Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Kolumni
Tilaajille

Bud­jet­ti­rii­hes­sä ym­mär­ret­tiin, että Suomen ta­lou­des­sa on myön­tei­siä näkymiä

Viime viikolla kesken lehtihaastattelun avustajani tuli nykäisemään hihasta ja pyytämään Teams – palaveriin. Hallitus neuvotteli valtion tulo- ja menoarviosta ensi vuodelle ja ryhmänjohtajana olin yksi, joka pohti Keskustan kantaa asioihin.

Kun hallituksessa on mukana useita puolueita, on selvää, että erilaisia näkemyksiä ja painotuksia joudutaan sovittamaan yhteen. Viime viikolla niitä soviteltiin aika usein.