­peas­ti tur­vaan"

13.03.2022 06:00
Tilaajille
Päätoimittajat tukevat yhdessä Ukrainan journalisteja – PPY mukana 10 000 euron lahjoituksessa

Pää­toi­mit­ta­jat tukevat yhdessä Uk­rai­nan jour­na­lis­te­ja – PPY mukana 10 000 euron lah­joi­tuk­ses­sa

10.03.2022 13:30
Tätä mieltä on Fennovoiman kotimainen pääomistaja – Venäläisiä ei voi heittää ulos ja korvata toisella laitostoimittajalla

Tätä mieltä on Fen­no­voi­man ko­ti­mai­nen pää­omis­ta­ja – Ve­nä­läi­siä ei voi heittää ulos ja korvata toi­sel­la lai­tos­toi­mit­ta­jal­la

08.03.2022 19:24
Tilaajille
Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo kehottaa seurakuntia auttamaan ukrainalaisia

Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ke­hot­taa seu­ra­kun­tia aut­ta­maan uk­rai­na­lai­sia

06.03.2022 06:00
Kaleva Media lopettaa paperin ostamisen Venäjältä, syynä maan hyökkäys Ukrainaan

Kaleva Media lo­pet­taa paperin os­ta­mi­sen Ve­nä­jäl­tä, syynä maan hyök­käys Uk­rai­naan

02.03.2022 19:21
Hanna-Leena Mattila tuomitsee hyökkäyksen: "Kansallinen turvallisuus tärkeintä"

Han­na-Lee­na Mattila tuo­mit­see hyök­käyk­sen: "Kan­sal­li­nen tur­val­li­suus tär­kein­tä"

25.02.2022 09:56
Tilaajille
Se on nyt suuremmissa käsissä – Pyhäjoella valtuutetut uskovat, että Hanhikivi-hanke viivästyy

Se on nyt suu­rem­mis­sa käsissä – Py­hä­joel­la val­tuu­te­tut us­ko­vat, että Han­hi­ki­vi-han­ke vii­väs­tyy

25.02.2022 08:11
Tilaajille
Fennovoima: Venäjän hyökkäys ja siitä johtuvat lännen vastatoimet ovat suuri riski Hanhikiven ydinvoimalahankkeelle

Fen­no­voi­ma: Venäjän hyök­käys ja siitä joh­tu­vat lännen vas­ta­toi­met ovat suuri riski Han­hi­ki­ven ydin­voi­ma­la­hank­keel­le

24.02.2022 15:02
Presidentti Niinistö tiedotustilaisuudessa: Aamu on ollut järkytys, Suomi on tilanteen tasalla – "Naamiot on riisuttu, vain sodan kylmät kasvot näkyvät"

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: Aamu on ollut jär­ky­tys, Suomi on ti­lan­teen tasalla – "Naa­miot on rii­sut­tu, vain sodan kylmät kasvot nä­ky­vät"

24.02.2022 10:52