Asioita voidaan viedä läpi vain yhteistyöllä ja luottamuksella

Uusien asioiden ja paikkakunnan toimintatapojen oppiminen vie aikaa. Suorat yhteydenotot ja lähestyminen mieltä askarruttavissa kysymyksissä nopeuttavat asioista perille pääsemistä.

Tuovi Pulkkanen
Asioita voidaan viedä läpi vain yhteistyöllä ja luottamuksella

Pia Harmokiven viikottaiset matkat Orimattilaan kuluvat äänikirjoja kuunnellen.

Tuovi Pulkkanen

HAAPAVESI Orimattilasta kotoisin oleva vuoden 2018 loppuun asti Haapaveden hallintojohtajan virkaa Haapavedellä hoitava Pia Harmokivi on virassaan uusien ja haastavien asioiden edessä.

Harmokivi on Haapavedellä ensimmäisessä kunta-alan hallintotehtävässään, mutta hänellä on pitkä elämänkokemus monilta eri työaloilta.

–Olen aina pitänyt haasteista ja halunnut oppia uusia asioita. Se on tuntunut mielekkäältä ja tarpeelliselta. Hallintotieteiden maisteriksi opiskeleminen on yksi niistä taitekohdista.

Harmokivi sanoo olevansa onnellinen valinnastaan ja siitä, että hänet valittiin yksimielisesti.

–Yksimielinen valinta antaa hyvän pohjan lähteä tekemään töitä poliittisen kentän kanssa. Haapavedellä minut on otettu hyvin vastaan ja koen, että avoimuus kuntalaisten ja päättäjien suuntaan on erittäin tärkeää luottamuksen syntymiselle.

Kesälomien takia perehdytys on ollut niukkaa, mutta samalla kun asioista päättäminen on vaatinut aikalisän ottamista ja asioiden juurille asti menemistä, se on Harmokiven mukaan opettanut valtavasti.

–Kun yhtä asiaa selvittää, ohessa tulee paljon asioita lisää ja se auttaa kontaktien rakentamisessa. Kesän aikana olen myös ehtinyt tutustua paikkakuntaan ja sen ihmisiin.

Politiikka ei ole Harmokivelle uusi kokemus. Hän on toiminut kotipaikkakunnallaan hallituksen varapuheenjohtajana ja sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana sekä ollut useiden eri instanssien kokoonpanoissa.

–Poliittisesti kovissa paikoissa ja kärjistyneissä tilanteissa toimiminen on tuttua. Koen itseni pitkän linjan ihmissuhdetyöläiseksi ja kompromissien rakentajaksi edellisten työtehtävien antaman kokemuksen myötä. Se antaa eväitä henkilöstön kanssa toimimiseen, vuorovaikutukseen, neuvottelemiseen, verkostoitumiseen ja avoimuuden lisäämiseen.

Haapaveden tämän hetkiseen tilanteeseen Harmokivi tarttuu lyhyen kokemuksensa pohjalta kesäkuussa hyväksytyn viimeisen hallintosäännön pohjalta.

–Hallintosäännössä on määritelty hallintojohtajan tehtäväksi hallinnon toimivuuden kehittäminen. Ajattelen, että siihen on sisällytetty aika paljon. Oma tavoitteeni siihen liittyen on hallinnon suoraviivaistaminen ja yksinkertaistaminen niin, että turhat rönsyt tekemisestä poistettaisiin. Jos toimintatavalle ei löydy selkeää perustetta, vaan toiminta pohjautuu siihen totuttuun tapaan toimia, niitä voitaisiin yhteisymmärryksessä karsia pois.

Harmokivi sanoo viehättyneensä Lean-ajatteluun, jota yrityksissä ja terveydenhuollossa käytetään.

–Ajattelen, että sillä periaatteella kuntalaisen, asiakkaan tai potilaan kulku tehtäisiin mahdollisimman helpoksi byrokratian koneistossa. Pyrkimyksenä olisi, että emme odotetuttaisi ihmisiä liian pitkään sen takia, että asioiden käsittely viipyy, koska hallinto ei toimi. Oma aikansa on tietysti annettava lainmukaiselle päätöksenteolle.

Henkilöstöhallinto kuuluu myös hallintojohtajan toimenkuvaan ja virkaehtosopimusten tulkinnassa Harmokivi toteaa olevan paljon uutta opeteltavaa.

Harmokivi on tehnyt maisterigradunsa kuntalaisten osallistumisesta ja tehnyt lyhyen ajan sitä myös käytännössä eräässä kuntatyöpaikassaan.

–Näen että yhteistyössä luottamusmiesten kanssa asioita voidaan viedä hyvässä hengessä eteenpäin. En usko voimakkaaseen vastakkainasetteluun, vaan ajattelen, että olemme yhdessä viemässä tätä kaupunkia eteenpäin.

Vaikuttamisen mahdollisuuden puolentoista vuoden aikana omalta paikaltaan Harmokivi näkee kahtiajakoisena asiana.

–Suhtaudun suurella kunnioituksella perinteisiin, joilla paikkakunnassa toimitaan. Mitään ei voi muuttaa väkisin. Muutos tapahtuu hitaasti ja sen on tapahduttava yhteisymmärryksessä johtavien poliitikkojen kanssa. Kannatan avoimuuden kulttuuria ja ajattelen, että meillä kaikilla on lupa myös erehtyä uutta oppiessaan. Se pitää pystyä myöntämään ja korjaamaan asia. Luottamus puolin ja toisin on tärkeä asia.

Harmokivi muistuttaa, että yliopistossa opittu on aika eri asia kuin se, mitä käytännöt kunnissa ja kaupungeissa lopulta on.

–Yliopistossa opetetaan tieteen tekemistä ja tutkimista. Osa asioista on aika idealistisia ja käytännöt opitaan töissä, mutta ilman idealismia mikään ei muutu.

Tällä hetkellä Harmokiveä harmittaa se, että hän ei ole vielä ehtinyt ajatella kuntalaisia, koska käytäntöjen opetteleminen on vienyt kaiken ajan.

–Haluan olla helposti lähestyttävä ja haluan kuulla miten täällä asiat koetaan. Toivon yleensäkin, että kunnat ja kaupungintalot olisivat kuntalaisille avoimia ja tuttuja paikkoja ja kynnys tulla sinne olisi matala. Realismia on tietysti ajan rajallisuus.

 

Realismia Haapavedellä on myös se, että kesäkuun verotuloennuste yllätti kielteisesti.

–Helpompia vuosia ei vieläkään ole tulossa ja nyt on mietittävä miten yritykset saadaan investoimaan Haapavedelle jatkossakin. Vastauksia verotuloennusteen muutoksen vaikutuksista aletaan pohtia heti lomien loputtua.

Paljon opiskelleena Harmokivi ajattelee tällä hetkellä, että ei enää opiskelisi mitään isoa. Kunta-alalle työhön asettuminen ja uusien asioiden sisäistäminen tuntuvat juuri nyt tarjoavan riittävästi haastetta.

–Tarvitsen kuitenkin jotain, joka virittelee aivojani. Ehkä alan opiskella ranskaa, joka on ihan uutta ja venäjää, jota olen opiskellut lukiossa. Myös liikkuminen Haapaveden kauniissa maisemassa ja maastossa on minulle tärkeää ja voimia antavaa.

Haapavetisestä ja pohjanmaalaisesta luonteesta Harmokivi ei ole vielä pääsyt perille.

–Joka alueella on oma kulttuurinsa, joka sanelee toimintamalleja. Murre täällä tekee minulle aika ajoin kiusaa. Se kuulostaa kauniilta ja mehevältä, mutta puhe on nopeaa ja sanojen ja lauseiden loput nielaistaan usein ja siksi joudun pyytämään usein toistamaan sanomisia. Ensimmäinen kontakti ja kannanotto paikalliselta ihmiseltä oli, että täällä on kaikki. Se on erittäin arvokas ja isosti sanottu asia, ja sen eteen kannattaa tehdä töitä.

Perhe: Mies ja aikuiset lapset, neljä lastenlasta.

Kotipaikka: Viikonloppuisin Orimattila, viikolla Haapavesi.

Ikä: 53

Harrastukset: Opiskelu, liikkuminen, kirjojen kuuntelu ajaessa, ajaminen.

Työ: Sijaistaa Marja Sorvistoa, joka hoitaa tällä hetkellä määräaikaista talousjohtajan virkaa Haapavedellä. Sijaisuus on mitoitettu maakuntauudistuksen aikatauluun.

Koulutus: Sairaanhoitaja, diakonisissa, pappi, psykoterapeutti, hallintotieteiden maisteri (kunta- ja aluejohtaminen)


Kirjoita kommentti

Perustele, kirjoita selkeästi, älä vähättele ihmisiä, ÄLÄ HUUDA. Pysy aiheessa ja muista käytöstavat. Kommentit luetaan ja tarvittaessa muokataan ennen julkaisua.

Meillä on nollatoleranssi alatyyliselle ilmaisulle, henkilöön käyvälle arvostelulle ja vihamielisyydelle. Emme julkaise kommentteja, joiden ainoa sisältö on negatiivinen mielipide vailla perusteluja. Jätämme julkaisematta myös ne kommentit, joissa ei lainkaan piitata oikeinkirjoituksesta kuten isoista alkukirjaimista tai välilyönneistä.

Kiitos etukäteen rakentavasta kommentistasi!

Etusivullamme juuri nyt: