Pia Alatorvinen valittiin Finland Festivalsin päättäjäjoukkoon, FF-tapahtumiin kuuluvat muun muassa Haapavesi Folk ja Oulaisten Musiikkiviikot
Tilaajille

Pia Alatorvinen valittiin Finland Festivalsin päättäjäjoukkoon, FF-tapahtumiin kuuluvat muun muassa Haapavesi Folk ja Oulaisten Musiikkiviikot

16:29
Pohjasen idea valittiin, Merijärven nimikkotuotteesta ensimmäinen tilaus sisässä
Tilaajille

Pohjasen idea valittiin, Merijärven nimikkotuotteesta ensimmäinen tilaus sisässä

15:00
Palvelukeskus Salmenrannan seuraajalle valittiin tontti Merijärvellä, urakkakilpailutus ajoittunee kevättalvelle
Tilaajille

Palvelukeskus Salmenrannan seuraajalle valittiin tontti Merijärvellä, urakkakilpailutus ajoittunee kevättalvelle

13:08
Pyhäjoella taas uusi koronavirustartunta
Tilaajille

Pyhäjoella taas uusi koronavirustartunta

13:07
Työvaatteet vaivattomasti työmaille
Mainos Temrex

Työ­vaat­teet vai­vat­to­mas­ti työ­mail­le

20.01.2021 06:00
Vieraskynä
Ihmisiä talviyössä
Kolumni Oili Kangasniemi

Ihmisiä tal­vi­yös­sä

20.01.2021 12:12
Tilaajille
Olemmeko me kaikki kohta ruokalähettejä?
Kolumni Hanna Sarkkinen

Olem­me­ko me kaikki kohta ruo­ka­lä­het­te­jä?

13.01.2021 11:55
Tilaajille
Suomi ei tarvitse HX-hävittäjiä
Kolumni Katja Hänninen

Suomi ei tar­vit­se HX-hä­vit­tä­jiä

05.01.2021 12:41
Tilaajille
Janne Heikkinen: "Pääkaupunkimme kadut ole enää turvallisia kaikille nuorille"
Kolumni Janne Heikkinen

Janne Heik­ki­nen: "Pää­kau­pun­kim­me kadut ole enää tur­val­li­sia kai­kil­le nuo­ril­le"

25.12.2020 09:26
Tilaajille
Joululaulut soivat vaikka kävelymatkalla
Kolumni Oili Kangasniemi

Jou­lu­lau­lut soivat vaikka kä­ve­ly­mat­kal­la

16.12.2020 11:06
Tilaajille
Usko omaan toimintaan kantaa haasteiden yli
Kolumni Liisa Yrjänä

Usko omaan toi­min­taan kantaa haas­tei­den yli

09.12.2020 10:45
Tilaajille
Yhdessä  markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Yhdessä markkinoimaan: Kuntien kokemuksia hyvistä ja onnistuneista kampanjoista tarvitaan nyt jakoon

20.01.2021 13:19
On aika juosta
Tilaajille
Kolumni
Niko Salmela

On aika juosta

12.01.2021 15:25
Antero Kyröläinen muistelee urheilukentän rakentamista Oulaisiin: "Uuden parantolan rakennussuunnitelmat ja urheilijoiden määrän kasvu nopeuttivat keskuskentän rakentamista"
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Antero Kyröläinen

Antero Ky­rö­läi­nen muis­te­lee ur­hei­lu­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta Ou­lai­siin: "Uuden pa­ran­to­lan ra­ken­nus­suun­ni­tel­mat ja ur­hei­li­joi­den määrän kasvu no­peut­ti­vat kes­kus­ken­tän ra­ken­ta­mis­ta"

20.01.2021 13:29
Länsimaisen demokratian arvo ja arvokkuus päätöksenteossa
Lukijalta Mielipide Pauliina Valkovirta

Län­si­mai­sen de­mo­kra­tian arvo ja ar­vok­kuus pää­tök­sen­teos­sa

14.01.2021 06:00
Tilaajille
Iso merkitys yhteiskunnalle –Suomen Elämäntarinayhdistyksen toiminnasta Kärsämäellä ja koko maassa vuosina 1999 –2020
Lukijalta Mielipide Raimo Visuri

Iso mer­ki­tys yh­teis­kun­nal­le –Suomen Elä­män­ta­ri­na­yh­dis­tyk­sen toi­min­nas­ta Kär­sä­mäel­lä ja koko maassa vuosina 1999 –2020

13.01.2021 11:57
Tilaajille
Esteetöntä asioimista ja asumista hajusteista ja tupakansavusta kärsiville
Lukijalta Mielipide

Es­tee­tön­tä asioi­mis­ta ja asu­mis­ta ha­jus­teis­ta ja tu­pa­kan­sa­vus­ta kär­si­vil­le

05.01.2021 12:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alho Rautio

Kal­lis­ar­voi­nen jou­lu­lah­ja, Alho Raution jou­lu­ta­ri­nas­sa pa­la­taan vuoden 1958 jouluun

25.12.2020 09:31
Tilaajille
Pekka Heiska: Maakaupan myötä Oulaisten keskusta-alueen kehittäminen helpottuu
Tilaajille

Pekka Heiska: Maakaupan myötä Oulaisten keskusta-alueen kehittäminen helpottuu

08:18
Neljä loukkaantui kolarissa Oulaisissa – pelastuslaitos avusti kaksi kuljettajaa pois autoista
Tilaajille

Neljä louk­kaan­tui ko­la­ris­sa Ou­lai­sis­sa – pe­las­tus­lai­tos avusti kaksi kul­jet­ta­jaa pois au­tois­ta

20.01.2021 16:17
"Haapaveden syntyvyydestä tulossa vuosituhannen alhaisin" –Tilanne huolestuttaa Haapaveden vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinnoa
Tilaajille

"Haapaveden syntyvyydestä tulossa vuosituhannen alhaisin" –Tilanne huolestuttaa Haapaveden vs. kaupunginjohtaja Kimmo Hinnoa

18.01.2021 09:34
Elämäntarinayhdistys loppui, mutta tarinoinnin toivotaan jatkuvan kulttuuriosuuskunnan toimintana
Tilaajille

Elämäntarinayhdistys loppui, mutta tarinoinnin toivotaan jatkuvan kulttuuriosuuskunnan toimintana

04.01.2021 13:47
Oulaisten johtava lääkäri Harri Pennanen: Koronarokotukset ovat rajoittuneet siihen, kun rokoteaine on loppunut kesken
Tilaajille

Ou­lais­ten johtava lääkäri Harri Pen­na­nen: Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat ra­joit­tu­neet siihen, kun ro­ko­te­ai­ne on lop­pu­nut kesken

20.01.2021 15:00
Poliisi: Pyhäjoella kahden henkilöauton ja rekan kolari vaikeissa sääoloissa, kaksi ihmistä vietiin sairaalahoitoon

Poliisi: Pyhäjoella kahden henkilöauton ja rekan kolari vaikeissa sääoloissa, kaksi ihmistä vietiin sairaalahoitoon

20.01.2021 12:56
Pyhäjoen kunta: Niittykoti-kehitysvammayksikössä tapahtunut 12 hengen joukkoaltistuminen ja todettu yksi uusi tartunta

Pyhäjoen kunta: Niittykoti-kehitysvammayksikössä tapahtunut 12 hengen joukkoaltistuminen ja todettu yksi uusi tartunta

18.01.2021 18:57
Kangasniemi: Hyviä hakijoita 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajaksi, valinta tehdään ensi viikolla
Tilaajille

Kangasniemi: Hyviä hakijoita 4H-yhdistyksen toiminnanohjaajaksi, valinta tehdään ensi viikolla

18.01.2021 15:00
Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi
Tilaajille

Vihannin liikuntasalista tulee yli miljoona euroa alkuperäistä kustannusarviotaan kalliimpi

17.01.2021 12:00
Rekka ja kaksi henkilöautoa kolaroivat Oulaisissa

Rekka ja kaksi henkilöautoa kolaroivat Oulaisissa

20.01.2021 07:31
THL: Suomessa 444 uutta koronatartuntaa, uusia tilastomerkintöjä Oulaisten ja Haapaveden tartunnoista

THL: Suo­mes­sa 444 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, uusia ti­las­to­mer­kin­tö­jä Ou­lais­ten ja Haa­pa­ve­den tar­tun­nois­ta

20.01.2021 12:00
Se ainoa oikea kuvauspaikka voi olla täällä –Tapani Launonen tuntee Pyhäjokialueenkin paikat, jotka soveltuvat elokuva- ja tv-tuotantopaikoiksi
Tilaajille

Se ainoa oikea ku­vaus­paik­ka voi olla täällä –Tapani Lau­no­nen tuntee Py­hä­jo­ki­alueen­kin paikat, jotka so­vel­tu­vat elo­ku­va- ja tv-tuo­tan­to­pai­koik­si

20.01.2021 07:48
Jokkisracen SM-kisoja siirrettiin ensi viikonlopulta helmikuulle
Tilaajille

Jok­kis­ra­cen SM-ki­so­ja siir­ret­tiin ensi vii­kon­lo­pul­ta hel­mi­kuul­le

19.01.2021 18:00
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

19.01.2021 17:11
Kuntosalilla käyneitä pyydetään tarkkailemaan oireita, mutta Juho Oksan koululla ei ole altistumisia
Tilaajille

Kun­to­sa­lil­la käy­nei­tä pyy­de­tään tark­kai­le­maan oi­rei­ta, mutta Juho Oksan kou­lul­la ei ole al­tis­tu­mi­sia

19.01.2021 13:33
THL: Oulaisissa uusi koronatartunta, Pohjois-Pohjanmaalla 22

THL: Ou­lai­sis­sa uusi ko­ro­na­tar­tun­ta, Poh­jois-Poh­jan­maal­la 22

19.01.2021 12:07
Oulaisten kaupunginhallitus näytti vihreää valoa harrastusryhmille, ryhmät saavat kokoontua koronarajoituksia noudattaen
Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus näytti vihreää valoa har­ras­tus­ryh­mil­le, ryhmät saavat ko­koon­tua ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia nou­dat­taen

19.01.2021 09:56
Anneli Häkkilän kameraan tallentui harvinainen lintu Oulaisissa
Tilaajille

Anneli Häk­ki­län ka­me­raan tal­len­tui har­vi­nai­nen lintu Ou­lai­sis­sa

19.01.2021 08:41
Oulaistelainen Otto Äijälä hakee ulkoilusta vastapainoa etäopiskelulle
Tilaajille

Ou­lais­te­lai­nen Otto Äijälä hakee ul­koi­lus­ta vas­ta­pai­noa etä­opis­ke­lul­le

18.01.2021 18:00
THL: Suomessa 168 uutta koronatartuntaa
Tilaajille

THL: Suo­mes­sa 168 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

18.01.2021 13:02
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.