Konsertissa: Katso ku­va­gal­le­ria: Nais­kuo­ro Välke ja Se­nio­ri­mies­lau­la­jat viih­dyt­ti­vät yleisöä iki­vih­reil­lä lau­luil­la Mer­ku­rius­sa­lis­sa

Kevään 2023 ylioppilaat: Ni­mi­lis­tat alueel­tam­me

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...
Tilaajille

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

17:00
Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä
Tilaajille

Arno Kasvi muistutti kotitarveviljelyn hyödyistä

12:00
Äänestyspaikoilta kerättiin 965 000 euroa tukea, apu jaetaan yli 700 yhdistyksen kautta ympäri Suomen
Tilaajille

Äänestyspaikoilta kerättiin 965 000 euroa tukea, apu jaetaan yli 700 yhdistyksen kautta ympäri Suomen

06:00
Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat
Tilaajille

Tukes löysi lasten pelastusliiveistä useita turvallisuuspuutteita – tarkista liiveistä nämä asiat

27.05.2023 17:00
Pyhäjoki mukana Reilu teko -keräyksessä
Tilaajille

Pyhäjoki mukana Reilu teko -keräyksessä

27.05.2023 13:30
Vieraskynä
Riemu kupli sisälläni, kun väylä sulasi
Kolumni Oili Kangasniemi

Riemu kupli si­säl­lä­ni, kun väylä sulasi

08.03.2023 13:41
Tilaajille
Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa
Kolumni Jenni Pitko

Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luontoa

09.12.2022 13:24
Tilaajille
Joulukalenterin yllätykset ovat ainutlaatuisia
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­ka­len­te­rin yl­lä­tyk­set ovat ai­nut­laa­tui­sia

09.12.2022 13:22
Tilaajille
Metsien ja peltojen ryöstö estettävä
Kolumni Ville Vähämäki

Metsien ja pel­to­jen ryöstö es­tet­tä­vä

27.10.2022 13:14 1
Tilaajille
Sota nostaa sähkön hintaa
Kolumni Juha Sipilä

Sota nostaa sähkön hintaa

13.10.2022 15:04 1
Tilaajille
Oodi Oulaisille: "Tykkään siitä, että puhetyylini eroaa joukosta"
Kolumni Matleena utunen

Oodi Ou­lai­sil­le: "Tyk­kään siitä, että pu­he­tyy­li­ni eroaa jou­kos­ta"

15.09.2022 14:58
Tilaajille
Odotettu kehitysaskel: Kurjenrannan uimaranta herää ensi kesänä eloon uusine toimintamuotoineen
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Odotettu kehitysaskel: Kurjenrannan uimaranta herää ensi kesänä eloon uusine toimintamuotoineen

19.04.2023 15:25 1
Hyppy syvään päähän
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Hyppy syvään päähän

04.05.2023 13:14
Vihreät sarkahirvitykset jalassa hiihtäen kouluun, lukijatarinassa palataan menneiden vuosien koulumuistoihin
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Seikku

Vihreät sar­ka­hir­vi­tyk­set jalassa hiih­täen kou­luun, lu­ki­ja­ta­ri­nas­sa pa­la­taan men­nei­den vuosien kou­lu­muis­toi­hin

19.04.2023 15:33
Romutetaanko Oulaisissa koulujen toimivat rakenteet, kysyvät yläkoulun opettajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riitta Rautio ja Johanna Konttila

Ro­mu­te­taan­ko Ou­lai­sis­sa kou­lu­jen toi­mi­vat ra­ken­teet, kysyvät ylä­kou­lun opet­ta­jat

30.03.2023 15:41
Tilaajille
Kansanedustaja Katja Hänninen ottaa kantaa ehdotettuihin säästöihin: "Leikkaukset olisivat erittäin tuhoisia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katja Hänninen

Kan­san­edus­ta­ja Katja Hän­ni­nen ottaa kantaa eh­do­tet­tui­hin sääs­töi­hin: "Leik­kauk­set oli­si­vat erit­täin tu­hoi­sia"

08.03.2023 13:32 1
Tilaajille
Ajoitko katsomaan tulvapenkkoja Merijärvellä? Markku Jauhiainen hoksauttaa kirjoituksessaan, että kannattaa perehtyä asioihin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Markku Jauhiainen

Ajoitko kat­so­maan tul­va­penk­ko­ja Me­ri­jär­vel­lä? Markku Jau­hiai­nen hok­saut­taa kir­joi­tuk­ses­saan, että kan­nat­taa pe­reh­tyä asioi­hin

15.02.2023 13:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö muistaa Rii­hen­mut­kan asuk­kaan ja hänen toi­min­tan­sa: Pik­ka-Pek­ka pelasti joesta huk­ku­van

09.12.2022 13:28
Tilaajille
"Korkeapainepesurin toimintaidea perustuu höyryyn ja paineeseen”
Tilaajille

"Korkeapainepesurin toimintaidea perustuu höyryyn ja paineeseen”

27.05.2023 06:00 1
Kotipullan sijaan maistuu maksullinen keksi –Teatteri Hattutemppu tuo Ameriikan meiningin Oulaisiin
Tilaajille

Ko­ti­pul­lan sijaan maistuu mak­sul­li­nen keksi –Teat­te­ri Hat­tu­temp­pu tuo Ame­rii­kan mei­nin­gin Ou­lai­siin

26.05.2023 21:00
Harrastajateatterikesän juhlavuoden ohjelmisto on valittu –Mukana Haapaveden Teatteri Lipstikan Keltainen pallo -esitys
Tilaajille

Harrastajateatterikesän juhlavuoden ohjelmisto on valittu –Mukana Haapaveden Teatteri Lipstikan Keltainen pallo -esitys

25.05.2023 17:00
Poliisi epäilee, että mies surmasi naisen Sotkamossa hotelli Katinkullassa ja ajoi sen jälkeen kuolonkolarin Kärsämäellä
Tilaajille

Poliisi epäilee, että mies surmasi naisen Sotkamossa hotelli Katinkullassa ja ajoi sen jälkeen kuolonkolarin Kärsämäellä

29.04.2023 22:27
Avi: Kattoremontteja tekevällä Vesivek Oy:llä jälleen puutteita asbestin purkamisessa ja työturvallisuudessa, yhtiölle jo 12. yhteisösakko
Tilaajille

Avi: Kat­to­re­mont­te­ja te­ke­väl­lä Vesivek Oy:llä jälleen puut­tei­ta as­bes­tin pur­ka­mi­ses­sa ja työ­tur­val­li­suu­des­sa, yh­tiöl­le jo 12. yh­tei­sö­sak­ko

26.05.2023 17:00
Kahen Kahavit: Pohde pohdituttaa ja asiaa mietitään toimituksessa kesäverhojen vaihdossakin
Tilaajille

Kahen Kahavit: Pohde pohdituttaa ja asiaa mietitään toimituksessa kesäverhojen vaihdossakin

26.05.2023 14:00 1
Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta
Tilaajille

Naiset tuomittiin Pyhäjoen rukoushuoneen tulipalosta

25.05.2023 19:17
SPR:n ystävätoiminta käyntiin Merijärvellä: Yhdeksän kouluttautui ystävätoimintaan
Tilaajille

SPR:n ystävätoiminta käyntiin Merijärvellä: Yhdeksän kouluttautui ystävätoimintaan

25.05.2023 11:00
Vihannin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot sisätiloista
Tilaajille

Vihannin asema on taas kaupan – Katso kuvat ja videot sisätiloista

26.05.2023 06:00
Oulaisten kirkon urkuhanke etenee: Kirkkoneuvosto valitsi hankkeelle arkkitehtisuunnittelijan ja kilpailutuksen tekijän
Tilaajille

Oulaisten kirkon urkuhanke etenee: Kirkkoneuvosto valitsi hankkeelle arkkitehtisuunnittelijan ja kilpailutuksen tekijän

26.05.2023 11:00
Ukkoskausi käynnistyi rytinällä tällä viikolla – näin suojaudut salamalta

Uk­kos­kau­si käyn­nis­tyi ry­ti­näl­lä tällä vii­kol­la – näin suo­jau­dut sa­la­mal­ta

26.05.2023 15:08 1
Katso video: Kuusi historiallista traktoria ja kyntöauraa muutti pellon kauniiksi kiivuiksi Oulaisissa
Tilaajille

Katso video: Kuusi his­to­rial­lis­ta trak­to­ria ja kyn­tö­au­raa muutti pellon kau­niik­si kii­vuik­si Ou­lai­sis­sa

25.05.2023 13:18
Tekeekö  uusi hallitus jotain hyvinvointialueille? Pohjoiset hyvinvointialuejohtajat torjuvat ajatukset hyvinvointialueiden vähentämisestä – Rakennerumban sijaan toivotaan työrauhaa
Tilaajille

Tekeekö uusi hal­li­tus jotain hy­vin­voin­tia­lueil­le? Poh­joi­set hy­vin­voin­ti­alue­joh­ta­jat tor­ju­vat aja­tuk­set hy­vin­voin­ti­aluei­den vä­hen­tä­mi­ses­tä – Ra­ken­ne­rum­ban sijaan toi­vo­taan työ­rau­haa

25.05.2023 06:00 1
Puhevammaisella on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käytännössä asiakkaan ääni: hajuton, mauton ja näkymätön
Tilaajille

Pu­he­vam­mai­sel­la on oikeus tulkin apuun –  tulkki on käy­tän­nös­sä asiak­kaan ääni: ha­ju­ton, mauton ja nä­ky­mä­tön

24.05.2023 21:00
Hautanevan ja Keson osayleiskaavoille Haapaveden hallituksen hyväksyntä
Tilaajille

Hau­ta­ne­van ja Keson osa­yleis­kaa­voil­le Haa­pa­ve­den hal­li­tuk­sen hy­väk­syn­tä

24.05.2023 17:00
Työttömien työnhakijoiden määrä jatkoi kasvua Pohjois-Pohjanmaalla
Tilaajille

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä jatkoi kasvua Poh­jois-Poh­jan­maal­la

24.05.2023 13:30
Rankkasade aiheutti veden tulvimisen Oulaskankaan aluesairaalaan

Rank­ka­sa­de ai­heut­ti veden tul­vi­mi­sen Ou­las­kan­kaan alue­sai­raa­laan

24.05.2023 11:19
Algeco toimittaa väistötilat Merijärven Koivupuhdon koululle
Tilaajille

Algeco toi­mit­taa väis­tö­ti­lat Me­ri­jär­ven Koi­vu­puh­don kou­lul­le

24.05.2023 06:00
"Ei ollut tietämystä, mitä tapahtuu" –Ihmiskauppaepäilyiden liittyminen Oulaisten yrityselämään tuli yllätyksenä Jarmo Soinsaarelle
Tilaajille

"Ei ollut tie­tä­mys­tä, mitä ta­pah­tuu" –Ih­mis­kaup­pae­päi­lyi­den liit­ty­mi­nen Ou­lais­ten yri­tys­elä­mään tuli yl­lä­tyk­se­nä Jarmo Soin­saa­rel­le

23.05.2023 14:04
Leden Group fuusioi tytäryhtiönsä kesäkuun alussa –Uudeksi nimeksi tulee Leden Finland Oy
Tilaajille

Leden Group fuusioi ty­tär­yh­tiön­sä ke­sä­kuun alussa –Uu­dek­si nimeksi tulee Leden Finland Oy

23.05.2023 13:30
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori