Mielipide

Mediana mukana monipaikkaisuudessa, virtuaalinen Antti-patsas koronauutisoinnissa auttaneille
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Mediana mukana mo­ni­paik­kai­suu­des­sa, vir­tuaa­li­nen Ant­ti-pat­sas ko­ro­na­uu­ti­soin­nis­sa aut­ta­neil­le

25.11.2020 12:54 0
Luontoihminen Arvo Härö tietää, että kuukkeli osaa olla myös ovela
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Luon­to­ih­mi­nen Arvo Härö tietää, että kuuk­ke­li osaa olla myös ovela

25.11.2020 12:46 0
Tilaajille
Tänä aikana on pidettävä kaikki mukana
Kolumni Tytti Tuppurainen

Tänä aikana on pi­det­tä­vä kaikki mukana

25.11.2020 12:42 1
Tilaajille
Puikkojen kilinää, opin tekemään kantapään!
Kolumni Oili Kangasniemi

Puik­ko­jen ki­li­nää, opin te­ke­mään kan­ta­pään!

25.11.2020 12:40 0
Tilaajille
Lukijan kommentti: "Lumikola häviää taistelun konevoimin kerättyjä massoja vastaan"
Lukijalta Mielipide Pyhäjokiseutu

Lukijan kom­ment­ti: "Lu­mi­ko­la häviää tais­te­lun ko­ne­voi­min ke­rät­ty­jä massoja vas­taan"

24.11.2020 15:21 0
Tilaajille
Kotiseuturakkaus kulkee sydämessä
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Ko­ti­seu­tu­rak­kaus kulkee sy­dä­mes­sä

19.11.2020 23:21 0
Tilaajille
Tie on tukossa, pääseekö apu perille? Sauli Takalo enteilee jo talven haasteita mielipidekirjoituksessaan
Lukijalta Mielipide Sauli Takalo

Tie on tu­kos­sa, pää­see­kö apu pe­ril­le? Sauli Takalo en­tei­lee jo talven haas­tei­ta mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­saan

19.11.2020 11:26 0
Tilaajille
Sinnikkyydellä maaliin
Kolumni Lilli Eskola

Sin­nik­kyy­del­lä maaliin

18.11.2020 09:10 0
Tilaajille
Reijo Huhtala ihmettelee, kun kansanedustajat eivät puutu "hukkainvestointeihin"
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Reijo Huhtala ih­met­te­lee, kun kan­san­edus­ta­jat eivät puutu "huk­kain­ves­toin­tei­hin"

13.11.2020 19:14 0
Tilaajille
Malliesimerkit  rohkaisevat urapoluille
Pääkirjoitus

Mal­li­esi­mer­kit roh­kai­se­vat ura­po­luil­le

13.11.2020 18:38 0
Tilaajille
Arvo Härö muistelee kirjoituksessaan näkkileipää ja polvihousuja
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Arvo Härö muis­te­lee kir­joi­tuk­ses­saan näk­ki­lei­pää ja pol­vi­hou­su­ja

11.11.2020 10:53 0
Tilaajille
Mikko Kärnä haluaa Suomeen kansallisen maitopäivän: "Maitoahan ei meiltä viedä!"
Lukijalta Mielipide Mikko Kärnä

Mikko Kärnä haluaa Suomeen kan­sal­li­sen mai­to­päi­vän: "Mai­toa­han ei meiltä viedä!"

05.11.2020 09:55 0
Tilaajille
Yrittäjän lepohetki on kullanarvoista aikaa
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Yrit­tä­jän le­po­het­ki on kul­lan­ar­vois­ta aikaa

04.11.2020 09:02 0
Tilaajille
Keijo Itäpalon mielipiteessä pureudutaan Hanhikiven hankkeeseen: "Ei ydinvoimaa Pohjanlahden rannalle"
Lukijalta Mielipide Keijo Itäpalo

Keijo Itä­pa­lon mie­li­pi­tees­sä pu­reu­du­taan Han­hi­ki­ven hank­kee­seen: "Ei ydin­voi­maa Poh­jan­lah­den ran­nal­le"

04.11.2020 08:36 0
Tilaajille
Hilkka Nikola kritisoi kirjoituksessaan tapaa, jolla naisministereitä kohdellaan
Lukijalta Mielipide Hilkka Nikola

Hilkka Nikola kri­ti­soi kir­joi­tuk­ses­saan tapaa, jolla nais­mi­nis­te­rei­tä koh­del­laan

03.11.2020 09:06 0
Tilaajille
Sauli Takalo kirjoittaa, ettei aina tarvitse uutta konetta, kun oliiviöljylläkin voi vanhan korjata
Lukijalta Mielipide Sauli Takalo

Sauli Takalo kir­joit­taa, ettei aina tar­vit­se uutta ko­net­ta, kun olii­vi­öl­jyl­lä­kin voi vanhan korjata

02.11.2020 15:44 0
Tilaajille
Huhtala kummeksuu: Miksi katujen nimet ovat piilossa ja katu ei näyttäisi jatkuvan?
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Huhtala kum­mek­suu: Miksi katujen nimet ovat pii­los­sa ja katu ei näyt­täi­si jat­ku­van?

30.10.2020 07:47 0
Linja-asioissa kiteytyy yhteiskunnan kehitys
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Lin­ja-asiois­sa ki­tey­tyy yh­teis­kun­nan kehitys

28.10.2020 10:20 0
Tilaajille
Marttaliitto hoksauttaa lapsiperheitä suolankäytöstä: Liika suola kuormittaa munuaisia
Lukijalta Mielipide Marttaliitto

Mart­ta­liit­to hok­saut­taa lap­si­per­hei­tä suo­lan­käy­tös­tä: Liika suola kuor­mit­taa mu­nuai­sia

28.10.2020 09:52 0
Pohjois-Pohjanmaan Keskustan kannanotto:  Susi ei kuulu pihapiiriin
Lukijalta Mielipide

Poh­jois-Poh­jan­maan Kes­kus­tan kan­na­not­to: Susi ei kuulu pi­ha­pii­riin

27.10.2020 09:28 0
Tilaajille
Pohjois- Pohjanmaa koronan jälkeisen kasvun veturiksi
Kolumni Juha Sipilä

Poh­jois- Poh­jan­maa koronan jäl­kei­sen kasvun ve­tu­rik­si

26.10.2020 15:10 0
Tilaajille
Mikä saa ihmisen yöllä särkemään?
Pääkirjoitus Sirpa Kortet

Mikä saa ihmisen yöllä sär­ke­mään?

23.10.2020 15:25 0
Tilaajille
Sähkön siirtohinnoista
Lukijalta Mielipide Anne Joutsijärvi

Sähkön siir­to­hin­nois­ta

23.10.2020 12:10 0
Tilaajille
Maksuton koulutus on tie ulos koronakriisistä
Kolumni Katja Hänninen

Mak­su­ton kou­lu­tus on tie ulos ko­ro­na­krii­sis­tä

23.10.2020 11:14 0
Tilaajille
Olisiko kimittäminen kireyttä?
Kolumni Simo Husso

Olisiko ki­mit­tä­mi­nen ki­reyt­tä?

23.10.2020 10:46 0
Tilaajille
Hanna Sarkkinen kiittää hallituksen sote-sopua
Kolumni Hanna Sarkkinen

Hanna Sark­ki­nen kiittää hal­li­tuk­sen so­te-so­pua

23.10.2020 10:22 0
Tilaajille
Presidentti Sauli Niinistön tervehdysteksti päätoimittajayhdistykselle: "Paikallislehtiverkoston säilyminen on olennaista myös jatkossa"
Lukijalta

Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tön ter­veh­dys­teks­ti pää­toi­mit­ta­jayh­dis­tyk­sel­le: "Pai­kal­lis­leh­ti­ver­kos­ton säi­ly­mi­nen on olen­nais­ta myös jat­kos­sa"

30.09.2020 08:00 0
Lukijalta

Hän­ni­nen: Lap­si­li­sä saatava jälleen etu­oi­keu­te­tuk­si tuloksi toi­meen­tu­lo­tu­kea ha­kies­sa

25.09.2020 17:00 0
Lukijalta

Pylväs ja Savola: Tur­ve­alan työ­paik­ko­jen menetys ja kulut kor­vat­ta­va yrit­tä­jil­le

24.09.2020 13:00 0
Lukijalta

Mat­ti­la: Teol­li­suu­den toi­min­ta­edel­ly­tyk­siä pa­ran­ta­via toi­men­pi­tei­tä tar­vi­taan

18.09.2020 09:00 0