Kielosaaren investointeja odotetaan vielä Pyhäjoella, yrittäjät kertoneet suunnitelmistaan valtuutetuille
Tilaajille

Kielosaaren investointeja odotetaan vielä Pyhäjoella, yrittäjät kertoneet suunnitelmistaan valtuutetuille

08:42
Ennätysmäärä naisia haki asepalvelukseen, hakijoita oli 1 675
Tilaajille

Ennätysmäärä naisia haki asepalvelukseen, hakijoita oli 1 675

06.03.2021 18:00
Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"
Tilaajille

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle, ennakkoäänestysaika pitenee kahteen viikkoon – "Riski vaalien epäonnistumiselle huhtikuun puolivälissä on liian suuri"

06.03.2021 15:14
Pyhäjoki palkkaa opettajia
Tilaajille

Pyhäjoki palkkaa opettajia

06.03.2021 15:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa uusia tartuntoja on 648

THL: Pohjois-Pohjanmaalla raportoitu 15 uutta koronatartuntaa – koko maassa uusia tartuntoja on 648

06.03.2021 12:04
Vieraskynä
Lemmikkielämää: "Jos tyttöä ei rapsuttele, se tulee viereen ja raapaisee"
Kolumni Oili Kangasniemi

Lem­mik­kie­lä­mää: "Jos tyttöä ei rap­sut­te­le, se tulee viereen ja raa­pai­see"

03.03.2021 15:16
Tilaajille
Ihmisten aluepolitiikkaa Suomeen
Kolumni Juha Pylväs

Ih­mis­ten alue­po­li­tiik­kaa Suomeen

03.03.2021 15:11
Tilaajille
Ottakaa rokote, hyvät ihmiset!
Kolumni Hannu Salonpää

Ottakaa rokote, hyvät ih­mi­set!

24.02.2021 15:48
Tilaajille
Yksinäisyyden monet kasvot
Kolumni Pauliina Honkonen

Yk­si­näi­syy­den monet kasvot

10.02.2021 14:25
Tilaajille
Vihdoinkin se tapahtuu: Sähkön siirtohintoja suitsitaan
Kolumni Pekka Aittakumpu

Vih­doin­kin se ta­pah­tuu: Sähkön siir­to­hin­to­ja suit­si­taan

03.02.2021 13:01
Tilaajille
Valintojen edessä: Loppuelämän ammatti
Kolumni Lilli Eskola

Va­lin­to­jen edessä: Lop­pu­elä­män ammatti

03.02.2021 12:46
Tilaajille
Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Oltaisko kahdehtimatta toisia, ettemme ajaisi yrittäjiä tupla-ahdinkoon?

03.03.2021 15:01
Elokuvat kiehtovat syystäkin
Tilaajille
Kolumni
Niko Salmela

Elokuvat kiehtovat syystäkin

16.02.2021 18:00
Arvo Härö muistelee, miltä tuntuivat kevätsavut Lismanaapalla
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Arvo Härö

Arvo Härö muis­te­lee, miltä tun­tui­vat ke­vät­sa­vut Lis­ma­naa­pal­la

03.03.2021 11:09
Kärpäsenä valtuuston katossa: "Tulos jäi laihaksi ilman fyysisiä valtuutettuja"
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

Kär­pä­se­nä val­tuus­ton ka­tos­sa: "Tulos jäi lai­hak­si ilman fyy­si­siä val­tuu­tet­tu­ja"

26.02.2021 14:43
Tilaajille
Suomen ympäristöterveysyhdistyksen edustajien kannanotto: "Tuulivoimaloiden infraääni on laajamittainen terveysriski"
Lukijalta Mielipide Elina Mehtätalo

Suomen ym­pä­ris­tö­ter­veys­yh­dis­tyk­sen edus­ta­jien kan­na­not­to: "Tuu­li­voi­ma­loi­den inf­ra­ää­ni on laa­ja­mit­tai­nen ter­veys­ris­ki"

17.02.2021 10:56
Tilaajille
Laiho: "Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta ei saa imeä terveydenhoitajia rokotustoimintaan"
Lukijalta Mielipide Mia Laiho

Laiho: "Neu­vo­la- ja kou­lu­ter­vey­den­huol­los­ta ei saa imeä ter­vey­den­hoi­ta­jia ro­ko­tus­toi­min­taan"

10.02.2021 11:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Kyröläinen

Kenttä oli tal­vi­ur­hei­lun keskus, Ou­lais­ten ur­hei­lu­ken­tän his­to­riaa 1950- ja 1960-lu­vuil­ta

03.02.2021 13:03
Tilaajille
Saunan kiukaan hormista karannut tuli levisi piharakennuksen rakenteisiin Haapavedellä

Saunan kiukaan hormista karannut tuli levisi piharakennuksen rakenteisiin Haapavedellä

06.03.2021 08:47
MHY Pyhä-Kalan Kilpivaara: "Hirvikanta tavoitetasolla Pohjois-Pohjanmaalla"
Tilaajille

MHY Py­hä-Ka­lan Kil­pi­vaa­ra: "Hir­vi­kan­ta ta­voi­te­ta­sol­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la"

06.03.2021 08:00
Haapaveden Päivi Ollila: Kuntapäätöksentekoon tarvitaan aidosti asioista kiinnostuneita naisia, heillä on paljon annettavaa tässä "miesten maailmassa"
Tilaajille

Haapaveden Päivi Ollila: Kuntapäätöksentekoon tarvitaan aidosti asioista kiinnostuneita naisia, heillä on paljon annettavaa tässä "miesten maailmassa"

03.03.2021 15:00
Kärsämäen SDP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen yli 65-vuotiaiden seniorikortista
Tilaajille

Kärsämäen SDP:n valtuustoryhmä jätti aloitteen yli 65-vuotiaiden seniorikortista

05.03.2021 08:23
IL: Kuntavaalit ovat siirtymässä kesäkuulle

IL: Kun­ta­vaa­lit ovat siir­ty­mäs­sä ke­sä­kuul­le

05.03.2021 20:07
Äänestystulos 17–1 palautti Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudelleen valmisteltavaksi
Tilaajille

Äänestystulos 17–1 palautti Jokilaaksojen pelastuslaitoksen toimintavalmiuden uudelleen valmisteltavaksi

05.03.2021 16:27
Törmäkangas luovutti yrityksen avaimet Ojalalle, Pyhäjoen palvelut jatkuvat ilman katkeinta
Tilaajille

Törmäkangas luovutti yrityksen avaimet Ojalalle, Pyhäjoen palvelut jatkuvat ilman katkeinta

05.03.2021 11:01
Mikko Aalto valittiin varhaiskasvatuksen opettajaksi Merijärvelle
Tilaajille

Mikko Aalto valittiin varhaiskasvatuksen opettajaksi Merijärvelle

04.03.2021 15:01
Pohjolan Peruna toi markkinoille uuden perunatuotteen
Tilaajille

Pohjolan Peruna toi markkinoille uuden perunatuotteen

01.03.2021 09:15
Väinölänrannan kehittämissuunnitelman mallinnuskuvat asetetaan esille – katso, miltä Oulaisten uusi Väinölänranta suunnitelman mukaan näyttäisi
Tilaajille

Väinölänrannan kehittämissuunnitelman mallinnuskuvat asetetaan esille – katso, miltä Oulaisten uusi Väinölänranta suunnitelman mukaan näyttäisi

05.03.2021 15:12
THL: Suomessa 704 uutta koronatartuntaa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta ­tar­tun­taa, joista yksi Pyhäjoella ja yksi Raahessa

THL: Suo­mes­sa 704 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la 10 uutta tar­tun­taa, joista yksi Py­hä­joel­la ja yksi Raa­hes­sa

05.03.2021 11:48
Timo Isola (sd.) nousi Kärsämäen kunnanvaltuustoon
Tilaajille

Timo Isola (sd.) nousi Kär­sä­mäen kun­nan­val­tuus­toon

04.03.2021 18:00
THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 14 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 10 Oulussa – koko maassa 758 uutta tar­tun­taa

04.03.2021 13:14
Pyhäjoen hyötyjäteaseman rakentamiseen rahaa
Tilaajille

Py­hä­joen hyö­ty­jä­te­ase­man ra­ken­ta­mi­seen rahaa

04.03.2021 11:00
Minun Oulainen -kirjahanke etenee, uusia tekstejä toivotaan vielä mukaan
Tilaajille

Minun Ou­lai­nen -kir­ja­han­ke etenee, uusia teks­te­jä toi­vo­taan vielä mukaan

04.03.2021 08:10
Oulaisista koordinoitava virtuaalitapahtuma on oppimisen paikka yrityksille ja uusi tapa yleisölle osallistua
Tilaajille

Ou­lai­sis­ta koor­di­noi­ta­va vir­tuaa­li­ta­pah­tu­ma on op­pi­mi­sen paikka yri­tyk­sil­le ja uusi tapa ylei­söl­le osal­lis­tua

03.03.2021 18:00
Oulun kaupunginsairaalan tartuntarypäs nostaa Pohjois-Pohjanmaan ilmaantuvuuslukua – koulut jatkavat lähiopetuksessa, kokoontumisrajoitukset kuuteen henkilöön

Oulun kau­pun­gin­sai­raa­lan tar­tun­ta­ry­päs nostaa Poh­jois-Poh­jan­maan il­maan­tu­vuus­lu­kua – koulut jat­ka­vat lä­hio­pe­tuk­ses­sa, ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set kuuteen hen­ki­löön

03.03.2021 19:23
THL: Pohjois-Pohjanmaalla 16 uutta koronatartuntaa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tartuntoja 797

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la 16 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, joista 11 Oulussa – koko maassa uusia tar­tun­to­ja 797

03.03.2021 12:09
Poliisipartiot valvovat lomaliikennettä: "Erityisesti valvotaan ajotapaa sekä nopeuksia, nyös moottorikelkkailua valvotaan talviloman aikana"
Tilaajille

Po­lii­si­par­tiot val­vo­vat lo­ma­lii­ken­net­tä: "E­ri­tyi­ses­ti val­vo­taan ajo­ta­paa sekä no­peuk­sia, nyös moot­to­ri­kelk­kai­lua val­vo­taan tal­vi­lo­man aikana"

03.03.2021 10:44
Mitä meinaat tehdä hiihtolomalla? Pyhäjokiseutu kävi kysymässä asiaa katugallupissa
Tilaajille

Mitä meinaat tehdä hiih­to­lo­mal­la? Py­hä­jo­ki­seu­tu kävi ky­sy­mäs­sä asiaa ka­tu­gal­lu­pis­sa

03.03.2021 09:36
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.