Haa­pa­ve­den kau­pun­ki antaa ohjeita asuk­kail­leen ja työn­te­ki­jöil­leen ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi

Haapaveden kaupunki on antanut maanantaina ohjeita sekä asukkailleen että työntekijöilleen koronavirustilanteen vuoksi. Pyhäjokiseutu julkaisee tiedotteet sellaisenaan tässä:

Tiedote Haapaveden kaupungin asukkaille 16.3.2020

Suomen hallitus totesi tiedotustilaisuudessaan 16.3.2020 klo 16.50 Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevanpoikkeusoloissa-koronavirustilanteen-vuoksi

Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 Haapaveden kaupungin asukkaille annettua tiedotetta.

Haapaveden kaupunki toivoo kaikille asukkaille malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (16.3.2020) Haapaveden kaupungin/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä

turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä.

Perusopetus ja lukio

- Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

- Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Toiminta koulun osalta keskitetään Mäkirinteen koululle. Tästä tulee ohjeet koteihin wilman kautta.

- Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona

- Tämä tulee voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

- Haapaveden lukio (1-2lk.) siirtyy etäopetukseen jo 17.3.2020.

- Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatuksen osalta toimintaa tullaan keskittämään Onnimannin ja Ahjolan päiväkoteihin myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Vapaa-aikapalvelut ja Jokihelmen opisto

- Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.

- Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja väen kokoontumiset

- Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

- Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

- Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

- Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

- Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

- Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muut

- Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kaupungin järjestämisen tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa.

- Kaikki asiointi kaupungintalolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse, kaupungintalo on suljettu.

Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta

Kaikki henkilöt, joilla on epäily koronavirustartunnasta tai influenssasta, tulee pysyä kotona oireiden alkamisesta vähintään viikon ajan. Jos oireet jatkuvat pidempään, tulee kotona pysyä oireiden ajan ja niiden loputtua vielä yhden oireettoman päivän ajan.

Päivystykseen tai terveydenhuollon yksiköihin tulee olla yhteydessä ainoastaan, jos vointi on sellainen, että kotihoito-ohjeilla ei pärjää. Epäily koronavirustartunnasta ei ole enää syy soittaa päivystysapuun tai terveysasemille.

80 % koronataudista on lieviä ja voidaan sairastaa kotona. Jos kuitenkin yleistila laskee, on oltava yhteydessä virka-aikana Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen päivystysnumeroon 08 452 700, päivystysaikana Oulun seudun yhteispäivystyksen neuvontanumeroon 08 315

2655 tai virka-ajan ulkopuolella Oulaskankaan yhteispäivystyksen terveysneuvontaan p. 08 315 7840.

Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

THL seuraa kansainvälistä tilannetta ja päivittää Ajankohtaista koronaviruksesta -sivua (THL)

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19

Kaikki vierailu ja ryhmätoiminnot hoitolaitoksissa keskeytetään toistaiseksi.

Mikäli sinulla on lieviäkin flunssaoireita tai jos olet ollut lähikontaktissa koronavirustartunnan saaneen henkilön kanssa vähintään 15 min, sinun ei pidä missään nimessä tulla neuvoloihin, kouluterveydenhuollon tarkastuksiin, fysioterapiaan, suun terveydenhuoltoon tai kiireettömälle ajanvaraukselle lääkäriin tai hoitajalle (ellei käynti ole ehdottoman välttämätön muun terveydentilan vuoksi). Ole yhteydessä puhelimitse.

Normaali käsihygienia on tärkeää. Monia hengitystieviruksia on liikkeellä ja kausi-influenssaa esiintyy. Suosittelemme influenssarokotteen ottamista.

Milloin voi epäillä sairastavansa koronavirus COVID-19:n aiheuttamaa infektiota?

1) henkilöllä on akuutin hengitystieinfektion oireita, kuten

• kuume ja/tai

• yskä ja/tai

• hengenahdistus ja/tai

• keuhkokuumeeseen viittaava löydös keuhkokuvassa.

2) ja lisäksi henkilö on

• oleskellut epidemia-alueella tai

• ollut lähikontaktissa laboratoriovarmistetun uuden koronaviruksen aiheuttaman tapauksen kanssa 14 vuorokauden sisällä ennen oireiden alkua. Oireettomia epidemia-alueella oleskelleita ei tutkita.

Valtakunnallinen neuvontapuhelin

Valtakunnallinen neuvontapuhelin palvelee numerossa 029 553 5535 arkisin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15. Puhelinneuvonnan lisäksi neuvontaa on nyt mahdollista saada myös tekstiviestillä numerossa 050 902 0163. Tekstiviestineuvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät esimerkiksi kuulovamman tai muun syyn takia voi käyttää puhelinta. Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.

Hyvä käsihygienia sekä yskimishygienia ovat ensiarvoisen tärkeitä. Katso THL:n sivuilta ohjeet käsienpesuun ja yskimiseen.

• Video: Pese kätesi ja laita stoppi tartunnoille https://www.youtube.com/watch?v=isLPN0UdeDM&feature=emb_title

• Video: Yski oikein ja laita stoppi tartunnoille https://www.youtube.com/watch?v=De5Fz2lkv30&feature=emb_title

Lue lisää käsihygieniasta ja yskimisestä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-jarokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-jayskiminen

Lisätietoja koronaviruksesta COVID-19

Tietoa koronaviruksesta: Koronavirus COVID-19 (THL):

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

Usein kysyttyä koronaviruksesta COVID-19 (THL):

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19

PPSHP:n ohje: Miten toimit, jos epäilet koronavirus-infektiota (PPSHP)

https://www.ppshp.fi/Potilaille-ja-laheisille/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Ulkoministeriön sivulta voi tarkistaa uusimmat matkustustiedotteet (UM)

https://um.fi/uusimmat-matkustustiedotteet

THL:n ohjeita epidemia-alueella matkustaville (THL)

Tiedote Haapaveden kaupungin henkilöstölle 16.3.2020

Suomen valtioneuvosto on antanut ma 16.3.2020 ohjeistuksen ja linjaukset Suomen kunnissa noudatettavaksi.

Tämä tiedote täydentää 13.3.2020 Haapaveden kaupungin henkilöstölle asukkaille annettua tiedotetta. Huom. muista tutustua myös Haapaveden kaupungin asukkaille 16.3.2020 annettuun tiedotteeseen.

Haapaveden kaupunki toivoo koko henkilöstölle malttia ja rauhallisuutta. Tämänhetkisen tiedon mukaan (16.3.2020) Haapaveden kaupungin/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella ei ole todettuja koronavirusinfektioita. Seuraamme tilanteen kehittymistä tarkasti. Vältä

turhaa liikkumista, huolehdi käsihygieniasta sekä itsesi ja lähimmäisesi terveydestä. Tämä vallitseva tilanne vaatii meiltä kaikilta joustavuutta, venymistä ja vastuullisuutta. Hyvällä asenteella ja sujuvalla yhteistyöllä selviämme tästäkin.

Kaupungin puolesta kaikki asiaan liittyvät lausunnot antaa vs. kaupunginjohtaja Marjukka Manninen ja lääketieteelliset lausunnot johtava ylilääkäri Anne Niemelä.

Perusopetus ja lukio

- Koulujen tilat suljetaan 18.3.2020 alkaen 13.4.2020 saakka ja lähiopetus niissä keskeytetään. Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Kouluissa tehdään tarvittavat päätökset oppilaskohtaisista erityisjärjestelyistä.

- Poikkeuksena kouluissa järjestetään kuitenkin esiopetus sekä perusopetuksen 1 - 3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Toiminta koulun osalta keskitetään Mäkirinteen koululle. Tästä tulee ohjeet koteihin wilman kautta.

- Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus. Järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona

- Tämä tulee voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

- Haapaveden lukio (1-2lk.) siirtyy etäopetukseen jo 17.3.2020.

- Ylioppilaskirjoitukset toteutetaan tiivistetyssä aikataulussa ilmoitetun mukaisesti.

Varhaiskasvatus

- Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Varhaiskasvatuksen osalta toimintaa tullaan keskittämään Onnimannin ja Ahjolan päiväkoteihin myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.

- Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.

Vapaa-aikapalvelut ja Jokihelmen opisto

- Museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot ja kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan 17.3.2020 alkaen 13.4. saakka.

- Yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen suositellaan toimivan samoin.

Vierailut ja väen kokoontumiset

- Rajoitetaan julkiset kokoontumiset kymmeneen henkilöön ja suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla.

- Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.

- Kielletään ulkopuolisten vierailut hoitolaitoksissa, terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa pois lukien tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla.

- Toimintaohjeena, yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan (karanteenia vastaavat olosuhteet), poislukien kansanedustajat, valtiojohto ja kunnalliset luottamushenkilöt.

Työn tekeminen

- Julkisen sektorin työnantajat määräävät ne julkisen sektorin työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

- Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

- Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.

Ulkomailta palaaminen

- Ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

- Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Muut

- Kaikki aikaisemmin annetut ohjeet väenkokoontumisten välttämisestä sekä kaupungin järjestämisen tapahtumien perumisesta ovat edelleen voimassa.

- Kaikki asiointi kaupungintalolle hoidetaan pääsääntöisesti etänä ja/tai puhelimitse, kaupungintalo on suljettu.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti:

Voi tulla töihin täysin normaalisti jos:

- olet täysin terve

- olet ollut tekemisissä koronavirukselle altistuneen kanssa, jota ei ole todettu positiiviseksi

- vaikka sinulla/lähipiirissäsi on joku, jolla on immunosupprimoiva lääkitys/sairaus tai joku muu perussairaus

Lievien hengitystieoireiden ilmaantuessa voit tulla töihin suu-nenäsuojusta käyttäen jos:

- et ole matkaillut ulkomailla viimeisen 14 vuorokauden aikana

- et ole altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle

- suu-nenäsuojusta käytetään, koska kaikki hengitystieinfektiot tarttuvat

Jos olet matkustanut ulkomailla viimeisen 14 päivän aikana tai olet altistunut tiedossa olevalle positiiviselle koronapotilaalle:

- jää kotiin

- käy antamassa koronanäyte

Linjaus muuttuu lähipäivinä alueemme epidemologisen tilanteen mukaan.