Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö ja ilmasto
Kuukausi
Pyhäjoki mukana Reilu teko -keräyksessä

Py­hä­jo­ki mukana Reilu teko -ke­räyk­ses­sä

27.05.2023 13:30
Tilaajille
Ukkoskausi käynnistyi rytinällä tällä viikolla – näin suojaudut salamalta

Uk­kos­kau­si käyn­nis­tyi ry­ti­näl­lä tällä vii­kol­la – näin suo­jau­dut sa­la­mal­ta

26.05.2023 15:08 1
Viikko alkaa lämpimällä poutasäällä Pohjois-Pohjanmaalla, mutta tiistaina saapuu sateita

Viikko alkaa läm­pi­mäl­lä pou­ta­sääl­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mutta tiis­tai­na saapuu sateita

22.05.2023 11:00
Tilaajille
Vestia rakentaa: Merijärvi ja Alavieska saavat omat lajittelupihat

Vestia ra­ken­taa: Me­ri­jär­vi ja Ala­vies­ka saavat omat la­jit­te­lu­pi­hat

20.05.2023 06:00
Tilaajille
Seitsemän voimalan tuulivoimapuiston Kuusamon ja Posion rajalla

Seit­se­män voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­ton Kuu­sa­mon ja Posion rajalla

12.05.2023 09:50
Tilaajille
On oltava rohkeutta avata silmät, että näkee lähtötilanteen –Anne ja Matti Karhula ohjaavat Oulaisten keskustanäkymän kehittämistyötä

On oltava roh­keut­ta avata silmät, että näkee läh­tö­ti­lan­teen –Anne ja Matti Karhula oh­jaa­vat Ou­lais­ten kes­kus­ta­nä­ky­män ke­hit­tä­mis­työ­tä

10.05.2023 21:00
Tilaajille
Toukokuun ensimmäisen viikon sää on tavallista viileämpi, taivaalta saattaa myös tulla lisää lunta ja räntää

Tou­ko­kuun en­sim­mäi­sen viikon sää on ta­val­lis­ta vii­leäm­pi, tai­vaal­ta saattaa myös tulla lisää lunta ja räntää

02.05.2023 21:00
Tilaajille
Vanhemmat
Miksi sää on ollut muuta maata surkeampi Pohjois-Pohjanmaalla? Meteorologi: "Tämä on  ilmakehän omaa tanssimista"

Miksi sää on ollut muuta maata sur­keam­pi Poh­jois-Poh­jan­maal­la? Me­teo­ro­lo­gi: "Tämä on il­ma­ke­hän omaa tans­si­mis­ta"

01.05.2023 06:00
Tilaajille
Kyykäärme rauhoitetaan nyt Suomessakin

Kyy­käär­me rau­hoi­te­taan nyt Suo­mes­sa­kin

30.04.2023 17:00
Tilaajille
Kymmenet pönttöaihiot ja valmiit linnunpöntöt odottavat pääsyä puuhun –Vapaaehtoisten tekemiä aihioita on jaossa vapputapahtumassa Oulaisissa

Kym­me­net pönt­tö­ai­hiot ja valmiit lin­nun­pön­töt odot­ta­vat pääsyä puuhun –Va­paaeh­tois­ten tekemiä ai­hioi­ta on jaossa vap­pu­ta­pah­tu­mas­sa Ou­lai­sis­sa

26.04.2023 13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla varoitetaan huonosta ajokelistä, lunta tuiskuttaa taivaalta koko aamun

Poh­jois-Poh­jan­maal­la va­roi­te­taan huo­nos­ta ajo­ke­lis­tä, lunta tuis­kut­taa tai­vaal­ta koko aamun

24.04.2023 08:16
Pyhäjoki hyväksyi kaavoitusaloitteen – "Merituulivoima on uusi lehti"

Py­hä­jo­ki hy­väk­syi kaa­voi­tus­aloit­teen – "Me­ri­tuu­li­voi­ma on uusi lehti"

24.04.2023 06:00
Tilaajille
Komissio haluaa päättää metsistä, mutta omistajan ei kannata hermostua – "Peli ei ole vielä menetetty"

Ko­mis­sio haluaa päättää met­sis­tä, mutta omis­ta­jan ei kannata her­mos­tua – "Peli ei ole vielä me­ne­tet­ty"

21.04.2023 17:00
Tilaajille
Tulvahuippujen ajankohta muuttuu Pohjois-Pohjanmaalla, Pyhäjokialueelle ei ennusteta kovia tulvia

Tul­va­huip­pu­jen ajan­koh­ta muuttuu Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Py­hä­jo­ki­alueel­le ei en­nus­te­ta kovia tulvia

21.04.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisissa tehtiin maaperätutkimuksia vanhan sahan alueella, tutkimustuloksista järjestetään yleisötilaisuus ensi viikon torstaina

Ou­lai­sis­sa tehtiin maa­pe­rä­tut­ki­muk­sia vanhan sahan alueel­la, tut­ki­mus­tu­lok­sis­ta jär­jes­te­tään ylei­sö­ti­lai­suus ensi viikon tors­tai­na

20.04.2023 11:00
Tilaajille
Vihannin S-marketin yhteydessä ollut Rinki-ekopiste suljetaan

Vi­han­nin S-mar­ke­tin yh­tey­des­sä ollut Rin­ki-eko­pis­te sul­je­taan

19.04.2023 21:00
Tilaajille
Puun vienti Suomesta ulkomaille kasvoi – metsätuhoista menetyksiä

Puun vienti Suo­mes­ta ul­ko­mail­le kasvoi – met­sä­tu­hois­ta me­ne­tyk­siä

15.04.2023 21:00
Tilaajille
Ennallistamislinjauksia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huomioida, että kaikki maat ovat erilaisia

En­nal­lis­ta­mis­lin­jauk­sia hiotaan vielä EU:ssa – pitäisi huo­mioi­da, että kaikki maat ovat eri­lai­sia

08.04.2023 14:00
Tilaajille
Metsähallitus esittää Hailuotoon, Raaheen, Pyhäjoelle ja Siikajoelle massiivista satsausta merituulivoimaan – länsirannikolle suunnitellut puistot tuottaisivat energiaa lähes neljän Olkiluoto 3:n edestä

Met­sä­hal­li­tus esittää Hai­luo­toon, Raa­heen, Py­hä­joel­le ja Sii­ka­joel­le mas­sii­vis­ta sat­saus­ta me­ri­tuu­li­voi­maan – län­si­ran­ni­kol­le suun­ni­tel­lut puistot tuot­tai­si­vat ener­giaa lähes neljän Ol­ki­luo­to 3:n edestä

06.04.2023 15:23
Tilaajille
Kevättulvien odotetaan alkavan Pohjois-Pohjanmaalla aikaisintaan huhtikuun puolenvälin jälkeen – jääsahaukset aloitetaan ensi viikolla

Ke­vät­tul­vien odo­te­taan alkavan Poh­jois-Poh­jan­maal­la ai­kai­sin­taan huh­ti­kuun puo­len­vä­lin jälkeen – jää­sa­hauk­set aloi­te­taan ensi vii­kol­la

05.04.2023 06:47