Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Yritykset ja elinkeinot
Kuukausi ja vanhemmat
Okko Saastamoinen sai kulttuurikirnun musiikkityöstä ja Haapaveden tunnettuuden edistämisestä

Okko Saas­ta­moi­nen sai kult­tuu­ri­kir­nun mu­siik­ki­työs­tä ja Haa­pa­ve­den tun­net­tuu­den edis­tä­mi­ses­tä

27.11.2022 13:30
Tilaajille
Lehdolle tilaus: Oulaisissa tehdään espoolaisen kerrostalokohteen keittiöt ja kylpyhuoneet

Leh­dol­le tilaus: Ou­lai­sis­sa tehdään es­poo­lai­sen ker­ros­ta­lo­koh­teen keit­tiöt ja kyl­py­huo­neet

25.11.2022 10:08
Tilaajille
SSAB käynnisti muutosneuvottelut kolmella tehtaallaan –Oulainen neuvotteluiden ulkopuolella

SSAB käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut kol­mel­la teh­taal­laan –Ou­lai­nen neu­vot­te­lui­den ul­ko­puo­lel­la

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Talviauraajat on valittu Oulaisissa –Katso, mitkä yritykset vastaavat talven töistä kilpailutuksen perusteella

Tal­vi­au­raa­jat on valittu Ou­lai­sis­sa –Katso, mitkä yri­tyk­set vas­taa­vat talven töistä kil­pai­lu­tuk­sen pe­rus­teel­la

20.11.2022 13:30 1
Tilaajille
Raahen Vuoden yrittäjä: "Ei tämä vielä tässä ole"

Raahen Vuoden yrit­tä­jä: "Ei tämä vielä tässä ole"

19.11.2022 21:20
Tilaajille
Pyhäjoen Vuoden yrittäjä: "Tämä on otettava elämäntapana"

Py­hä­joen Vuoden yrit­tä­jä: "Tämä on otet­ta­va elä­män­ta­pa­na"

19.11.2022 21:15
Tilaajille
Vihannin Vuoden yrittäjä: "Opiskelu antaa uutta virtaa työhön"

Vi­han­nin Vuoden yrit­tä­jä: "O­pis­ke­lu antaa uutta virtaa työhön"

19.11.2022 21:10
Tilaajille
S-Market kasvaa isommaksi Saleksi

S-Mar­ket kasvaa isom­mak­si Saleksi

19.11.2022 10:00
Lujabetoni aloittaa tuulivoimaloiden tornien valmistamisen Kärsämäellä – Tehtaalle tulossa laajennus ja sata uutta työpaikkaa

Lu­ja­be­to­ni aloit­taa tuu­li­voi­ma­loi­den tornien val­mis­ta­mi­sen Kär­sä­mäel­lä – Teh­taal­le tulossa laa­jen­nus ja sata uutta työ­paik­kaa

17.11.2022 10:59
Tilaajille
Lahjoituksia kertynyt yli 600 000 euroa: Mikroyrittäjyyden professuurin rekrytointi käynnistyy alkuvuonna, Kerttu Saalasti Instituutin kautta hyötyy koko alue

Lah­joi­tuk­sia ker­ty­nyt yli 600 000 euroa: Mik­ro­yrit­tä­jyy­den pro­fes­suu­rin rek­ry­toin­ti käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na, Kerttu Saa­las­ti Ins­ti­tuu­tin kautta hyötyy koko alue

14.11.2022 11:00
Tilaajille
Ydinvoimalaitosalueella toiminnot on ajettu alas, työmaa on suljettu Pyhäjoella

Ydin­voi­ma­lai­tos­alueel­la toi­min­not on ajettu alas, työmaa on sul­jet­tu Py­hä­joel­la

11.11.2022 17:00 1
Irlantilaisyhtiö kuvasi merijärvisen Megaturpeen arkea 10 tuntia putkeen

Ir­lan­ti­lais­yh­tiö kuvasi me­ri­jär­vi­sen Me­ga­tur­peen arkea 10 tuntia putkeen

10.11.2022 11:00
Tilaajille
OP Suomenselän edustajiston vaalien äänestys on alkanut: "Äänestämällä voi vaikuttaa oman pankin ja paikkakunnan asioihin", kannustaa toimitusjohtaja Mika Korkia-aho

OP Suo­men­se­län edus­ta­jis­ton vaalien ää­nes­tys on al­ka­nut: "Ää­nes­tä­mäl­lä voi vai­kut­taa oman pankin ja paik­ka­kun­nan asioi­hin", kan­nus­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kor­kia-aho

08.11.2022 17:00
Tilaajille
Tapani Saari Oy palkittiin Oulaisten Vuoden yrityksenä, palkinnot jaettiin myös Vuoden nuorelle yrittäjälle ja Vuoden yksinyrittäjälle

Tapani Saari Oy pal­kit­tiin Ou­lais­ten Vuoden yri­tyk­se­nä, pal­kin­not jaet­tiin myös Vuoden nuo­rel­le yrit­tä­jäl­le ja Vuoden yk­sin­yrit­tä­jäl­le

05.11.2022 21:01
Kahen Kahavit: Ammattitonttu-Annalla ja Joulupukin vanhalla tutulla Jarmolla on suuria salaisuuksia –Marraskuussa julkistetaan Vuoden oulaistelainen ja yrittäjäpalkinnot

Kahen Ka­ha­vit: Am­mat­ti­tont­tu-An­nal­la ja Jou­lu­pu­kin van­hal­la tutulla Jar­mol­la on suuria sa­lai­suuk­sia –Mar­ras­kuus­sa jul­kis­te­taan Vuoden ou­lais­te­lai­nen ja yrit­tä­jä­pal­kin­not

04.11.2022 14:00
Tilaajille
SSAB:n toimitusjohtaja Lindqvist Raahessa: "Emme aio vain potkia ihmisiä pois ja ottaa uusia tilalle"

SSAB:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Lind­qvist Raa­hes­sa: "Emme aio vain potkia ihmisiä pois ja ottaa uusia ti­lal­le"

04.11.2022 11:00 1
Tilaajille
Rakennusliike Sorvoja valittiin Raasakan uuden koulun pääurakoitsijaksi

Ra­ken­nus­lii­ke Sorvoja va­lit­tiin Raa­sa­kan uuden koulun pää­ura­koit­si­jak­si

02.11.2022 06:00
Tilaajille
Toholan kuntoradan selvitys on valmis: "Töiden viivästyminen johtui Oulaisten kaupungin omasta toiminnasta. On otettava opiksi." –Näin ynnää kaupunginjohtaja Riikka Moilanen

Toholan kun­to­ra­dan sel­vi­tys on valmis: "Töiden vii­väs­ty­mi­nen johtui Ou­lais­ten kau­pun­gin omasta toi­min­nas­ta. On otet­ta­va opik­si." –Näin ynnää kau­pun­gin­joh­ta­ja Riikka Moi­la­nen

01.11.2022 09:55
Tilaajille
Raahen Citymarket asiakastyytyväisyystutkimuksen ykkönen koko maassa – "Tämä antaa kokonaisuudesta mahtavan palkinnon"

Raahen Ci­ty­mar­ket asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­muk­sen ykkönen koko maassa – "Tämä antaa ko­ko­nai­suu­des­ta mah­ta­van pal­kin­non"

01.11.2022 06:00
Tilaajille
Tukien maksun aikataulumuutos voi tuoda maatalousyrittäjille harmia – ensi vuonna starttaa peltolohkojen ilmasta käsin tarkkailu

Tukien maksun ai­ka­tau­lu­muu­tos voi tuoda maa­ta­lous­yrit­tä­jil­le harmia – ensi vuonna start­taa pel­to­loh­ko­jen ilmasta käsin tark­kai­lu

31.10.2022 06:00
Tilaajille