Katso kuvagalleria: Ou­lais­ten Jou­lu­maas­sa heräsi jou­lu­mie­li

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kaatolaskuri: Täältä näet, montako hirveä on jo ammuttu eri kun­nis­sa

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Mielipide

Metsien ja peltojen ryöstö estettävä
Tilaajille
Kolumni
Ville Vähämäki

Metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä

27.10.2022 13:14 1
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa postilakiasiaan ja puolustaa paikallislehtiä: "Toimintaedellytyksiä ei tule heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pohjois-Pohjanmaan liitto

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pos­ti­la­ki­asiaan ja puo­lus­taa pai­kal­lis­leh­tiä: "Toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää"

27.10.2022 13:09
Tilaajille
Mittaamatonta mielihyvää eri lajien kokeilusta –Vai pitääkö liikunnan maistua suussa vereltä?
Kolumni Sirpa Kortet

Mit­taa­ma­ton­ta mie­li­hy­vää eri lajien ko­kei­lus­ta –Vai pitääkö lii­kun­nan maistua suussa ve­rel­tä?

27.10.2022 12:56
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa
Kolumni Juha Sipilä

Sota nostaa sähkön hintaa

13.10.2022 15:04
Tilaajille
Kokoomuksen Marko Kilpi  kirjoittaa huolestaan: Onko psykologipula totta vain kouluissa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Ko­koo­muk­sen Marko Kilpi kir­joit­taa huo­les­taan: Onko psy­ko­lo­gi­pu­la totta vain kou­luis­sa?

13.10.2022 15:02
Tilaajille
Pienten pillereiden perässä –Jodipurkkeja hamstrattu perheisiin
Kolumni Heli Nurkkala

Pienten pil­le­rei­den perässä –Jo­di­purk­ke­ja hamst­rat­tu per­hei­siin

13.10.2022 14:59
Tilaajille
Oodi Oulaisille: "Tykkään siitä, että puhetyylini eroaa joukosta"
Kolumni Matleena utunen

Oodi Ou­lai­sil­le: "Tyk­kään siitä, että pu­he­tyy­li­ni eroaa jou­kos­ta"

15.09.2022 14:58
Tilaajille
"Eräänä kesäisenä päivänä Sakari Takalo-Eskola hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Eräänä ke­säi­se­nä päivänä Sakari Ta­ka­lo-Es­ko­la hoiti kuudet häät, joista yhdet olivat hänen omansa" –Suntio muis­tois­sam­me

15.09.2022 14:53
Tilaajille
Mielipide: Perhosia, perhosia
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjaana Knuutila

Mie­li­pi­de: Per­ho­sia, per­ho­sia

25.08.2022 12:48
Tilaajille
Mielipide: Ilkka Repo paljastaa kirjoituksessaan – mitä suuremmat tulot työntekijällä, sitä enemmän hänelle korvataan työmatkoista, koska hänellä on suurempi lisäveroprosentti
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Mie­li­pi­de: Ilkka Repo pal­jas­taa kir­joi­tuk­ses­saan – mitä suu­rem­mat tulot työn­te­ki­jäl­lä, sitä enemmän hänelle kor­va­taan työ­mat­kois­ta, koska hänellä on suu­rem­pi li­sä­ve­ro­pro­sent­ti

16.08.2022 06:00
Tilaajille
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Kolumni

Joskus toi­voi­si, että muu­tos­hi­mo kil­pis­tyi­si huo­ne­ka­lu­jen siir­te­lyyn

11.08.2022 12:18
Tilaajille
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marjaana Knuutila

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Tilaajille
Kenkimänpenger –Merijärven turvallisuus huteralla pohjalla, miettii jokivarressa asuva Juhani Alavaikko kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Alavaikko

Ken­ki­män­pen­ger –Me­ri­jär­ven tur­val­li­suus hu­te­ral­la poh­jal­la, miettii jo­ki­var­res­sa asuva Juhani Ala­vaik­ko kir­joi­tuk­ses­saan

14.07.2022 14:03
Tilaajille
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa

14.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Hellettä ja tuulen huminaa
Kolumni Pauliina Honkonen

Hel­let­tä ja tuulen huminaa

14.07.2022 13:59
Tilaajille
"Perunalle toivoisin kunnianpalautusta julkisissa keittiöissä ja ravintolakäytössä" –Näin kirjoittaa kärsämäkinen Jari Ahlholm maaseudun nykytilaa pohtiessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Ahlholm

"Pe­ru­nal­le toi­voi­sin kun­nian­pa­lau­tus­ta jul­ki­sis­sa keit­tiöis­sä ja ra­vin­to­la­käy­tös­sä" –Näin kir­joit­taa kär­sä­mä­ki­nen Jari Ahlholm maa­seu­dun ny­ky­ti­laa poh­ties­saan

07.07.2022 11:06
Tilaajille
Vesisotaa ja vaniljasokeria –Lilli Eskola paljastaa kolumnissaan viilennysniksejä hellepäiville
Kolumni Lilli Eskola

Ve­si­so­taa ja va­nil­ja­so­ke­ria –Lilli Eskola pal­jas­taa ko­lum­nis­saan vii­len­nys­nik­se­jä hel­le­päi­vil­le

07.07.2022 11:02
Tilaajille
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarlo Bäckman

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Tilaajille
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni Oili Kangasniemi

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41 1
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni Jenni Pitko

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44 1
Tilaajille
Veikko Rättyän muistikuvia Lehtopäästä ja koulunkäynnistä: "Magnetofonia käytettiin lähinnä englannin kielen tunneilla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Rättyä

Veikko Rättyän muis­ti­ku­via Leh­to­pääs­tä ja kou­lun­käyn­nis­tä: "Mag­ne­to­fo­nia käy­tet­tiin lähinnä eng­lan­nin kielen tun­neil­la"

25.05.2022 12:06
Tilaajille
Peltopyistä peipposiin –Tuula Pylväs kirjoittaa lintujen ruokintapaikan tunnelmista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Pylväs

Pel­to­pyis­tä peip­po­siin –Tuula Pylväs kir­joit­taa lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kan tun­nel­mis­ta

12.05.2022 16:01
Tilaajille
Kiitoskirje sinulle kauppias
Kolumni Heli Nurkkala

Kii­tos­kir­je sinulle kaup­pias

21.04.2022 11:39
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Kolumni Katja Hänninen

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

21.04.2022 11:35
Tilaajille
Vastine Ari Sarpolalta Päivi Pajalan mielipidekirjoitukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Sarpola

Vastine Ari Sar­po­lal­ta Päivi Pajalan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

21.04.2022 11:17
Tilaajille
Kansalaistottelematon vastaan viranomaisten toiminta –Päivi Pajala avaa mielipidekirjoituksessa yrityselämäkokemuksiaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Päivi Pajala

Kan­sa­lais­tot­te­le­ma­ton vastaan vi­ran­omais­ten toi­min­ta –Päivi Pajala avaa mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­ses­sa yri­tys­elä­mä­ko­ke­muk­siaan

21.04.2022 11:15
Tilaajille
Sodassa ei ole voittajia
Kolumni Heli Nurkkala

Sodassa ei ole voit­ta­jia

31.03.2022 06:00
Tilaajille
Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mahdollisuuksien äärellä
Kolumni Anu Hultqvist

Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mah­dol­li­suuk­sien äärellä

24.03.2022 16:33
Tilaajille
Asiaa Merijärvellä 2040-luvulla! Kuvitteellinen katsaus tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku ja Mikko

Asiaa Me­ri­jär­vel­lä 2040-lu­vul­la! Ku­vit­teel­li­nen katsaus tu­le­vai­suu­teen

10.03.2022 15:46
Tilaajille