Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Ympäristö ja ilmasto
Viimeisin 12 tuntia

Bio­jät­teen eril­lis­ke­räys alkaa hei­nä­kuus­sa 2022, mak­su­ton­ta kier­rä­tys­neu­von­taa bio- ja pak­kaus­la­jit­te­lun tueksi

08:00
Tilaajille
Vanhemmat

Älä unohda tilata nuo­hoo­jaa: "Tu­li­si­jo­jen ja sa­vu­hor­mien pa­lois­ta no­ki­pa­lo­ja on noin kol­mas­osa eli vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin kol­me­sa­taa paloa"

20.09.2021 15:00
Tilaajille

Yh­teis­työl­lä ha­lu­taan pa­ran­taa Py­hä­joen ve­sis­töä, kunnat mukana so­pi­muk­ses­sa yh­teis­tuu­min

16.09.2021 18:00
Tilaajille

Viikko alkaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la sa­tei­se­na ja läm­pö­ti­lat läh­te­vät laskuun – yö­pak­ka­set ja halla mah­dol­li­sia lop­pu­vii­kos­ta

12.09.2021 20:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien poikki! – Avoin kirje Haa­pa­ve­den Ky­tö­ky­län maan­omis­ta­jil­le

25.08.2021 10:34
Tilaajille

Bak­tee­rei­ta edel­leen ve­si­näyt­teis­sä, veden keit­to­ke­ho­tus jatkuu Py­hä­joel­la Ko­pis­ton alueel­la

24.08.2021 12:18

Viikko alkaa vii­leä­nä, mutta vii­kon­lop­pu­na voi olla läm­pi­mäm­pää

22.08.2021 20:33
Tilaajille

Val­tuus­to on lin­jan­nut: Tuu­li­voi­ma­las­ta saa olla lä­him­pään asu­tuk­seen kahden ki­lo­met­rin matka – Rah­ko­la–­Hau­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma-alueen ylei­sö­ti­lai­suus keräsi kri­tiik­kiä ja kii­tos­ta

18.08.2021 08:18
Tilaajille

Vestia jär­jes­tää taas kier­rä­tys­päi­viä, Me­ri­jär­vel­lä ajan­koh­ta on syys­kuun alussa

16.08.2021 10:00
Tilaajille

Ta­lous­ve­si on kei­tet­tä­vä Py­hä­joen kunnan Ko­pis­ton alueel­la

13.08.2021 12:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ovatko nuoret oi­keas­ti huo­lis­saan Maa­pal­lon saas­tu­mi­ses­ta?

12.08.2021 11:10
Tilaajille

Run­sai­ta täh­den­len­to­par­via ha­vait­ta­vis­sa lop­pu­vii­kos­ta – eri­tyi­ses­ti tors­tain ja per­jan­tain vä­li­se­nä yönä kan­nat­taa kat­sel­la tai­vaal­le

11.08.2021 18:00

Ju­hon­sa­lo: "O­sal­taan kuivuus se­lit­tää leh­ti­pui­den kel­las­tu­mi­sen ja rus­ket­tu­mi­sen, mutta kyllä tässä on paljon muu­ta­kin mukana"

11.08.2021 15:00
Tilaajille

Hei­nä­kuun helteet nos­ti­vat met­sä­pa­lo­jen tä­hys­tys­len­to­jen määrän his­to­rial­li­sen suu­rek­si, lennot jat­ku­vat tar­vit­taes­sa syys­kuul­le asti

03.08.2021 18:00
Tilaajille

Le­viä­mis­vaa­ran riski on pie­nen­ty­nyt Ka­la­joen maas­to­pa­loa­lueel­la, sam­mu­tus­töi­tä jat­ke­taan koko viikon ajan

03.08.2021 08:13
Tilaajille

Hei­nä­kuu oli poik­keuk­sel­li­sen lämmin suu­rim­mas­sa osassa maata

02.08.2021 18:00
Tilaajille

Poh­ja­mas­sas­sa piilee bu­si­ness-mah­dol­li­suus, Haa­pa­ve­den ve­sis­töis­tä nousi laa­tu­ka­lo­jen la­ji­kir­jo, ve­sis­tö­tut­ki­muk­set jat­ku­vat syksyyn saakka

20.07.2021 12:56
Tilaajille

Kohta tar­ke­nee – vii­kon­vaih­tees­sa läm­pö­ti­la kipuaa 30 as­tee­seen

01.07.2021 11:00
Tilaajille

Tuu­li­voi­ma­loi­den osia kul­je­te­taan hei­nä­kuus­sa Raahen sataman kautta Py­hä­joen Po­lus­jär­vel­le

29.06.2021 08:10
Tilaajille

Pal­lo­sa­la­ma las­keu­tui tai­vaas­ta ja rä­jäyt­ti Vi­han­nis­sa talon vie­rei­sen koivun

28.06.2021 08:44
Tilaajille