Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Ympäristö ja ilmasto
Viikko
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Tilaajille
Uudistus astui voimaan tänään: Tiedätkö, mitä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat kodissasi?

Uu­dis­tus astui voimaan tänään: Tie­dät­kö, mitä uudet jä­te­huol­to­mää­räyk­set tar­koit­ta­vat ko­dis­sa­si?

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Raahelainen malvaruusu on vuoden ruusu

Raa­he­lai­nen mal­va­ruu­su on vuoden ruusu

30.06.2022 21:00
Tilaajille
Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön Pyhäjoella –Kaupallinen sähköntuotanto on käynnistynyt tässä kuussa

Parhan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön Py­hä­joel­la –Kau­pal­li­nen säh­kön­tuo­tan­to on käyn­nis­ty­nyt tässä kuussa

30.06.2022 06:00
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Alkaneen viikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla helteisen lämmin, mutta epävakainen – sadekuurot jäävät paikallisiksi, mutta myös ukkosta voi olla luvassa

Al­ka­neen viikon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la hel­tei­sen lämmin, mutta epä­va­kai­nen – sa­de­kuu­rot jäävät pai­kal­li­sik­si, mutta myös ukkosta voi olla luvassa

27.06.2022 13:30
Tilaajille
Kuukausi
Ilmatieteen laitos ennustaa helteistä juhannusta, sunnuntai on päivistä lämpimin

Il­ma­tie­teen laitos en­nus­taa hel­teis­tä ju­han­nus­ta, sun­nun­tai on päi­vis­tä läm­pi­min

23.06.2022 13:30
Tilaajille
Pyhäjoen tila huolestuttaa – Oulainen lähdössä muiden kuntien mukana kunnostusyhdistykseen

Py­hä­joen tila huo­les­tut­taa – Ou­lai­nen läh­dös­sä muiden kuntien mukana kun­nos­tus­yh­dis­tyk­seen

19.06.2022 06:00
Tilaajille
Syyttäjä vaatii ehdollista tai sakkoja miehelle, jonka tupakasta Kalajoen jättimäisen maastopalon epäillään alkaneen – Palonsyyntutkijan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

Syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta tai sakkoja mie­hel­le, jonka tu­pa­kas­ta Ka­la­joen jät­ti­mäi­sen maas­to­pa­lon epäil­lään al­ka­neen – Pa­lon­syyn­tut­ki­jan mukaan palo saattoi kyteä koko talven yli

16.06.2022 08:43
Tilaajille
Kaikki muovipakkaukset kelpaavat nyt muovinkeräykseen

Kaikki muo­vi­pak­kauk­set kel­paa­vat nyt muo­vin­ke­räyk­seen

15.06.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisten vanhan sahan alueen maaperä tutkitaan: Alueella asuvaa Lasse Sirviötä tilanne ei huolestuta

Ou­lais­ten vanhan sahan alueen maaperä tut­ki­taan: Alueel­la asuvaa Lasse Sir­viö­tä tilanne ei huo­les­tu­ta

09.06.2022 06:00
Tilaajille
Oulaisten vanhan sahan alueen maaperää tutkitaan elokuussa 2022

Ou­lais­ten vanhan sahan alueen maa­pe­rää tut­ki­taan elo­kuus­sa 2022

08.06.2022 11:45
Tilaajille
"Tämä on hieno mahdollisuus esitellä oman kylän toimintaa" –Esa Aunola kannustaa osallistumaan Avoimet kylät -tapahtumaan –Katso mukanaolevat alueemme kohteet

"Tämä on hieno mah­dol­li­suus esi­tel­lä oman kylän toi­min­taa" –Esa Aunola kan­nus­taa osal­lis­tu­maan Avoimet kylät -ta­pah­tu­maan –Katso mu­ka­nao­le­vat alueem­me kohteet

06.06.2022 13:30
Tilaajille
Maanantai-iltojen ohjelma julki: Kylätoimijat ovat miettineet koko Oulaisten väelle omaperäistä tekemistä kesäksi

Maa­nan­tai-il­to­jen ohjelma julki: Ky­lä­toi­mi­jat ovat miet­ti­neet koko Ou­lais­ten väelle oma­pe­räis­tä te­ke­mis­tä kesäksi

05.06.2022 13:30
Tilaajille
Vanhemmat
Ilmatieteen laitos - Koulujen päättäjäisviikonlopun sää on pilvinen ja sateinen

Il­ma­tie­teen laitos - Kou­lu­jen päät­tä­jäis­vii­kon­lo­pun sää on pil­vi­nen ja sa­tei­nen

02.06.2022 14:18
Lehonsaaren tankkausasema laajentaa toimintaansa, jo nyt Haapavedellä käy useita biokaasuautoilijoita päivässä

Le­hon­saa­ren tank­kaus­ase­ma laa­jen­taa toi­min­taan­sa, jo nyt Haa­pa­ve­del­lä käy useita bio­kaa­su­au­toi­li­joi­ta päi­väs­sä

02.06.2022 06:00
Tilaajille
Haapavetinen Janne Vuorenmaa kertoo, miten Lehonsaaren biokaasulaitos lähti kehittymään ja toimii nyt julkisena tankkausasemana

Haa­pa­ve­ti­nen Janne Vuo­ren­maa kertoo, miten Le­hon­saa­ren bio­kaa­su­lai­tos lähti ke­hit­ty­mään ja toimii nyt jul­ki­se­na tank­kaus­ase­ma­na

01.06.2022 13:26
Tilaajille
Oulaisten Pohjolankatu saa asvalttipinnan kesäkuussa

Ou­lais­ten Poh­jo­lan­ka­tu saa as­valt­ti­pin­nan ke­sä­kuus­sa

31.05.2022 11:00
Tilaajille
Vestia aloittaa kesäkuussa poistotekstiilien keräämisen kaikilla lajittelupihoilla

Vestia aloit­taa ke­sä­kuus­sa pois­to­teks­tii­lien ke­rää­mi­sen kai­kil­la la­jit­te­lu­pi­hoil­la

31.05.2022 06:00
Tilaajille
Sähkönsiirtolinjan paikka varmistui Haapavedellä –Tuulivoiman rakentamistöiden odotetaan alkavan vuonna 2025

Säh­kön­siir­to­lin­jan paikka var­mis­tui Haa­pa­ve­del­lä –Tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mis­töi­den odo­te­taan alkavan vuonna 2025

28.05.2022 06:00
Tilaajille