Reserviläisliitto valitsi Pasi Parkkilan liiton valiokuntaan
Tilaajille

Reserviläisliitto valitsi Pasi Parkkilan liiton valiokuntaan

10:03
Haapavesi mukana: Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille
Tilaajille

Haapavesi mukana: Turveyrittäjien uudet liiketoimintamahdollisuudet selvitetään – tavoitteena löytää korvaavaa työtä niin kalustolle, yrittäjille kuin työntekijöille

09:20
Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön
Tilaajille

Henna Röyttä valittiin sijaistajaksi Oulaisten seurakunnan nuorisotyöhön

24.01.2021 15:00
THL raportoi 246 uutta koronatartuntaa Suomessa, Oulussa 16 uutta tapausta ja Tyrnävällä kolme

THL raportoi 246 uutta koronatartuntaa Suomessa, Oulussa 16 uutta tapausta ja Tyrnävällä kolme

24.01.2021 12:15
Työvaatteet vaivattomasti työmaille
Mainos Temrex

Työ­vaat­teet vai­vat­to­mas­ti työ­mail­le

20.01.2021 06:00
Vieraskynä
Ihmisiä talviyössä
Kolumni Oili Kangasniemi

Ihmisiä tal­vi­yös­sä

20.01.2021 12:12
Tilaajille
Olemmeko me kaikki kohta ruokalähettejä?
Kolumni Hanna Sarkkinen

Olem­me­ko me kaikki kohta ruo­ka­lä­het­te­jä?

13.01.2021 11:55
Tilaajille
Suomi ei tarvitse HX-hävittäjiä
Kolumni Katja Hänninen

Suomi ei tar­vit­se HX-hä­vit­tä­jiä

05.01.2021 12:41
Tilaajille
Janne Heikkinen: "Pääkaupunkimme kadut ole enää turvallisia kaikille nuorille"
Kolumni Janne Heikkinen

Janne Heik­ki­nen: "Pää­kau­pun­kim­me kadut ole enää tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le"

25.12.2020 09:26
Tilaajille
Joululaulut soivat vaikka kävelymatkalla
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­lau­lut soivat vaikka kä­ve­ly­mat­kal­la

16.12.2020 11:06
Tilaajille
Usko omaan toimintaan kantaa haasteiden yli
Kolumni Liisa Yrjänä

Usko omaan toi­min­taan kantaa haas­tei­den yli

09.12.2020 10:45
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Yhdessä markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
On aika juosta
Tilaajille
Kolumni
Niko Salmela

On aika juosta

12.01.2021 15:25
Antero Kyröläinen muistelee urheilukentän rakentamista Oulaisiin: "Uuden parantolan rakennussuunnitelmat ja urheilijoiden määrän kasvu nopeuttivat keskuskentän rakentamista"
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Antero Kyröläinen

Antero Ky­rö­läi­nen muis­te­lee ur­hei­lu­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta Ou­lai­siin: "Uuden pa­ran­to­lan ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat ja ur­hei­li­joi­den määrän kasvu no­peut­ti­vat kes­kus­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta"

20.01.2021 13:29
Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus päätöksenteossa
Lukijalta Mielipide Pauliina Valkovirta

Län­si­mai­sen de­mo­kra­tian arvo ja ar­vok­kuus pää­tök­sen­teos­sa

14.01.2021 06:00
Tilaajille
Iso merkitys yhteiskunnalle –Suomen Elämäntarinayhdistyksen toiminnasta Kärsämäellä ja koko maassa vuosina 1999 –2020
Lukijalta Mielipide Raimo Visuri

Iso mer­ki­tys yh­teis­kun­nal­le –Suomen Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta Kär­sä­mäel­lä ja koko maassa vuosina 1999 –2020

13.01.2021 11:57
Tilaajille
Esteetöntä asioimista ja asumista hajusteista ja tupakansavusta kärsiville
Lukijalta Mielipide

Es­tee­tön­tä asioi­mis­ta ja asu­mis­ta ha­jus­teis­ta ja tu­pa­kan­sa­vus­ta kär­si­vil­le

05.01.2021 12:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alho Rautio

Kal­lis­ar­voi­nen jou­lu­lah­ja, Alho Raution jou­lu­ta­ri­nas­sa pa­la­taan vuoden 1958 jouluun

25.12.2020 09:31
Tilaajille
Antti-Jussi Vahteala irtisanoutui, Kimmo Hinnolle esitetään jatkopestiä: Haapaveden kaupunginhallitus käsittelee johtaja-asiaa maanantaina
Tilaajille

Antti-Jussi Vahteala irtisanoutui, Kimmo Hinnolle esitetään jatkopestiä: Haapaveden kaupunginhallitus käsittelee johtaja-asiaa maanantaina

24.01.2021 11:00
Kahdeksan suden tappamaa koiraa korvattu riistakeskuksemme alueella
Tilaajille

Kah­dek­san suden tap­pa­maa koiraa kor­vat­tu riis­ta­kes­kuk­sem­me alueel­la

24.01.2021 08:34
Haapaveden Jarkko Mylly valittiin Tokion paraolympiajoukkueeseen
Tilaajille

Haapaveden Jarkko Mylly valittiin Tokion paraolympiajoukkueeseen

22.01.2021 15:40
Kärsämäen kunta laajensi työntekijöiden liikuntaetua
Tilaajille

Kärsämäen kunta laajensi työntekijöiden liikuntaetua

23.01.2021 09:00
Metsäveroilmoitusten aika on nyt, MHY Pyhä-Kala järjestää metsäveroillan
Tilaajille

Met­sä­ve­ro­il­moi­tus­ten aika on nyt, MHY Py­hä-Ka­la jär­jes­tää met­sä­ve­ro­il­lan

23.01.2021 15:00
THL: Suomessa kirjattiin 419 uutta koronatartuntaa, Oulussa 22 uutta tapausta ja Limingassa kaksi

THL: Suomessa kirjattiin 419 uutta koronatartuntaa, Oulussa 22 uutta tapausta ja Limingassa kaksi

23.01.2021 12:51
Hanketyöntekijälle ja kirjastovirkailijalle töitä Pyhäjoella
Tilaajille

Hanketyöntekijälle ja kirjastovirkailijalle töitä Pyhäjoella

23.01.2021 12:00
Pohjasen idea valittiin, Merijärven nimikkotuotteesta ensimmäinen tilaus sisässä
Tilaajille

Pohjasen idea valittiin, Merijärven nimikkotuotteesta ensimmäinen tilaus sisässä

21.01.2021 15:00
Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi
Tilaajille

Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi

17.01.2021 12:00
Oulaisten korona-altistuneiden haastattelut jatkuivat perjantai-iltamyöhään asti, altistuneiden määrä ylitti 40
Tilaajille

Oulaisten korona-altistuneiden haastattelut jatkuivat perjantai-iltamyöhään asti, altistuneiden määrä ylitti 40

23.01.2021 10:05
Nuorten kesätyöpaikat hakuun Oulaisissa
Tilaajille

Nuorten ke­sä­työ­pai­kat hakuun Ou­lai­sis­sa

22.01.2021 18:00
Määrä lisääntyi: Oulaisissa varmistui perjantaina uusi koronavirustartunta, altistuneita nyt 39
Tilaajille

Määrä li­sään­tyi: Ou­lai­sis­sa var­mis­tui per­jan­tai­na uusi ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta, al­tis­tu­nei­ta nyt 39

22.01.2021 20:44
Oulaisten Yrittäjät saivat maakunnan yrittäjäjärjestöltä kunniamaininnan yrittäjien eteen tekemästä työstä poikkeusaikana
Tilaajille

Ou­lais­ten Yrit­tä­jät saivat maa­kun­nan yrit­tä­jä­jär­jes­töl­tä kun­nia­mai­nin­nan yrit­tä­jien eteen te­ke­mäs­tä työstä poik­keus­ai­ka­na

22.01.2021 15:35
Pyhäjoen liikuntahallin rakentaminen tarjouskierrokselle
Tilaajille

Py­hä­joen lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen tar­jous­kier­rok­sel­le

22.01.2021 15:00
Pyhäjoki höllentää koronarajoituksia maanantaista alkaen, lasten ja nuorten harrastusryhmät saavat taas kokoontua rajatusti
Tilaajille

Py­hä­jo­ki höl­len­tää ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia maa­nan­tais­ta alkaen, lasten ja nuorten har­ras­tus­ryh­mät saavat taas ko­koon­tua ra­ja­tus­ti

22.01.2021 14:48
THL: Suomessa 350 uutta koronatartuntaa, Ouluun tilastoitiin 13 tapausta – myös muihin Pohjois-Pohjanmaan kuntiin tartuntoja

THL: Suo­mes­sa 350 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Ouluun ti­las­toi­tiin 13 ta­paus­ta – myös muihin Poh­jois-Poh­jan­maan kuntiin tar­tun­to­ja

22.01.2021 12:30
Yle TV1 tekee ohjelman Ylivieskan uuden kirkon vihkiäistilaisuudesta huhtikuussa
Tilaajille

Yle TV1 tekee oh­jel­man Yli­vies­kan uuden kirkon vih­kiäis­ti­lai­suu­des­ta huh­ti­kuus­sa

22.01.2021 08:00
Ruusuisia ja uhkaavia maailmankuvia – Oulaisten KoronaGalleriassa ympäristöaiheinen ikkunanäyttely
Tilaajille

Ruu­sui­sia ja uh­kaa­via maail­man­ku­via – Ou­lais­ten Ko­ro­na­Gal­le­rias­sa ym­pä­ris­tö­ai­hei­nen ik­ku­na­näyt­te­ly

21.01.2021 18:00
Pia Alatorvinen valittiin Finland Festivalsin päättäjäjoukkoon, FF-tapahtumiin kuuluvat muun muassa Haapavesi Folk ja Oulaisten Musiikkiviikot
Tilaajille

Pia Ala­tor­vi­nen va­lit­tiin Finland Fes­ti­val­sin päät­tä­jä­jouk­koon, FF-ta­pah­tu­miin kuu­lu­vat muun muassa Haa­pa­ve­si Folk ja Ou­lais­ten Mu­siik­ki­vii­kot

21.01.2021 16:29
Palvelukeskus Salmenrannan seuraajalle valittiin tontti Merijärvellä, urakkakilpailutus ajoittunee kevättalvelle
Tilaajille

Pal­ve­lu­kes­kus Sal­men­ran­nan seu­raa­jal­le va­lit­tiin tontti Me­ri­jär­vel­lä, urak­ka­kil­pai­lu­tus ajoit­tu­nee ke­vät­tal­vel­le

21.01.2021 13:08
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.