Tutkinta ohi : Poliisi sel­vit­ti Vi­han­nin sa­la­kat­se­lun

Lähihistoriaa : "Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

Nimiä kerätään: Ky­lä­kou­lu­jen puo­les­ta

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Tuuli- ja aurinkovoimalat ovat merkittävä tulonlähde Pohjois-Pohjanmaan kunnille – Pyhäjoki on yksi eniten hyötyvistä

Tuuli- ja au­rin­ko­voi­ma­lat ovat mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nil­le – Py­hä­jo­ki on yksi eniten hyö­ty­vis­tä

15.11.2023 09:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalle kartoitetaan uusia biolaitoskokonaisuuksia

Poh­jois-Poh­jan­maal­le kar­toi­te­taan uusia bio­lai­tos­ko­ko­nai­suuk­sia

14.11.2023 12:46
Tilaajille
Jätekuljetuksiin liittymättömiä kiinteistöjä on Kärsämäellä, Merijärvellä ja Nivalassa

Jä­te­kul­je­tuk­siin liit­ty­mät­tö­miä kiin­teis­tö­jä on Kär­sä­mäel­lä, Me­ri­jär­vel­lä ja Ni­va­las­sa

14.11.2023 12:00
Tilaajille
Suomalaiset pitävät ilveksestä, mutta silti satoja ilveksiä saa ampua
Kolumni

Suo­ma­lai­set pitävät il­vek­ses­tä, mutta silti satoja il­vek­siä saa ampua

25.10.2023 15:38
Tilaajille
Sateen väistyvät ja Oulun seudulle on luvassa poutaa ja paistetta, mutta pohjoistuuli tuntuu luissa ja ytimissä

Sateen väis­ty­vät ja Oulun seu­dul­le on luvassa poutaa ja pais­tet­ta, mutta poh­jois­tuu­li tuntuu luissa ja yti­mis­sä

16.10.2023 09:17
Tilaajille
Pelastuslaitoksella noin 40 tulvatehtävää Pattijoella, keikkoja myös Merijärvellä – Vedenpinta on laskenut merkittävästi, mutta sunnuntain tilanne yhä epävarma

Pe­las­tus­lai­tok­sel­la noin 40 tul­va­teh­tä­vää Pat­ti­joel­la, keik­ko­ja myös Me­ri­jär­vel­lä – ­Ve­den­pin­ta on las­ke­nut mer­kit­tä­väs­ti, mutta sun­nun­tain tilanne yhä epä­var­ma

14.10.2023 21:11
Tilaajille
Vaalikiertueet näkyvät jo alueella: Pekka Haavisto vieraili kiertueella myös Vestialla

Vaa­li­kier­tueet näkyvät jo alueel­la: Pekka Haa­vis­to vie­rai­li kier­tueel­la myös Ves­tial­la

14.10.2023 12:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla edessä epävakainen viikko – keskiviikosta eteenpäin taivaalta tulee vettä, räntää ja lunta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la edessä epä­va­kai­nen viikko – kes­ki­vii­kos­ta eteen­päin tai­vaal­ta tulee vettä, räntää ja lunta

09.10.2023 12:00
Tilaajille
Räntäsade ja huono ajokeli jatkuvat Oulun seudulla yöhön asti – vakavilta onnettomuuksilta on vältytty

Rän­tä­sa­de ja huono ajokeli jat­ku­vat Oulun seu­dul­la yöhön asti – va­ka­vil­ta on­net­to­muuk­sil­ta on väl­tyt­ty

08.10.2023 09:57
Tilaajille
Poliisi valvoo hirvenmetsästystä lokakuun aikana

Poliisi valvoo hir­ven­met­säs­tys­tä lo­ka­kuun aikana

03.10.2023 09:00
Tilaajille
Merijärvelle ja Oulaisiin suunnitellaan Kettukankaan tuulivoimapuistoa - yleisötilaisuus hankkeesta järjestetään ensi viikolla Merijärvellä

Me­ri­jär­vel­le ja Ou­lai­siin suun­ni­tel­laan Ket­tu­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­toa - ylei­sö­ti­lai­suus hank­kees­ta jär­jes­te­tään ensi vii­kol­la Me­ri­jär­vel­lä

30.09.2023 18:00
Ympäristöpalvelut Helmi: Marjoja ja sieniä uskaltaa syödä huoletta - tutkimuksissa ei havaittu cesium-137 radioaktiivisuutta

Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi: Marjoja ja sieniä us­kal­taa syödä huo­let­ta - tut­ki­muk­sis­sa ei ha­vait­tu cesium-137 ra­dio­ak­tii­vi­suut­ta

27.09.2023 18:00
Tilaajille
Lajittelu helpottuu - Pohjois-Pohjanmaalle avattiin 40 uutta muovipakkausten keräyspistettä

La­jit­te­lu hel­pot­tuu - Poh­jois-Poh­jan­maal­le avat­tiin 40 uutta muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­pis­tet­tä

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 21:00
Tilaajille
Miten Elias Tornbergista tuli kansanedustaja Pekka Aittakummun avustaja? – Miehet mukana Pyhäjoen messuilla

Miten Elias Torn­ber­gis­ta tuli kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­mun avus­ta­ja? – ­Mie­het mukana Py­hä­joen mes­suil­la

15.09.2023 21:00
Tilaajille
"Ilmastopolitiikka inhottaa" – Lukiolainen Antti Niemelä pohjustaa kolumnillaan Pyhäjoen lukion messujen paneelikeskustelua, jossa pohditaan vihreää siirtymää

"Il­mas­to­po­li­tiik­ka in­hot­taa" – Lu­kio­lai­nen Antti Niemelä poh­jus­taa ko­lum­nil­laan Py­hä­joen lukion mes­su­jen pa­nee­li­kes­kus­te­lua, jossa poh­di­taan vihreää siir­ty­mää

15.09.2023 17:00
Tilaajille
Haapavedellä info maanantaina: 40 tuulivoimalaa suunnitteilla Oulaisten ja Haapaveden rajamaille

Haa­pa­ve­del­lä info maa­nan­tai­na: 40 tuu­li­voi­ma­laa suun­nit­teil­la Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den ra­ja­mail­le

11.09.2023 06:00
Tilaajille
Jätteiden keräysvelvoite sakkaa 485 taloyhtiössä, yhtiöistä noin puolet on Pyhäjokialueella

Jät­tei­den ke­räys­vel­voi­te sakkaa 485 ta­loyh­tiös­sä, yh­tiöis­tä noin puolet on Py­hä­jo­ki­alueel­la

05.09.2023 13:30
Tilaajille
Kärsämäellä kylvetyt rauhansiemenet muuttuvat leiväksi Slovakiassa

Kär­sä­mäel­lä kyl­ve­tyt rau­han­sie­me­net muut­tu­vat lei­väk­si Slo­va­kias­sa

03.09.2023 06:00
Tilaajille
Tällä viikolla helteistä ei ole enää tietoa – tiistaina on odotettavissa paikallisia sadekuuroja

Tällä vii­kol­la hel­teis­tä ei ole enää tietoa – tiis­tai­na on odo­tet­ta­vis­sa pai­kal­li­sia sa­de­kuu­ro­ja

21.08.2023 11:00
Tilaajille