Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi + Lehti 6 kk vain 49 €, tilaa tästä!

Yritykset ja elinkeinot
Viimeisin 12 tuntia
LAKU on vienyt digimaailman tielle – "Olen kuitenkin sitä sukupolvea, joka ei koulussa ole niihin oppeja saanut"

LAKU on vienyt di­gi­maail­man tielle – "Olen kui­ten­kin sitä su­ku­pol­vea, joka ei kou­lus­sa ole niihin oppeja saanut"

22.09.2023 17:00
Tilaajille
Viikko
Oulaisten uusi raakapuun kuormauspaikka valmistuu

Ou­lais­ten uusi raa­ka­puun kuor­maus­paik­ka val­mis­tuu

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Rakennusalan ahdinko iski nyt Raahessa: Puuelementtejä tekevä LapWall lopettaa yksikön, työntekijät irtisanotaan

Ra­ken­nus­alan ahdinko iski nyt Raa­hes­sa: Puu­ele­ment­te­jä tekevä LapWall lo­pet­taa yk­si­kön, työn­te­ki­jät ir­ti­sa­no­taan

19.09.2023 08:01
Tilaajille
Kärsämäen S-market tyhjennettiin asiakkaista harakan vuoksi lauantaina

Kär­sä­mäen S-mar­ket tyh­jen­net­tiin asiak­kais­ta harakan vuoksi lauan­tai­na

18.09.2023 12:39
Haapavedellä toimiva Omega-Keittiöt laajentaa, yrityksen kahdeksas myymälä avataan Kuusamoon

Haa­pa­ve­del­lä toimiva Ome­ga-Keit­tiöt laa­jen­taa, yri­tyk­sen kah­dek­sas myymälä avataan Kuu­sa­moon

18.09.2023 06:00
Tilaajille
Ponsse ja SSAB kumppaneiksi – Metsäkoneiden valmistus fossiilivapaasta teräksestä alkaa 2026

Ponsse ja SSAB kump­pa­neik­si – Met­sä­ko­nei­den val­mis­tus fos­sii­li­va­paas­ta te­räk­ses­tä alkaa 2026

19.09.2023 14:27
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Miten Elias Tornbergista tuli kansanedustaja Pekka Aittakummun avustaja? – Miehet mukana Pyhäjoen messuilla

Miten Elias Torn­ber­gis­ta tuli kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­mun avus­ta­ja? – ­Mie­het mukana Py­hä­joen mes­suil­la

15.09.2023 21:00
Tilaajille
Pyhäjokinen PR Rolls kasvoi kansainvälisillä markkinoilla – Jani Westerlund kertoo kasvua tulleen Turkista ja Etelä-Koreasta

Py­hä­jo­ki­nen PR Rolls kasvoi kan­sain­vä­li­sil­lä mark­ki­noil­la – Jani Wes­ter­lund kertoo kasvua tulleen Tur­kis­ta ja Ete­lä-Ko­reas­ta

20.09.2023 09:58
Tilaajille
Arvon hallintoneuvosto puheenjohtajaksi Tuomo Tamminen ja varapuheenjohtajaksi Kaisa Louet

Arvon hal­lin­to­neu­vos­to pu­heen­joh­ta­jak­si Tuomo Tam­mi­nen ja va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si Kaisa Louet

10.09.2023 13:30
Tilaajille
Hanhikivelle etsitään uutta toimijaa – Voimaosakeyhtiö SF on lunastamassa loputkin Fennovoiman osakkeet

Han­hi­ki­vel­le et­si­tään uutta toi­mi­jaa – Voi­ma­osa­ke­yh­tiö SF on lu­nas­ta­mas­sa lo­put­kin Fen­no­voi­man osak­keet

08.09.2023 11:00
Tilaajille
Senaatti-kiinteistöt jatkaa Vihannin asemarakennuksen myyntiä: "Tarjouksiakin on saatu, mutta ne eivät ole vielä johtaneet kauppoihin"

Se­naat­ti-kiin­teis­töt jatkaa Vi­han­nin ase­ma­ra­ken­nuk­sen myyn­tiä: "Tar­jouk­sia­kin on saatu, mutta ne eivät ole vielä joh­ta­neet kaup­poi­hin"

08.09.2023 06:00
Tilaajille
Marko Koskela on loppuvuoden kahden metsäyhdistyksen palveluksessa

Marko Koskela on lop­pu­vuo­den kahden met­sä­yh­dis­tyk­sen pal­ve­luk­ses­sa

07.09.2023 17:00
Tilaajille
Oulaisiin rakentuu moderni tuotantolaitos – Leden hankkii laitteet kansainväliseltä konetoimittajalta

Ou­lai­siin ra­ken­tuu moderni tuo­tan­to­lai­tos – Leden hankkii lait­teet kan­sain­vä­li­sel­tä ko­ne­toi­mit­ta­jal­ta

07.09.2023 11:37
Tilaajille
Pulkkilan putkitehtaalla alkoi tiistaina muutosneuvottelut – Oulaisten SSAB:n tehdasta nämä muutosneuvottelut eivät koske

Pulk­ki­lan put­ki­teh­taal­la alkoi tiis­tai­na muu­tos­neu­vot­te­lut – Ou­lais­ten SSAB:n teh­das­ta nämä muu­tos­neu­vot­te­lut eivät koske

07.09.2023 11:00
Tilaajille
Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen siirtyy Kalevan vastaavaksi päätoimittajaksi

Lapin Kansan pää­toi­mit­ta­ja Antti Kok­ko­nen siirtyy Kalevan vas­taa­vak­si pää­toi­mit­ta­jak­si

06.09.2023 13:53
Yrittäjä Minna Myntti avaa parturikampaamon Merijärvellä

Yrit­tä­jä Minna Myntti avaa par­tu­ri­kam­paa­mon Me­ri­jär­vel­lä

04.09.2023 06:00
Tilaajille
Päästöt ja kuormitus vähenevät – SSAB arvioi tehtaan toiminnan muutoksen vaikutuksia

Päästöt ja kuor­mi­tus vä­he­ne­vät – SSAB arvioi tehtaan toi­min­nan muu­tok­sen vai­ku­tuk­sia

03.09.2023 13:30
Tilaajille
Eila Rautio: "Haaveita pitää olla. Haluan viimein päästä Kai Hyttisen livekeikalle"

Eila Rautio: "Haa­vei­ta pitää olla. Haluan viimein päästä Kai Hyt­ti­sen li­ve­kei­kal­le"

31.08.2023 13:30
Tilaajille
Visa-Pekka Larivaara aloittaa syyskuussa NordFuelin talousjohtajana

Vi­sa-Pek­ka La­ri­vaa­ra aloit­taa syys­kuus­sa Nord­Fue­lin ta­lous­joh­ta­ja­na

30.08.2023 11:57
Tilaajille
Karahkan tuulivoimalat tuottavat kaupallista sähköä jo ensi vuonna – Alueelle rakennetaan kaikkiaan 25 voimalaa

Ka­rah­kan tuu­li­voi­ma­lat tuot­ta­vat kau­pal­lis­ta sähköä jo ensi vuonna – Alueel­le ra­ken­ne­taan kaik­kiaan 25 voi­ma­laa

29.08.2023 06:00
Tilaajille