Edus­kun­nal­le kä­sit­te­lyyn: Leh­to­pään kevyen lii­ken­teen väy­läl­le ra­hoi­tus­esi­tys Hän­ni­sel­tä ja Mat­ti­lal­ta

-
Kuva: Simo

Raahelaiset kansanedustajat Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Katja Hänninen (vas.) jättivät määräaikaan mennessä kolme yhteistä talousarvioaloitetta.

Mattila ja Hänninen esittävät lisättäväksi valtion vuoden 2021 talousarvioon 600 000 euroa Valtatie 8 kahden ohituskaistaparin suunnitteluun Siikajoen Revonlahdelle.

Valtatie 8 kuuluu Suomen pääväyliin, jolla raskas liikenne ja henkilöliikenne kasvaa vuosittain. Vuonna 2019 keskimääräinen vuorokautinen ajoneuvomäärä oli Revonlahdelle kaavaillun ohituskaistan sijoituspaikalla 5 730 ajoneuvoa ja raskaan liikenteen osalta 542 ajoneuvoa vuorokautta kohden. Nyt liikenne on ajoittain vaarallisen ruuhkainen aiheuttaen läheltä piti tilanteita tavanomaisille sekä hälytysajoneuvoille. Nykyisten ohituskaistaparien välimatka on 23 kilometriä, mikä on liian pitkä väli turvalliselle liikenteelle.

Kansanedustajat esittävät 600 000 euron määrärahaa Maantie 8100 Ruukki-Revonlahti peruskorjaamiseen. Tie muodostaa tärkeän ja vilkkaasti liikennöidyn yhteyden Ruukista Revonlahden taajamaan. Tie on huonossa kunnossa heikentäen kevyen liikenteen turvallisuutta ja talvikunnossapitoa.


Edustajat pitävät tärkeänä esittää 450 000 euron määrärahaa Lehtopään jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamiseksi Oulaisissa.

Lehtopään jalankulku- ja pyöräilyväylä parantaisi alueen asukkaiden liikkuvuutta ja liikenneturvallisuutta, lisäisi liikkumista jalan ja polkupyörällä sekä ehkäisisi liikenneonnettomuuksia.


Eduskunta käsittelee talousarvioaloitteita joulukuussa vuoden 2021 talousarviosta päätettäessä.