Vielä ehdit: Kil­pai­lu­ku­via kat­sot­ta­vis­sa! Osal­lis­tu sinäkin Py­hä­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Py­hä­jo­ki­seu­tu tästä!

Sopimuspalokuntalaisten palkkasaatavat läpi Työtuomioistuimessa
Tilaajille

Sopimuspalokuntalaisten palkkasaatavat läpi Työtuomioistuimessa

21:00
PJK luopuu sarjapaikastaan II-divisioonassa – pitkän linjan PJK-mies Jari Ukonsaari: "Pelaajien puuttuminen oli se ykkösjuttu"
Tilaajille

PJK luopuu sarjapaikastaan II-divisioonassa – pitkän linjan PJK-mies Jari Ukonsaari: "Pelaajien puuttuminen oli se ykkösjuttu"

17:00
Kahen Kahavit: Kahvittelijat lähtivät laskemaan liikennettä
Tilaajille

Kahen Kahavit: Kahvittelijat lähtivät laskemaan liikennettä

14:00
Tokion olympiakävijä Antti Vikström rikkoi ennätyksensä ja heivasi vuosikausien mörön harteiltaan: "Kisoissa alkoi jo tuntua, että eikö siitä pääse millään yli"
Tilaajille

Tokion olympiakävijä Antti Vikström rikkoi ennätyksensä ja heivasi vuosikausien mörön harteiltaan: "Kisoissa alkoi jo tuntua, että eikö siitä pääse millään yli"

11:00
Rauhanpelto siunataan tänään Kärsämäellä Paanukirkolla
Tilaajille

Rauhanpelto siunataan tänään Kärsämäellä Paanukirkolla

06:00
Vieraskynä
Aikuisneuvola tutuksi koko maassa
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Ai­kuis­neu­vo­la tutuksi koko maassa

14.07.2022 14:00 2
Tilaajille
Hellettä ja tuulen huminaa
Kolumni Pauliina Honkonen

Hel­let­tä ja tuulen huminaa

14.07.2022 13:59
Tilaajille
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni Oili Kangasniemi

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni Jenni Pitko

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Kolumni Katja Hänninen

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

21.04.2022 11:35
Tilaajille
Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mahdollisuuksien äärellä
Kolumni Anu Hultqvist

Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mah­dol­li­suuk­sien äärellä

24.03.2022 16:33
Tilaajille
Nuorisoseurat ovat avoimia paikkoja –Miksi kylilläkin keskeisillä paikoilla olevat talot meinaavat hiljentyä?
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Nuorisoseurat ovat avoimia paikkoja –Miksi kylilläkin keskeisillä paikoilla olevat talot meinaavat hiljentyä?

28.07.2022 14:35
Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn
Tilaajille
Kolumni

Joskus toivoisi, että muutoshimo kilpistyisi huonekalujen siirtelyyn

11.08.2022 12:18
"Miehissä oli sellaista myötätuntoisuutta, optimismia ja huumorintajua, että meitä kaipaajia mahtaa olla aikamoinen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muistoissamme
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Marjaana Knuutila

"Mie­his­sä oli sel­lais­ta myö­tä­tun­toi­suut­ta, op­ti­mis­mia ja huu­mo­rin­ta­jua, että meitä kai­paa­jia mahtaa olla ai­ka­moi­nen joukko" –Usko Halmet ja Aarno Rantala muis­tois­sam­me

28.07.2022 14:40
Kenkimänpenger –Merijärven turvallisuus huteralla pohjalla, miettii jokivarressa asuva Juhani Alavaikko kirjoituksessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juhani Alavaikko

Ken­ki­män­pen­ger –Me­ri­jär­ven tur­val­li­suus hu­te­ral­la poh­jal­la, miettii jo­ki­var­res­sa asuva Juhani Ala­vaik­ko kir­joi­tuk­ses­saan

14.07.2022 14:03
Tilaajille
"Perunalle toivoisin kunnianpalautusta julkisissa keittiöissä ja ravintolakäytössä" –Näin kirjoittaa kärsämäkinen Jari Ahlholm maaseudun nykytilaa pohtiessaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Ahlholm

"Pe­ru­nal­le toi­voi­sin kun­nian­pa­lau­tus­ta jul­ki­sis­sa keit­tiöis­sä ja ra­vin­to­la­käy­tös­sä" –Näin kir­joit­taa kär­sä­mä­ki­nen Jari Ahlholm maa­seu­dun ny­ky­ti­laa poh­ties­saan

07.07.2022 11:06
Tilaajille
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kaarlo Bäckman

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41 1
Tilaajille
Karaokekorjaamon Kari Räihä haluaisi nyt omille keikoille: Soittaisin suuta ja laulaisin
Tilaajille

Karaokekorjaamon Kari Räihä haluaisi nyt omille keikoille: Soittaisin suuta ja laulaisin

11.08.2022 21:00
Oulaisten talous porskutti alkuvuonna, mutta kääntyi miinukselle kesäkuussa – talous on 600 000 euroa pakkasella
Tilaajille

Ou­lais­ten talous pors­kut­ti al­ku­vuon­na, mutta kääntyi mii­nuk­sel­le ke­sä­kuus­sa – talous on 600 000 euroa pak­ka­sel­la

11.08.2022 17:00
Pakettiauto kääntyi henkilöauton eteen Haapavedellä – loukkaantumisilta vältyttiin
Tilaajille

Pakettiauto kääntyi henkilöauton eteen Haapavedellä – loukkaantumisilta vältyttiin

09.08.2022 11:45
Kärsämäen lajittelupihan avajaisia vietetään keskiviikkona, katso video miten lajittelupihan automaattia käytetään
Tilaajille

Kärsämäen lajittelupihan avajaisia vietetään keskiviikkona, katso video miten lajittelupihan automaattia käytetään

07.08.2022 06:00
Poliisi syynäsi liikennettä: Katso kuvat miten ensimmäisen koulupäivän jälkeen kirmattiin kotiin Oulaisissa
Tilaajille

Poliisi syynäsi lii­ken­net­tä: Katso kuvat miten en­sim­mäi­sen kou­lu­päi­vän jälkeen kir­mat­tiin kotiin Ou­lai­sis­sa

11.08.2022 13:30
Aikuisneuvoloiden avautumista odotellaan: Hanna-Leena Mattila "Riippuen siitä, minkä ikäisille toiminta suunnataan, puhutaan isosta joukosta, noin 800 000–900 000 henkilöstä"
Tilaajille

Aikuisneuvoloiden avautumista odotellaan: Hanna-Leena Mattila "Riippuen siitä, minkä ikäisille toiminta suunnataan, puhutaan isosta joukosta, noin 800 000–900 000 henkilöstä"

11.08.2022 11:00
Tulossa keskinkertainen hunajakesä, arvioi pyhäjokinen mehiläistarhaaja – "Ei päästä viime kesän lukemiin"
Tilaajille

Tulossa keskinkertainen hunajakesä, arvioi pyhäjokinen mehiläistarhaaja – "Ei päästä viime kesän lukemiin"

07.08.2022 21:00
Nyt loppu kipristely Merijärvellä – tekniset vastuut Paavo Hentilän haltuun
Tilaajille

Nyt loppu kipristely Merijärvellä – tekniset vastuut Paavo Hentilän haltuun

04.08.2022 21:00
Pekka Sarlundille seuraaja, Jarkko Ojala valittiin Pohjolan Perunan uudeksi toimitusjohtajaksi
Tilaajille

Pekka Sarlundille seuraaja, Jarkko Ojala valittiin Pohjolan Perunan uudeksi toimitusjohtajaksi

08.08.2022 08:30
Oulaisten metsästysseura päätti: saaliseläimiksi lisättiin valkohäntäpeura ja peltopyy
Tilaajille

Oulaisten metsästysseura päätti: saaliseläimiksi lisättiin valkohäntäpeura ja peltopyy

10.08.2022 17:00
Sorvojan sisarukset SM-finaaleihin
Tilaajille

Sor­vo­jan si­sa­ruk­set SM-fi­naa­lei­hin

11.08.2022 06:00
Näyttävä tähdenlentoparvi räiskyy yötaivaalla tulevana viikonloppuna – Taivas on riittävän pimeä vain Oulun eteläpuolella

Näyt­tä­vä täh­den­len­to­par­vi räiskyy yö­tai­vaal­la tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – ­Tai­vas on riit­tä­vän pimeä vain Oulun ete­lä­puo­lel­la

10.08.2022 21:00
Anna Ruotsalainen aloitti työt Oulaisten viestintä- ja markkinointikoordinaattorina: "Kaupungin markkinointiviestintä voi olla myös luovaa, visuaalista, hauskaa, elämyksellistä ja erottuvaa"
Tilaajille

Anna Ruot­sa­lai­nen aloitti työt Ou­lais­ten vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­koor­di­naat­to­ri­na: "Kau­pun­gin mark­ki­noin­ti­vies­tin­tä voi olla myös luovaa, vi­suaa­lis­ta, haus­kaa, elä­myk­sel­lis­tä ja erot­tu­vaa"

10.08.2022 13:30
Tampereen ja Oulun välisen rataosuuden parantamisen suunnittelutyöt käynnistyneet
Tilaajille

Tam­pe­reen ja Oulun välisen ra­ta­osuu­den pa­ran­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­työt käyn­nis­ty­neet

10.08.2022 11:00 1
Kännykän räplääminen oppitunneilla on kielletty – teknologia on tullut kouluihin, mutta Aapinen pitää pintansa ainakin Juho Oksan koululla
Tilaajille

Kän­ny­kän räp­lää­mi­nen op­pi­tun­neil­la on kiel­let­ty – tek­no­lo­gia on tullut kou­lui­hin, mutta Aapinen pitää pin­tan­sa ainakin Juho Oksan kou­lul­la

10.08.2022 06:00
Moilanen: Vaitonainen esityslista ei tarkoita sitä, että päiväkodin rakentaminen Oulaisiin olisi vaakalaudalla
Tilaajille

Moi­la­nen: Vai­to­nai­nen esi­tys­lis­ta ei tar­koi­ta sitä, että päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mi­nen Ou­lai­siin olisi vaa­ka­lau­dal­la

09.08.2022 17:00
Rakennusyhtiö SRV:n Fennovoima-osuuden myynti venäläiselle RAOS Voimalle ei toteudu

Ra­ken­nus­yh­tiö SRV:n Fen­no­voi­ma-osuu­den myynti ve­nä­läi­sel­le RAOS Voi­mal­le ei toteudu

09.08.2022 13:30
Joukkoliikenteessä siirrytään talviaikaan keskiviikkona, kyytien määrä arkipäivänä lisääntyy
Tilaajille

Jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään tal­vi­ai­kaan kes­ki­viik­ko­na, kyytien määrä ar­ki­päi­vä­nä li­sään­tyy

09.08.2022 11:00
Dieselin litrahinta painui nyt Pohjois-Pohjanmaallakin alle kahden euron ­– halvempaa polttoainetta saanut viimeksi helmikuussa
Tilaajille

Die­se­lin lit­ra­hin­ta painui nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron – hal­vem­paa polt­to­ai­net­ta saanut vii­mek­si hel­mi­kuus­sa

09.08.2022 06:00
Tähkäpäiden päälle nousee täysi kuu – Katso Ursan taivastärpit elokuulle
Tilaajille

Täh­kä­päi­den päälle nousee täysi kuu – Katso Ursan tai­vas­tär­pit elo­kuul­le

08.08.2022 21:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori