Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Jussi Joensuu on Junnikkalan uusi metsäjohtaja: "Pääsen osallistumaan Oulun Laanilaan rakennettavan uuden sukupolven sahan investointihankkeeseen"

Jussi Joensuu on Jun­nik­ka­lan uusi met­sä­joh­ta­ja: "Pääsen osal­lis­tu­maan Oulun Laa­ni­laan ra­ken­net­ta­van uuden su­ku­pol­ven sahan in­ves­toin­ti­hank­kee­seen"

22.09.2022 12:18
Tilaajille
YLE: "Poikkeuksellisen suuria uhanalaisia raakkuja löytyi Pyhäjoesta vastoin odotuksia"

YLE: "Poik­keuk­sel­li­sen suuria uhan­alai­sia raak­ku­ja löytyi Py­hä­joes­ta vastoin odo­tuk­sia"

20.09.2022 15:46
Tilaajille
Mikroyrittäjät erityistehtävänä: Kerttu Saalasti -seminaarissa tänään pääpuhujana Annika Saarikko, tilaisuudessa julkistetaan myös paikalliset professuurin tukijat

Mik­ro­yrit­tä­jät eri­tyis­teh­tä­vä­nä: Kerttu Saa­las­ti -se­mi­naa­ris­sa tänään pää­pu­hu­ja­na Annika Saa­rik­ko, ti­lai­suu­des­sa jul­kis­te­taan myös pai­kal­li­set pro­fes­suu­rin tukijat

19.09.2022 06:00
Tilaajille
VTT toteuttaa vetytalousselvityksen Raahen seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla

VTT to­teut­taa ve­ty­ta­lous­sel­vi­tyk­sen Raahen seu­dul­la ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la

15.09.2022 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen Vesistö ry palkkaa toiminnanjohtajan, kuuden kunnan yhteishanke tähtää jokiveden tilan parantamiseen

Py­hä­joen Vesistö ry palkkaa toi­min­nan­joh­ta­jan, kuuden kunnan yh­teis­han­ke tähtää jo­ki­ve­den tilan pa­ran­ta­mi­seen

14.09.2022 21:00
Tilaajille
Ympäristökatselmus Kärsämäellä lokakuun alussa

Ym­pä­ris­tö­kat­sel­mus Kär­sä­mäel­lä lo­ka­kuun alussa

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Kaukolämpöverkostoon tehdään muutoksia Oulaisissa, energiamittareiden vaihto etenee myös

Kau­ko­läm­pö­ver­kos­toon tehdään muu­tok­sia Ou­lai­sis­sa, ener­gia­mit­ta­rei­den vaihto etenee myös

13.09.2022 17:00
Tilaajille
Uimahalleissa ja kylpylöissä kannustetaan jokaista energiatalkoisiin –Lue niksit, miten saadaan yhdessä säästöjä

Ui­ma­hal­leis­sa ja kyl­py­löis­sä kan­nus­te­taan jo­kais­ta ener­gia­tal­koi­siin –Lue niksit, miten saadaan yhdessä sääs­tö­jä

13.09.2022 06:00
Tilaajille
Miksi ruskalla on niin paljon värejä? Entä mitkä olosuhteet takaavat hienoimman väriloiston? Selvitimme mistä ruskassa on kyse

Miksi rus­kal­la on niin paljon värejä? Entä mitkä olo­suh­teet ta­kaa­vat hie­noim­man vä­ri­lois­ton? Sel­vi­tim­me mistä rus­kas­sa on kyse

12.09.2022 21:00
Tilaajille
Ketunperän metsään tulossa yli 9 000 aurinkopaneelia – Raahen Monivoiman tavoitteena aloittaa aurinkovoimalan rakentaminen keväällä

Ke­tun­pe­rän metsään tulossa yli 9 000 au­rin­ko­pa­nee­lia – Raahen Mo­ni­voi­man ta­voit­tee­na aloit­taa au­rin­ko­voi­ma­lan ra­ken­ta­mi­nen ke­vääl­lä

07.09.2022 21:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hirvisaaliista pyöräyttäisi yli 3 miljoonaa Big Macia – selvitimme hirvilupien suurimmat voittajat ja menettäjät, Haapavesi toisen listan kärkipäässä

Poh­jois-Poh­jan­maan hir­vi­saa­liis­ta pyö­räyt­täi­si yli 3 mil­joo­naa Big Macia – sel­vi­tim­me hir­vi­lu­pien suu­rim­mat voit­ta­jat ja me­net­tä­jät, Haa­pa­ve­si toisen listan kär­ki­pääs­sä

03.09.2022 21:00
Tilaajille
"Nenäkin kertoo paljon näissä hommissa"

"Ne­nä­kin kertoo paljon näissä hom­mis­sa"

03.09.2022 06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Yöt kylmenevät reippaasti – eikä päivälläkään kuumaa ole

Yöt kyl­me­ne­vät reip­paas­ti – eikä päi­väl­lä­kään kuumaa ole

29.08.2022 21:00
Tilaajille
Ekopisteet eivät ole kaatopaikkoja: "Ekopisteille jätetään tavaraa, joka ei sinne kuulu"

Eko­pis­teet eivät ole kaa­to­paik­ko­ja: "E­ko­pis­teil­le jä­te­tään ta­va­raa, joka ei sinne kuulu"

27.08.2022 06:00
Tilaajille
Venäjän valtionyhtiö Rosatom aloitti oikeustoimet Fennovoimaa vastaan – vaatii yli kolmen miljardin euron korvauksia

Venäjän val­tion­yh­tiö Rosatom aloitti oi­keus­toi­met Fen­no­voi­maa vastaan – vaatii yli kolmen mil­jar­din euron kor­vauk­sia

24.08.2022 11:00
Tilaajille
LC Vihanti luovutti kuntoportaat Raahelle – "Kiitollisena otamme vastaan tällaisia hankkeita"

LC Vihanti luo­vut­ti kun­to­por­taat Raa­hel­le – "Kii­tol­li­se­na otamme vastaan täl­lai­sia hank­kei­ta"

23.08.2022 11:00
Tilaajille
Entisen sahan alueen maaperän tutkimukset alkavat ensi viikolla Oulaisissa

Entisen sahan alueen maa­pe­rän tut­ki­muk­set alkavat ensi vii­kol­la Ou­lai­sis­sa

17.08.2022 17:00
Tilaajille
Luonnonvarakeskus: Kesän laskennat osoittavat monien vesilintulajien taantuneen entisestään

Luon­non­va­ra­kes­kus: Kesän las­ken­nat osoit­ta­vat monien ve­si­lin­tu­la­jien taan­tu­neen en­ti­ses­tään

17.08.2022 06:00
Tilaajille
Kesä palaa takaisin – helleraja rikkoutuu viimeistään huomenna

Kesä palaa ta­kai­sin – hel­le­ra­ja rik­kou­tuu vii­meis­tään huo­men­na

15.08.2022 11:00
Tilaajille
Näyttävä tähdenlentoparvi räiskyy yötaivaalla tulevana viikonloppuna – Taivas on riittävän pimeä vain Oulun eteläpuolella

Näyt­tä­vä täh­den­len­to­par­vi räiskyy yö­tai­vaal­la tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – ­Tai­vas on riit­tä­vän pimeä vain Oulun ete­lä­puo­lel­la

10.08.2022 21:00