Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alueen so­te-jär­jes­tä­mis­suun­ni­tel­man luonnos julki, Ou­lai­sis­ta vä­he­ni­si yli 20 sai­raa­la­paik­kaa –Katso esi­te­tyt muu­tok­set ja ota kantaa

Asukkailla on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia. Lähivuosien suurin haaste Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on palvelutarpeen kasvu ja hoitohenkilöstön saatavuus talouden tiukkojen raamien puristuksessa.

Ikäihmisten kotona asumista halutaan pidentää lisäämällä kotiin annettavia tukipalveluja.
Ikäihmisten kotona asumista halutaan pidentää lisäämällä kotiin annettavia tukipalveluja.
Kuva: Iiro Kerkelä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa aiotaan Oulussa lisätä lähivuosina yhteisöllistä asumista. Ouluun yhteisöllisen asumisen paikkoja lisätään 70.

Vastaavasti tehostetusta palveluasumisesta vähennetään Oulussa 30–40 paikkaa, laitospaikoista 22 ja sairaalapaikoista 128.