Uutiset

Petoyhdyshenkilö: "Susi- ja ilveskanta on nousussa ja karhujen määrä on vakio"
Tilaajille

Pe­toyh­dys­hen­ki­lö: "Susi- ja il­ves­kan­ta on nou­sus­sa ja kar­hu­jen määrä on vakio"

14:00 0
Elinkeino- ja kehitysjohtaja Jarmo Soinsaari tietää, ilmaisen asumisen kokeiluja on Suomessa jo menossa

Elin­kei­no- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja Jarmo Soin­saa­ri tietää, il­mai­sen asu­mi­sen ko­kei­lu­ja on Suo­mes­sa jo menossa

12:00 0
Tilaajille
Koronaepidemia uuteen vaiheeseen Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun alueelle kiihtymisvaiheen suositukset käyttöön

Ko­ro­na­epi­de­mia uuteen vai­hee­seen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, Oulun alueel­le kiih­ty­mis­vai­heen suo­si­tuk­set käyt­töön

09:45 0
Lumijärvi: "Meillä ei ole vara menettää yhtään lasta tai nuorta kiusaamisen takia"

Lu­mi­jär­vi: "Meillä ei ole vara me­net­tää yhtään lasta tai nuorta kiu­saa­mi­sen takia"

27.10.2020 16:00 0
Tilaajille
Pyhäjoen veden korkeus alkaa laskea tänään

Py­hä­joen veden korkeus alkaa laskea tänään

27.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Cobrien koronakaranteeni päättyy huomenna: Seuraavat harjoitukset ovat jo torstaina

Cobrien ko­ro­na­ka­ran­tee­ni päättyy huo­men­na: Seu­raa­vat har­joi­tuk­set ovat jo tors­tai­na

27.10.2020 09:12 0
Tilaajille
Pyhäjoella kolme koronavirustartuntaa – kyseessä ei ole joukkoaltistuminen

Py­hä­joel­la kolme ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa – ky­sees­sä ei ole jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen

26.10.2020 19:24 0
Nitron taival päättyi Vitoperän turvesuon laidalle, sudet raatelivat hirvikoiran Merijärvellä

Nitron taival päättyi Vi­to­pe­rän tur­ve­suon lai­dal­le, sudet raa­te­li­vat hir­vi­koi­ran Me­ri­jär­vel­lä

26.10.2020 16:45 0
Tilaajille
Musiikkiviikkojen lippuja myydään ennakkoon vain maanantaina ja tiistaina

Mu­siik­ki­viik­ko­jen lippuja myydään en­nak­koon vain maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na

26.10.2020 12:36 1
Tilaajille
Pyhäjokiseudun verkkosivusto on uudistunut

Py­hä­jo­ki­seu­dun verk­ko­si­vus­to on uu­dis­tu­nut

26.10.2020 07:49 1
Merijärven ja Kärsämäen päiväkodeissa ja kouluissa opettajat kehittävät kansainvälisyyttä

Me­ri­jär­ven ja Kär­sä­mäen päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luis­sa opet­ta­jat ke­hit­tä­vät kan­sain­vä­li­syyt­tä

26.10.2020 07:38 0
Tilaajille
Oulainen tarjoaa ilmaista asumista – kaupunginjohtaja jätti eriävän mielipiteen

Ou­lai­nen tarjoaa il­mais­ta asu­mis­ta – kau­pun­gin­joh­ta­ja jätti eriävän mie­li­pi­teen

23.10.2020 13:00 1
Kolmen kärki selvillä: Riikka Moilanen eteni Sodankylässä soveltuvuusarviointiin

Kolmen kärki sel­vil­lä: Riikka Moi­la­nen eteni So­dan­ky­läs­sä so­vel­tu­vuus­ar­vioin­tiin

23.10.2020 11:48 0
Tilaajille
Esitys nostaisi summaa: Oulaisista ensiasunnon ostajalle 5 000 euron tuki

Esitys nos­tai­si summaa: Ou­lai­sis­ta en­si­asun­non os­ta­jal­le 5 000 euron tuki

23.10.2020 11:35 0
Tilaajille
Salla Ahvenjärvi on Haapavesi Folk Music Festivalin uusi toiminnanjohtaja

Salla Ah­ven­jär­vi on Haa­pa­ve­si Folk Music Fes­ti­va­lin uusi toi­min­nan­joh­ta­ja

23.10.2020 11:25 0
Tilaajille
Oulaisten rautatieaseman odotustila on tilapäisesti suljettu

Ou­lais­ten rau­ta­tie­ase­man odo­tus­ti­la on ti­la­päi­ses­ti sul­jet­tu

23.10.2020 11:20 0
Cobrat avoimina: Edustusjoukkueen jäsenellä on koronatartunta

Cobrat avoi­mi­na: Edus­tus­jouk­kueen jä­se­nel­lä on ko­ro­na­tar­tun­ta

23.10.2020 10:17 0
Tilaajille
Kärsämäkiset ja pyhäjokiset haastetaan vastaamaan turvallisuuskyselyyn

Kär­sä­mä­ki­set ja py­hä­jo­ki­set haas­te­taan vas­taa­maan tur­val­li­suus­ky­se­lyyn

22.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Varo huijausyritystä: Kelan nimissä kalastellaan verkkopankkitunnuksia ja luottokorttitietoja

Varo hui­jau­sy­ri­tys­tä: Kelan nimissä ka­las­tel­laan verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sia ja luot­to­kort­ti­tie­to­ja

22.10.2020 14:37 0
Oysin potilastiedot turvassa, mutta psykoterapiakeskuksen luottamuksellisia tietoja on vuotanut

Oysin po­ti­las­tie­dot tur­vas­sa, mutta psy­ko­te­ra­pia­kes­kuk­sen luot­ta­muk­sel­li­sia tietoja on vuo­ta­nut

22.10.2020 14:31 0
Tilaajille
Merkkejä aletaan vaihtaa: Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset käyttöön Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Merk­ke­jä aletaan vaih­taa: Talvi- ja pimeän ajan no­peus­ra­joi­tuk­set käyt­töön Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

22.10.2020 14:20 0
Tilaajille
Puukaupassa on merkkejä piristymisestä, havutukkien kysyntä sahoilla kasvanut

Puu­kau­pas­sa on merk­ke­jä pi­ris­ty­mi­ses­tä, ha­vu­tuk­kien kysyntä sa­hoil­la kas­va­nut

22.10.2020 09:00 0
Tilaajille
Työttömien määrä on edelleen korkea Pyhäjokialueen kunnissa

Työt­tö­mien määrä on edel­leen korkea Py­hä­jo­ki­alueen kun­nis­sa

21.10.2020 17:00 0
Tutkimustulokset julki: Pyhäjoen asukkaat ovat tyytyväisiä kotikuntaansa, lasten on hyvä kasvaa turvallisuudessa

Tut­ki­mus­tu­lok­set julki: Py­hä­joen asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ko­ti­kun­taan­sa, lasten on hyvä kasvaa tur­val­li­suu­des­sa

21.10.2020 17:00 1
Finnsvala lahjoitti valmistamansa kasvomaskit oppilaille ja opettajille

Finns­va­la lah­joit­ti val­mis­ta­man­sa kas­vo­mas­kit op­pi­lail­le ja opet­ta­jil­le

21.10.2020 17:00 0
Merijärven kunnanhallitus jätti ensi vuoden tuloveropäätöksen pöydälle

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus jätti ensi vuoden tu­lo­ve­ro­pää­tök­sen pöy­däl­le

21.10.2020 13:30 0
Oulaisten omaperäinen idea kaatumassa: Laki estää kaupunkia tarjoamasta ilmaista asumista

Ou­lais­ten oma­pe­räi­nen idea kaa­tu­mas­sa: Laki estää kau­pun­kia tar­joa­mas­ta il­mais­ta asu­mis­ta

21.10.2020 13:00 0
Tilaajille
Haapavedellä on tuhat opetustuntia vähemmän, Oulaisissa jatketaan lukukautta lisäeuroilla

Haa­pa­ve­del­lä on tuhat ope­tus­tun­tia vä­hem­män, Ou­lai­sis­sa jat­ke­taan lu­ku­kaut­ta li­sä­eu­roil­la

21.10.2020 09:00 0
Uuden koulukeskuksen valmistuessa Raahen on lakkautettava Vihannista kolme koulua

Uuden kou­lu­kes­kuk­sen val­mis­tues­sa Raahen on lak­kau­tet­ta­va Vi­han­nis­ta kolme koulua

21.10.2020 08:00 0
Autosuoja tuhoutui tulipalossa Oulaisissa – tulipalon syttymissyystä ei tietoa

Au­to­suo­ja tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ou­lai­sis­sa – tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syys­tä ei tietoa

20.10.2020 13:45 0