Iloa ja itsensä ylit­tä­mis­tä lasten arkeen – paluu har­ras­tus­ten pariin oli odo­tet­tu

Lasten maailma mullistui koronan myötä, kun tuttu arki muuttui, ja monen lapsen arkea rikastuttanut harrastustoiminta loppui. Liikunnalliset harrastukset vaikuttavat moniin osa-alueisiin lasten elämässä. Syksyn myötä on koettu jälleennäkemisen riemua, kun harrastustoiminta on taas käynnistynyt.

Kodin sekä päiväkodin tai koulun lisäksi monelle lapselle tärkeäksi ympäristöksi on muodostunut harrastustoiminta. Harrastuksissa lapsi pääsee toteuttamaan ja haastamaan itseään tavoilla, joita ei välttämättä arjessa muuten kokisi. Harrastustoiminnan keskeytyminen koronan myötä on aiheuttanut usean lapsen kohdalla liian vähäistä tai yksipuolista liikuntaa. Asian nostaa esiin Suomen Voimisteluliitto tiedotteessaan.

– Kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuva liikunta ei täytä lapsen kokonaisliikunnan tarvetta. Kotona lapsi voi liikkua runsaastikin, mutta usein pysytään pelkästään lapsen mukavuusalueella. Kun koronan vuoksi harrastustoiminta jäi tauolle, myös monen lapsen liikunnan määrä väheni, Suomen Voimisteluliiton asiantuntija Liisa Lappalainen kertoo.

Ohjatussa liikunnassa lapsi voi haastaa itseään ja kehittyä turvallisessa ympäristössä yhdessä muiden lasten kanssa.

– Esimerkiksi voimisteluohjaajan tehtävä on tarjota monipuolisia ja sopivan tasoisia haasteita lapselle. Lisäksi ohjaaja ruokkii lapsen luovuutta ja mielikuvitusta sekä haastaa älyllisesti, Lappalainen toteaa.

Voimistelu luo vahvan motorisen pohjan lapsille. Voimisteluseurojen tunneilla opitaan taitoja, jotka ovat tiiviisti yhteydessä lapsen motoriseen kehittymiseen: tasapainotaidot, erilaiset liikkumistaidot kääntymiset, pyörähtämiset, ponnistamiset sekä esimerkiksi heittäminen ja kiinniottaminen kaksin käsin.

Ihminen kasvattaa liikevarastoaan syntymästään lähtien. Mitä laajempi liikevarasto on, sitä helpommin ja nopeammin ihminen oppii uusia taitoja ja liikkeitä. Siksi monipuoliset perustaidot antavat hyvän pohjan liikunnan harrastamiseen.

Seuratoiminta ja ohjatut harrastukset ovat lapsille liikunnan ilon lisäksi merkittäviä sosiaalisen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden luojia. Samalla myös keskittymiskyky ja pitkäjänteisyys kehittyvät. Positiivinen ilmapiiri luo turvalliset puitteet niin itsensä ylittämiselle kuin epäonnistumisellekin. Riemunkiljahdukset, ilon pirskahdukset ja välillä myös harmitukset kuuluvat liikuntaan.

– Harrastukset kehittävät lapsen tunnetaitoja, ja tärkeässä roolissa on vuorovaikutus ohjaajan kanssa. Samaa ei voi kokea etäyhteyksin, Lappalainen huomauttaa.