Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Mielipide

Liisa Lumijärvi: "Aluevaltuuston on palvelutasosta päättäessään arvioitava merkittäviä kansallisia ja alueellisia riskejä"
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Liisa Lumijärvi

Liisa Lu­mi­jär­vi: "A­lue­val­tuus­ton on pal­ve­lu­ta­sos­ta päät­täes­sään ar­vioi­ta­va mer­kit­tä­viä kan­sal­li­sia ja alueel­li­sia ris­ke­jä"

15.01.2022 19:41
Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaalikampanjointi helpoin leiviskä, niin haastavaa on myös oman ehdokkaan valinta
Kolumni Heli Nurkkala

Suuri pesti, suuri vastuu: Jos ei ole vaa­li­kam­pan­join­ti helpoin lei­vis­kä, niin haas­ta­vaa on myös oman eh­dok­kaan valinta

14.01.2022 16:36
Tilaajille
Mirkku Valkola pohtii kirjoituksessaan hyvinvointialueen kuluttajan oikeuksia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirkku Valkola

Mirkku Valkola pohtii kir­joi­tuk­ses­saan hy­vin­voin­ti­alueen ku­lut­ta­jan oi­keuk­sia

14.01.2022 16:30
Tilaajille
Onko nyt muutoksen aika? Tällä hetkellä kerätään kätilöitä muutoksen synnyttämiseen, kirjoittaa Matti Heikkinen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Heikkinen

Onko nyt muu­tok­sen aika? Tällä het­kel­lä ke­rä­tään kä­ti­löi­tä muu­tok­sen syn­nyt­tä­mi­seen, kir­joit­taa Matti Heik­ki­nen

13.01.2022 15:51
Tilaajille
Tinanvalajat katosivat, katoavatko pian myös ilotulitteet?
Kolumni Heli Nurkkala

Ti­nan­va­la­jat ka­to­si­vat, ka­toa­vat­ko pian myös ilo­tu­lit­teet?

29.12.2021 08:00
Tilaajille
Nauttikaa suomalaista jouluruokaa
Kolumni Juha Pylväs

Naut­ti­kaa suo­ma­lais­ta jou­lu­ruo­kaa

22.12.2021 14:49
Tilaajille
Mitkä ihmeen hyvinvointialueen vaalit? Asiaa avaa aluevaaliehdokas Jari Männikkö
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Männikkö

Mitkä ihmeen hy­vin­voin­ti­alueen vaalit? Asiaa avaa alue­vaa­li­eh­do­kas Jari Män­nik­kö

22.12.2021 14:43
Tilaajille
Vihreä utopia uhkaa rajaturvallisuutta
Kolumni Janne Heikkinen

Vihreä utopia uhkaa ra­ja­tur­val­li­suut­ta

15.12.2021 13:10
Tilaajille
MOT teki sen taas, Keijo Itäpalo pohtii Pyhäjoen ydinvoimala-asioita
Lukijalta Mielipidekirjoitus Keijo Itäpalo

MOT teki sen taas, Keijo Itäpalo pohtii Py­hä­joen ydin­voi­ma­la-asioi­ta

15.12.2021 13:03
Tilaajille
Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muuttuu: "Vasta aikuisena ymmärsin, että joulu on jonkinlainen kotoisa, vahva tunne"
Kolumni Niko Salmela

Niko Salmela pohtii, miten suhde jouluun muut­tuu: "Vasta ai­kui­se­na ym­mär­sin, että joulu on jon­kin­lai­nen ko­toi­sa, vahva tunne"

15.12.2021 12:58
Tilaajille
Suomi-neidon sylissä
Kolumni Lilli Eskola

Suo­mi-nei­don sylissä

09.12.2021 13:37
Tilaajille
Ulkonäköpaineita ihmisten puheista
Kolumni Oili Kangasniemie

Ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta ih­mis­ten pu­heis­ta

18.11.2021 08:43
Tilaajille
Pelkäävätkö nuoret puhua?
Kolumni Hilda Kukkola

Pel­kää­vät­kö nuoret puhua?

03.11.2021 10:41
Tilaajille
Juhani Alavaikko tietää uudesta suomalaiskeksinnöstä: Lopetettava tuulivoimala sataprosenttisesti kierrätykseen?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Alavaikko

Juhani Ala­vaik­ko tietää uudesta suo­ma­lais­kek­sin­nös­tä: Lo­pe­tet­ta­va tuu­li­voi­ma­la sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tyk­seen?

21.10.2021 08:00
Tilaajille
Klapit ja villasukat
Kolumni Ville Vähämäki

Klapit ja vil­la­su­kat

20.10.2021 11:19
Tilaajille
Mitkä aluevaalit? Äänestänkö vai jäänkö kotiin? Ilkka Repo avaa kirjoituksessaan tammikuun aluevaalien merkitystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Mitkä alue­vaa­lit? Ää­nes­tän­kö vai jäänkö kotiin? Ilkka Repo avaa kir­joi­tuk­ses­saan tam­mi­kuun alue­vaa­lien mer­ki­tys­tä

20.10.2021 11:17
Tilaajille
Kun tarve on, siihen vastataan, kirjoittaa Heli Nurkkala päivähoitotilanteesta
Kolumni Heli Nurkkala

Kun tarve on, siihen vas­ta­taan, kir­joit­taa Heli Nurk­ka­la päi­vä­hoi­to­ti­lan­tees­ta

20.10.2021 11:16
Tilaajille
Kaikki on mahdollista, kun ottaa tarpeeksi vauhtia: Merijärven teollisuushalli sopisi kierrätysyritykselle toimitilaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko ja Markku

Kaikki on mah­dol­lis­ta, kun ottaa tar­peek­si vauh­tia: Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­li sopisi kier­rä­tys­yri­tyk­sel­le toi­mi­ti­lak­si

05.10.2021 16:51
Tilaajille
Katso lukijoiden lähettämiä valokuvia: Harvinaisen suuri sarvikas ja iso ampiaispesä sekä maalaismaisemat jättivät muiston kesästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä va­lo­ku­via: Har­vi­nai­sen suuri sar­vi­kas ja iso am­piais­pe­sä sekä maa­lais­mai­se­mat jät­ti­vät muiston kesästä

29.09.2021 14:23
Tilaajille
Lukeminen on hyvää ajanvietettä
Kolumni Pauliina Honkonen

Lu­ke­mi­nen on hyvää ajan­vie­tet­tä

29.09.2021 14:10
Tilaajille
Oma tupa, mistä lupa?
Kolumni Juha Sipilä

Oma tupa, mistä lupa?

29.09.2021 14:08
Tilaajille
Hallitus jatkaa vastuutonta velkapolitiikkaa
Kolumni Olli Immonen

Hal­li­tus jatkaa vas­tuu­ton­ta vel­ka­po­li­tiik­kaa

22.09.2021 13:12
Tilaajille
Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toimituksessa tällä pyrimme?
Kolumni Sirpa Kortet

Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toi­mi­tuk­ses­sa tällä py­rim­me?

22.09.2021 13:10
Tilaajille
Oulaistelaisvaltuutettu Mika Antikka avaa näkökulmiaan tuulivoima-asioissa: "En ole nukkunut kokouksessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Antikka

Ou­lais­te­lais­val­tuu­tet­tu Mika Antikka avaa nä­kö­kul­miaan tuu­li­voi­ma-asiois­sa: "En ole nuk­ku­nut ko­kouk­ses­sa"

16.09.2021 08:00
Tilaajille
Budjettiriihessä ymmärrettiin, että Suomen taloudessa on myönteisiä näkymiä
Kolumni Juha Pylväs

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

15.09.2021 13:55
Tilaajille
Kanoottireissuilla pienet vuodot pystyi tukkimaan ilmastointiteipillä -Arvo Härö muistelee kirjoituksessaan ikimuistoisia luontoretkiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ka­noot­ti­reis­suil­la pienet vuodot pystyi tuk­ki­maan il­mas­toin­ti­tei­pil­lä -Arvo Härö muis­te­lee kir­joi­tuk­ses­saan iki­muis­toi­sia luon­to­ret­kiään

15.09.2021 13:50
Tilaajille
Muistot ja tunteet tallessa
Kolumni Matleena Utunen

Muistot ja tunteet tal­les­sa

25.08.2021 10:40
Tilaajille
Metsien poikki! – Avoin kirje Haapaveden Kytökylän maanomistajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari H. Heinonen

Metsien poikki! – Avoin kirje Haa­pa­ve­den Ky­tö­ky­län maan­omis­ta­jil­le

25.08.2021 10:34
Tilaajille
Tiskiallaspsykologiaa
Kolumni Heli Nurkkala

Tis­ki­al­las­psy­ko­lo­giaa

25.08.2021 10:29
Tilaajille
Pallosalama ei ole uhka tieteen teorialle
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reino Sainkangas

Pal­lo­sa­la­ma ei ole uhka tieteen teo­rial­le

18.08.2021 10:02
Tilaajille