Muistoista: Raahen vanhan lim­sa­teh­taan elo jatkui Ou­lai­sis­sa – ­van­ho­ja pulloja löytyy vielä

Toimituksessa tonttuiltiin: Kahen Ka­ha­vit: Millä kri­tee­reil­lä voi saada Vuoden ou­lais­te­lai­nen -tit­te­lin? Kumpi voittaa lauan­tai­na, Kärpät vai HIFK?

Vuoden oulaistelainen on jousiampuja Antti Vikström –Kolmas kunniakirja samaan perheeseen
Tilaajille

Vuoden oulaistelainen on jousiampuja Antti Vikström –Kolmas kunniakirja samaan perheeseen

19:00
Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä padel-hallille etsitään tonttia: "Kasarminmäeltä katsellaan"
Tilaajille

Oulaisten tekninen johtaja Markku Ketonen kertoo, mistä padel-hallille etsitään tonttia: "Kasarminmäeltä katsellaan"

17:00
Kahen Kahavit: Millä kriteereillä voi saada Vuoden oulaistelainen -tittelin? Kumpi voittaa lauantaina, Kärpät vai HIFK?
Tilaajille

Kahen Kahavit: Millä kriteereillä voi saada Vuoden oulaistelainen -tittelin? Kumpi voittaa lauantaina, Kärpät vai HIFK?

14:00
Ari Lehtoranta Parmacon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy heti
Tilaajille

Ari Lehtoranta Parmacon väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi, uuden toimitusjohtajan rekrytointi käynnistyy heti

11:00
Joulubasaari pidetään lauantaina Oulaisissa: Yleisö pääsee sisätilojen tapahtuma- ja myyntipisteisiin vain korona- ja henkilötodistusta näyttämällä
Tilaajille

Joulubasaari pidetään lauantaina Oulaisissa: Yleisö pääsee sisätilojen tapahtuma- ja myyntipisteisiin vain korona- ja henkilötodistusta näyttämällä

06:00
Vieraskynä
Ulkonäköpaineita ihmisten puheista
Kolumni Oili Kangasniemie

Ul­ko­nä­kö­pai­nei­ta ih­mis­ten pu­heis­ta

18.11.2021 08:43
Tilaajille
Klapit ja villasukat
Kolumni Ville Vähämäki

Klapit ja vil­la­su­kat

20.10.2021 11:19
Tilaajille
Lukeminen on hyvää ajanvietettä
Kolumni Pauliina Honkonen

Lu­ke­mi­nen on hyvää ajan­vie­tet­tä

29.09.2021 14:10
Tilaajille
Oma tupa, mistä lupa?
Kolumni Juha Sipilä

Oma tupa, mistä lupa?

29.09.2021 14:08
Tilaajille
Hallitus jatkaa vastuutonta velkapolitiikkaa
Kolumni Olli Immonen

Hal­li­tus jatkaa vas­tuu­ton­ta vel­ka­po­li­tiik­kaa

22.09.2021 13:12
Tilaajille
Budjettiriihessä ymmärrettiin, että Suomen taloudessa on myönteisiä näkymiä
Kolumni Juha Pylväs

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

15.09.2021 13:55
Tilaajille
Kylät ja keskusta-alue ovat samaa kuntaa: Kyläsuunnitelmat ovat selkeitä, päämäärähakuisia kehittämistyökaluja
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Kylät ja keskusta-alue ovat samaa kuntaa: Kyläsuunnitelmat ovat selkeitä, päämäärähakuisia kehittämistyökaluja

22.11.2021 09:28
Pelkäävätkö nuoret puhua?
Tilaajille
Kolumni
Hilda Kukkola

Pelkäävätkö nuoret puhua?

03.11.2021 10:41
Juhani Alavaikko tietää uudesta suomalaiskeksinnöstä: Lopetettava tuulivoimala sataprosenttisesti kierrätykseen?
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Juhani Alavaikko

Juhani Ala­vaik­ko tietää uudesta suo­ma­lais­kek­sin­nös­tä: Lo­pe­tet­ta­va tuu­li­voi­ma­la sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti kier­rä­tyk­seen?

21.10.2021 08:00
Mitkä aluevaalit? Äänestänkö vai jäänkö kotiin? Ilkka Repo avaa kirjoituksessaan tammikuun aluevaalien merkitystä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Repo

Mitkä alue­vaa­lit? Ää­nes­tän­kö vai jäänkö kotiin? Ilkka Repo avaa kir­joi­tuk­ses­saan tam­mi­kuun alue­vaa­lien mer­ki­tys­tä

20.10.2021 11:17
Tilaajille
Kaikki on mahdollista, kun ottaa tarpeeksi vauhtia: Merijärven teollisuushalli sopisi kierrätysyritykselle toimitilaksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko ja Markku

Kaikki on mah­dol­lis­ta, kun ottaa tar­peek­si vauh­tia: Me­ri­jär­ven teol­li­suus­hal­li sopisi kier­rä­ty­sy­ri­tyk­sel­le toi­mi­ti­lak­si

05.10.2021 16:51
Tilaajille
Katso lukijoiden lähettämiä valokuvia: Harvinaisen suuri sarvikas ja iso ampiaispesä sekä maalaismaisemat jättivät muiston kesästä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä va­lo­ku­via: Har­vi­nai­sen suuri sar­vi­kas ja iso am­piais­pe­sä sekä maa­lais­mai­se­mat jät­ti­vät muiston kesästä

29.09.2021 14:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mika Antikka

Ou­lais­te­lais­val­tuu­tet­tu Mika Antikka avaa nä­kö­kul­miaan tuu­li­voi­ma-asiois­sa: "En ole nuk­ku­nut ko­kouk­ses­sa"

16.09.2021 08:00
Tilaajille
Lähihoitaja Stefan Volotin-Kolppanen tykkää työstään, mutta hoitoalan haasteista lähtee palauteterveiset Suomen hallitukselle
Tilaajille

Lähihoitaja Stefan Volotin-Kolppanen tykkää työstään, mutta hoitoalan haasteista lähtee palauteterveiset Suomen hallitukselle

25.11.2021 21:00
Koulutuskuntayhtymää johtava Keijo Makkonen eläkkeelle ensi keväänä
Tilaajille

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mää johtava Keijo Mak­ko­nen eläk­keel­le ensi keväänä

25.11.2021 17:00
Virossa eläinlääkäriksi opiskellut Jenna Wäänänen tekee nyt töitä Oulaisissa, Haapavedellä ja Vihannissa
Tilaajille

Virossa eläinlääkäriksi opiskellut Jenna Wäänänen tekee nyt töitä Oulaisissa, Haapavedellä ja Vihannissa

24.11.2021 06:00
Kärsämäen tulovero säilyy edelleen 21,50 prosentissa, kiinteistöverotustakaan ei kiristetä
Tilaajille

Kärsämäen tulovero säilyy edelleen 21,50 prosentissa, kiinteistöverotustakaan ei kiristetä

15.11.2021 13:30
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valittiin määräaikainen koulunjohtaja
Tilaajille

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­lit­tiin mää­räai­kai­nen kou­lun­joh­ta­ja

25.11.2021 13:30
Vihannin junatärinöille pohdittiin toimenpiteitä – Asukasiltaa suunnitellaan Vihantiin
Tilaajille

Vihannin junatärinöille pohdittiin toimenpiteitä – Asukasiltaa suunnitellaan Vihantiin

25.11.2021 11:00
Pyhäjoen hallitus ei esitä verokorotuksia kunnanvaltuustolle
Tilaajille

Pyhäjoen hallitus ei esitä verokorotuksia kunnanvaltuustolle

06.11.2021 08:00
Nykyisillä veroprosenteilla mennään, Merijärvi ei kirraa verovyötä
Tilaajille

Nykyisillä veroprosenteilla mennään, Merijärvi ei kirraa verovyötä

03.11.2021 11:36
Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä
Tilaajille

Raahen vanhan limsatehtaan elo jatkui Oulaisissa – vanhoja pulloja löytyy vielä

23.11.2021 21:00
Oulaisten Tukkilaisryhmän perustajajäsenet alkavat olla jo ikämiehiä, mutta Amerikan reissun muistot eivät unohdu –Katso video lauluesityksestä
Tilaajille

Oulaisten Tukkilaisryhmän perustajajäsenet alkavat olla jo ikämiehiä, mutta Amerikan reissun muistot eivät unohdu –Katso video lauluesityksestä

24.11.2021 21:00
Raahen lähidemokratiatoimikunta jakoi avustuksia, joka toi myös Vihannin toimijoille joululahjan etukäteen
Tilaajille

Raahen lä­hi­de­mok­ra­tia­toi­mi­kun­ta jakoi avus­tuk­sia, joka toi myös Vi­han­nin toi­mi­joil­le jou­lu­lah­jan etu­kä­teen

25.11.2021 06:00
Tutkintaa johtanut Kari Pakanen pitää Oulaisten ylilaskutustapausta ainutlaatuisena: "Teko on ollut pitkäkestoinen ja aiheuttanut huomattavaa vahinkoa"
Tilaajille

Tut­kin­taa joh­ta­nut Kari Pakanen pitää Ou­lais­ten yli­las­ku­tus­ta­paus­ta ai­nut­laa­tui­se­na: "Teko on ollut pit­kä­kes­toi­nen ja ai­heut­ta­nut huo­mat­ta­vaa va­hin­koa"

24.11.2021 17:00
Oulaisten Jauhinkankaan koululle valitaan uusi koulunjohtaja, määräaikaisesti tehtävää hoitava Veteläinen jättäytyi pois hakijoiden joukosta
Tilaajille

Ou­lais­ten Jau­hin­kan­kaan kou­lul­le va­li­taan uusi kou­lun­joh­ta­ja, mää­räai­kai­ses­ti teh­tä­vää hoitava Ve­te­läi­nen jät­täy­tyi pois ha­ki­joi­den jou­kos­ta

24.11.2021 13:42
Pyhäjoen lukion maksuton ajokortti opiskelijoille puhuttaa naapurikunnissa
Tilaajille

Py­hä­joen lukion mak­su­ton ajo­kort­ti opis­ke­li­joil­le pu­hut­taa naa­pu­ri­kun­nis­sa

24.11.2021 11:00
Ajokeli muuttui huonoksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Ajokeli muuttui huo­nok­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa

23.11.2021 23:38
Oulaisten kaupunginhallitus hyväksyi joukkoliikennettä koskevan lisämäärärahaesityksen ja päätti, että Pohjois-Suomen Leikkaus Oy:stä ostetaan osakkuus
Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi jouk­ko­lii­ken­net­tä kos­ke­van li­sä­mää­rä­ra­hae­si­tyk­sen ja päätti, että Poh­jois-Suo­men Leik­kaus Oy:stä os­te­taan osak­kuus

23.11.2021 17:00
Poliisi epäilee rakennusliikkeen tekaisseen ylisuuria laskuja ja aiheuttaneen Oulaisten kaupungille miljoonavahingot

Poliisi epäilee ra­ken­nus­liik­keen te­kais­seen yli­suu­ria laskuja ja ai­heut­ta­neen Ou­lais­ten kau­pun­gil­le mil­joo­na­va­hin­got

23.11.2021 16:15
Oulun kaupungin konsernijohtajaksi hakevista viisi soveltuvuusarvioon – Raahen hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Manninen on yksi valituista
Tilaajille

Oulun kau­pun­gin kon­ser­ni­joh­ta­jak­si ha­ke­vis­ta viisi so­vel­tu­vuu­sar­vioon – Raahen hy­vin­voin­ti­kun­tayh­ty­män johtaja Mar­juk­ka Man­ni­nen on yksi va­li­tuis­ta

23.11.2021 13:30
Raahen liikuntapalvelupäällikön virkaa tavoittelee 17 hakijaa, mukana Oulaisten liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Sanna Mäyrä
Tilaajille

Raahen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön virkaa ta­voit­te­lee 17 ha­ki­jaa, mukana Ou­lais­ten lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­toi­men­joh­ta­ja Sanna Mäyrä

23.11.2021 13:00
Haapaveden kaupunginvaltuusto nimesi Antti Pekkalan ja Seppo Pitkälän luottamustehtäviin
Tilaajille

Haa­pa­ve­den kau­pun­gin­val­tuus­to nimesi Antti Pek­ka­lan ja Seppo Pit­kä­län luot­ta­mus­teh­tä­viin

23.11.2021 11:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.