Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Elämänmeno

Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana, laulun esittää oulaistelaisjuurinen Henry Friman
Tilaajille

Jussi Ra­sin­kan­kaan kappale Syksyn sävelen fi­naa­lieh­dok­kaa­na, laulun esittää ou­lais­te­lais­juu­ri­nen Henry Friman

16.10.2021 18:00
Samuli Putro, Markku Aro ja musiikillinen ruoka-ilta lippuvarauksien kärjessä, Oulaisten Musiikkiviikkojen lipunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin

Samuli Putro, Markku Aro ja mu­sii­kil­li­nen ruo­ka-il­ta lip­pu­va­rauk­sien kär­jes­sä, Ou­lais­ten Mu­siik­ki­viik­ko­jen li­pun­myyn­ti on läh­te­nyt hyvin käyn­tiin

10.10.2021 11:00
Tilaajille
Fantastinen vanhustenviikko: Aunekin nousi pyörätuolista tanssimaan

Fan­tas­ti­nen van­hus­ten­viik­ko: Aunekin nousi pyö­rä­tuo­lis­ta tans­si­maan

08.10.2021 08:22
Tilaajille
Lempeydellä ja rajoilla kissat luovutuskuntoon, löytöeläinkotia Oulaisissa pyörittävä Mirva Paakkonen tekee työtä sydämellään

Lem­pey­del­lä ja ra­joil­la kissat luo­vu­tus­kun­toon, löy­tö­eläin­ko­tia Ou­lai­sis­sa pyö­rit­tä­vä Mirva Paak­ko­nen tekee työtä sy­dä­mel­lään

05.10.2021 16:41
Tilaajille
Katso kuvia ja videoita lukijoiden lemmikeistä: Stella oppi istumaan vain muutaman viikon ikäisenä, Höpsön kehräävä rukki kuuluu kauas

Katso kuvia ja vi­deoi­ta lu­ki­joi­den lem­mi­keis­tä: Stella oppi is­tu­maan vain muu­ta­man viikon ikäi­se­nä, Höpsön keh­rää­vä rukki kuuluu kauas

01.10.2021 09:47
Tilaajille
Fleksitaluttimen kanssa voi tulla ongelmia –Haapavedellä sattunut ikävä onnettomuus on saanut monen miettimään taluttimien turvallisuutta

Flek­si­ta­lut­ti­men kanssa voi tulla on­gel­mia –Haa­pa­ve­del­lä sat­tu­nut ikävä on­net­to­muus on saanut monen miet­ti­mään ta­lut­ti­mien tur­val­li­suut­ta

27.09.2021 12:18
Tilaajille
Taivaanrannanmaalari: Oulaistelaistaiteilija Väinö Mäkivierikko nimesi lokakuun näyttelynsä puhuttelunimensä perusteella

Tai­vaan­ran­nan­maa­la­ri: Ou­lais­te­lais­tai­tei­li­ja Väinö Mä­ki­vie­rik­ko nimesi lo­ka­kuun näyt­te­lyn­sä pu­hut­te­lu­ni­men­sä pe­rus­teel­la

26.09.2021 18:00
Tilaajille
Oulaistelaislähtöinen näyttelijä Katja Küttner tähdittää Turvamies-komediaa, vastanäyttelijä Martti Suosalo kommentoi Katjaa näin: "Sellainen koomikko, jonka kanssa kaikki on mahdollista"

Ou­lais­te­lais­läh­töi­nen näyt­te­li­jä Katja Küttner täh­dit­tää Tur­va­mies-ko­me­diaa, vas­ta­näyt­te­li­jä Martti Suosalo kom­men­toi Katjaa näin: "Sel­lai­nen koo­mik­ko, jonka kanssa kaikki on mah­dol­lis­ta"

17.09.2021 08:21
Tilaajille
Liminkakylän kylätoiminnan vuositapahtumat käynnistyvät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyntinäyttelyn olevan ohjelmassa

Li­min­ka­ky­län ky­lä­toi­min­nan vuo­si­ta­pah­tu­mat käyn­nis­ty­vät, Jaakko Jukkola kertoo myös ensi kevään myyn­ti­näyt­te­lyn olevan oh­jel­mas­sa

13.09.2021 10:00
Tilaajille
Tutkimukset valmistuivat: Kallion kotiseututalon rakennuspuut ovat satojen vuosien takaa, asukashistoriasta kertova kirja valmistumassa

Tut­ki­muk­set val­mis­tui­vat: Kallion ko­ti­seu­tu­ta­lon ra­ken­nus­puut ovat satojen vuosien takaa, asu­kas­his­to­rias­ta kertova kirja val­mis­tu­mas­sa

06.09.2021 18:00
Tilaajille
Kari Tykkyläisellä on selkeä näkemys Oulaisten keskeisestä rakennuksesta: "Teillä on valmis taidemuseo. Nyt vaan rohkeita näyttelyitä sinne"

Kari Tyk­ky­läi­sel­lä on selkeä näkemys Ou­lais­ten kes­kei­ses­tä ra­ken­nuk­ses­ta: "Teillä on valmis tai­de­mu­seo. Nyt vaan roh­kei­ta näyt­te­lyi­tä sinne"

04.09.2021 21:06
Tilaajille
Haapavetislähtöinen Tatu Ahola tuo yleisölle kuultavaksi paikallista kansanmusiikkia sellolla soitettuna

Haa­pa­ve­tis­läh­töi­nen Tatu Ahola tuo ylei­söl­le kuul­ta­vak­si pai­kal­lis­ta kan­san­mu­siik­kia sel­lol­la soi­tet­tu­na

01.09.2021 18:00
Tilaajille
Ideanikkari kehitti metsätöiden välineitä – Sauli Takalo joutui törmäyskursseille, kun tarttui ongelmiin

Idea­nik­ka­ri kehitti met­sä­töi­den vä­li­nei­tä – Sauli Takalo joutui tör­mäys­kurs­seil­le, kun tarttui on­gel­miin

22.08.2021 08:00
Tilaajille
Viikate ja kolme muuta hevibändiä Oulaisiin: Elokuulle suunnitellun hevimusiikki-tapahtuman järjestelyt etenevät, taustatyössä ahertavat muun muassa Mika Ilomäki ja Arto Hintsala

Viikate ja kolme muuta he­vi­bän­diä Ou­lai­siin: Elo­kuul­le suun­ni­tel­lun he­vi­mu­siik­ki-ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt ete­ne­vät, taus­ta­työs­sä aher­ta­vat muun muassa Mika Ilomäki ja Arto Hint­sa­la

31.07.2021 18:00
Tilaajille
Saila Kleine Staarman maalaa taidolla niin Trumpin kuin valkosipulinkin

Saila Kleine Staar­man maalaa tai­dol­la niin Trumpin kuin val­ko­si­pu­lin­kin

31.07.2021 15:00
Tilaajille
Näitkö mukavannäköisiä autoja? Tästä oli kyse, Citroën 2CV -kulkue rantautui Raaheen ja Pyhäjoelle, matka jatkui kohti Ylivieskaa

Näitkö mu­ka­van­nä­köi­siä autoja? Tästä oli kyse, Citroën 2CV -kulkue ran­tau­tui Raaheen ja Py­hä­joel­le, matka jatkui kohti Yli­vies­kaa

29.07.2021 08:20
Tilaajille
Turisti haluaa hakeutua nähtävyyksien luokse Oulaisissa: Miten helppo kohteita on löytää? Lue täältä matkailijan kokemukset

Turisti haluaa ha­keu­tua näh­tä­vyyk­sien luokse Ou­lai­sis­sa: Miten helppo koh­tei­ta on löytää? Lue täältä mat­kai­li­jan ko­ke­muk­set

28.07.2021 18:00
Tilaajille
Oulaisten markkinoilla noin 40 myyjää, lämpöasteita markkinakentällä miltei yhtä paljon

Ou­lais­ten mark­ki­noil­la noin 40 myyjää, läm­pö­as­tei­ta mark­ki­na­ken­täl­lä miltei yhtä paljon

28.07.2021 13:49
Tilaajille
Katso video: Rompoolin teatteriryhmä valmistelee Väinölänrantaa ja käsikirjoitusta esityskuntoon hyvällä fiiliksellä, hirmuhelteessä

Katso video: Rom­poo­lin teat­te­ri­ryh­mä val­mis­te­lee Väi­nö­län­ran­taa ja kä­si­kir­joi­tus­ta esi­tys­kun­toon hyvällä fii­lik­sel­lä, hir­mu­hel­tees­sä

27.07.2021 16:01
Tilaajille
Haapavetinen Reino Sainkangas tietää tarinoita Pyhäjokialueelta: "Pallosalama lämmitti saaren mökin kaminan"

Haa­pa­ve­ti­nen Reino Sain­kan­gas tietää ta­ri­noi­ta Py­hä­jo­kia­lueel­ta: "Pal­lo­sa­la­ma läm­mit­ti saaren mökin ka­mi­nan"

24.07.2021 18:00
Tilaajille
Näitä töitä kelpaa esitellä – Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely KoronaGalleriassa on enemmän kuin osiensa summa

Näitä töitä kelpaa esi­tel­lä – Kolmen tai­tei­li­jan yh­teis­näyt­te­ly Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa on enemmän kuin osiensa summa

24.07.2021 15:00
Tilaajille
Hilla ei pääse karkuun Pekka Korkiakankaalta: "Hillaan on pakko päästä"

Hilla ei pääse karkuun Pekka Kor­kia­kan­kaal­ta: "Hil­laan on pakko päästä"

22.07.2021 18:00
Tilaajille
Kärsämäellä tunnelmoidaan 50-luvun tyylillä, luvassa jenkkiautoja ja burleskia

Kär­sä­mäel­lä tun­nel­moi­daan 50-lu­vun tyy­lil­lä, luvassa jenk­ki­au­to­ja ja bur­les­kia

22.07.2021 15:00
Tilaajille
Kesäillan sävelet jatkuvat keskiviikkona illalla Oulaisissa, nyt vuorossa romantiikan ajan säveliä pianolla

Ke­sä­il­lan sävelet jat­ku­vat kes­ki­viik­ko­na illalla Ou­lai­sis­sa, nyt vuo­ros­sa ro­man­tii­kan ajan säveliä pia­nol­la

21.07.2021 17:00
Tilaajille
Johannes Vatjus konsertoi sunnuntaina Piippolan kirkossa

Jo­han­nes Vatjus kon­ser­toi sun­nun­tai­na Piip­po­lan kir­kos­sa

18.07.2021 15:00
Tilaajille
Kärsämäkinen Jarmo Sirviö mukana ensi viikonloppuna traktorinvedon SM-kilpailuissa

Kär­sä­mä­ki­nen Jarmo Sirviö mukana ensi vii­kon­lop­pu­na trak­to­rin­ve­don SM-kil­pai­luis­sa

17.07.2021 18:00
Tilaajille
Etkö ehtinyt tutustumaan Oulaisten konepävillä naiswoiman näyttelyihin? Ei hätää, heinäkuussa ehtii vielä

Etkö ehtinyt tu­tus­tu­maan Ou­lais­ten ko­ne­pä­vil­lä nais­woi­man näyt­te­lyi­hin? Ei hätää, hei­nä­kuus­sa ehtii vielä

17.07.2021 15:00
Tilaajille
Entisten nuorten tapaaminen Oulaisissa tänään – Motoristikirkosta Törmänhovin kautta illanviettoon

En­tis­ten nuorten ta­paa­mi­nen Ou­lai­sis­sa tänään – Mo­to­ris­ti­kir­kos­ta Tör­män­ho­vin kautta il­lan­viet­toon

17.07.2021 09:00
Tilaajille
Vesihelmiviikko kutsuu Vihantiin – Perjantaina alkava tapahtumaketju yltää ensi viikon lauantaille

Ve­si­hel­mi­viik­ko kutsuu Vi­han­tiin – Per­jan­tai­na alkava ta­pah­tu­ma­ket­ju yltää ensi viikon lauan­tail­le

16.07.2021 15:00
Tilaajille
Katso kuvia Oulaisten Romperockin perjantai-illasta: Ulkoilmafestivaali sai satapäiseltä yleisöltä kiitosta ja arvostusta

Katso kuvia Ou­lais­ten Rom­pe­roc­kin per­jan­tai-il­las­ta: Ul­ko­il­ma­fes­ti­vaa­li sai sa­ta­päi­sel­tä ylei­söl­tä kii­tos­ta ja ar­vos­tus­ta

10.07.2021 10:15
Tilaajille