Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia
Ilmatieteen laitos varoittaa: "Voimakas matalapaine tuo huomenna etenkin etelään ja itään sakeaa lumisadetta. Pohjoistuuli voimistuu lounaissaaristossa myrskypuuskiin"

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa: "Voi­ma­kas ma­ta­la­pai­ne tuo huo­men­na etenkin etelään ja itään sakeaa lu­mi­sa­det­ta. Poh­jois­tuu­li voi­mis­tuu lou­nais­saa­ris­tos­sa myrs­ky­puus­kiin"

15:35
Kuukausi
Vestia selvitti: asiakkailta paremmat pisteet lajittelupihoille kuin hyötyjäteasemille

Vestia sel­vit­ti: asiak­kail­ta pa­rem­mat pisteet la­jit­te­lu­pi­hoil­le kuin hyö­ty­jä­te­ase­mil­le

11.01.2022 13:30
Tilaajille
Rapsakat pakkaspäivät jatkuvat Pohjois-Pohjanmaalla loppiaisviikolla – perjantaina lakeudella pakkasta yli 20 astetta

Rap­sa­kat pak­kas­päi­vät jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la lop­piais­vii­kol­la – per­jan­tai­na la­keu­del­la pak­kas­ta yli 20 astetta

03.01.2022 12:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos tuo paljon uutta viljelijän työhön – muutosten listalla on sekä hyötyjä että haittoja

Il­mas­ton­muu­tos tuo paljon uutta vil­je­li­jän työhön – muu­tos­ten lis­tal­la on sekä hyötyjä että hait­to­ja

02.01.2022 16:00
Tilaajille
Vuodenvaihdetta kohti mennään lumisateisissa merkeissä – uudenvuoden päiväksi kylmenee

Vuo­den­vaih­det­ta kohti mennään lu­mi­sa­tei­sis­sa mer­keis­sä – uu­den­vuo­den päi­väk­si kyl­me­nee

30.12.2021 13:30
Tilaajille
Jätemaksut kallistuvat tammikuun alussa

Jä­te­mak­sut kal­lis­tu­vat tam­mi­kuun alussa

27.12.2021 11:00
Tilaajille
Ilmatieteen laitos: "Ennusteen mukaan koko maahan saadaan kylmä pakkasjoulu"

Il­ma­tie­teen laitos: "En­nus­teen mukaan koko maahan saadaan kylmä pak­kas­jou­lu"

23.12.2021 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Paukkupakkaset jääneet toistaiseksi taakse – alkava viikko on Pohjois-Pohjanmaalla lauha ja epävakainen

Pauk­ku­pak­ka­set jääneet tois­tai­sek­si taakse – alkava viikko on Poh­jois-Poh­jan­maal­la lauha ja epä­va­kai­nen

12.12.2021 18:46
Tilaajille
Vestian Hautakoski opastaa: Miten hävitän kinkkurasvan? Mihin kierrätysastiaan lahjapaperit ja foliot kuuluvat?

Vestian Hau­ta­kos­ki opas­taa: Miten hävitän kink­ku­ras­van? Mihin kier­rä­tys­as­tiaan lah­ja­pa­pe­rit ja foliot kuu­lu­vat?

08.12.2021 06:00
Tilaajille
Itsenäisyyspäivä on enimmäkseen poutainen, lämpötila ajankohtaan nähden tavainomaista kylmempi

It­se­näi­syys­päi­vä on enim­mäk­seen pou­tai­nen, läm­pö­ti­la ajan­koh­taan nähden ta­vai­no­mais­ta kyl­mem­pi

05.12.2021 13:30
Tilaajille
Tuima talvisää jatkuu alkavalla viikolla – viikon puolivälissä tulee lunta, loppuviikosta pakkanen kiristyy entisestään

Tuima tal­vi­sää jatkuu al­ka­val­la vii­kol­la – viikon puo­li­vä­lis­sä tulee lunta, lop­pu­vii­kos­ta pak­ka­nen ki­ris­tyy en­ti­ses­tään

29.11.2021 21:00
Tilaajille
Pilaantunut maa-aines on poistettu Keskuskadun tontilta Oulaisissa, seuraavaksi monttu täytetään puhtaalla murskeella

Pi­laan­tu­nut maa-ai­nes on pois­tet­tu Kes­kus­ka­dun ton­til­ta Ou­lai­sis­sa, seu­raa­vak­si monttu täy­te­tään puh­taal­la murs­keel­la

23.11.2021 06:00
Tilaajille
Mittari menee miinukselle sunnuntaina, ensi viikon lopulla luvassa myös kevyttä lumisadetta

Mittari menee mii­nuk­sel­le sun­nun­tai­na, ensi viikon lopulla luvassa myös kevyttä lu­mi­sa­det­ta

20.11.2021 21:00
Tilaajille
Arkiston aarre: Otso eksyy harvoin pihoille – Näin uutisoitiin Oulaisten karhujahdista keväällä 2006

Ar­kis­ton aarre: Otso eksyy harvoin pi­hoil­le – Näin uu­ti­soi­tiin Ou­lais­ten kar­hu­jah­dis­ta ke­vääl­lä 2006

19.11.2021 13:56
Tilaajille
FinKivi Oy jatkaa kaivosmineraalietsintää Oulaisten, Haapaveden, Nivalan ja Ylivieskan alueella, katso varausalue kartasta

FinKivi Oy jatkaa kai­vos­mi­ne­raa­li­et­sin­tää Ou­lais­ten, Haa­pa­ve­den, Nivalan ja Yli­vies­kan alueel­la, katso va­raus­alue kar­tas­ta

18.11.2021 11:00
Tilaajille
Pyhäjoelle avataan uusi lajittelupiha ensi viikolla

Py­hä­joel­le avataan uusi la­jit­te­lu­pi­ha ensi vii­kol­la

16.11.2021 13:31
Tilaajille
Vestian muovipakkausten erilliskeräys laajenee Kärsämäelle

Vestian muo­vi­pak­kaus­ten eril­lis­ke­räys laa­je­nee Kär­sä­mäel­le

10.11.2021 11:00
Tilaajille
Pyhäjokiseudun lukija pohti järähtelikö tanner lauantaina myös Oulaisissa? Seismologi vastaa pohdintaan

Py­hä­jo­ki­seu­dun lukija pohti jä­räh­te­li­kö tanner lauan­tai­na myös Ou­lai­sis­sa? Seis­mo­lo­gi vastaa poh­din­taan

10.11.2021 08:00
Tilaajille
Alkuviikosta kylmenee ja yöpakkanen voi olla napakkaa Pohjois-Pohjanmaalla – viikon puolivälissä palataan plussakeleihin

Al­ku­vii­kos­ta kyl­me­nee ja yö­pak­ka­nen voi olla na­pak­kaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – viikon puo­li­vä­lis­sä pa­la­taan plus­sa­ke­lei­hin

08.11.2021 08:04
Tilaajille
Vedyn tuotantolaitoksen sijoittumista Hanhikiven alueelle selvitetään

Vedyn tuo­tan­to­lai­tok­sen si­joit­tu­mis­ta Han­hi­ki­ven alueel­le sel­vi­te­tään

27.10.2021 13:24
Tilaajille