Katso vi­deo­ter­veh­dyk­set: Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si ha­lua­vat esit­täy­ty­vät omilla vi­deoil­laan

Ukkonen iski: Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

Uutiset

"Keikkapaikalla sataa!" – Pelastusjohtajan mukaan Kalajoen jättipalon sammutustyöt jatkuvat silti ainakin koko ensi viikon

"Keik­ka­pai­kal­la sataa!" – Pe­las­tus­joh­ta­jan mukaan Ka­la­joen jät­ti­pa­lon sam­mu­tus­työt jat­ku­vat silti ainakin koko ensi viikon

15:02
Keskustan piirihallitus esittää paikallisia päättäjiä maakunnan luottamuspaikoille: Kai Pajala johtamaan sairaanhoitopiirin hallitusta edelleen, Marjut Lehtosta esitetty maakuntahallituksen jäseneksi

Kes­kus­tan pii­ri­hal­li­tus esittää pai­kal­li­sia päät­tä­jiä maa­kun­nan luot­ta­mus­pai­koil­le: Kai Pajala joh­ta­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin hal­li­tus­ta edel­leen, Marjut Leh­tos­ta esi­tet­ty maa­kun­ta­hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

13:02
Tilaajille
Ravikooste alueemme hevosten kisamenestymisistä: Ida Luxi laukkasi finaalissa, Jarvan hevoselle avausvoitto

Ra­vi­koos­te alueem­me he­vos­ten ki­sa­me­nes­ty­mi­sis­tä: Ida Luxi lauk­ka­si fi­naa­lis­sa, Jarvan he­vo­sel­le avaus­voit­to

13:00
Tilaajille
Oulaisissa yksi koronatartunta lisää –Pohjois-Pohjanmaalla uusia tapauksia 29

Ou­lai­sis­sa yksi ko­ro­na­tar­tun­ta lisää –Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia ta­pauk­sia 29

12:44
Pyhäjokialueen kuntien työttömyystilanne:  Merijärvellä korkein lukema, seuraavaksi tulee Oulainen

Py­hä­jo­ki­alueen kuntien työt­tö­myys­ti­lan­ne: Me­ri­jär­vel­lä korkein lukema, seu­raa­vak­si tulee Ou­lai­nen

08:42
Tilaajille
Poliisi tehostaa rattijuopumusvalvontaa ensi viikolla

Poliisi te­hos­taa rat­ti­juo­pu­mus­val­von­taa ensi vii­kol­la

08:15
Salama sytytti asumattoman talon palamaan Raahessa – savu ja pelastustyöt haittasivat liikennettä tuntien ajan

Salama sytytti asu­mat­to­man talon pa­la­maan Raa­hes­sa – savu ja pe­las­tus­työt hait­ta­si­vat lii­ken­net­tä tuntien ajan

30.07.2021 00:02

Poliisi va­roit­taa pankin nimissä teh­dyis­tä verk­ko­hui­jauk­sis­ta – Jos epäilee hui­ja­tuk­si jou­tu­mis­ta, yhteys pitää ottaa omaan pank­kiin

29.07.2021 18:00
Tilaajille
THL: Koko maassa raportoitu 765 uutta koronatartuntaa –Oulaisissa kaksi uutta tartuntaa

THL: Koko maassa ra­por­toi­tu 765 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa –Ou­lai­sis­sa kaksi uutta tar­tun­taa

29.07.2021 14:27
Torstaiaamun tilanne Kalajoen palopaikalta: Tuli on saatu pysähtymään, lisävoimia sammutustöihin tulee ympäri Suomen lisää, pelastusjohtaja Haapanen vetoaa väkeen, ettei alueelle tulla uteliaisuuttaan katsomaan

Tors­tai­aa­mun tilanne Ka­la­joen pa­lo­pai­kal­ta: Tuli on saatu py­säh­ty­mään, li­sä­voi­mia sam­mu­tus­töi­hin tulee ympäri Suomen lisää, pe­las­tus­joh­ta­ja Haa­pa­nen vetoaa väkeen, ettei alueel­le tulla ute­liai­suut­taan kat­so­maan

29.07.2021 08:56
Tilaajille
Kalajoen maastopalossa kriittiset hetket – tuli uhkasi riistäytyä sammuttajien käsistä, nyt tilanne on hallinnassa

Ka­la­joen maas­to­pa­los­sa kriit­ti­set hetket – tuli uhkasi riis­täy­tyä sam­mut­ta­jien kä­sis­tä, nyt tilanne on hal­lin­nas­sa

28.07.2021 15:56
Tilaajille
Yli 30-päinen joukko tenttaa Oulaisten kaupunginjohtajaksi tahtovia

Yli 30-päi­nen joukko tenttaa Ou­lais­ten kau­pun­gin­joh­ta­jak­si tah­to­via

28.07.2021 13:00 1
Tilaajille
Koronatartuntojen määrä nousee yhä – uusia tartuntoja muun muassa Oulussa, Kuusamossa ja Haapavedellä

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousee yhä – uusia tar­tun­to­ja muun muassa Ou­lus­sa, Kuu­sa­mos­sa ja Haa­pa­ve­del­lä

28.07.2021 12:02
Vikströmillä tyly kohtalo olympialaisissa – varajousen lapa hajosi ratkaisevalla hetkellä kesken tähtäyksen: "Se vain napsahti poikki"

Vik­strö­mil­lä tyly kohtalo olym­pia­lai­sis­sa – va­ra­jou­sen lapa hajosi rat­kai­se­val­la het­kel­lä kesken täh­täyk­sen: "Se vain nap­sah­ti poikki"

28.07.2021 07:56
Tilaajille
Metsässä tehdyt nuotiot aiheuttivat vaaratilanteita Oulaisissa ja Nivalassa – poliisi muistuttaa avotulen teon olevan kiellettyä metsäpalovaroituksen aikana

Met­säs­sä tehdyt nuotiot ai­heut­ti­vat vaa­ra­ti­lan­tei­ta Ou­lai­sis­sa ja Ni­va­las­sa – poliisi muis­tut­taa avo­tu­len teon olevan kiel­let­tyä met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana

27.07.2021 19:20
DB Schenker ostaa Vähälä Yhtiöt – kauppasummaa ei julkisteta

DB Schen­ker ostaa Vähälä Yhtiöt – kaup­pa­sum­maa ei jul­kis­te­ta

27.07.2021 15:56
Tilaajille
THL: Suomessa on todettu 612 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla 19 tartuntaa

THL: Suo­mes­sa on todettu 612 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 19 tar­tun­taa

27.07.2021 11:56
Kalajoen suuren maastopalon sammutustöiden uskotaan kestävän vielä päiviä – kaksi loukkaantunut sammutustöissä

Ka­la­joen suuren maas­to­pa­lon sam­mu­tus­töi­den us­ko­taan kes­tä­vän vielä päiviä – kaksi louk­kaan­tu­nut sam­mu­tus­töis­sä

27.07.2021 22:20
Ensi viikolla Raahessa pääsee ottamaan ensimmäisen rokotteen ilman ajanvarausta, Vihannissa ja Pyhäjoella rokottaminen jatkuu elokuussa

Ensi vii­kol­la Raa­hes­sa pääsee ot­ta­maan en­sim­mäi­sen ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta, Vi­han­nis­sa ja Py­hä­joel­la ro­kot­ta­mi­nen jatkuu elo­kuus­sa

27.07.2021 08:11
Tilaajille
Kalajoen maastopalo saatiin rajattua, sammutustöiden arvellaan kestävän kuitenkin päiviä – Video näyttää kymmenien kilometrien päähän levinneen savupilven

Ka­la­joen maas­to­pa­lo saatiin ra­jat­tua, sam­mu­tus­töi­den ar­vel­laan kes­tä­vän kui­ten­kin päiviä – Video näyttää kym­me­nien ki­lo­met­rien päähän le­vin­neen sa­vu­pil­ven

27.07.2021 06:35
THL: Uusia koronatartuntoja todettu koko maassa 267 – Oulussa seitsemän uutta tartuntaa

THL: Uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu koko maassa 267 – Oulussa seit­se­män uutta tar­tun­taa

26.07.2021 11:53
Neljät hirret Uhtualta, Martti Strömmerin tutkimus paljastaa, missä sijaitsevat nykyään Vihantiin rakentuneet asevelitalot

Neljät hirret Uh­tual­ta, Martti Ström­me­rin tut­ki­mus pal­jas­taa, missä si­jait­se­vat nykyään Vi­han­tiin ra­ken­tu­neet ase­ve­li­ta­lot

26.07.2021 11:00
Tilaajille
Nauti lämmöstä, kun vielä voi – helle palaa hetkeksi

Nauti läm­mös­tä, kun vielä voi – helle palaa het­kek­si

26.07.2021 08:37
Tilaajille
Oulaistelaisen Juha Vaikonpään pyytämä kuha oli Vatjusjärven kalakisan voitokas vonkale

Ou­lais­te­lai­sen Juha Vai­kon­pään pyytämä kuha oli Vat­jus­jär­ven ka­la­ki­san voi­to­kas vonkale

25.07.2021 19:43
Tilaajille
THL: Pohjois-Pohjanmaalla kahdeksan uutta koronavirustartuntaa – koko maassa 360 uutta tartuntaa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la kah­dek­san uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – koko maassa 360 uutta tar­tun­taa

25.07.2021 12:25
Kaupunginjohtajaksi Oulaisiin? Lue täältä, millaisia mielikuvia ehdokkaiden videot herättävä

Kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ou­lai­siin? Lue täältä, mil­lai­sia mie­li­ku­via eh­dok­kai­den videot he­rät­tä­vä

25.07.2021 09:00
Tilaajille
THL: Suomessa todettu 570 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaan seitsemän uutta tartuntaa todettu Oulussa ja Kempeleessä

THL: Suo­mes­sa todettu 570 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maan seit­se­män uutta tar­tun­taa todettu Oulussa ja Kem­pe­lees­sä

24.07.2021 12:35
Näin kaupunginjohtajaksi pyrkivät kehittäisivät Oulaista – lue täältä, mitä ehdokkaat videoillaan pohtivat

Näin kau­pun­gin­joh­ta­jak­si pyr­ki­vät ke­hit­täi­si­vät Ou­lais­ta – lue täältä, mitä eh­dok­kaat vi­deoil­laan poh­ti­vat

24.07.2021 08:00
Tilaajille
Puuttuuko sinulta ensimmäinen koronarokote? Oulaisissa rokotetaan lauantaina ilman ajanvarausta, erityistoiveena nuorten osallistuminen

Puut­tuu­ko sinulta en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te? Ou­lai­sis­sa ro­ko­te­taan lauan­tai­na ilman ajan­va­raus­ta, eri­tyis­toi­vee­na nuorten osal­lis­tu­mi­nen

23.07.2021 18:00
Tilaajille
Vihantilaisjuurinen Martti Strömmer on perehtynyt asevelitalojen historiaan, esitelmä kuullaan illalla yleisöluentona Ukonkantissa

Vi­han­ti­lais­juu­ri­nen Martti Ström­mer on pe­reh­ty­nyt ase­ve­li­ta­lo­jen his­to­riaan, esi­tel­mä kuul­laan illalla ylei­sö­luen­to­na Ukon­kan­tis­sa

23.07.2021 15:00
Tilaajille