Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Kuukausi
R-kioski lopetti: Tmi MikaLinkki toimittaa nyt passit ja henkilökortit Oulaisissa

R-kios­ki lo­pet­ti: Tmi Mi­ka­Link­ki toi­mit­taa nyt passit ja hen­ki­lö­kor­tit Ou­lai­sis­sa

21.03.2023 11:00
Tilaajille
Oulaisten talvikunnossapito käräjäoikeudelle – Ollila jätti haastehakemuksen, kaupunki palkkasi lakimiehen

Ou­lais­ten tal­vi­kun­nos­sa­pi­to kä­rä­jä­oi­keu­del­le – Ollila jätti haas­te­ha­ke­muk­sen, kau­pun­ki palk­ka­si la­ki­mie­hen

20.03.2023 17:00
Tilaajille
Apuvälinemessut tiistaina Oulaisissa –Omaishoitajien virkistyspäivällä on jo 15 vuoden perinne

Apu­vä­li­ne­mes­sut tiis­tai­na Ou­lai­sis­sa –O­mais­hoi­ta­jien vir­kis­tys­päi­väl­lä on jo 15 vuoden perinne

20.03.2023 11:00
Tilaajille
Maatalousmuovien keräämiseen uutta potkua – keräyksen piiriin tulevat ensin paali- ja aumamuovit

Maa­ta­lous­muo­vien ke­rää­mi­seen uutta potkua – ke­räyk­sen piiriin tulevat ensin paali- ja au­ma­muo­vit

15.03.2023 17:00
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 06:05
Tilaajille
SSAB Europe sopi fossiilivapaan teräksen toimittamisesta Suomen kattotuote- ja teräskatemarkkinoille

SSAB Europe sopi fos­sii­li­va­paan te­räk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta Suomen kat­to­tuo­te- ja te­räs­ka­te­mark­ki­noil­le

14.03.2023 17:00
Tilaajille
Kaleva365 oy:n muutosneuvottelut päätökseen, enintään 49 työntekijää irtisanotaan

Kaleva365 oy:n muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen, enin­tään 49 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­no­taan

14.03.2023 15:01
Haapaveden nykyiset K-kauppiaat siirtyvät huhtikuussa Haapajärvelle: "Kauppiaan saappaat eivät ole helpot täyttää"

Haa­pa­ve­den ny­kyi­set K-kaup­piaat siir­ty­vät huh­ti­kuus­sa Haa­pa­jär­vel­le: "Kaup­piaan saap­paat eivät ole helpot täyt­tää"

09.03.2023 14:37
Tilaajille
Lehdon aliurakoitsija suivaantui maksuviivästyksiin ja sanoo kempeleläisyhtiön kärsivän kassavajeesta – Talousjohtaja: Lehto harkitsee konsernin osien myymistä tai yhdistymistä toiseen toimijaan

Lehdon ali­ura­koit­si­ja sui­vaan­tui mak­su­vii­väs­tyk­siin ja sanoo kem­pe­le­läis­yh­tiön kär­si­vän kas­sa­va­jees­ta – ­Ta­lous­joh­ta­ja: Lehto har­kit­see kon­ser­nin osien myy­mis­tä tai yh­dis­ty­mis­tä toiseen toi­mi­jaan

09.03.2023 11:00
Tilaajille
Ison toimijan myötä kohti uusia ajatuksia –Oulaisiin siirtyy yli 200 työpaikkaa
Pääkirjoitus

Ison toi­mi­jan myötä kohti uusia aja­tuk­sia –Ou­lai­siin siirtyy yli 200 työ­paik­kaa

09.03.2023 06:00
Tilaajille
"Investointi Oulaisiin mahdollistaa kasvaminen" –Näin kommentoi toimitusjohtaja Juha Heikkinen Leden Groupin paikkakuntavalintaa

"In­ves­toin­ti Ou­lai­siin mah­dol­lis­taa kas­va­mi­nen" –Näin kom­men­toi toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Heik­ki­nen Leden Groupin paik­ka­kun­ta­va­lin­taa

08.03.2023 10:24
Tilaajille
"Ei ketään tulla kotoa hakemaan" –Oulaisten Yrittäjien puheenjohtaja Antti Kämäräinen kannustaa paikallisyrittäjiä esittäytymään ja verkostoitumaan ison yrityksen kanssa

"Ei ketään tulla kotoa ha­ke­maan" –Ou­lais­ten Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Antti Kä­mä­räi­nen kan­nus­taa pai­kal­lis­yrit­tä­jiä esit­täy­ty­mään ja ver­kos­toi­tu­maan ison yri­tyk­sen kanssa

08.03.2023 10:10
Tilaajille
"Tiukka kisa takana" –Kaupunginjohtaja Riikka Moilanen varmistaa, että Leden Group on toimija, joka tulee Lehdolta ostettavaan ja uuteen rakentuvaan halliin

"Tiukka kisa takana" –Kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen var­mis­taa, että Leden Group on toi­mi­ja, joka tulee Leh­dol­ta os­tet­ta­vaan ja uuteen ra­ken­tu­vaan halliin

07.03.2023 17:14
Tilaajille
Leden Group fuusioi tytäryhtiönsä ja muuttaa Oulaisiin –250 henkilön työpaikkakunta vaihtuu

Leden Group fuusioi ty­tär­yh­tiön­sä ja muuttaa Ou­lai­siin –250 hen­ki­lön työ­paik­ka­kun­ta vaihtuu

07.03.2023 15:04
Tilaajille
Oulaisten Liikenne voitti tarjouskilpailun Kainuun ajoreitistä

Ou­lais­ten Lii­ken­ne voitti tar­jous­kil­pai­lun Kainuun ajo­rei­tis­tä

06.03.2023 10:58
Tilaajille
Konesillan hallitusta johtaa Harri Suutari –kärsämäkinen Ville Kyllönen kertoo yrityksen vahvistavan kansainvälistä kauppaa

Ko­ne­sil­lan hal­li­tus­ta johtaa Harri Suutari –kär­sä­mä­ki­nen Ville Kyl­lö­nen kertoo yri­tyk­sen vah­vis­ta­van kan­sain­vä­lis­tä kauppaa

03.03.2023 17:00
Tilaajille
Mökkiläinen pelkäsi kiinteistönsä arvon laskevan – KHO:n mukaan Haapaveden biojalostamon jätevesien vaikutuksia on seurattava tarkasti

Mök­ki­läi­nen pelkäsi kiin­teis­tön­sä arvon las­ke­van – KHO:n mukaan Haa­pa­ve­den bio­ja­los­ta­mon jä­te­ve­sien vai­ku­tuk­sia on seu­rat­ta­va tar­kas­ti

02.03.2023 09:00
Tilaajille
"Se, joka on mahdollisesti pilaantuneita maita tuonut, siivoaa ne" –Antti Mäkelä kommentoi Oulaisten PIMA-projektia

"Se, joka on mah­dol­li­ses­ti pi­laan­tu­nei­ta maita tuonut, siivoaa ne" –Antti Mäkelä kom­men­toi Ou­lais­ten PI­MA-pro­jek­tia

01.03.2023 21:00
Tilaajille
Pyhäjoen vanhan S-Marketin purku

Py­hä­joen vanhan S-Mar­ke­tin purku

27.02.2023 14:18
Tilaajille
Vanhemmat
Pyhäjokiseutu kysyi: "Miten Oulaisten katujen talviurakointi hoituu?" –Tero Kahlos avaa selkeillä vastauksilla ajankohtaista tilannetta

Py­hä­jo­ki­seu­tu kysyi: "Miten Ou­lais­ten katujen tal­vi­ura­koin­ti hoi­tuu?" –Tero Kahlos avaa sel­keil­lä vas­tauk­sil­la ajan­koh­tais­ta ti­lan­net­ta

23.02.2023 13:30 3
Tilaajille