Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Kymmenen miljoonaa euroa tuli jaettavaksi Rieska-Leaderin alueella tehtävään hanketoimintaan –Mukana Oulainen ja Merijärvi

Kym­me­nen mil­joo­naa euroa tuli jaet­ta­vak­si Ries­ka-Lea­de­rin alueel­la teh­tä­vään han­ke­toi­min­taan –Mukana Ou­lai­nen ja Me­ri­jär­vi

02.02.2023 16:00
Tilaajille
Tammikuu oli monin paikoin harvinaisen tai poikkeuksellisen lauha

Tam­mi­kuu oli monin paikoin har­vi­nai­sen tai poik­keuk­sel­li­sen lauha

01.02.2023 21:00
Tilaajille
Ydinkeskustan viihtyvyyden kohentamista suunnitellaan Oulaisiin –Kaupunginhallitus päättää asiasta tänään

Ydin­kes­kus­tan viih­ty­vyy­den ko­hen­ta­mis­ta suun­ni­tel­laan Ou­lai­siin –Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta tänään

30.01.2023 06:00
Tilaajille
Katse taivaalle jos sää kirkastuu – ZTF-komeetta havaittavissa jopa paljain silmin

Katse tai­vaal­le jos sää kir­kas­tuu – ZTF-ko­meet­ta ha­vait­ta­vis­sa jopa paljain silmin

25.01.2023 21:00
Tilaajille
Haapaveden liikuntahallin vesipisteistä löytyi legionellabakteeria, löytö ei vaikuta uimahallin käyttöön

Haa­pa­ve­den lii­kun­ta­hal­lin ve­si­pis­teis­tä löytyi le­gio­nel­la­bak­tee­ria, löytö ei vaikuta ui­ma­hal­lin käyt­töön

19.01.2023 14:16
Tilaajille
Rottapopulaatio on nyt ongelma Oulaisissa

Rot­ta­po­pu­laa­tio on nyt ongelma Ou­lai­sis­sa

19.01.2023 11:00
Tilaajille
Merijärveä piinannut vesivuoto on nyt ohi

Me­ri­jär­veä pii­nan­nut ve­si­vuo­to on nyt ohi

19.01.2023 08:53 1
Tilaajille
Terästehtaan 400 kilovoltin voimajohtohanketta esitellään tammikuun lopulla

Te­räs­teh­taan 400 ki­lo­vol­tin voi­ma­joh­to­han­ket­ta esi­tel­lään tam­mi­kuun lopulla

18.01.2023 11:00
Tilaajille
Eläkeliitto selvitti: Yli puolet eläkeläisistä joutuu tinkimään arkimenoistaan, jotta selviää kulujen nousemisesta

Elä­ke­liit­to sel­vit­ti: Yli puolet elä­ke­läi­sis­tä joutuu tin­ki­mään ar­ki­me­nois­taan, jotta selviää kulujen nou­se­mi­ses­ta

17.01.2023 21:00
Tilaajille
Vestian jätehuolto varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Vestian jä­te­huol­to va­rau­tuu mah­dol­li­siin säh­kö­kat­koi­hin

17.01.2023 11:00
Tilaajille
Viikko alkaa lauhana, mutta loppuviikosta kylmenee – lunta tiedossa lisää

Viikko alkaa lau­ha­na, mutta lop­pu­vii­kos­ta kyl­me­nee – lunta tie­dos­sa lisää

16.01.2023 21:00
Tilaajille
Geologian tutkimuskeskus jatkaa tutkimusprojektia Pyhäjokialueella: "Maanomistajia informoidaan tutkimuksista"

Geo­lo­gian tut­ki­mus­kes­kus jatkaa tut­ki­mus­pro­jek­tia Py­hä­jo­kia­lueel­la: "Maa­no­mis­ta­jia in­for­moi­daan tut­ki­muk­sis­ta"

14.01.2023 06:00
Oulaisissa toimineen sahan alueelta otettiin maaperänäytteitä, 258 näytteestä odotetaan nyt loppuraporttia

Ou­lai­sis­sa toi­mi­neen sahan alueel­ta otet­tiin maa­pe­rä­näyt­tei­tä, 258 näyt­tees­tä odo­te­taan nyt lop­pu­ra­port­tia

12.01.2023 13:30
Elina Piippo aloittaa työt Oulaisissa Kyläillen! -hankkeessa, hoitaa Merijärven MTK:n hankkeen loppuun samalla

Elina Piippo aloit­taa työt Ou­lai­sis­sa Ky­läil­len! -hank­kees­sa, hoitaa Me­ri­jär­ven MTK:n hank­keen loppuun samalla

10.01.2023 14:58
Tilaajille
Biokaasulaitos Ylivieskan Raudaskylälle

Bio­kaa­su­lai­tos Yli­vies­kan Rau­das­ky­läl­le

10.01.2023 14:05
Tilaajille
Ilmatieteen laitos varoittaa kehnosta ajokelistä Pohjois-Pohjanmaalla, liikenne on toistaiseksi sujunut ilman onnettomuuksia

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa keh­nos­ta ajo­ke­lis­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lii­ken­ne on tois­tai­sek­si sujunut ilman on­net­to­muuk­sia

09.01.2023 17:00
Vuosi 2022 oli 0,9 asteen verran keskiarvoa lämpimämpi – elokuu oli paikoin jopa ennätyksellisen lämmin

Vuosi 2022 oli 0,9 asteen verran kes­ki­ar­voa läm­pi­mäm­pi – elokuu oli paikoin jopa en­nä­tyk­sel­li­sen lämmin

06.01.2023 21:00
Vanhemmat
Yksityisteiden perusparannusavustuksiin korotus kolmen vuoden ajalle

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­pa­ran­nus­avus­tuk­siin korotus kolmen vuoden ajalle

05.01.2023 13:30
Tilaajille
Sää kääntää taas kelkkansa Pohjois-Pohjanmaalla – loppiaisviikolle luvataan poutaista pakkaskeliä

Sää kääntää taas kelk­kan­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – lop­piais­vii­kol­le lu­va­taan pou­tais­ta pak­kas­ke­liä

01.01.2023 19:05
Tilaajille
Lumipesu ja paljon muuta – talvi Raahessa on Rikulle jatkuvaa uuden kokemista ja ihmettelyä

Lu­mi­pe­su ja paljon muuta – talvi Raa­hes­sa on Rikulle jat­ku­vaa uuden ko­ke­mis­ta ja ih­met­te­lyä

30.12.2022 21:00