Aluevaaliehdokkaat 2022: Katso listoja Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­li­eh­dok­kais­ta

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Katso alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Uutiset

Rakennusmestarin virka hakuun Kärsämäellä: Esko Hämäläinen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Tehdään isot rakennusprojektit ensin valmiiksi"
Tilaajille

Ra­ken­nus­mes­ta­rin virka hakuun Kär­sä­mäel­lä: Esko Hä­mä­läi­nen paiskii silti töitä vielä kesään saakka "Teh­dään isot ra­ken­nus­pro­jek­tit ensin val­miik­si"

17:00
Vaalirikkomusepäily Pohjois-Pohjanmaalla – oikeusministeriö tietoinen asiasta

Vaa­li­rik­ko­mus­epäi­ly Poh­jois-Poh­jan­maal­la – oi­keus­mi­nis­te­riö tie­toi­nen asiasta

15:38
Tilaajille
Ilmatieteen laitos varoittaa: "Voimakas matalapaine tuo huomenna etenkin etelään ja itään sakeaa lumisadetta. Pohjoistuuli voimistuu lounaissaaristossa myrskypuuskiin"

Il­ma­tie­teen laitos va­roit­taa: "Voi­ma­kas ma­ta­la­pai­ne tuo huo­men­na etenkin etelään ja itään sakeaa lu­mi­sa­det­ta. Poh­jois­tuu­li voi­mis­tuu lou­nais­saa­ris­tos­sa myrs­ky­puus­kiin"

15:35
Kärsämäki ratkaisee päivähoitohaastetta: Aleksintielle avataan uusi ryhmis

Kär­sä­mä­ki rat­kai­see päi­vä­hoi­to­haas­tet­ta: Alek­sin­tiel­le avataan uusi ryhmis

13:30
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla on todettu 250 uutta koronatartuntaa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tartuntaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on todettu 250 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista Oulussa sata – koko maassa todettu 8 382 tar­tun­taa

12:14
Haapaveden Eskolanniemen asemakaavalaajennus nähtäville

Haa­pa­ve­den Es­ko­lan­nie­men ase­ma­kaa­va­laa­jen­nus näh­tä­vil­le

11:00
Tilaajille
Aluevaalien ennakkoäänestys päättyi – Miljoona suomalaista on jo äänestänyt, pyhäjokiset ja kärsämäkiset maakunnan aktiivisimpien joukossa

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys päättyi – Mil­joo­na suo­ma­lais­ta on jo ää­nes­tä­nyt, py­hä­jo­ki­set ja kär­sä­mä­ki­set maa­kun­nan ak­tii­vi­sim­pien jou­kos­sa

07:08
Tilaajille
Valio siirtyy biopolttoaineella kulkeviin maitoautoihin: "Yksi autoista kulkee paineistetulla lantabiokaasulla ja tankkaa Vuorenmaan maitotilalla Haapavedellä"

Valio siirtyy bio­polt­to­ai­neel­la kul­ke­viin mai­toau­toi­hin: "Yksi au­tois­ta kulkee pai­neis­te­tul­la lan­ta­bio­kaa­sul­la ja tankkaa Vuo­ren­maan mai­to­ti­lal­la Haa­pa­ve­del­lä"

18.01.2022 21:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronanyrkki esittää, että ulkotiloja koskevia rajoituksia tarkastellaan uudelleen – "Olemme saaneet ostettua aikaa"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­nyrk­ki esit­tää, että ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen – "Olemme saaneet os­tet­tua aikaa"

18.01.2022 18:23
Raahe alkaa tarkistaa rakennusrekistereitä – luvattomat rakennukset poimitaan esille

Raahe alkaa tar­kis­taa ra­ken­nus­re­kis­te­rei­tä – lu­vat­to­mat ra­ken­nuk­set poi­mi­taan esille

18.01.2022 17:00
Tilaajille
Törmänen-Lindqvist valittiin Kalajoen hallintojohtajaksi, Merijärven Jokela oli yksi virkaa hakeneista

Tör­mä­nen-Lind­qvist va­lit­tiin Ka­la­joen hal­lin­to­joh­ta­jak­si, Me­ri­jär­ven Jokela oli yksi virkaa ha­ke­neis­ta

18.01.2022 13:30
Tilaajille
Vaalin tuloksena Alakangasta esitetään Kalajoen sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi, Oulaisten Sarpola mukana hakuprosessissa

Vaalin tu­lok­se­na Ala­kan­gas­ta esi­te­tään Ka­la­joen si­vis­tys- ja hy­vin­voin­ti­joh­ta­jak­si, Ou­lais­ten Sarpola mukana ha­ku­pro­ses­sis­sa

18.01.2022 11:00
Tilaajille
Oulaisten päiväkodin rakentaminen kaupunginhallituksessa, hallitus jätti asian pöydälle

Ou­lais­ten päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa, hal­li­tus jätti asian pöy­däl­le

18.01.2022 09:33
Tilaajille
Merijärven tekninen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Kalajoelle

Me­ri­jär­ven tek­ni­nen johtaja Esa Linnala siirtyy töihin Ka­la­joel­le

18.01.2022 08:32
Tilaajille
Mihin viissataset katoavat?

Mihin viis­sa­ta­set ka­toa­vat?

18.01.2022 06:00
Tilaajille
Nyt saa kysellä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueesta: Kysymyksiin vastataan tiistain Teams-tilaisuudessa

Nyt saa kysellä Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­luees­ta: Ky­sy­myk­siin vas­ta­taan tiis­tain Teams-ti­lai­suu­des­sa

17.01.2022 18:00
Aluevaalien ennakkoäänestys jatkuu: Pyhäjokiset ovat äänestäneet ahkerimmin alueella, oulaistelaiset vaisuimmin

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys jatkuu: Py­hä­jo­ki­set ovat ää­nes­tä­neet ah­ke­rim­min alueel­la, ou­lais­te­lai­set vai­suim­min

17.01.2022 17:00
Tilaajille
THL: Suomessa 22 217 uutta koronatartuntaa viikonlopulta – Pohjois-Pohjanmaalta ilmoitettiin 755 tapausta, joista Haapavedellä 14, Oulaisissa 9, Kärsämäellä 5 ja Pyhäjoella 2

THL: Suo­mes­sa 22 217 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa vii­kon­lo­pul­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­ta il­moi­tet­tiin 755 ta­paus­ta, joista Haa­pa­ve­del­lä 14, Ou­lai­sis­sa 9, Kär­sä­mäel­lä 5 ja Py­hä­joel­la 2

17.01.2022 14:30
9 lasta odottaa päivähoitopaikkaa: Kärsämäen kunnanhallitus päättää tänään avataanko uusi ryhmis päivähoitopaikaksi

9 lasta odottaa päi­vä­hoi­to­paik­kaa: Kär­sä­mäen kun­nan­hal­li­tus päättää tänään ava­taan­ko uusi ryhmis päi­vä­hoi­to­pai­kak­si

17.01.2022 13:30
Tilaajille
Katso nimet: 14 hakijaa haluaa Jedun johtajaksi, mukana tuttuja nimiä koulumaailmasta, esimerkiksi Haapaveden opistoa muutama vuosi sitten johtanut Raija Näppä

Katso nimet: 14 hakijaa haluaa Jedun joh­ta­jak­si, mukana tuttuja nimiä kou­lu­maail­mas­ta, esi­mer­kik­si Haa­pa­ve­den opistoa muutama vuosi sitten joh­ta­nut Raija Näppä

17.01.2022 12:26
Tilaajille
Kovasta tuulesta ei toistaiseksi isompia vahinkoja Oulun seudulla, aamulla sattunut useita ulosajoja – Ajokeli huono pöllyävän lumen takia

Kovasta tuu­les­ta ei tois­tai­sek­si isompia va­hin­ko­ja Oulun seu­dul­la, aamulla sat­tu­nut useita ulos­ajo­ja – Ajokeli huono pöl­lyä­vän lumen takia

17.01.2022 09:01
Vesijohtoverkoston uusiminen jatkuu Kärsämäellä: "Vesimaksujen korotukseen ei ole painetta"

Ve­si­joh­to­ver­kos­ton uu­si­mi­nen jatkuu Kär­sä­mäel­lä: "Ve­si­mak­su­jen ko­ro­tuk­seen ei ole pai­net­ta"

17.01.2022 06:00
Tilaajille
Korona levinnyt myös työpaikoilla – Hanhikiven työmaalla on ollut kahden viime viikon aikana parikymmentä tartuntaa

Korona le­vin­nyt myös työ­pai­koil­la – Han­hi­ki­ven työ­maal­la on ollut kahden viime viikon aikana pa­ri­kym­men­tä tar­tun­taa

15.01.2022 21:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan väki ikääntyy nopeasti  ja sairastaa paljon – hyvinvointialue käy ensimmäiset ohjausneuvottelut sosiaali- ja terveysministeriön kanssa

Poh­jois-Poh­jan­maan väki ikään­tyy no­peas­ti ja sai­ras­taa paljon – hy­vin­voin­ti­alue käy en­sim­mäi­set oh­jaus­neu­vot­te­lut so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön kanssa

15.01.2022 13:30
Tilaajille
Oona Jukkola jatkaa Merijärven nuorisovaltuuston ruorissa

Oona Jukkola jatkaa Me­ri­jär­ven nuo­ri­so­val­tuus­ton ruo­ris­sa

15.01.2022 06:00
Tilaajille
Raahen ja Vihannin välisen bussiliikenteen kilpailutus epäonnistui totaalisesti – Oulaisten Liikenne valitti markkinaoikeuteen ja vaatii 25 000 euron hyvitystä

Raahen ja Vi­han­nin välisen bus­si­lii­ken­teen kil­pai­lu­tus epä­on­nis­tui to­taa­li­ses­ti – Ou­lais­ten Lii­ken­ne valitti mark­ki­na­oi­keu­teen ja vaatii 25 000 euron hy­vi­tys­tä

14.01.2022 21:00
Tilaajille
Raahen Citymarketin kauppiaspari vaihtuu – Jenni Härmä ja Tomi Pääkkö aloittavat Raahessa maaliskuussa

Raahen Ci­ty­mar­ke­tin kaup­pias­pa­ri vaihtuu – Jenni Härmä ja Tomi Pääkkö aloit­ta­vat Raa­hes­sa maa­lis­kuus­sa

14.01.2022 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Jarmo Mäkinen ja Paulus Veteläinen miettivät mediaa ja haastavat oppilaiden kanssa Pyhäjokiseudun toimittajat vastaamaan ajankohtaisiin kysymyksiin –Tulossa livelähetys helmikuussa

Kahen Ka­ha­vit: Jarmo Mäkinen ja Paulus Ve­te­läi­nen miet­ti­vät mediaa ja haas­ta­vat op­pi­lai­den kanssa Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mit­ta­jat vas­taa­maan ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin –Tu­los­sa li­ve­lä­he­tys hel­mi­kuus­sa

14.01.2022 14:00
Tilaajille
Rekry tuotti tuloksen: Ympäristöpalvelut Helmi palkkasi valvontaeläinlääkäriksi Malmbergin

Rekry tuotti tu­lok­sen: Ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut Helmi palk­ka­si val­von­ta­eläin­lää­kä­rik­si Malm­ber­gin

14.01.2022 11:00
Tilaajille
Merijärven johtaja-asia kunnanhallitukselle: Hallitus päättää, esittääkö se valtuustolle tilapäisen valiokunnan nimeämistä

Me­ri­jär­ven joh­ta­ja-asia kun­nan­hal­li­tuk­sel­le: Hal­li­tus päät­tää, esit­tää­kö se val­tuus­tol­le ti­la­päi­sen va­lio­kun­nan ni­meä­mis­tä

14.01.2022 06:00
Tilaajille