Karkauspäivä : Aaro Tör­mi­kos­ki on kar­kaus­päi­vän päi­vän­san­ka­ri: "On sitä monet ih­me­tel­leet ja nau­ra­neet­kin, että miten oot syn­ty­nyt kar­kaus­päi­vä­nä"

Maskeerattu mies: Jorma Rantala kertoo ami­raa­li Thitzin tarinan

Mainos: Tutustu Pyhäjokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Il­mas­ton­muu­tos­ta pi­de­tään va­ka­va­na uhkana – Moni pelkää tu­le­vai­suut­ta sen vuoksi

Suomalaisista 76 prosenttia pitää ilmastonmuutosta vakavana uhkana. Yli kaksi kolmasosaa suomalaisista on muuttanut kulutus- tai käyttäytymistottumuksiaan ilmastonmuutoksen vuoksi.

Asiat selviävät selviävät energiayhtiö Loisteen teettämästä ja Taloustutkimuksen toteuttamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin muun muassa suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen. Tammikuussa toteutettuun tutkimukseen vastasi 1 048 täysi-ikäistä suomalaista, ja sen tulokset vastaavat koko väestöä.

Kulutustottumusten lisäksi ilmastoasiat vaikuttavat suomalaisten äänestyskäyttäytymiseen. 51 prosenttia sanoo ehdokkaan ilmastonäkemysten vaikuttavan äänestyspäätökseen vaaleissa ja 40 prosenttia aikoo äänestää tulevissa eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 43 prosenttia pitää puolestaan Suomen nykyistä ilmastopolitiikkaa liian kunnianhimottomana.

Punaisen lihan syöntiä on vähentänyt 41 prosenttia suomalaisista, oman auton käyttöä puolestaan on vähentänyt 32 prosenttia, ja lentomatkustusts 25 prosenttia suomalaisista. 16 prosenttia suomalaisista on jättänyt lapset hankkimatta ja 1 prosentti on hankkinut sähköauton torjuakseen ilmastonmuutosta.

Eniten vastuuta ilmastonmuutoksen torjunnasta suomalaiset sälyttävät suurille valtioille (74 prosenttia), mutta jo toisena itselleen eli tavallisille ihmisille (72 prosenttia). Seuraavaksi suurimmat odotukset kohdistuvat EU:hun (67 prosenttia), yrityksiin (65 prosenttia) sekä eduskuntaan ja energiayhtiöihin (61 prosenttia).

Ihmisten intoa toimia selittää heidän kokemansa huoli ilmastonmuutoksesta. Todellisena ja vakavana uhkana sitä pitää 76 prosenttia ja vain 9 prosenttia on asiasta eri mieltä.

– Tutkimuksesta huomaa sen, että suomalaiset ottavat ilmastonmuutoksen vakavasti ja ovat valmiita muuttamaan käyttäytymistään sen vuoksi. Yhteiskuntarakenteiden on kuitenkin muututtava ja poliittisten päättäjien otettava asia vakavasti, jotta kansalaisten toimista saataisiin todellista ilmastohyötyä, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen sanoo.

Suoranaista ilmastoahdistusta potee 17 prosenttia suomalaisista. Tässä joukossa korostuvat naiset, 18–34-vuotiaat, suurissa kaupungeissa asuvat, opiskelijat sekä yrittäjät ja johtavassa asemassa olevat. Viimeaikaiset uutiset ilmastonmuutoksesta ovat ahdistaneet 29 prosenttia suomalaisista ja 32 prosenttia pelkää tulevaisuutta ilmastonmuutoksen takia.

– Vaikka ilmastonmuutos jopa ahdistaa ihmisiä, on hienoa nähdä, kuinka suomalaiset ovat omassa arjessaan ja valinnoissaan puuttuneet päättäväisesti sen luomaan uhkaan. On selvää, että yritysten pitää yhtä lailla tarttua tähän haasteeseen ja auttaa asiakkaitaan ympäristöystävällisissä valinnoissa. Esimerkiksi yli puolet suomalaisista ajattelee, että heidän energiavalinnoillaan on merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, energiayhtiö Loisteen liiketoimintajohtaja Ulla Leppä toteaa.