Elämänmeno

Mitä meinaat tehdä hiihtolomalla? Pyhäjokiseutu kävi kysymässä asiaa katugallupissa
Tilaajille

Mitä meinaat tehdä hiih­to­lo­mal­la? Py­hä­jo­ki­seu­tu kävi ky­sy­mäs­sä asiaa ka­tu­gal­lu­pis­sa

09:36
Helmikuu oli tavanomaista kylmempi, mutta se päättyi lauhana

Hel­mi­kuu oli ta­van­omais­ta kyl­mem­pi, mutta se päättyi lauhana

01.03.2021 15:00
Tilaajille
KotiTV:n avulla pääsee vaikka virtuaaliselle hiihtoretkelle, maksuton kanavakokeilu jatkuu ainakin kesäkuun loppuun saakka

Ko­tiTV:n avulla pääsee vaikka vir­tuaa­li­sel­le hiih­to­ret­kel­le, mak­su­ton ka­na­va­ko­kei­lu jatkuu ainakin ke­sä­kuun loppuun saakka

28.02.2021 18:00
Tilaajille
Neulootikot pukeutuvat itse tehtyyn ja valmistavat lampaanvillatuotteita muillekin

Neu­loo­ti­kot pu­keu­tu­vat itse tehtyyn ja val­mis­ta­vat lam­paan­vil­la­tuot­tei­ta muil­le­kin

28.02.2021 11:00
Tilaajille
Kallunki tekee digitaidetta: ""Siveltimet ovat digitaalisia, pensseliä liikuttelee hiiri ja hiirtä taiteilijan käsi"

Kal­lun­ki tekee di­gi­tai­det­ta: ""­Si­vel­ti­met ovat di­gi­taa­li­sia, pens­se­liä lii­kut­te­lee hiiri ja hiirtä tai­tei­li­jan käsi"

27.02.2021 18:00
Tilaajille
Pyhäjokiseudun lukija: "Saharan hiekkapilvi pölisi Oulaisiin saakka"

Py­hä­jo­ki­seu­dun lukija: "Sa­ha­ran hiek­ka­pil­vi pölisi Ou­lai­siin saakka"

25.02.2021 09:15
Tilaajille
Maaherra Erkki Haukipuro syntyi sata vuotta sitten – Merijärvellä muisteltiin suurmiestä

Maa­her­ra Erkki Hau­ki­pu­ro syntyi sata vuotta sitten – Me­ri­jär­vel­lä muis­tel­tiin suur­mies­tä

24.02.2021 13:39
Tilaajille
Matleena Törmäkangas luo hyvää yhteishenkeä Oulaisten lukioon

Mat­lee­na Tör­mä­kan­gas luo hyvää yh­teis­hen­keä Ou­lais­ten lukioon

23.02.2021 08:26
Tilaajille
Lumipöllyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohittava auto ja puutavararekka piiloutuvat lumipöllyyn

Lu­mi­pöl­lyn takana piilee vaara – Näin hyvin ohit­ta­va auto ja puu­ta­va­ra­rek­ka pii­lou­tu­vat lu­mi­pöl­lyyn

22.02.2021 18:16
Tilaajille
Oulaisten veturiaukiolle kohosi lumilintu: Veistäjät lupaavat, että teoksen päälle saa kiivetä

Ou­lais­ten ve­tu­ri­au­kiol­le kohosi lu­mi­lin­tu: Veis­tä­jät lu­paa­vat, että teoksen päälle saa kiivetä

21.02.2021 12:55
Tilaajille
Vestia haastaa väen zoomailemaan 16 kunnan alueella

Vestia haastaa väen zoo­mai­le­maan 16 kunnan alueel­la

20.02.2021 15:00
Tilaajille
Oulaistelaisen Barbaari Clubin raunioilla – miltä tila näyttää nykyään?

Ou­lais­te­lai­sen Bar­baa­ri Clubin rau­nioil­la – miltä tila näyttää ny­kyään?

19.02.2021 15:00
Tilaajille
Yle: Venäjän turvallisuuspalvelu takavarikoi Kuolan suomalaisista kertoneen kirjan – kirjailijan suvun juuria myös Oulaisissa

Yle: Venäjän tur­val­li­suus­pal­ve­lu ta­ka­va­ri­koi Kuolan suo­ma­lai­sis­ta ker­to­neen kirjan – kir­jai­li­jan suvun juuria myös Ou­lai­sis­sa

19.02.2021 14:01
Tilaajille
Kolme ikäluokkaa kesätöihin Pyhäjoella, kesätyöseteleitä voidaan myöntää myös nuorten perustamille yrityksille

Kolme ikä­luok­kaa ke­sä­töi­hin Py­hä­joel­la, ke­sä­työ­se­te­lei­tä voidaan myöntää myös nuorten pe­rus­ta­mil­le yri­tyk­sil­le

19.02.2021 11:34
Tilaajille
Anna Koivukangas ja Tuulispäät-joukkue veistää lumesta taidetta viikonlopun aikana Oulaisten veturiaukiolla

Anna Koi­vu­kan­gas ja Tuu­lis­päät-jouk­kue veistää lumesta tai­det­ta vii­kon­lo­pun aikana Ou­lais­ten ve­tu­ri­au­kiol­la

18.02.2021 15:15
Tilaajille
”Jos ei omat haaveet ole niin isoja, että päätä huimaa, niin haaveile vielä isommin!” Näin tuumaa oulaistelaisjuurinen pelialan menestyjä Jukka Jylänki

”Jos ei omat haaveet ole niin isoja, että päätä huimaa, niin haa­vei­le vielä isom­min!” Näin tuumaa ou­lais­te­lais­juu­ri­nen pe­li­alan me­nes­ty­jä Jukka Jylänki

17.02.2021 10:39
Tilaajille
Uutta verkossamme: Ristikoita ja Sudokuja voi täyttää Pyhäjokiseudun verkkopalvelussa

Uutta ver­kos­sam­me: Ris­ti­koi­ta ja Su­do­ku­ja voi täyttää Py­hä­jo­ki­seu­dun verk­ko­pal­ve­lus­sa

16.02.2021 15:40
Tilaajille
Sporttinen Seena Arvio on tyytyväinen kolme vuotta sitten tekemästään valinnasta – hän valmistuu toukokuussa liikuntaneuvojaksi nuorten suosimasta koulutuksesta

Sport­ti­nen Seena Arvio on tyy­ty­väi­nen kolme vuotta sitten te­ke­mäs­tään va­lin­nas­ta – hän val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa lii­kun­ta­neu­vo­jak­si nuorten suo­si­mas­ta kou­lu­tuk­ses­ta

16.02.2021 08:02
Tilaajille
Luonto avautuu aamuvirkulle: 80 vuotta täyttävä Arvo Härö nousee aamuneljältä ja lähtee luontoon kävelylle katsomaan metsojen heräämistä

Luonto avautuu aa­mu­vir­kul­le: 80 vuotta täyt­tä­vä Arvo Härö nousee aa­mu­nel­jäl­tä ja lähtee luon­toon kä­ve­lyl­le kat­so­maan met­so­jen he­rää­mis­tä

14.02.2021 12:00
Tilaajille
Lue arkistojuttu: Vuoden musiikintekijänä palkittu Janne Rintala avasi Pyhäjokiseudun haastattelussa yhteistyön syntyä Arttu Wiskarin kanssa

Lue ar­kis­to­jut­tu: Vuoden mu­sii­kin­te­ki­jä­nä pal­kit­tu Janne Rintala avasi Py­hä­jo­ki­seu­dun haas­tat­te­lus­sa yh­teis­työn syntyä Arttu Wis­ka­rin kanssa

12.02.2021 20:00
Tilaajille
Mistä on nyt kysymys? Punainen lanka kiertyy taiteen ympärille pitkin Oulaisten katuja viikonlopun ajan

Mistä on nyt ky­sy­mys? Pu­nai­nen lanka kiertyy taiteen ym­pä­ril­le pitkin Ou­lais­ten katuja vii­kon­lo­pun ajan

12.02.2021 12:46
Tilaajille
Ylivieskan seurakunnassa ja Merijärven kappeliseurakunnassa piispantarkastus, joka huipentuu pääsiäisenä uuden kirkon vihkiäismessuun

Yli­vies­kan seu­ra­kun­nas­sa ja Me­ri­jär­ven kap­pe­li­seu­ra­kun­nas­sa piis­pan­tar­kas­tus, joka hui­pen­tuu pää­siäi­se­nä uuden kirkon vih­kiäis­mes­suun

11.02.2021 18:00
Tilaajille
Hiihtolatu Aatovainiolla, nalle-bongausta –Kuntalaisten ideoita kuullaan Pyhäjoella

Hiih­to­la­tu Aa­to­vai­niol­la, nal­le-bon­gaus­ta –Kun­ta­lais­ten ideoita kuul­laan Py­hä­joel­la

08.02.2021 18:00
Tilaajille
Muistoja ja haaveita pitkältä taipaleelta

Muis­to­ja ja haa­vei­ta pit­käl­tä tai­pa­leel­ta

06.02.2021 15:00
Tilaajille
Kärsämäen Nahkanen: "Lumikenkäily ei ole välineistä kiinni, lumikenkiä voi lainata kirjastosta"

Kär­sä­mäen Nah­ka­nen: "Lu­mi­ken­käi­ly ei ole vä­li­neis­tä kiinni, lu­mi­ken­kiä voi lainata kir­jas­tos­ta"

06.02.2021 11:00
Tilaajille
"Lavun tekkoon" Pyhäjoella hyödynnetään lumitilanne ja latukoneet, Sunin Anteron aloitteesta latukoneita saa lainata

"Lavun tek­koon" Py­hä­joel­la hyö­dyn­ne­tään lu­mi­ti­lan­ne ja la­tu­ko­neet, Sunin Anteron aloit­tees­ta la­tu­ko­nei­ta saa lainata

05.02.2021 11:00
Tilaajille
Oletko syntynyt vuonna 1966? Oulun yliopiston tutkijat selvittävät, miten koronapandemia vaikuttaa hyvinvointiin

Oletko syn­ty­nyt vuonna 1966? Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat sel­vit­tä­vät, miten ko­ro­na­pan­de­mia vai­kut­taa hy­vin­voin­tiin

05.02.2021 09:19
Tilaajille
Kylmäallergiaa sairastava Riitta Nordman: "Minua luultiin myymälävarkaaksi, kun suojasin kasvot kylmässä myymälässä"

Kyl­mä­al­ler­giaa sai­ras­ta­va Riitta Nord­man: "Minua luul­tiin myy­mä­lä­var­kaak­si, kun suo­ja­sin kasvot kyl­mäs­sä myy­mä­läs­sä"

04.02.2021 13:06
Tilaajille
Kaksosten päivänä Åkerlundeilla juhlitaan: "Nautin siitä, että juuri meidän perhe sai tällaisen lahjan"

Kak­sos­ten päivänä Åker­lun­deil­la juh­li­taan: "Nautin siitä, että juuri meidän perhe sai täl­lai­sen lahjan"

02.02.2021 12:46
Tilaajille
Jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa harrastus: Oulaisissa 60 maksutonta kerhotuntia viikossa

Jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mie­lui­sa har­ras­tus: Ou­lai­sis­sa 60 mak­su­ton­ta ker­ho­tun­tia vii­kos­sa

31.01.2021 15:00
Tilaajille