Joulukalenteri: Jo yli 20 lasten ja ai­kuis­ten pii­rus­tus­ta julki, lisää tulee päi­vit­täin

Katso video: Mil­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia Leden Group tuo Ou­lai­siin?

Etsi ehdokas: Pre­si­dent­ti­vaa­lien vaa­li­ko­ne on avattu

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Elämänmeno

Jere Luoman Lego-harrastus herättää eloon niin Sauronin kuin Baby Yodankin
Tilaajille

Jere Luoman Le­go-har­ras­tus he­rät­tää eloon niin Sau­ro­nin kuin Baby Yo­dan­kin

09.12.2023 18:00
Kaikilla lapsiperheillä ei mene hyvin – Lapsiperheköyhyys on yleistynyt Pohjois-Pohjanmaalla

Kai­kil­la lap­si­per­heil­lä ei mene hyvin – Lap­si­per­he­köy­hyys on yleis­ty­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la

09.12.2023 06:00
Tilaajille
Pauliina Vanhatalon uusin teos on kevyt hyvän mielen jouluherkku

Pau­lii­na Van­ha­ta­lon uusin teos on kevyt hyvän mielen jou­lu­herk­ku

08.12.2023 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit selevittää: Yhdistys koristeli jouluikkunan, miksi koristelut piti purkaa parin päivän päästä?

Kahen Kahavit se­le­vit­tää: Yh­dis­tys ko­ris­te­li jou­luik­ku­nan, miksi ko­ris­te­lut piti purkaa parin päivän päästä?

08.12.2023 14:00
Tilaajille
Raahelaislähtöinen Maaria Valtakorpi kirjoitti kaksi lastenkirjaa puhumisen opettelun tueksi

Raa­he­lais­läh­töi­nen Maaria Val­ta­kor­pi kir­joit­ti kaksi las­ten­kir­jaa pu­hu­mi­sen opet­te­lun tueksi

07.12.2023 21:00
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo: Siniristilippu liehuu rauhan, yhteenkuuluvaisuuden ja kiitollisuuden symbolina

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Si­ni­ris­ti­lip­pu liehuu rauhan, yh­teen­kuu­lu­vai­suu­den ja kii­tol­li­suu­den sym­bo­li­na

06.12.2023 13:00
Ritva Turusen johtama yhdistys innosti luomaan Oulaisten katukuvaan jouluisia tunnelmaikkunoita

Ritva Turusen johtama yh­dis­tys innosti luomaan Ou­lais­ten ka­tu­ku­vaan jou­lui­sia tun­nel­ma­ik­ku­noi­ta

05.12.2023 21:00
Tilaajille
Palkitsemisia Haapavedellä - Hatulalle Ukuli-patsas ja Nikulle Kulttuurikirnu

Pal­kit­se­mi­sia Haa­pa­ve­del­lä - Ha­tu­lal­le Uku­li-pat­sas ja Nikulle Kult­tuu­ri­kir­nu

04.12.2023 21:00
Tilaajille
Lapset tekivät yli 50 jouluista piirrosta –Niistä syntyy perheiden ja Pyhäjokiseudun yhteinen joulukalenteri

Lapset tekivät yli 50 jou­luis­ta piir­ros­ta –Niistä syntyy per­hei­den ja Py­hä­jo­ki­seu­dun yh­tei­nen jou­lu­ka­len­te­ri

01.12.2023 21:49
Kahen Kahavit meriseikkailuissa: Muistatko pyhäjokisen merimiehen, Iikka Mattilan?

Kahen Kahavit me­ri­seik­kai­luis­sa: Muis­tat­ko py­hä­jo­ki­sen me­ri­mie­hen, Iikka Mat­ti­lan?

01.12.2023 14:00
Tilaajille
Kävijöitä yli 3000, Oulaisten Musiikkiviikot ylsi tavoitteeseen –Nyt avautui kysely tapahtuman onnistumisesta ja kehittämisestä

Kä­vi­jöi­tä yli 3000, Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot ylsi ta­voit­tee­seen –Nyt avautui kysely ta­pah­tu­man on­nis­tu­mi­ses­ta ja ke­hit­tä­mi­ses­tä

01.12.2023 12:33
Tilaajille
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri salaisuus

Poh­jois-Suo­men Syö­pä­yh­dis­tyk­sen Raahen osasto 50 vuotta: Syöpä ei ole enää suuri sa­lai­suus

29.11.2023 21:00
Tilaajille
Arto Ylikulju johtaa Petäjäskosken kyläyhdistystä, kyläläiset toivovat Kallion kotiseututalon ympärille riukuaitaa ja pihalle keinua

Arto Yli­kul­ju johtaa Pe­tä­jäs­kos­ken ky­läyh­dis­tys­tä, ky­lä­läi­set toi­vo­vat Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lon ym­pä­ril­le riu­ku­ai­taa ja pihalle keinua

29.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät Anne Huhtalan johtamana

Korona nukutti Loivat Laulut – Nyt soivat uudet ryhmät Anne Huh­ta­lan joh­ta­ma­na

29.11.2023 09:00
Tilaajille
Mauri Myllykangas ottaa Eläkeliiton Oulaisten yhdistyksen vetovastuun ensi vuoden alussa

Mauri Myl­ly­kan­gas ottaa Elä­ke­lii­ton Ou­lais­ten yh­dis­tyk­sen ve­to­vas­tuun ensi vuoden alussa

28.11.2023 09:00
Tilaajille
Hiirenmutka käyttöön tammikuussa - Saako päiväkodin pihalla käydä jo leikkimässä?

Hii­ren­mut­ka käyt­töön tam­mi­kuus­sa - Saako päi­vä­ko­din pihalla käydä jo leik­ki­mäs­sä?

28.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Alkaneen viikon kylmin päivä on maanantai – Koillistuuli lisää pakkasen purevuutta jopa kymmenellä asteella Oulun seudulla

Al­ka­neen viikon kylmin päivä on maa­nan­tai – ­Koil­lis­tuu­li lisää pak­ka­sen pu­re­vuut­ta jopa kym­me­nel­lä as­teel­la Oulun seu­dul­la

27.11.2023 21:00
Tilaajille
Oulaskankaan historiikki sai jatko-osan - "Historiikin jatko-osan aika on juuri nyt"

Ou­las­kan­kaan his­to­riik­ki sai jat­ko-osan - "His­to­rii­kin jat­ko-osan aika on juuri nyt"

27.11.2023 12:00
Tilaajille
Kylien joulupuoti aloittaa Oulaisissa –Paikallisten tekijöiden tuotteet myy Elina Piippo

Kylien jou­lu­puo­ti aloit­taa Ou­lai­sis­sa –Pai­kal­lis­ten te­ki­jöi­den tuot­teet myy Elina Piippo

26.11.2023 12:00 1
Tilaajille
Raahen kirkko soi jälleen Bachia – 19 konsertin sarjan kolmas osa päättää kirkkovuoden

Raahen kirkko soi jälleen Bachia – 19 kon­ser­tin sarjan kolmas osa päättää kirk­ko­vuo­den

25.11.2023 18:00
Tilaajille
Kahen Kahavit kunnioittaa: Näyttely, joka kertoo Suomen itsenäisyyttä puolustaneesta sukupolvesta

Kahen Kahavit kun­nioit­taa: Näyt­te­ly, joka kertoo Suomen it­se­näi­syyt­tä puo­lus­ta­nees­ta su­ku­pol­ves­ta

24.11.2023 14:00
Tilaajille
Jyrsijä jätti jäljet seinään: "Onkohan tämä yksilö majavan kanssa risteytynyt?"

Jyrsijä jätti jäljet sei­nään: "On­ko­han tämä yksilö majavan kanssa ris­tey­ty­nyt?"

24.11.2023 09:54
Tilaajille
Rovasti Aaro Leipälän pitkäaikainen haave vihdoin toteutuu

Rovasti Aaro Lei­pä­län pit­kä­ai­kai­nen haave vihdoin to­teu­tuu

23.11.2023 21:00
Tiedätkö palkitun kirjailijan olleen Oulaisista kotoisin? –Pyhäjokialueen joululehdessä on tarinoita ja tietoa alueen ihmisistä

Tie­dät­kö pal­ki­tun kir­jai­li­jan olleen Ou­lai­sis­ta ko­toi­sin? –Py­hä­jo­kia­lueen jou­lu­leh­des­sä on ta­ri­noi­ta ja tietoa alueen ih­mi­sis­tä

23.11.2023 18:00
Tilaajille
Opetus ja tarina purivat yleisöön –Lastenkonsertin satapäinen yleisö nautti

Opetus ja tarina purivat ylei­söön –Las­ten­kon­ser­tin sa­ta­päi­nen yleisö nautti

22.11.2023 21:00
Tilaajille
Jotain vanhaa, jotain uutta –Näin syntyi Nooran, Antin ja Pekan tunnelmallinen joulukonsertti Merijärven puukirkkoon

Jotain vanhaa, jotain uutta –Näin syntyi Nooran, Antin ja Pekan tun­nel­mal­li­nen jou­lu­kon­sert­ti Me­ri­jär­ven puu­kirk­koon

21.11.2023 21:00
Tilaajille
"Näyttely ei ole sodan ihannointia, vaan kunnianosoitus sille sukupolvelle joka puolusti sodissa Suomea"

"Näyt­te­ly ei ole sodan ihan­noin­tia, vaan kun­nian­osoi­tus sille su­ku­pol­vel­le joka puo­lus­ti sodissa Suomea"

21.11.2023 14:54
Tilaajille
Silja Sorvoja, 90 "Juureni ovat Karjalassa, mutta Oulaisiin olen kotiutunut"

Silja Sor­vo­ja, 90 "Juu­re­ni ovat Kar­ja­las­sa, mutta Ou­lai­siin olen ko­tiu­tu­nut"

21.11.2023 12:00 1
Tilaajille