Kurkistus toimitukseen: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kan­san­edus­ta­ja Olli Immonen (ps):So­te-uu­dis­tus myrkkyä syr­jä­seu­tu­jen lä­hi­pal­ve­luil­le

Hallitus runnoo väkisin läpi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, vaikka useat asiantuntijat ovat esittäneet huolensa uudistuksen ongelmista. On ilmeistä, että nykytilanne ei tule muuttumaan paremmaksi tällä sote-mallilla. Mallin suurin ongelma on, että se keskittää valtaa suuriin kaupunkeihin, lisää byrokratiaa ja kustannuksia sekä uhkaa lähipalveluja.

Sote-palvelut ovat yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Toimivien sote-palveluiden merkitys korostuu etenkin syrjäseuduilla sairauden ja vanhuuden hetkillä, kun ihmisen on vaikea huolehtia itsestään.