Kan­na­not­to: Elä­ke­liit­to esit­tää, että elä­ke­jär­jes­töil­tä on oltava edus­ta­ja so­te-rat­kai­su­jen suun­nit­te­lus­sa

MIELIPIDE

Eläkeliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri esittää kannanottonaan, että eläkejärjestöillä tulee olla vahva edustus tulevassa soteratkaisun suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Kuntien tarjoamaa perusterveydenhuoltoa täydentää ammattilaisten rinnalla ikäihmisten kokemus, asiantuntemus ja vapaaehtoistyö. Vanhusneuvostojen asiantuntemusta on käytettävä kunnallisen tason lisäksi myös maakunnallisella tasolla päätettäessä ikäihmisten sosiaalisista, terveydellisistä ja fyysisistä toimintaympäristöistä.

Pohjois-Pohjanmaan piiri edellyttää kunnilta edellä mainittujen seikkojen tunnustamista ja odottaa kuntien tukevan eläkeläisjärjestöjä taloudellisesti avustuksin ja maksuttomin toimintaympäristöin.

Eläkeliitto perustettiin 50 vuotta sitten ajamaan eläkeläisten taloudellisen aseman parantamista sekä vahvistamaan eläkeläisten itsetuntoa ja ihmisarvoa.

Suomen 100000 takuueläkeläistä ja 200000 köyhyysrajalla elävää eläkeläistä tarvitsevat edelleen yhteistä edunvalvontaelintä EETU, jossa on jäsenenä kuusi valtakunnallista eläkejärjestöä