Videon mukana näyttelyyn: Vielä ehdit kar­ja­lais­ten näyt­te­lyyn Vi­han­tiin

Mainos: Syksyn supertarjouksena Pyhäjokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Uutiset

Hakijoista Jokelalla ainoastaan kuntajohtajatausta - Haapajärven hallitus päättää kaupunginjohtajan valinnan jatkotoimenpiteistä
Tilaajille

Ha­ki­jois­ta Jo­ke­lal­la ai­noas­taan kun­ta­joh­ta­ja­taus­ta - Haa­pa­jär­ven hal­li­tus päättää kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­nan jat­ko­toi­men­pi­teis­tä

18:00
Tekijäpula pakotti valtuuston kokousten striimauksen tauolle Raahessa

Te­ki­jä­pu­la pakotti val­tuus­ton ko­kous­ten strii­mauk­sen tauolle Raa­hes­sa

16:00
Tilaajille
Ilkka Repo jätti oikaisuvaatimuksen Haapaveden kaupunginhallituksen kokouksesta

Ilkka Repo jätti oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ko­kouk­ses­ta

15:00
Tilaajille
Tehovalvonta - Poliisi puuttui valvonnassa 65 kuljettajan matkapuhelimen käyttöön

Te­ho­val­von­ta - Poliisi puuttui val­von­nas­sa 65 kul­jet­ta­jan mat­ka­pu­he­li­men käyt­töön

14:51
Tilaajille
SSAB käynnistää suuret tuhansia työntekijöitä koskevat muutosneuvottelut Raahessa – yhtiön mukaan irtisanomisia pyritään välttämään

SSAB käyn­nis­tää suuret tu­han­sia työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut Raa­hes­sa – yhtiön mukaan ir­ti­sa­no­mi­sia py­ri­tään vält­tä­mään

12:55
Tilaajille
Antti-Jussi Vahtealaa ehdotetaan Raision talousjohtajaksi - kaupunginhallitus päättää asiasta tänään

Ant­ti-Jus­si Vah­tea­laa eh­do­te­taan Raision ta­lous­joh­ta­jak­si - kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta tänään

12:00
Tilaajille
Esitys: Oulaisiin perustetaan uusi hyvinvointijohtajan virka ja elinkeinovastaavan toimi

Esitys: Ou­lai­siin pe­rus­te­taan uusi hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virka ja elin­kei­no­vas­taa­van toimi

06:00
Tilaajille
Revonlahti on maakunnallinen vuoden kylä – Pirttikoskelle kunniamaininta

Re­von­lah­ti on maa­kun­nal­li­nen vuoden kylä – Pirt­ti­kos­kel­le kun­nia­mai­nin­ta

24.09.2023 14:00
Tilaajille
Maakunnalliset kyläpäivät menossa Rautiossa –Anita Sievänen mukana juhlassa

Maa­kun­nal­li­set ky­lä­päi­vät menossa Rau­tios­sa –Anita Sie­vä­nen mukana juh­las­sa

24.09.2023 12:00
Tilaajille
Mikko Y. Kinnunen seurakuntapastoriksi Pyhäjoelle ja Antti Jeskanen seurakuntapastoriksi Raaheen

Mikko Y. Kin­nu­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Py­hä­joel­le ja Antti Jes­ka­nen seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Raaheen

23.09.2023 18:00
Tilaajille
Ilmakuva paljastaa jättimäisen vesialtaan Hanhikiven laitosalueella – "Vesi jää kaivantoon, tilannetta seurataan"

Il­ma­ku­va pal­jas­taa jät­ti­mäi­sen ve­si­al­taan Han­hi­ki­ven lai­tos­alueel­la – "Vesi jää kai­van­toon, ti­lan­net­ta seu­ra­taan"

23.09.2023 09:00
Tilaajille
Hakijat Haapajärvelle selvillä: Kaupunginjohtajan virkaa tavoittelee merijärvinen Kari Jokela

Hakijat Haa­pa­jär­vel­le sel­vil­lä: Kau­pun­gin­joh­ta­jan virkaa ta­voit­te­lee me­ri­jär­vi­nen Kari Jokela

22.09.2023 21:30
Tilaajille
LAKU on vienyt digimaailman tielle – "Olen kuitenkin sitä sukupolvea, joka ei koulussa ole niihin oppeja saanut"

LAKU on vienyt di­gi­maail­man tielle – "Olen kui­ten­kin sitä su­ku­pol­vea, joka ei kou­lus­sa ole niihin oppeja saanut"

22.09.2023 17:00
Tilaajille
Kahen Kahavit: Kehitys kehittyy ja kakussa jo kaksi kynttilää!

Kahen Ka­ha­vit: Kehitys ke­hit­tyy ja kakussa jo kaksi kynt­ti­lää!

22.09.2023 14:00
Tilaajille
Lajittelu helpottuu - Pohjois-Pohjanmaalle avattiin 40 uutta muovipakkausten keräyspistettä

La­jit­te­lu hel­pot­tuu - Poh­jois-Poh­jan­maal­le avat­tiin 40 uutta muo­vi­pak­kaus­ten ke­räys­pis­tet­tä

22.09.2023 11:00
Tilaajille
Risto Leppänen valittiin Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueen johtoon

Risto Lep­pä­nen va­lit­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kuk­sen lii­ken­ne- ja inf­ra­struk­tuu­ri -vas­tuu­alueen johtoon

22.09.2023 06:00
Sää tekee täyskäännöksen Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla – perjantaina lämpötila kohoaa 20 asteeseen ja aurinko näyttäytyy

Sää tekee täys­kään­nök­sen Oulussa ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la – per­jan­tai­na läm­pö­ti­la kohoaa 20 as­tee­seen ja aurinko näyt­täy­tyy

21.09.2023 21:00
Tilaajille
Pyhäjoella esitetään uutta avustusta ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, esityksen taustalla perussuomalaisten valtuustoaloite

Py­hä­joel­la esi­te­tään uutta avus­tus­ta en­sim­mäi­sen omis­tus­asun­non han­kin­taan, esi­tyk­sen taus­tal­la pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­aloi­te

21.09.2023 17:00
Tilaajille
Ristaniemeä esitetään seurakuntapastoriksi Oulaisiin - Tuomiokapitulilta kutsu pappisvihkimykseen ja työhön tarvittavaan ordinaatiovalmennukseen

Ris­ta­nie­meä esi­te­tään seu­ra­kun­ta­pas­to­rik­si Ou­lai­siin - Tuo­mioka­pi­tu­lil­ta kutsu pap­pis­vih­ki­myk­seen ja työhön tar­vit­ta­vaan or­di­naa­tio­val­men­nuk­seen

21.09.2023 15:33
Tilaajille
Haapaveden kirjastonjohtaja-informaatikon viransijaiseksi valittiin Nina Sipola

Haa­pa­ve­den kir­jas­ton­joh­ta­ja-in­for­maa­ti­kon vi­ran­si­jai­sek­si va­lit­tiin Nina Sipola

21.09.2023 13:30
Tilaajille
Katso video: Puukuljetukset uudelle kuormauspaikalle alkavat loppuvuoden aikana Oulaisissa

Katso video: Puu­kul­je­tuk­set uudelle kuor­maus­pai­kal­le alkavat lop­pu­vuo­den aikana Ou­lai­sis­sa

21.09.2023 06:00
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja päätyi kyljelleen metsään Raahen Vihannissa

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja päätyi kyl­jel­leen metsään Raahen Vi­han­nis­sa

21.09.2023 09:40
Oulaisten seurakunta palkkaa lastenohjaajan

Ou­lais­ten seu­ra­kun­ta palkkaa las­ten­oh­jaa­jan

20.09.2023 17:00
Tilaajille
Elinvoimajohtaja ja sivistysjohtaja valitaan Pyhäjoelle - Haastattelut pidetty, työryhmä linjaa tänään miten valinnoissa edetään

Elin­voi­ma­joh­ta­ja ja si­vis­tys­joh­ta­ja va­li­taan Py­hä­joel­le - Haas­tat­te­lut pi­det­ty, työ­ryh­mä linjaa tänään miten va­lin­nois­sa edetään

20.09.2023 14:04
Tilaajille
Wanha Woima ja Haapavesi Folk alkavat yhdessä miettiä digin hyödyntämistä tapahtumissa

Wanha Woima ja Haa­pa­ve­si Folk alkavat yhdessä miettiä digin hyö­dyn­tä­mis­tä ta­pah­tu­mis­sa

20.09.2023 11:00
Tilaajille
Kylien neuvoston aloite toteutuu: Yhdistykset ja kylät saavat hanketyöhön puskurirahaa Oulaisten kaupungilta

Kylien neu­vos­ton aloite to­teu­tuu: Yh­dis­tyk­set ja kylät saavat han­ke­työ­hön pus­ku­ri­ra­haa Ou­lais­ten kau­pun­gil­ta

20.09.2023 10:26
Tilaajille
"Vaikka euron ylijäämä" –Oulaisten valtuutetut etsivät säästettävää vaikka täikammalla, jotta tulos saadaan plussalle

"Vaikka euron yli­jää­mä" –Ou­lais­ten val­tuu­te­tut etsivät sääs­tet­tä­vää vaikka täi­kam­mal­la, jotta tulos saadaan plus­sal­le

19.09.2023 19:05
Tilaajille
Merijärvi ja Oulainen mukana maahanmuuttajia tukevassa Poiju-hankkeessa

Me­ri­jär­vi ja Ou­lai­nen mukana maa­han­muut­ta­jia tu­ke­vas­sa Poi­ju-hank­kees­sa

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Suora linkki Oulaisten valtuustoon: Puhetta taloudesta kello 17 alkaen

Suora linkki Ou­lais­ten val­tuus­toon: Puhetta ta­lou­des­ta kello 17 alkaen

19.09.2023 13:30
Lautakunta päätti: Postitien ja Mäntytien rivitalojen vesikatot uusitaan Merijärvellä

Lau­ta­kun­ta päätti: Pos­ti­tien ja Män­ty­tien ri­vi­ta­lo­jen ve­si­ka­tot uu­si­taan Me­ri­jär­vel­lä

19.09.2023 11:00
Tilaajille