Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ehdokashaastattelu: "Minun pitää mennä eduskuntaan paikan päälle korjaamaan sähkön hinnan heittely", toteaa Jorma Perander
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: "Minun pitää mennä eduskuntaan paikan päälle korjaamaan sähkön hinnan heittely", toteaa Jorma Perander

14:00
Ehdokashaastattelu: Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: Seppo Sorvarin toiveissa edelleen lähijuna Raahesta pohjoiseen

12:00
Ehdokashaastattelu: Elina Mehtätalon mielestä veroja kestää karsia tärkeiden palvelujen siitä kärsimättä
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: Elina Mehtätalon mielestä veroja kestää karsia tärkeiden palvelujen siitä kärsimättä

11:00
Ehdokashaastattelu: Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: Sari Nurroa huolettaa valtion velkaantuminen

10:00
Ehdokashaastattelu: "Suomi on ilman työperäistä maahanmuuttoakin ollut monikulttuurinen", toteaa Valtteri Ilola
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: "Suomi on ilman työperäistä maahanmuuttoakin ollut monikulttuurinen", toteaa Valtteri Ilola

09:00
Vieraskynä
Riemu kupli sisälläni, kun väylä sulasi
Kolumni Oili Kangasniemi

Riemu kupli si­säl­lä­ni, kun väylä sulasi

08.03.2023 13:41
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa
Kolumni Jenni Pitko

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa

09.12.2022 13:24
Tilaajille
Joulukalenterin yllätykset ovat ainutlaatuisia
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­ka­len­te­rin yl­lä­tyk­set ovat ai­nut­laa­tui­sia

09.12.2022 13:22
Tilaajille
Metsien ja peltojen ryöstö estettävä
Kolumni Ville Vähämäki

Metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä

27.10.2022 13:14 1
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa
Kolumni Juha Sipilä

Sota nostaa sähkön hintaa

13.10.2022 15:04 1
Tilaajille
Oodi Oulaisille: "Tykkään siitä, että puhetyylini eroaa joukosta"
Kolumni Matleena utunen

Oodi Ou­lai­sil­le: "Tyk­kään siitä, että pu­he­tyy­li­ni eroaa jou­kos­ta"

15.09.2022 14:58
Tilaajille
Ison toimijan myötä kohti uusia ajatuksia –Oulaisiin siirtyy yli 200 työpaikkaa
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Ison toimijan myötä kohti uusia ajatuksia –Oulaisiin siirtyy yli 200 työpaikkaa

09.03.2023 06:00
Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Rahoitus on turvattava, asukaslukuun peilattuna Suomessa on vähemmän poliiseja kuin missään muualla Euroopassa

16.03.2023 15:44
Kansanedustaja Katja Hänninen ottaa kantaa ehdotettuihin säästöihin: "Leikkaukset olisivat erittäin tuhoisia"
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Katja Hänninen

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen ottaa kantaa eh­do­tet­tui­hin sääs­töi­hin: "Leik­kauk­set oli­si­vat erit­täin tu­hoi­sia"

08.03.2023 13:32 1
Ajoitko katsomaan tulvapenkkoja Merijärvellä? Markku Jauhiainen hoksauttaa kirjoituksessaan, että kannattaa perehtyä asioihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Jauhiainen

Ajoitko kat­so­maan tul­va­penk­ko­ja Me­ri­jär­vel­lä? Markku Jau­hiai­nen hok­saut­taa kir­joi­tuk­ses­saan, että kan­nat­taa pe­reh­tyä asioi­hin

15.02.2023 13:40
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö muistaa Riihenmutkan asukkaan ja hänen toimintansa: Pikka-Pekka pelasti joesta hukkuvan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö muistaa Rii­hen­mut­kan asuk­kaan ja hänen toi­min­tan­sa: Pik­ka-Pek­ka pelasti joesta huk­ku­van

09.12.2022 13:28
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan liitto otti kantaa postilakiasiaan ja puolustaa paikallislehtiä: "Toimintaedellytyksiä ei tule heikentää"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pohjois-Pohjanmaan liitto

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pos­ti­la­ki­asiaan ja puo­lus­taa pai­kal­lis­leh­tiä: "Toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ei tule hei­ken­tää"

27.10.2022 13:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Ko­koo­muk­sen Marko Kilpi kir­joit­taa huo­les­taan: Onko psy­ko­lo­gi­pu­la totta vain kou­luis­sa?

13.10.2022 15:02
Tilaajille
Ehdokashaastattelu: Sanooko ensimmäinen kerta toden Anu Mattilalle eduskuntavaaleissakin?
Tilaajille

Ehdokashaastattelu: Sanooko ensimmäinen kerta toden Anu Mattilalle eduskuntavaaleissakin?

08:00
Ehdokashaastattelu: "Hanhikiven jatkokäyttö on yksityisten tahojen asia", pohtii Katja Hänninen
Tilaajille

Eh­do­kas­haas­tat­te­lu: "Han­hi­ki­ven jat­ko­käyt­tö on yk­si­tyis­ten tahojen asia", pohtii Katja Hän­ni­nen

06:00
Haapaveden Opiston ja Jokihelmen opiston yhteinen vaalipaneeli tiistaina: Voit seurata lähetystä täältä kello 18 alkaen

Haapaveden Opiston ja Jokihelmen opiston yhteinen vaalipaneeli tiistaina: Voit seurata lähetystä täältä kello 18 alkaen

21.03.2023 13:30
Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona
Tilaajille

Kärsämäellä keskustellaan kouluista tiistaina ja keskiviikkona

22.03.2023 13:30
Traktorin tulee näkyä liikenteessä – maanteillä tapahtuvissa traktorikolareissa aiheuttaja on lähes aina traktori
Tilaajille

Trak­to­rin tulee näkyä lii­ken­tees­sä – maan­teil­lä ta­pah­tu­vis­sa trak­to­ri­ko­la­reis­sa ai­heut­ta­ja on lähes aina trak­to­ri

24.03.2023 21:00
Maalle mönkineitä kuutteja on autettu takaisin mereen Pohjois-Pohjanmaan rannikolla – perjantaina kuutti oli pihamaalla Pyhäjoella

Maalle mönkineitä kuutteja on autettu takaisin mereen Pohjois-Pohjanmaan rannikolla – perjantaina kuutti oli pihamaalla Pyhäjoella

24.03.2023 17:00
Äänestys menossa: Kenestä seuraava Pyhäjoen Pauha-Maija tai Pauha-Matti?
Tilaajille

Äänestys menossa: Kenestä seuraava Pyhäjoen Pauha-Maija tai Pauha-Matti?

15.03.2023 13:53
Toni Saukko valittiin kiinteistönhoitajaksi Merijärvelle
Tilaajille

Toni Saukko valittiin kiinteistönhoitajaksi Merijärvelle

24.03.2023 06:00
Valtuusto valitsi Raution johtajaksi Lestijärvelle: "Kun valinta perustuu yksimieliseen päätökseen, se antaa hyvät eväät aloittaa työ kunnanjohtajana"
Tilaajille

Valtuusto valitsi Raution johtajaksi Lestijärvelle: "Kun valinta perustuu yksimieliseen päätökseen, se antaa hyvät eväät aloittaa työ kunnanjohtajana"

24.03.2023 11:00
Tekninen lautakunta esittää uuden jätevedenpuhdistamon rakentajaksi Rakennusliike Sorvojaa
Tilaajille

Tekninen lautakunta esittää uuden jätevedenpuhdistamon rakentajaksi Rakennusliike Sorvojaa

23.03.2023 17:00
Kahen Kahavit: Miten vaalikiima näkyy toimituksessa? Kuka valituksi tuleva kansanedustaja kutsuu toimittajat ensimmäisenä kahveille?
Tilaajille

Kahen Ka­ha­vit: Miten vaa­li­kii­ma näkyy toi­mi­tuk­ses­sa? Kuka va­li­tuk­si tuleva kan­san­edus­ta­ja kutsuu toi­mit­ta­jat en­sim­mäi­se­nä kah­veil­le?

24.03.2023 14:00
Subutex-kaupungin kasvatit sai e-kirjapalkinnon
Tilaajille

Su­bu­tex-kau­pun­gin kas­va­tit sai e-kir­ja­pal­kin­non

23.03.2023 21:00
Oulaisten kouluverkko on suunniteltu 1000 oppilaalle, lähivuosina oppilasmäärä romahtaa rajusti –Nyt suunnitellaan tulevaisuutta
Tilaajille

Ou­lais­ten kou­lu­verk­ko on suun­ni­tel­tu 1000 op­pi­laal­le, lä­hi­vuo­si­na op­pi­las­mää­rä ro­mah­taa rajusti –Nyt suun­ni­tel­laan tu­le­vai­suut­ta

23.03.2023 13:30 2
Lakko päättyy, junat palaavat liikenteeseen perjantaina aamuyöllä

Lakko päät­tyy, junat pa­laa­vat lii­ken­tee­seen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:29
Nuorison viihtymiseen etsitään ratkaisuja –Oulaisten nuorisovaltuutetut perehtyivät uuteen kaupunkistrategiaan ja kysyvät, onko se liiankin optimistinen
Tilaajille

Nuo­ri­son viih­ty­mi­seen et­si­tään rat­kai­su­ja –Ou­lais­ten nuo­ri­so­val­tuu­te­tut pe­reh­tyi­vät uuteen kau­pun­ki­stra­te­giaan ja ky­sy­vät, onko se liian­kin op­ti­mis­ti­nen

23.03.2023 11:00
Katso video: Lapset ideoivat miten Merijärveä voi kehittää, ideasaldo esillä kirjastossa
Tilaajille

Katso video: Lapset ideoi­vat miten Me­ri­jär­veä voi ke­hit­tää, idea­sal­do esillä kir­jas­tos­sa

23.03.2023 06:00
Iltahämärä on paras aika pöllöretkelle – Pöllöt poikkeavat monin tavoin muista linnuista, ja siksi ne ovat erityisen kiinnostavia
Tilaajille

Il­ta­hä­mä­rä on paras aika pöl­lö­ret­kel­le – Pöllöt poik­kea­vat monin tavoin muista lin­nuis­ta, ja siksi ne ovat eri­tyi­sen kiin­nos­ta­via

22.03.2023 21:00
Oulaisten talousluvut pahasti pakkasella –Tilintarkastaja seuraa, miten taloutta aletaan saattaa parempaan kuntoon, henkilöstökulut puhuttivat valtuutettuja
Tilaajille

Ou­lais­ten ta­lous­lu­vut pahasti pak­ka­sel­la –Ti­lin­tar­kas­ta­ja seuraa, miten ta­lout­ta aletaan saattaa pa­rem­paan kun­toon, hen­ki­lös­tö­ku­lut pu­hut­ti­vat val­tuu­tet­tu­ja

22.03.2023 18:50
Oulaisten ennakkoäänestyspaikalla oli tungosta heti ensimmäisen tunnin aikana –Vikströmit toivovat uusilta kansanedustajilta järkevää talouspolitiikkaa
Tilaajille

Ou­lais­ten en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli tun­gos­ta heti en­sim­mäi­sen tunnin aikana –Vikst­rö­mit toi­vo­vat uusilta kan­san­edus­ta­jil­ta jär­ke­vää ta­lous­po­li­tiik­kaa

22.03.2023 15:00
Merijärven Mika Yppärilä kiihdytti uran kolmannen SM-mestaruuden
Tilaajille

Me­ri­jär­ven Mika Yp­pä­ri­lä kiih­dyt­ti uran kol­man­nen SM-mes­ta­ruu­den

22.03.2023 11:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori