Ke­me­ra-tu­kea Poh­jois-Poh­jan­maal­le yli 9 mil­joo­naa euroa

Suomen metsäkeskus maksoi vuonna 2019 Pohjois-Pohjanmaan metsänomistajille 9,38 miljoonaa euroa puuntuotantoon suunnattua kestävän metsätalouden rahoitustukea.Tukea maksettiin 0,32 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Valtion talousarviossa Kemera-tukea oli osoitettu koko maahan yhteensä 55,9 miljoonaa euroa. Puuntuotannon tukea jäi käyttämättä 6,5 miljoonaa euroa.

Pääosa Kemera-tuesta käytettiin koko maassa nuoren metsän hoitoon. Myös Pohjois-Pohjanmaalla nuoren metsän hoito on varojen käytöltään suurin tuettavista työlajeista, yhteensä noin 5,4 miljoonaa euroa. Nuoren metsän hoitoa toteutettiin yhteensä 19 200 hehtaaria.

Taimikon varhaishoito on tarpeellinen lähes jokaisessa taimikossa noin viiden vuoden kuluttua taimikon perustamisesta. Kemera-tuella taimikon varhaishoitoa on viime vuosina tehty koko maassa reilu kolmasosa tarpeeseen nähden.

– Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin viime vuonna vuotuisesta tarpeesta noin 40 prosenttia. Parannettavaa siis on, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Tommi Lohi Suomen metsäkeskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaalla suometsän hoitoon varjoja käytettiin kaikkiaan 1,75 miljoonaa euroa, lisäystä vuoteen 2018 oli 0,1 miljoonaa euroa. Metsätien perusparannusten määrä on selvässä nousussa ja varoja käytettiin 1,75 miljoonaa euroa, se on noin 0,7 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Myös uusien metsäteiden rakentamiseen käytetyt varat ja työmäärät nousivat vuodesta 2018, varojen käyttö oli kuitenkin vähäistä, kaikkiaan noin 0,3 miljoonaa euroa.

Puuntuotannon tuen lisäksi Kemera-tukea käytettiin Pohjois-Pohjanmaalla luonnonhoitohankkeisiin ja ympäristötukeen 743 000 euroa, mikä on noin 50 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Kemera-tukea saa vuosittain noin 45 000 metsänomistajaa. Metsänomistajat ja heidän valtuuttamansa metsäalan toimijat voivat hakea Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon helpoiten Metsään.fi-palvelussa.

– Kemera-tukea on tänäkin vuonna hyvin tarjolla ja metsätyöt odottavat tekijäänsä, Lohi sanoo.