Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Uutiset

Haapaveden Folkeilla viihtyvä Finland Festivalsin johtaja Eveliina Heinäluoma arvostaa kulttuurin merkitystä vaikeina aikoina
Tilaajille

Haa­pa­ve­den Fol­keil­la viih­ty­vä Finland Fes­ti­val­sin johtaja Eve­lii­na Hei­nä­luo­ma ar­vos­taa kult­tuu­rin mer­ki­tys­tä vai­kei­na aikoina

13:35
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Tur­ve­pö­ly lei­mah­ti pa­la­maan Sii­ka­lat­val­la, palo tuhosi trak­to­rin

12:22
Helteet jäähtyvät viikonlopun jälkeen – Huomenna tukalaa hellettä

Helteet jääh­ty­vät vii­kon­lo­pun jälkeen – Huo­men­na tukalaa hel­let­tä

01.07.2022 21:00
Tilaajille
Merijärvislähtöinen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kunta-asiantuntija

Me­ri­jär­vis­läh­töi­nen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kun­ta-asian­tun­ti­ja

01.07.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Missä raossa Haapavesi Folkien luottokuvaajat, Ari ja Maija, juovat kahvit?

Kahen Ka­ha­vit: Missä raossa Haa­pa­ve­si Folkien luot­to­ku­vaa­jat, Ari ja Maija, juovat kahvit?

01.07.2022 14:00
Tilaajille
Suviseurat kolmen vuoden tauon jälkeen kenttäolosuhteissa – seurat järjestetään Lopella lentokentällä

Su­vi­seu­rat kolmen vuoden tauon jälkeen kent­tä­olo­suh­teis­sa – seurat jär­jes­te­tään Lopella len­to­ken­täl­lä

01.07.2022 11:00
Uudistus astui voimaan tänään: Tiedätkö, mitä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat kodissasi?

Uu­dis­tus astui voimaan tänään: Tie­dät­kö, mitä uudet jä­te­huol­to­mää­räyk­set tar­koit­ta­vat ko­dis­sa­si?

01.07.2022 06:00
Tilaajille
Raahelainen malvaruusu on vuoden ruusu

Raa­he­lai­nen mal­va­ruu­su on vuoden ruusu

30.06.2022 21:00
Tilaajille
Sampo Puoskarille Reserviupseeriliiton ensimmäinen tunnustuspalkinto: "Tämä veti sanattomaksi"

Sampo Puos­ka­ril­le Re­ser­vi­up­see­ri­lii­ton en­sim­mäi­nen tun­nus­tus­pal­kin­to: "Tämä veti sa­nat­to­mak­si"

30.06.2022 17:00
Tilaajille
Työmatkakuluvähennysten korotus astuu voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astuu voimaan hei­nä­kuun alussa– ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

30.06.2022 13:30
Folkit alkavat torstaina Haapavedellä, uudistuksina yleisöä palvelevat yöbussi ja kimppakyytipalvelu

Folkit alkavat tors­tai­na Haa­pa­ve­del­lä, uu­dis­tuk­si­na yleisöä pal­ve­le­vat yöbussi ja kimp­pa­kyy­ti­pal­ve­lu

30.06.2022 11:00
Tilaajille
Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön Pyhäjoella –Kaupallinen sähköntuotanto on käynnistynyt tässä kuussa

Parhan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön Py­hä­joel­la –Kau­pal­li­nen säh­kön­tuo­tan­to on käyn­nis­ty­nyt tässä kuussa

30.06.2022 06:00
Tilaajille
Miltä näyttää Wanhan Woiman talkoissa? Weteraanikonepäivien valmistelut ovat Oulaisissa hyvässä vauhdissa –Katso video

Miltä näyttää Wanhan Woiman tal­kois­sa? We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien val­mis­te­lut ovat Ou­lai­sis­sa hyvässä vauh­dis­sa –Katso video

29.06.2022 15:55
Tilaajille
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

29.06.2022 06:00
Tilaajille
Ensimmäiset veronpalautukset maksetaan ensi maanantaina

En­sim­mäi­set ve­ron­pa­lau­tuk­set mak­se­taan ensi maa­nan­tai­na

28.06.2022 17:00
Weteraanikonepäivät Oulaisissa ovat osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien antia

We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vät Ou­lai­sis­sa ovat osa Eu­roo­pan kult­tuu­ri­ym­pä­ris­tö­päi­vien antia

28.06.2022 13:56
Tilaajille
Sopimus allekirjoitettu: Esperi Caren enemmistöosakas on sijoitusyhtiö Triton

Sopimus al­le­kir­joi­tet­tu: Esperi Caren enem­mis­tö­osa­kas on si­joi­tus­yh­tiö Triton

28.06.2022 11:00
Tilaajille
Raahen Valimo Oy:lle 800 000 euron rahoituspaketti

Raahen Valimo Oy:lle 800 000 euron ra­hoi­tus­pa­ket­ti

28.06.2022 06:00
Tilaajille
Pyhäjoella toimintaympäristö on ollut suotuisa – nyt on mietittävä elinkeinotoiminnan tulevaisuutta

Py­hä­joel­la toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on ollut suo­tui­sa – nyt on mie­tit­tä­vä elin­kei­no­toi­min­nan tu­le­vai­suut­ta

27.06.2022 17:00
Tilaajille
Alkaneen viikon sää on Pohjois-Pohjanmaalla helteisen lämmin, mutta epävakainen – sadekuurot jäävät paikallisiksi, mutta myös ukkosta voi olla luvassa

Al­ka­neen viikon sää on Poh­jois-Poh­jan­maal­la hel­tei­sen lämmin, mutta epä­va­kai­nen – sa­de­kuu­rot jäävät pai­kal­li­sik­si, mutta myös ukkosta voi olla luvassa

27.06.2022 13:30
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välin liikennöitsijäksi valittiin Raahen Tilausliikenne

Raahen ja Vi­han­nin välin lii­ken­nöit­si­jäk­si va­lit­tiin Raahen Ti­laus­lii­ken­ne

27.06.2022 11:00
Tilaajille

Oikaisu

26.06.2022 17:26
Tilaajille
Juhannuspäivä oli Oulun poliisille kiireinen – Jokilaaksojen alueella kirjattiin sunnuntain vastaisena yönä 112 tehtävää

Ju­han­nus­päi­vä oli Oulun po­lii­sil­le kii­rei­nen – Jo­ki­laak­so­jen alueel­la kir­jat­tiin sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä 112 teh­tä­vää

26.06.2022 10:05
Mönkijällä metsään ja muita mokia – jutusta löydät ohjeet oikeaoppiseen retkeilyyn

Mön­ki­jäl­lä metsään ja muita mokia – ­ju­tus­ta löydät ohjeet oi­kea­op­pi­seen ret­kei­lyyn

24.06.2022 06:00
Tilaajille
Juhannuksena hukkuu keskimäärin seitsemän ihmistä – 10 vinkkiä vesiturvalliseen juhannuksen viettoon

Ju­han­nuk­se­na hukkuu kes­ki­mää­rin seit­se­män ihmistä – 10 vinkkiä ve­si­tur­val­li­seen ju­han­nuk­sen viet­toon

23.06.2022 17:00
Ilmatieteen laitos ennustaa helteistä juhannusta, sunnuntai on päivistä lämpimin

Il­ma­tie­teen laitos en­nus­taa hel­teis­tä ju­han­nus­ta, sun­nun­tai on päi­vis­tä läm­pi­min

23.06.2022 13:30
Tilaajille
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

AVIlta Jelp­pi­ver­kon nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Tilaajille
Ensihoitajien muuttorumba on nyt taaksejäänyttä elämää

En­si­hoi­ta­jien muut­to­rum­ba on nyt taak­se­jää­nyt­tä elämää

23.06.2022 06:00
Tilaajille
Fennovoiman muutosneuvottelut ohi: Vuoden 2022 aikana henkilöstö vähenee 356 työntekijästä alle kymmeneen

Fen­no­voi­man muu­tos­neu­vot­te­lut ohi: Vuoden 2022 aikana hen­ki­lös­tö vähenee 356 työn­te­ki­jäs­tä alle kym­me­neen

22.06.2022 14:42
Aluehallintovirastolta liikuntapaikkojen rakentamiseen rahaa Haapavedelle, Kärsämäelle, Pyhäjoelle ja Oulaisiin

Alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta lii­kun­ta­paik­ko­jen ra­ken­ta­mi­seen rahaa Haa­pa­ve­del­le, Kär­sä­mäel­le, Py­hä­joel­le ja Ou­lai­siin

22.06.2022 13:30
Tilaajille