Vaalikone auttaa valinnassa: Vertaa nä­ke­myk­siä­si eh­dok­kai­den aja­tuk­siin

Ota käyttöön: Näin hel­pos­ti lataat Py­hä­jo­ki­seu­dun so­vel­luk­sen kän­nyk­kää­si

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

ELY-kes­kuk­sel­ta mit­ta­vat tu­ki­ra­hat Poh­jois-Poh­jan­maan ke­hit­tä­mis­hank­kei­siin

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt tämän vuoden tammi-kesäkuussa yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa EU:n ja valtion hanketukea eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Myönteisen rahoituspäätöksen sai 35 hanketta, jotka rahoitettiin Kestävää kasvua ja työtä 2014 -2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.

Pyhäjokialueella rahoitusta myönnettiin useisiin kuntiin.

ESR-rahoitusta rahoitusta suunnattiin merkittävästi myös heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllisyyteen, työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseen sekä osallisuuden edistämiseen eri puolille Pohjois-Pohjanmaata. Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille luodaan uusia sosiaalisen kuntoutumisen polkuja ja vahvistetaan heidän osallisuuttaan omassa elämässä. Nuorille tarjotaan myös työelämätaitoja edistävää toimintaa. Työ- ja toimintakyvyn parantamiseen sekä osallisuuden edistämiseen liittyviä hankkeita rahoitettiin esimerkiksi Kärsämäelle Ankkuri -yksinäisyydestä yhteisöllisyyteen -hankkeelle.

Haapavedellä ELY-keskuksen rahoitus myönnettiin Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymän Virtuklubille, samoin kuin usean kunnan alueella toteutettavaan Digimuutoksen johtamiseen, Monikampus -hankkeeseen ja Virikevieraat ja kylätalkkarit + Työvoimapoliittiset toimenpiteet -hankkeeseen.

Pyhäjoen kunta sai rahoitusta Tervetuloa Pyhäjoelle! -hankkeeseen.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät saivat rahoitusta Kasvun kartta -hankkeeseen, jonka tarkoituksena on tukea pk-yritysten kasvua ja edistää työllisyyttä. Hankkeessa on keskeistä lisätä työhyvinvointia ja tuottavuutta yrityksissä. Hankkeen tuella helpotetaan myös työvoiman ja yritysten kohtaanto-ongelmia Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion tuella rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta -hanketta, jonka päätavoitteena on luoda Pohjois-Pohjanmaalle tiekartta vähähiiliseksi maakunnaksi. Tavoitteena on vastata ajanmukaisiin ilmastotavoitteisiin maakunnallisella tasolla sekä vähähiilisen, ilmastoneutraalin toiminnan kehittyminen alueella. Hankkeen toteuttajana on Pohjois-Pohjanmaan liitto yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.