Eng­lan­nin kieltä opis­ke­le­vien osuus kasvaa pe­rus­kou­lu­jen ala­luo­kil­la

-
Kuva: Tilastokeskus

Tilastokeskuksen mukaan englannin opiskelu vuosiluokilla 1–6 kasvoi vuonna 2019.

Vuosiluokkien 1–6 oppilaista englantia opiskeli 83 prosenttia. Englantia opiskelevien osuus kasvoi 9 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna vuosiluokilla 1–6. Vuosiluokkien 7–9 oppilaista lähes kaikki opiskelivat englantia.

Päivitettyjen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan kaikki oppilaat aloittavat vuoden 2020 alusta ensimmäisen vieraan kielen tai toisen kotimaisen kielen opiskelun viimeistään ensimmäisen luokan keväällä.

Ruotsia opiskeli muuna kuin äidinkielenä 18 prosenttia luokkien 1–6 ja 93 prosenttia luokkien 7–9 oppilaista.

Lähes kaikki vuosiluokkien 7–9 oppilaat opiskelivat sekä englantia että ruotsia tai suomea joko äidinkielenä, yhteisenä, vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä. Saksaa opiskeli 9 prosenttia ja ranskaa 5 prosenttia vuosiluokkien 7-9 oppilaista, pääasiassa vapaaehtoisena tai valinnaisena vieraana kielenä.

Vuosiluokilla 1–6 oli yhteensä 371 102 oppilasta, joista poikia oli 189 974 ja tyttöjä 181 128.

Vuosiluokilla 7–9 oli yhteensä 183 063 oppilasta, joista poikia oli 93 684 ja tyttöjä 89 379.