Tuulimyllyjä kuuntelemassa: Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

Nyt puhuttaa: Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

Siniset kokoustivat Oulussa, haapavetinen Jarmo Viinala valittiin varapuheenjohtajaksi
Tilaajille

Siniset kokoustivat Oulussa, haapavetinen Jarmo Viinala valittiin varapuheenjohtajaksi

12:35
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Oulaisten seurakunnan, ohjelmassa myös hirvijahtia sekä koulu- ja yritysvierailuja
Tilaajille

Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Oulaisten seurakunnan, ohjelmassa myös hirvijahtia sekä koulu- ja yritysvierailuja

12:00
Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä Merja Louet on tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi
Tilaajille

Tullaan tutuiksi: Peili-hankkeen vetäjä Merja Louet on tekemässä aluetta työssään vieläkin tunnetummaksi

08:14
Viikon puolivälissä odotettavissa runsasta lumisadetta Pohjois-Pohjanmaalle – viikonlopuksi kylmenee
Tilaajille

Viikon puolivälissä odotettavissa runsasta lumisadetta Pohjois-Pohjanmaalle – viikonlopuksi kylmenee

17.10.2021 19:48
Volvolla valmiina ensimmäinen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo
Tilaajille

Volvolla valmiina ensimmäinen SSAB:n fossiilivapaasta teräksestä valmistettu ajoneuvo

17.10.2021 18:00
Vieraskynä
Lukeminen on hyvää ajanvietettä
Kolumni Pauliina Honkonen

Lu­ke­mi­nen on hyvää ajan­vie­tet­tä

29.09.2021 14:10
Tilaajille
Oma tupa, mistä lupa?
Kolumni Juha Sipilä

Oma tupa, mistä lupa?

29.09.2021 14:08
Tilaajille
Hallitus jatkaa vastuutonta velkapolitiikkaa
Kolumni Olli Immonen

Hal­li­tus jatkaa vas­tuu­ton­ta vel­ka­po­li­tiik­kaa

22.09.2021 13:12
Tilaajille
Budjettiriihessä ymmärrettiin, että Suomen taloudessa on myönteisiä näkymiä
Kolumni Juha Pylväs

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

15.09.2021 13:55
Tilaajille
Muistot ja tunteet tallessa
Kolumni Matleena Utunen

Muistot ja tunteet tal­les­sa

25.08.2021 10:40
Tilaajille
Pesisreissu Pohjanmaalle
Kolumni Oili Kangasniemi

Pe­sis­reis­su Poh­jan­maal­le

11.08.2021 12:53
Tilaajille
Teemaviikko panee pohtimaan ihmisyyttä, hyvät kokemukset hoitajien rekrytoinneista jakoon
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Teemaviikko panee pohtimaan ihmisyyttä, hyvät kokemukset hoitajien rekrytoinneista jakoon

06.10.2021 06:00
Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toimituksessa tällä pyrimme?
Tilaajille
Kolumni
Sirpa Kortet

Kahen Kahavit sun kans yhesä: Mihin me toimituksessa tällä pyrimme?

22.09.2021 13:10
Kaikki on mahdollista, kun ottaa tarpeeksi vauhtia: Merijärven teollisuushalli sopisi kierrätysyritykselle toimitilaksi
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Mikko ja Markku

Kaikki on mah­dol­lis­ta, kun ottaa tar­peek­si vauh­tia: Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­li sopisi kier­rä­tys­yri­tyk­sel­le toi­mi­ti­lak­si

05.10.2021 16:51
Katso lukijoiden lähettämiä valokuvia: Harvinaisen suuri sarvikas ja iso ampiaispesä sekä maalaismaisemat jättivät muiston kesästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä va­lo­ku­via: Har­vi­nai­sen suuri sar­vi­kas ja iso am­piais­pe­sä sekä maa­lais­mai­se­mat jät­ti­vät muiston kesästä

29.09.2021 14:23
Tilaajille
Oulaistelaisvaltuutettu Mika Antikka avaa näkökulmiaan tuulivoima-asioissa: "En ole nukkunut kokouksessa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Antikka

Ou­lais­te­lais­val­tuu­tet­tu Mika Antikka avaa nä­kö­kul­miaan tuu­li­voi­ma-asiois­sa: "En ole nuk­ku­nut ko­kouk­ses­sa"

16.09.2021 08:00
Tilaajille
Kanoottireissuilla pienet vuodot pystyi tukkimaan ilmastointiteipillä -Arvo Härö muistelee kirjoituksessaan ikimuistoisia luontoretkiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Arvo Härö

Ka­noot­ti­reis­suil­la pienet vuodot pystyi tuk­ki­maan il­mas­toin­ti­tei­pil­lä -Arvo Härö muis­te­lee kir­joi­tuk­ses­saan iki­muis­toi­sia luon­to­ret­kiään

15.09.2021 13:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari H. Heinonen

Metsien poikki! – Avoin kirje Haa­pa­ve­den Ky­tö­ky­län maan­omis­ta­jil­le

25.08.2021 10:34
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja
Tilaajille

Jokilaaksojen pelastuslaitokselle tulee laskuja edelleen metsäpalon sammutustöistä, johtokunta hyväksyi 400 000 euroa lisää euroja

17.10.2021 12:00
Palvelukoordinaattori alueella työskentelevien ja asuvien tueksi, Merijärvi hyväksyi oman rahoitusosuuden
Tilaajille

Pal­ve­lu­koor­di­naat­to­ri alueel­la työs­ken­te­le­vien ja asuvien tueksi, Me­ri­jär­vi hy­väk­syi oman ra­hoi­tus­osuu­den

17.10.2021 08:00
Ilkka Repo Haapavedeltä on asetettu ehdolle aluevaaleihin
Tilaajille

Ilkka Repo Haapavedeltä on asetettu ehdolle aluevaaleihin

13.10.2021 13:36
Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina
Tilaajille

Palkataanko Kärsämäen kouluille kouluvalmentaja? Kunnanvaltuusto päättää asiasta maanantaina

25.09.2021 15:00
Oulaistelainen Marjut Lehtonen johtaa nyt Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiriä, hallitukseen nimettiin useita edustajia alueeltamme
Tilaajille

Ou­lais­te­lai­nen Marjut Leh­to­nen johtaa nyt Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan piiriä, hal­li­tuk­seen ni­met­tiin useita edus­ta­jia alueel­tam­me

16.10.2021 20:20
Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana, laulun esittää oulaistelaisjuurinen Henry Friman
Tilaajille

Jussi Rasinkankaan kappale Syksyn sävelen finaaliehdokkaana, laulun esittää oulaistelaisjuurinen Henry Friman

16.10.2021 18:00
Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle
Tilaajille

Paloranta tekee kouluhankkeeseen kuuluvat piha-alueen ja lähiliikuntapaikan suunnitelmat Pyhäjoelle

13.10.2021 08:00
Kirkollisvero ei nouse Merijärven kappeliseurakunnassa
Tilaajille

Kirkollisvero ei nouse Merijärven kappeliseurakunnassa

16.10.2021 15:00
Katso kuvakoosteet judotreeneistä: Vihannin Judo viettää juhlavuotta, seuralla on positiivinen ongelma ratkaistavana
Tilaajille

Katso kuvakoosteet judotreeneistä: Vihannin Judo viettää juhlavuotta, seuralla on positiivinen ongelma ratkaistavana

09.10.2021 11:00
Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra
Tilaajille

Oulaisten seurakunta ei ole nostamassa kirkollisveroa, talviaurausurakoitsijaksi valittiin Suvanto Infra

16.10.2021 12:00
Lohikäärmeitä ja taruolentoja maalaava Merijärveltä Alpuaan muuttanut Saara Kaarela: "Älkää vakavistelko – menkää metsään ja päästäkää mielikuvitus irti"
Tilaajille

Lo­hi­käär­mei­tä ja ta­ru­olen­to­ja maa­laa­va Me­ri­jär­vel­tä Alpuaan muut­ta­nut Saara Kaa­re­la: "Älkää va­ka­vis­tel­ko – menkää metsään ja pääs­tä­kää mie­li­ku­vi­tus irti"

16.10.2021 18:00
Vanhan uimahallin purkuprojekti poiki kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle: Oulaisten kaupunginhallitus antoi vastineen, Marjut Lehtonen taustoittaa tapahtumia
Tilaajille

Vanhan ui­ma­hal­lin pur­ku­pro­jek­ti poiki kan­te­lun edus­kun­nan oi­keu­sa­sia­mie­hel­le: Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus antoi vas­ti­neen, Marjut Leh­to­nen taus­toit­taa ta­pah­tu­mia

16.10.2021 08:27
Oulaisten varhaiskasvatusjohtaja sai puhelinvyöryn Papinkadun ryhmikseen tutustuneilta: "Huoneisto on terveystarkastajan tarkastama"
Tilaajille

Ou­lais­ten var­hais­kas­va­tus­joh­ta­ja sai pu­he­lin­vyö­ryn Pa­pin­ka­dun ryh­mik­seen tu­tus­tu­neil­ta: "Huo­neis­to on ter­veys­tar­kas­ta­jan tar­kas­ta­ma"

15.10.2021 15:04
Kahen Kahavit: Montako toimittajaa mahtuu Merijärven tuulivoimalan rungon sisälle yhtiömiehen kanssa?
Tilaajille

Kahen Ka­ha­vit: Montako toi­mit­ta­jaa mahtuu Me­ri­jär­ven tuu­li­voi­ma­lan rungon sisälle yh­tiö­mie­hen kanssa?

15.10.2021 14:00
Kärsämäki nousi koronakartalle, Oulaisissa yksi uusi tapaus, Pohjois-Pohjanmaalla 39 uutta tartuntatapausta

Kär­sä­mä­ki nousi ko­ro­na­kar­tal­le, Ou­lai­sis­sa yksi uusi tapaus, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 39 uutta tar­tun­ta­ta­paus­ta

15.10.2021 08:14
Merijärven luontoliikuntahankkeelle haetaan jatkoaikaa: Kuntoportaat valmistuvat ja Ristivuoren rinnettä muotoillaan
Tilaajille

Me­ri­jär­ven luon­to­lii­kun­ta­hank­keel­le haetaan jat­koai­kaa: Kun­to­por­taat val­mis­tu­vat ja Ris­ti­vuo­ren rin­net­tä muo­toil­laan

14.10.2021 18:00
"Lähes kaikki nousi takajaloilleen" –Antti Mäkelä perustelee Väinölän aluesuunnitelman karsintaa, lautakunta käsittelee asiaa jälleen maanantaina
Tilaajille

"Lähes kaikki nousi ta­ka­ja­loil­leen" –Antti Mäkelä pe­rus­te­lee Väi­nö­län alue­suun­ni­tel­man kar­sin­taa, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee asiaa jälleen maa­nan­tai­na

14.10.2021 17:04
Väinölän piha- ja ranta-alueen suunnitellut Heidi Hannus on hämmästynyt päätöksestä: "Suunnitelmanhan piti olla sellainen, että passaisi"
Tilaajille

Väi­nö­län piha- ja ran­ta-alueen suun­ni­tel­lut Heidi Hannus on häm­mäs­ty­nyt pää­tök­ses­tä: "Suun­ni­tel­man­han piti olla sel­lai­nen, että pas­sai­si"

14.10.2021 17:00
Merijärven kunnanhallitus ei ole verokorotusten kannalla
Tilaajille

Me­ri­jär­ven kun­nan­hal­li­tus ei ole ve­ro­ko­ro­tus­ten kan­nal­la

14.10.2021 13:35
STUK tuoreessa Fennovoima-raportissa: Rakentamisvalmiuden hahmottamisessa saisi alkaa jo tapahtua
Tilaajille

STUK tuo­rees­sa Fen­no­voi­ma-ra­por­tis­sa: Ra­ken­ta­mis­val­miu­den hah­mot­ta­mi­ses­sa saisi alkaa jo ta­pah­tua

14.10.2021 11:22
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.