Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Haapaveden Folkeilla viihtyvä Finland Festivalsin johtaja Eveliina Heinäluoma arvostaa kulttuurin merkitystä vaikeina aikoina
Tilaajille

Haapaveden Folkeilla viihtyvä Finland Festivalsin johtaja Eveliina Heinäluoma arvostaa kulttuurin merkitystä vaikeina aikoina

02.07.2022 13:35
Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

Turvepöly leimahti palamaan Siikalatvalla, palo tuhosi traktorin

02.07.2022 12:22
Mandoliinin maailmanhistoria nyt yksissä kansissa –Sauli Heikkilän kirja julkistetaan Haapaveden Folkeilla
Tilaajille

Mandoliinin maailmanhistoria nyt yksissä kansissa –Sauli Heikkilän kirja julkistetaan Haapaveden Folkeilla

02.07.2022 06:00
Helteet jäähtyvät viikonlopun jälkeen – Huomenna tukalaa hellettä
Tilaajille

Helteet jäähtyvät viikonlopun jälkeen – Huomenna tukalaa hellettä

01.07.2022 21:00
Merijärvislähtöinen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kunta-asiantuntija
Tilaajille

Merijärvislähtöinen Matti Pinola on Lapin liiton uusi kunta-asiantuntija

01.07.2022 17:00
Vieraskynä
Uimarin onnellinen kesä
Kolumni Oili Kangasniemi

Uimarin on­nel­li­nen kesä

01.07.2022 14:47
Tilaajille
Sähköauto sopii mainettaan paremmin maaseudulle
Kolumni Jenni Pitko

Säh­kö­au­to sopii mai­net­taan pa­rem­min maa­seu­dul­le

25.05.2022 12:44
Tilaajille
Suojaa ja työtä ukrainalaisille
Kolumni Hanna-Leena Mattila

Suojaa ja työtä uk­rai­na­lai­sil­le

25.04.2022 11:36
Tilaajille
Naton riskiarviointi tekemättä
Kolumni Katja Hänninen

Naton ris­ki­ar­vioin­ti te­ke­mät­tä

21.04.2022 11:35
Tilaajille
Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mahdollisuuksien äärellä
Kolumni Anu Hultqvist

Mitä Sinulle kuuluu? Olemme uusien mah­dol­li­suuk­sien äärellä

24.03.2022 16:33
Tilaajille
Suomi tarvitsee Naton turvatakuut
Kolumni Janne Heikkinen

Suomi tar­vit­see Naton tur­va­ta­kuut

03.03.2022 14:12
Tilaajille
Kesätapahtumat kutsuvat väen yhteen –Kiireettömyys kulisseissa kertoo mukavasta yhteistekemisestä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Kesätapahtumat kutsuvat väen yhteen –Kiireettömyys kulisseissa kertoo mukavasta yhteistekemisestä

01.07.2022 14:51
Kiitoskirje sinulle kauppias
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Kiitoskirje sinulle kauppias

21.04.2022 11:39
Kaarlo Bäckman riimittelee Pyhäjoen muistoista: "Herrojen herkut, ravut sarvipäät, viimeuneensa vaipuu vettä imeissään"
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Kaarlo Bäckman

Kaarlo Bäckman rii­mit­te­lee Py­hä­joen muis­tois­ta: "Her­ro­jen herkut, ravut sar­vi­päät, vii­meu­neen­sa vaipuu vettä imeis­sään"

01.07.2022 14:58
Kokemustietävät omaishoitajat: Avoin kirje Oulaisten kaupungille, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sairaanhoitopiirille ja alueen kansanedustajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ke­mus­tie­tä­vät omais­hoi­ta­jat: Avoin kirje Ou­lais­ten kau­pun­gil­le, Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueel­le, sai­raan­hoi­to­pii­ril­le ja alueen kan­san­edus­ta­jil­le

16.06.2022 15:41
Tilaajille
Veikko Rättyän muistikuvia Lehtopäästä ja koulunkäynnistä: "Magnetofonia käytettiin lähinnä englannin kielen tunneilla"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Veikko Rättyä

Veikko Rättyän muis­ti­ku­via Leh­to­pääs­tä ja kou­lun­käyn­nis­tä: "Mag­ne­to­fo­nia käy­tet­tiin lähinnä eng­lan­nin kielen tun­neil­la"

25.05.2022 12:06
Tilaajille
Peltopyistä peipposiin –Tuula Pylväs kirjoittaa lintujen ruokintapaikan tunnelmista
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuula Pylväs

Pel­to­pyis­tä peip­po­siin –Tuula Pylväs kir­joit­taa lin­tu­jen ruo­kin­ta­pai­kan tun­nel­mis­ta

12.05.2022 16:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Sarpola

Vastine Ari Sar­po­lal­ta Päivi Pajalan mie­li­pi­de­kir­joi­tuk­seen

21.04.2022 11:17
Tilaajille
Kahen Kahavit: Missä raossa Haapavesi Folkien luottokuvaajat, Ari ja Maija, juovat kahvit?
Tilaajille

Kahen Kahavit: Missä raossa Haapavesi Folkien luottokuvaajat, Ari ja Maija, juovat kahvit?

01.07.2022 14:00
Suviseurat kolmen vuoden tauon jälkeen kenttäolosuhteissa – seurat järjestetään Lopella lentokentällä

Su­vi­seu­rat kolmen vuoden tauon jälkeen kent­tä­olo­suh­teis­sa – seurat jär­jes­te­tään Lopella len­to­ken­täl­lä

01.07.2022 11:00
Hätäkeskuspäivystäjäksi opiskellut Tero Vanhatalo kävi ottamassa vauhtia pääkaupunkiseudulta, kunnes palasi takaisin lapsuusmaisemiin
Tilaajille

Hätäkeskuspäivystäjäksi opiskellut Tero Vanhatalo kävi ottamassa vauhtia pääkaupunkiseudulta, kunnes palasi takaisin lapsuusmaisemiin

25.06.2022 06:00
Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa
Tilaajille

Kevät rakennettiin pienoismallia tallin suojissa: Kärsämäen Engelin kirkon pienoismallia pääsee ihastelemaan liikennepuistossa

26.06.2022 06:00
Uudistus astui voimaan tänään: Tiedätkö, mitä uudet jätehuoltomääräykset tarkoittavat kodissasi?
Tilaajille

Uu­dis­tus astui voimaan tänään: Tie­dät­kö, mitä uudet jä­te­huol­to­mää­räyk­set tar­koit­ta­vat ko­dis­sa­si?

01.07.2022 06:00
Raahelainen malvaruusu on vuoden ruusu
Tilaajille

Raahelainen malvaruusu on vuoden ruusu

30.06.2022 21:00
Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"
Tilaajille

Fennovoiman työntekijät saivat myönnytyksiä, mutta mukana oli myös ehtoja – "Ei se, mitä pyysimme, mutta parempi kuin odotimme"

22.06.2022 20:45
Merijärvellä töitä on yhä useammalle
Tilaajille

Merijärvellä töitä on yhä useammalle

21.06.2022 17:00
Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

Vihannin perunatehtaalla kärähti öljykeittimessä perunan tärkkelys

21.06.2022 15:40
AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa
Tilaajille

AVIlta Jelppiverkon nuorten työpajatoimintaan 231 000 euroa

23.06.2022 11:00
Sampo Puoskarille Reserviupseeriliiton ensimmäinen tunnustuspalkinto: "Tämä veti sanattomaksi"
Tilaajille

Sampo Puos­ka­ril­le Re­ser­vi­up­see­ri­lii­ton en­sim­mäi­nen tun­nus­tus­pal­kin­to: "Tämä veti sa­nat­to­mak­si"

30.06.2022 17:00
Työmatkakuluvähennysten korotus astuu voimaan heinäkuun alussa– korotuksesta hyötyy liki 600 000 suomalaista

Työ­mat­ka­ku­lu­vä­hen­nys­ten korotus astuu voimaan hei­nä­kuun alussa– ko­ro­tuk­ses­ta hyötyy liki 600 000 suo­ma­lais­ta

30.06.2022 13:30
Folkit alkavat torstaina Haapavedellä, uudistuksina yleisöä palvelevat yöbussi ja kimppakyytipalvelu
Tilaajille

Folkit alkavat tors­tai­na Haa­pa­ve­del­lä, uu­dis­tuk­si­na yleisöä pal­ve­le­vat yöbussi ja kimp­pa­kyy­ti­pal­ve­lu

30.06.2022 11:00
Parhan tuulipuisto vihittiin käyttöön Pyhäjoella –Kaupallinen sähköntuotanto on käynnistynyt tässä kuussa
Tilaajille

Parhan tuu­li­puis­to vi­hit­tiin käyt­töön Py­hä­joel­la –Kau­pal­li­nen säh­kön­tuo­tan­to on käyn­nis­ty­nyt tässä kuussa

30.06.2022 06:00
Englannissa radioissa soiva Asko Argillander & The Blue Flame esiintyy lauantaina muuten Raahessa ja biisit ovat raahelaisen Pauli Juusolan käsialaa
Tilaajille

Eng­lan­nis­sa ra­diois­sa soiva Asko Ar­gil­lan­der & The Blue Flame esiin­tyy lauan­tai­na muuten Raa­hes­sa ja biisit ovat raa­he­lai­sen Pauli Juu­so­lan kä­si­alaa

29.06.2022 21:00
Miltä näyttää Wanhan Woiman talkoissa? Weteraanikonepäivien valmistelut ovat Oulaisissa hyvässä vauhdissa –Katso video
Tilaajille

Miltä näyttää Wanhan Woiman tal­kois­sa? We­te­raa­ni­ko­ne­päi­vien val­mis­te­lut ovat Ou­lai­sis­sa hyvässä vauh­dis­sa –Katso video

29.06.2022 15:55
Nuorallatanssia keskiviikkoiltana Oulaisissa –Musiikkiviikkojen etkot vievät ajatukset Saharan hiekka-aavikoille
Tilaajille

Nuo­ral­la­tans­sia kes­ki­viik­ko­il­ta­na Ou­lai­sis­sa –Mu­siik­ki­viik­ko­jen etkot vievät aja­tuk­set Saharan hiek­ka-aa­vi­koil­le

29.06.2022 13:30
"On ihmeellistä, mihin kaikkeen koira pystyykään" – uudet keinot miljoonavahinkoja aiheuttavaa metsätuholaista vastaan
Tilaajille

"On ih­meel­lis­tä, mihin kaik­keen koira pys­tyy­kään" – uudet keinot mil­joo­na­va­hin­ko­ja ai­heut­ta­vaa met­sä­tu­ho­lais­ta vastaan

29.06.2022 11:00
Kuka piirtää maiseman, kerää eurot tai sanoo alueiden käytössä viimeisen sanan – kunta, maanomistaja, luonnonsuojelija, marjastaja vai peräti lokki?
Tilaajille

Kuka piirtää mai­se­man, kerää eurot tai sanoo aluei­den käy­tös­sä vii­mei­sen sanan – kunta, maa­no­mis­ta­ja, luon­non­suo­je­li­ja, mar­jas­ta­ja vai peräti lokki?

29.06.2022 06:00
Raahelainen ehtii ja kerkiää maailmallakin –Pauli Ylitalo tarinoi paikallisten ihmisten tekemisistä kotinurkilla ja kauempana
Tilaajille

Raa­he­lai­nen ehtii ja kerkiää maail­mal­la­kin –Pauli Ylitalo tarinoi pai­kal­lis­ten ih­mis­ten te­ke­mi­sis­tä ko­ti­nur­kil­la ja kauem­pa­na

28.06.2022 21:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori