Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on poutaista ja lämmintä, mutta sää muuttuu nopeasti epävakaiseksi
Tilaajille

Tältä näyttää alkava viikko: Ensin on poutaista ja lämmintä, mutta sää muuttuu nopeasti epävakaiseksi

19:09
Mikko koki mökkireissulla melkoisen yllätyksen – “Kumpikahan säikähti enemmän, pöllö vai minä“
Tilaajille

Mikko koki mökkireissulla melkoisen yllätyksen – “Kumpikahan säikähti enemmän, pöllö vai minä“

18:00
Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä muistuttaa gallupin tuloksesta: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava
Tilaajille

Anssi Kujala Suomen Yrittäjistä muistuttaa gallupin tuloksesta: Valtuuston päätösten vaikutukset yrityksiin arvioitava

15:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Iissä ja Nivalassa

THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – tartuntoja Oulussa, Iissä ja Nivalassa

12:00
Limingassa yrittäjillä on hyvä yhteishenki ja eteenpäin menemisen meininki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mukavaa”
Mainos Limingan kunta

Li­min­gas­sa yrit­tä­jil­lä on hyvä yh­teis­hen­ki ja eteen­päin me­ne­mi­sen mei­nin­ki – ”Täällä on työn tohina päällä koko ajan, mikä on hirveän mu­ka­vaa”

10.05.2021 10:00
Vieraskynä
Kotiäiti on eläkkeensä ansainnut
Kolumni Pekka Aittakumpu

Ko­ti­äi­ti on eläk­keen­sä an­sain­nut

12.05.2021 09:28
Tilaajille
Tie ulos koronasta kestävän kasvun tielle
Kolumni Mikko Kinnunen

Tie ulos ko­ro­nas­ta kes­tä­vän kasvun tielle

28.04.2021 10:26
Tilaajille
On aika vapauttaa tuhannet velkavankeudesta
Kolumni Hanna Sarkkinen

On aika va­paut­taa tu­han­net vel­ka­van­keu­des­ta

21.04.2021 12:01
Tilaajille
Rajoitusten poistaminen ei riitä
Kolumni Katja Hänninen

Ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen ei riitä

14.04.2021 14:25
Tilaajille
Nykyajan nuoriso ja päihteet
Kolumni Lilli Eskola

Ny­ky­ajan nuoriso ja päih­teet

14.04.2021 14:22
Tilaajille
Aina kannattaa lähteä retkelle
Kolumni Matleena Utunen

Aina kan­nat­taa lähteä ret­kel­le

14.04.2021 14:22
Tilaajille
Sanomattakin selvää, että nuoret äidit ovat odotusaikana useiden isojen ja pienten kysymysten äärellä
Tilaajille
Pääkirjoitus
Sirpa Kortet

Sanomattakin selvää, että nuoret äidit ovat odotusaikana useiden isojen ja pienten kysymysten äärellä

12.05.2021 09:23
Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia
Tilaajille
Kolumni
Heli Nurkkala

Heli Nurkkala pohtii käden ulottuvilla olevaa tasapainoteltavaa symbioosia

12.05.2021 09:26
Pyöräilijä, tunnetko liikenteessä velvoitteesi?
Lukijalta
Tilaajille
Lukijalta
Mielipide
Reijo Huhtala

Pyö­räi­li­jä, tun­net­ko lii­ken­tees­sä vel­voit­tee­si?

12.05.2021 09:31
Kuka hoitaa ja missä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan alueen hoitoa tarvitsevat tulevana kesänä?
Lukijalta Mielipide

Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan alueen hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

05.05.2021 12:21
Tilaajille
Oulaistelainen Arvo Härö kirjoittaa Kustaavasta
Lukijalta Mielipide Arvo Härö

Ou­lais­te­lai­nen Arvo Härö kir­joit­taa Kus­taa­vas­ta

21.04.2021 12:36
Tilaajille
"Hoitajapulaan löytyy ratkaisuja"
Lukijalta Mielipide Mervi Lesonen

"Hoi­ta­ja­pu­laan löytyy rat­kai­su­ja"

14.04.2021 14:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Reijo Huhtala

"Val­tio­val­lan ko­ro­na­ki­ris­tyk­ses­sä kat­se­lem­me jo riu­ku­ja, millä seinä es­tet­täi­siin kaa­tu­mas­ta päälle"

07.04.2021 12:37
Tilaajille
Sunnuntain syntymäpäiväsankari Anna Elina Isoaro: Oman intohimon toteuttaminen vaatii rohkeutta
Tilaajille

Sunnuntain syntymäpäiväsankari Anna Elina Isoaro: Oman intohimon toteuttaminen vaatii rohkeutta

10:01
Vanha Raahen alue kiinnostaa tuotantoyhtiöitä, kehittämislautakunta esittää reilua määrärahaa elokuvayhteistyölle
Tilaajille

Vanha Raahen alue kiin­nos­taa tuo­tan­toyh­tiöi­tä, ke­hit­tä­mis­lau­ta­kun­ta esittää reilua mää­rä­ra­haa elo­ku­va­yh­teis­työl­le

09:00
Triviabus ja Oulaisten Liikenne järjestävät koulukyyditykset elokuusta alkaen Haapavedellä
Tilaajille

Triviabus ja Oulaisten Liikenne järjestävät koulukyyditykset elokuusta alkaen Haapavedellä

15.05.2021 15:00
Saviselän kylälle aletaan tehdä grillilaavua leaderin myöntämällä tuella
Tilaajille

Saviselän kylälle aletaan tehdä grillilaavua leaderin myöntämällä tuella

10.05.2021 18:00
THL: Suomessa 192 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja on raportoitu neljä

THL: Suo­mes­sa 192 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja on ra­por­toi­tu neljä

15.05.2021 12:23
Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia
Tilaajille

Merijärven vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia

15.05.2021 08:01
Koiraharrastajat perustivat yhdistyksen, Pyhäjoelle rakennetaan koirapuisto
Tilaajille

Koiraharrastajat perustivat yhdistyksen, Pyhäjoelle rakennetaan koirapuisto

13.05.2021 08:00
Vapaa-aikaohjaaja Raili Esko: "Kotiseutuviikon ja Aittatorin järjestelyjä tehdään koronarajoitukset huomioiden"
Tilaajille

Vapaa-aikaohjaaja Raili Esko: "Kotiseutuviikon ja Aittatorin järjestelyjä tehdään koronarajoitukset huomioiden"

14.05.2021 15:00 1
Skanska parantaa Kantatie 86:n rakenteita Kilpuan ja Vihannin välillä
Tilaajille

Skanska parantaa Kantatie 86:n rakenteita Kilpuan ja Vihannin välillä

12.05.2021 10:44
Oulaisten Pohjolankadun varrelta kaadetut pihlajat harmittavat ja surettavat, Mustonen vastaa: "Kenenkään kiusaksi pihlajia ei kaadettu"
Tilaajille

Oulaisten Pohjolankadun varrelta kaadetut pihlajat harmittavat ja surettavat, Mustonen vastaa: "Kenenkään kiusaksi pihlajia ei kaadettu"

12.05.2021 16:10
THL: Suomessa 154 uutta koronavirustartuntaa, Pohjois-Pohjanmaan neljä tartuntaa kirjattiin Ouluun, Haapajärvelle ja Kalajoelle

THL: Suo­mes­sa 154 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Poh­jois-Poh­jan­maan neljä tar­tun­taa kir­jat­tiin Ouluun, Haa­pa­jär­vel­le ja Ka­la­joel­le

14.05.2021 11:46
Raahen satamassa valmistaudutaan projektikuljetusten määrän kasvuun: Riittävien varastokenttien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Kasitielle
Tilaajille

Raahen sa­ta­mas­sa val­mis­tau­du­taan pro­jek­ti­kul­je­tus­ten määrän kas­vuun: Riit­tä­vien va­ras­to­kent­tien lisäksi tärkeää on myös sujuva kulku Ka­si­tiel­le

14.05.2021 08:13
Lastenkin ääni kuuluu mediaan: "Kouluilta on tullut koronavuoden aikana jonkin verran enemmän kyselyjä lupakäytännöistä"
Tilaajille

Las­ten­kin ääni kuuluu me­diaan: "Kou­luil­ta on tullut ko­ro­na­vuo­den aikana jonkin verran enemmän ky­se­ly­jä lu­pa­käy­tän­nöis­tä"

13.05.2021 18:00
Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hankkeiden palkinnot Pyhännälle – palkitut hankkeet esimerkillisiä yhteistyön lisääjiä ja uusien toimintatapoja luojia
Tilaajille

Vuoden Leader- ja Nuoriso Leader -hank­kei­den pal­kin­not Py­hän­näl­le – pal­ki­tut hank­keet esi­mer­kil­li­siä yh­teis­työn li­sää­jiä ja uusien toi­min­ta­ta­po­ja luojia

13.05.2021 15:00
Tyttömetsä-esitys nähdään Haapaveden Kirnussa helatorstaina, loppukuussa nuoret esiintyvät teatterikatselmuksen ammattiraadille Kokkolassa
Tilaajille

Tyt­tö­met­sä-esi­tys nähdään Haa­pa­ve­den Kir­nus­sa he­la­tors­tai­na, lop­pu­kuus­sa nuoret esiin­ty­vät teat­te­ri­kat­sel­muk­sen am­mat­ti­raa­dil­le Kok­ko­las­sa

13.05.2021 13:00
THL: Pohjois-Pohjanmaalla seitsemän uutta koronatartuntaa – koko maan tartuntamäärä kasvoi 262:lla

THL: Poh­jois-Poh­jan­maal­la seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – koko maan tar­tun­ta­mää­rä kasvoi 262:lla

13.05.2021 11:49
Raskasta liikennettä valvottiin tehostetusti, Jokilaaksojen alueella tehtiin 12 tarkastusta
Tilaajille

Ras­kas­ta lii­ken­net­tä val­vot­tiin te­hos­te­tus­ti, Jo­ki­laak­so­jen alueel­la tehtiin 12 tar­kas­tus­ta

12.05.2021 15:00
THL: Suomessa on todettu 280 uutta koronatartuntaa – Pohjois-Pohjanmaalla uusia tartuntoja Oulussa, Haapajärvellä ja Taivalkoskella

THL: Suo­mes­sa on todettu 280 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – Poh­jois-Poh­jan­maal­la uusia tar­tun­to­ja Ou­lus­sa, Haa­pa­jär­vel­lä ja Tai­val­kos­kel­la

12.05.2021 12:56
Myrskyisä kuntapolitiikka kiinnostaa uusia vastuunkantajia Haapavedellä, harva keskustan valtuutettu haluaa jatkoon
Tilaajille

Myrs­kyi­sä kun­ta­po­li­tiik­ka kiin­nos­taa uusia vas­tuun­kan­ta­jia Haa­pa­ve­del­lä, harva kes­kus­tan val­tuu­tet­tu haluaa jatkoon

12.05.2021 10:00
Oulaisten kaupunki palkkaa 14 työntekijää
Tilaajille

Ou­lais­ten kau­pun­ki palkkaa 14 työn­te­ki­jää

12.05.2021 08:00
Sarjakuvat
Päivän Fingerpori
Päivän Fingerpori
Huomioithan, että koronavirustilanteen vuoksi kaikki tapahtumatiedot eivät välttämättä ole ajan tasalla.
Tapahtumajärjestäjä: päivitäthän muuttuneet tapahtumatietosi.