Avi ei oh­jeis­ta tai anna hy­väk­syn­tää: Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jäl­lä vastuu ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta

Kesäkuun alusta lähtien on mahdollista järjestää 500 hengen yleisötilaisuuksia. Avi ei anna erillisiä ohjeita tai hyväksyntää, vaan jokaisen tapahtumanjärjestäjän tulee itse arvoida, onko tapahtuma toteutettavissa THL:n aiempien ohjeiden mukaisesti.

Alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat sallittuja kesäkuun alusta alkaen. Jos järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta, myös 50–500 henkilön tilaisuuksia voi järjestää. Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman toteuttamisesta siten, ettei koronavirukseen liittyvä tautililanne pahene.

Yli 50 henkilön, mutta enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin eli niin, että ihmisten turvallisuus varmistetaan asiakasmäärien rajaamisella sekä turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

Aluehallintovirastot määräävät, että 50–500 hengen tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toukokuussa antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Näiden ohjeiden mukaan yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena. Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla muun muasssa yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

THL:n ohjeen mukaan riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee riskiryhmään kuuluva noudattaa turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia.

Koska koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartunatana, yleisötilaisuuksissa tulee olla mahdollisuus ylläpitää turvavälejä. Samasta syystä tapahtuman henkilömäärä tulee rajata niin, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä tyhjää tilaa. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa esimerkiksi riittävällä opastavalla henkilökunnalla ja etäisyysopasteilla.

Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.

Avin antamat määräykset ovat yleisluonteisia, eikä niissä oteta kantaa jokaiseen yksittäiseen tapahtumaan. Avi ei myöskään anna erillisiä lupia tai hyväksyntää yksittäisten toimijoiden suunnitelmille.

Jokaisen tapahtumajärjestäjän tai toimijan pitää itse arvioida, miten se toteuttaa määräykset asiakasmäärien rajaamisesta, turvaetäisyyksistä ja hygieniaohjeistuksista toiminnassaan ja toteuttaa toiminnan, tilaisuudet ja tapahtumat niin, ettei tautitilanne pahene.

Aluehallintovirastot korostavat jokaisen toimijan ja kansalaisen omaa vastuuta noudattaa viranomaisten määräyksiä, ohjeita ja suosituksia omassa toiminnassaan ja siten omalta osaltaan ehkäistä koronaviruksen leviämistä.