Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Elämänmeno

Mauno Autioahon muistonäyttelyn avajaiset sunnuntai-iltana Oulaisissa
Tilaajille

Mauno Au­tio­ahon muis­to­näyt­te­lyn ava­jai­set sun­nun­tai-il­ta­na Ou­lai­sis­sa

15:00
Oulaisten Nuorisokuoron 50-vuotinen laulumatka päättyy lauantaina, Tapani Tirilä jatkaa Naiskuoro Välkkeen johtajana

Ou­lais­ten Nuo­ri­so­kuo­ron 50-vuo­ti­nen lau­lu­mat­ka päättyy lauan­tai­na, Tapani Tirilä jatkaa Nais­kuo­ro Välk­keen joh­ta­ja­na

30.09.2022 21:00
Tilaajille
Marjut ja Esa Pikkumäki kutsuivat väkeä ruokailemaan, kutsu otettiin hyvin vastaan ja seuraava ruokailu järjestetään lokakuussa

Marjut ja Esa Pik­ku­mä­ki kut­sui­vat väkeä ruo­kai­le­maan, kutsu otet­tiin hyvin vastaan ja seu­raa­va ruo­kai­lu jär­jes­te­tään lo­ka­kuus­sa

30.09.2022 06:00
Maatalouskoneet liikenteessä: "Tuntuu, että ohi on päästävä missä tahansa paikassa"

Maa­ta­lous­ko­neet lii­ken­tees­sä: "Tun­tuu, että ohi on pääs­tä­vä missä tahansa pai­kas­sa"

29.09.2022 11:00
Toni Kippola investoi pihattonavettaan 800 000 euroa – "Kun tällainen investointi on nyt tehty, tarkoituksena on jatkaa vielä pitkään"

Toni Kippola in­ves­toi pi­hat­to­na­vet­taan 800 000 euroa – "Kun täl­lai­nen in­ves­toin­ti on nyt tehty, tar­koi­tuk­se­na on jatkaa vielä pit­kään"

28.09.2022 21:00
Tilaajille
"Työtä on saanut tehdä omalla persoonalla" –Lukion rehtori Tapio Matinlauri innostui oppilaan aivastuksesta ja siitä lähti syntymään historiallinen näytelmä

"Työtä on saanut tehdä omalla per­soo­nal­la" –Lukion rehtori Tapio Ma­tin­lau­ri in­nos­tui op­pi­laan ai­vas­tuk­ses­ta ja siitä lähti syn­ty­mään his­to­rial­li­nen näy­tel­mä

28.09.2022 14:47
Tilaajille
Kala- ja Pyhäjokilaakson diabetesyhdistys lahjoitti OYSn lasten sisätautiosastolle insuliinipumpun

Kala- ja Py­hä­jo­ki­laak­son dia­be­tes­yh­dis­tys lah­joit­ti OYSn lasten si­sä­tau­ti­osas­tol­le in­su­lii­ni­pum­pun

24.09.2022 13:30
Tilaajille
Kahen Kahavit: Tartutaan hanakasti Marun ja Esan haastekapulaan, Merijärven Rantaeilolassa on kattilat kuumana

Kahen Ka­ha­vit: Tar­tu­taan ha­na­kas­ti Marun ja Esan haas­te­ka­pu­laan, Me­ri­jär­ven Ran­taei­lo­las­sa on kat­ti­lat kuumana

23.09.2022 14:00
Tilaajille
Poimintoja Oulaisten Taiteiden yön ja Villiperjantain annista: Lavalle nousee vaihtoehtopoppia esittävä Veeti Nevasaari bändeineen

Poi­min­to­ja Ou­lais­ten Tai­tei­den yön ja Vil­li­per­jan­tain an­nis­ta: Lavalle nousee vaih­to­eh­to­pop­pia esit­tä­vä Veeti Ne­va­saa­ri bän­dei­neen

21.09.2022 06:00
Tilaajille
Peruna on ollut yllättävän monen kuvataiteilijan aihe jo1800-luvulla: maalauksissa on istutettu, nostettu, kuorittu ja syöty perunaa – useimmiten pottu päätyy asetelmiin

Peruna on ollut yl­lät­tä­vän monen ku­va­tai­tei­li­jan aihe jo1800-lu­vul­la: maa­lauk­sis­sa on is­tu­tet­tu, nos­tet­tu, kuo­rit­tu ja syöty perunaa – useim­mi­ten pottu päätyy ase­tel­miin

18.09.2022 21:00
Tilaajille
Valokuvaaja Jarmo Tyyskä: "Näyttelyn Suzie Q on mystinen nainen"

Va­lo­ku­vaa­ja Jarmo Tyyskä: "Näyt­te­lyn Suzie Q on mys­ti­nen nainen"

17.09.2022 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Nyt on aika ottaa kantaa hyvinvointiasioihin –Katso tallenne livetuumailuistamme ja seuraa linkkejä

Kahen Ka­ha­vit: Nyt on aika ottaa kantaa hy­vin­voin­ti­asioi­hin –Katso tal­len­ne li­ve­tuu­mai­luis­tam­me ja seuraa link­ke­jä

16.09.2022 12:24
Tilaajille
Metsokankaan Erkki ei joudu teurastamolle vaan Raaheen – omakotialueella seikkailleen pässin omistajaa etsitään edelleen

Met­so­kan­kaan Erkki ei joudu teu­ras­ta­mol­le vaan Raaheen – o­ma­ko­tia­lueel­la seik­kail­leen pässin omis­ta­jaa et­si­tään edel­leen

15.09.2022 21:00
Tilaajille
Energiansäästöön kodissa liittyy myös riskejä – huomioithan nämä asiat

Ener­gian­sääs­töön kodissa liittyy myös riskejä – ­huo­mioit­han nämä asiat

10.09.2022 21:00
Ainutlaatuinen kolmen näyttelyn kokonaisuus esittelee Raahen kaupungin taideaarteita

Ai­nut­laa­tui­nen kolmen näyt­te­lyn ko­ko­nai­suus esit­te­lee Raahen kau­pun­gin tai­de­aar­tei­ta

09.09.2022 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Oksana Mehtätalo –Oulaisten Olohuoneessa esiintyneessä taiteilijassa on jotain tuttua

Kahen Ka­ha­vit: Oksana Meh­tä­ta­lo –Ou­lais­ten Olo­huo­nees­sa esiin­ty­nees­sä tai­tei­li­jas­sa on jotain tuttua

09.09.2022 14:00
Tilaajille
Katso video: Juttuvinkki lennätti katsomaan mitä Pyhänkosken nuorisoseuralle kuuluu

Katso video: Jut­tu­vink­ki len­nät­ti kat­so­maan mitä Py­hän­kos­ken nuo­ri­so­seural­le kuuluu

09.09.2022 12:24
Tilaajille
Oulaistelainen Arto Lukkari puhuu tiistaina motivaatiosta yhdessä Arja Korisevan kanssa

Ou­lais­te­lai­nen Arto Lukkari puhuu tiis­tai­na mo­ti­vaa­tios­ta yhdessä Arja Ko­ri­se­van kanssa

06.09.2022 09:54
Oulaisten Valovoimalle menestystä Pohjanmaan kameraseurojen vuosinäyttelyssä –Katso, kenen kuvat saivat kunniaa

Ou­lais­ten Va­lo­voi­mal­le me­nes­tys­tä Poh­jan­maan ka­me­ra­seu­ro­jen vuo­si­näyt­te­lys­sä –Katso, kenen kuvat saivat kunniaa

05.09.2022 11:00
Tilaajille
Ensi-ilta tänään: Pelimannin perintönä arvokkaiden polskasävelmien kokoelma –Esityksessä mukana Oulaisten kansantanssijat ja Haapaveden muusikot

En­si-il­ta tänään: Pe­li­man­nin pe­rin­tö­nä ar­vok­kai­den pols­ka­sä­vel­mien ko­koel­ma –E­si­tyk­ses­sä mukana Ou­lais­ten kan­san­tans­si­jat ja Haa­pa­ve­den muu­si­kot

04.09.2022 09:00
Tilaajille
Nahkiainen nousee jokeen vielä heikosti

Nah­kiai­nen nousee jokeen vielä hei­kos­ti

02.09.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Otetaan selvää ketkä paistattelevat pehmeässä pohjoisessa valossa

Kahen Ka­ha­vit: Otetaan selvää ketkä pais­tat­te­le­vat peh­meäs­sä poh­joi­ses­sa valossa

02.09.2022 14:00
Tilaajille
Keräätkö vitamiinit puskasta vai purkista?

Ke­räät­kö vi­ta­mii­nit pus­kas­ta vai pur­kis­ta?

01.09.2022 21:00
Tilaajille
Hirvikärpäsen puremat voivat aiheuttaa kuukausia kestävän ihottuman

Hir­vi­kär­pä­sen puremat voivat ai­heut­taa kuu­kau­sia kes­tä­vän ihot­tu­man

30.08.2022 13:30
Tilaajille
Oulaisista lähtöisin  olevan Terhi Mäkelä tislaa Loitsua Alkon hyllyille

Ou­lai­sis­ta läh­töi­sin olevan Terhi Mäkelä tislaa Loitsua Alkon hyl­lyil­le

30.08.2022 11:00
Tilaajille
Ei omenoita eikä pihlajanmarjoja tänä syksynä, ja kuuset ja muutkin puut kellastuvat ennen aikojaan

Ei ome­noi­ta eikä pih­la­jan­mar­jo­ja tänä syk­sy­nä, ja kuuset ja muutkin puut kel­las­tu­vat ennen ai­ko­jaan

28.08.2022 21:00
Tilaajille
Arkiston aarteita: Partiolaiset juhlistivat juhlavuotta metsähotellissa: "Jenni innostui heti mummon hotelli-ideasta"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Par­tio­lai­set juh­lis­ti­vat juh­la­vuot­ta met­sä­ho­tel­lis­sa: "Jenni in­nos­tui heti mummon ho­tel­li-ideas­ta"

27.08.2022 21:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Lunastetaan lupaus ja sukelletaan sisältöön

Kahen Ka­ha­vit: Lu­nas­te­taan lupaus ja su­kel­le­taan si­säl­töön

26.08.2022 14:00
Tilaajille
"Unssi" tulee – useilla paikkakunnilla toimiva taitoluisteluseura aloittaa myös Oulaisissa

"Unssi" tulee – useilla paik­ka­kun­nil­la toimiva tai­to­luis­te­lu­seu­ra aloit­taa myös Ou­lai­sis­sa

25.08.2022 06:00
Tilaajille
Piinaavatko rakot ja hiertymät? Väärät sukat voivat pilata vaelluksen, joten selvitimme miten niitä käytetään oikein

Pii­naa­vat­ko rakot ja hier­ty­mät? Väärät sukat voivat pilata vael­luk­sen, joten sel­vi­tim­me miten niitä käy­te­tään oikein

24.08.2022 21:00
Tilaajille