Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Mielipide

Kepponen oli onnistua – Arvo Härö muistelee hillareissua
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Arvo Härö

Kep­po­nen oli on­nis­tua – Arvo Härö muis­te­lee hil­la­reis­sua

25.08.2023 14:40
Isänmaassa kaikki hyvin – Kaikkihan me saastutamme luontoa, mutta eräät meistä tekevät sen ymmärtämättömyyttään, kirjoittaa Sauli Takalo
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Isän­maas­sa kaikki hyvin – Kaik­ki­han me saas­tu­tam­me luon­toa, mutta eräät meistä tekevät sen ym­mär­tä­mät­tö­myyt­tään, kir­joit­taa Sauli Takalo

17.08.2023 11:15
Tilaajille
Hammaslääkärissä
Kolumni Oili Kangasniemi

Ham­mas­lää­kä­ris­sä

17.08.2023 11:05
Tilaajille
Ilkka Repo kritisoi Haapaveden päätöksentekoa ja Pyhäjokiseudun uutisotsikkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Ilkka Repo kri­ti­soi Haa­pa­ve­den pää­tök­sen­te­koa ja Py­hä­jo­ki­seu­dun uu­tis­ot­sik­koa

03.08.2023 10:22
Tilaajille
Kesäuittoko on alkanut Pyhäjoessa? Puun tarkoitusta kyselee Sauli Takalo kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

Ke­sä­uit­to­ko on alkanut Py­hä­joes­sa? Puun tar­koi­tus­ta kyselee Sauli Takalo kir­joi­tuk­ses­saan

21.07.2023 15:11
Tilaajille
Koulutus on Suomen menestyksen tae
Kolumni Pia Hiltunen

Kou­lu­tus on Suomen me­nes­tyk­sen tae

13.07.2023 15:45
Tilaajille
"Kyläyhteisöt maksoivat linjansa ja mittaristot omaan piikkiinsä" – Näin Sauli Takalo muistelee sähköistymisen alkuvaiheita Oulaisissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Takalo

"Ky­läyh­tei­söt mak­soi­vat lin­jan­sa ja mit­ta­ris­tot omaan piik­kiin­sä" – Näin Sauli Takalo muis­te­lee säh­köis­ty­mi­sen al­ku­vai­hei­ta Ou­lai­sis­sa

13.07.2023 15:41
Tilaajille
Digi ei välttämättä ole pahasta, pohtii Simo Husso kolumnissaan
Kolumni Simo Husso

Digi ei vält­tä­mät­tä ole pa­has­ta, pohtii Simo Husso ko­lum­nis­saan

13.07.2023 15:37
Tilaajille
Aito ja avoin itsekehu ei haittaisi
Kolumni Heidi Kananen

Aito ja avoin it­se­ke­hu ei hait­tai­si

22.06.2023 11:55
Tilaajille
Maaseutu ja kaupungit tarvitsevat toisiaan
Kolumni Pekka Aittakumpu

Maa­seu­tu ja kau­pun­git tar­vit­se­vat toi­siaan

22.06.2023 11:48
Tilaajille
Ruokaa, turvaa ja huoltovarmuutta suomalaisille
Kolumni Jenna Simula

Ruokaa, turvaa ja huol­to­var­muut­ta suo­ma­lai­sil­le

22.06.2023 11:41
Tilaajille
Kunnianpalautus kännykkäparkeille
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Kun­nian­pa­lau­tus kän­nyk­kä­par­keil­le

22.06.2023 11:38
Tilaajille
Korkeatasoisista sepistään tunnettu korjaamo oli nimeltään Paja –Tapio Isokivelä muistelee Matkanivan metallimiehiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tapio Isokivelä

Kor­kea­ta­soi­sis­ta se­pis­tään tun­net­tu kor­jaa­mo oli ni­mel­tään Paja –Tapio Iso­ki­ve­lä muis­te­lee Mat­ka­ni­van me­tal­li­mie­hiä

22.06.2023 11:35
Tilaajille
Päätyykö juhannustaikojen tekijä somefoorumille?
Kolumni Heli Nurkkala

Pää­tyy­kö ju­han­nus­tai­ko­jen tekijä so­me­foo­ru­mil­le?

22.06.2023 08:00
Tilaajille
"Koko sotehenkilöstön tarve ja saatavuus pitäisi selvittää" –Näin vaatii Eläkeliiton Oulaisten yhdistys kannanotossaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eläkeliitto

"Koko so­te­hen­ki­lös­tön tarve ja saa­ta­vuus pitäisi sel­vit­tää" –Näin vaatii Elä­ke­lii­ton Ou­lais­ten yh­dis­tys kan­nan­otos­saan

02.06.2023 22:48
Tilaajille
Hyppy syvään päähän
Kolumni Heli Nurkkala

Hyppy syvään päähän

04.05.2023 13:14
Tilaajille
Vihreät sarkahirvitykset jalassa hiihtäen kouluun, lukijatarinassa palataan menneiden vuosien koulumuistoihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seikku

Vihreät sar­ka­hir­vi­tyk­set jalassa hiih­täen kou­luun, lu­ki­ja­ta­ri­nas­sa pa­la­taan men­nei­den vuosien kou­lu­muis­toi­hin

19.04.2023 15:33
Tilaajille
Romutetaanko Oulaisissa koulujen toimivat rakenteet, kysyvät yläkoulun opettajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Rautio ja Johanna Konttila

Ro­mu­te­taan­ko Ou­lai­sis­sa kou­lu­jen toi­mi­vat ra­ken­teet, kysyvät ylä­kou­lun opet­ta­jat

30.03.2023 15:41
Tilaajille
Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Kolumni Heli Nurkkala

Ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va, asu­kas­lu­kuun pei­lat­tu­na Suo­mes­sa on vä­hem­män po­lii­se­ja kuin missään muualla Eu­roo­pas­sa

16.03.2023 15:44
Tilaajille
Riemu kupli sisälläni, kun väylä sulasi
Kolumni Oili Kangasniemi

Riemu kupli si­säl­lä­ni, kun väylä sulasi

08.03.2023 13:41
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hänninen ottaa kantaa ehdotettuihin säästöihin: "Leikkaukset olisivat erittäin tuhoisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katja Hänninen

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen ottaa kantaa eh­do­tet­tui­hin sääs­töi­hin: "Leik­kauk­set oli­si­vat erit­täin tu­hoi­sia"

08.03.2023 13:32 1
Tilaajille
Tsemppiä yhteishakuun: "Jännän äärellä ollaan, kun ysiluokkalaiset tekevät valinnan pian"
Kolumni Heli Nurkkala

Tsemp­piä yh­teis­ha­kuun: "Jännän äärellä ollaan, kun ysi­luok­ka­lai­set tekevät va­lin­nan pian"

15.02.2023 13:50
Tilaajille
Ajoitko katsomaan tulvapenkkoja Merijärvellä? Markku Jauhiainen hoksauttaa kirjoituksessaan, että kannattaa perehtyä asioihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Jauhiainen

Ajoitko kat­so­maan tul­va­penk­ko­ja Me­ri­jär­vel­lä? Markku Jau­hiai­nen hok­saut­taa kir­joi­tuk­ses­saan, että kan­nat­taa pe­reh­tyä asioi­hin

15.02.2023 13:40
Tilaajille
Puukengät ja sikamökin katto
Kolumni Heli Nurkkala

Puu­ken­gät ja si­ka­mö­kin katto

15.12.2022 15:00
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö muistaa Riihenmutkan asukkaan ja hänen toimintansa: Pikka-Pekka pelasti joesta hukkuvan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö muistaa Rii­hen­mut­kan asuk­kaan ja hänen toi­min­tan­sa: Pik­ka-Pek­ka pelasti joesta huk­ku­van

09.12.2022 13:28
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa
Kolumni Jenni Pitko

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa

09.12.2022 13:24
Tilaajille
Joulukalenterin yllätykset ovat ainutlaatuisia
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­ka­len­te­rin yl­lä­tyk­set ovat ai­nut­laa­tui­sia

09.12.2022 13:22
Tilaajille
Metsien ja peltojen ryöstö estettävä
Kolumni Ville Vähämäki

Metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä

27.10.2022 13:14 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa postilakiasiaan ja puolustaa paikallislehtiä: "Toimintaedellytyksiä ei tule heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pohjois-Pohjanmaan liitto

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pos­ti­la­ki­asiaan ja puo­lus­taa pai­kal­lis­leh­tiä: "Toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää"

27.10.2022 13:09
Tilaajille
Mittaamatonta mielihyvää eri lajien kokeilusta –Vai pitääkö liikunnan maistua suussa vereltä?
Kolumni Sirpa Kortet

Mit­taa­ma­ton­ta mie­li­hy­vää eri lajien ko­kei­lus­ta –Vai pitääkö lii­kun­nan maistua suussa ve­rel­tä?

27.10.2022 12:56
Tilaajille