Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pu­heen­joh­ta­jis­ton kan­na­not­to: Sopiva työura su­ku­puo­les­ta riip­pu­mat­ta

MIELIPIDE Suomessa työmarkkinat ovat poikkeuksellisen sukupuolittuneet.

Valtioneuvoston selvityksen mukaan toisen asteen koulutusaloista tekniikan, liikenteen ja luonnontieteen alat ovat vahvasti miesvaltaisia, kun taas sote-, liikunta-, humanistinen, kasvatus- sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousala ovat vahvasti naisvaltaisia.

Karkeasti ottaen naiset hakeutuvat töihin hoiva- ja palvelualoille ja miehet suosivat teknisiä aloja. Samaan aikaan entistä suurempi osa nuorista naisista siirtyy opintojen pariin etelän suuriin kaupunkeihin ja miehet jäävät kotiseuduilleen. Tästä aiheutuu kohtaanto-ongelma koulutetun työvoiman ja avoimien työpaikkojen välille.

Pohjois-Pohjanmaalla hoiva- ja ICT-ala tarvitsevat lähitulevaisuudessa suuren määrän lisää työntekijöitä. Aiempien arvioiden mukaan tulevina vuosina ICT-alan yritykset rekrytoivat vuosittain Oulun seudulla noin 1 000 uutta työntekijää. Seuraavan 10 vuoden aikana erilaisten hoivapalveluiden tarve tulee kasvamaan väestön ikääntyessä. Esimerkiksi Oulun kaupungissa yli 75-vuotiaiden kaupunkilaisten määrä nousee 79 prosenttia, mikä tarkoittaa yli 10 000 henkilöä.

Hyvä ja laadukas hoiva sekä ICT-alan monipuoliset innovaatiot ja kasvu turvataan siten, että tehtäviin saadaan erilaisilla taustoilla olevia aloista kiinnostuneita ja osaavia tekijöitä. Kenenkään ei tule valita alaa sukupuolensa perusteella. Työvoimatarpeen tyydyttämisen osaratkaisu on, että miehet löytävät paremmin hoiva-alan ja naiset kokevat ICT-alan työtehtävät houkutteleviksi. Muuttuakseen työelämä tarvitsee pitkäjänteistä työtä.

Pohjois-Pohjanmaan Keskusta esittää, että sukupuolittuneisiin työmarkkinoihin puututaan seuraavasti:

- Lukutaidon kehittämiseen saatava lisää resursseja.

- Peruskoulussa on annettava monipuolisempaa tietoa erilaisista uramahdollisuuksista sukupuolesta riippumatta.

- Opinto-ohjaukseen taattava riittävät resurssit peruskoulussa ja toisella asteella.

- Peruskoulujen työelämäjaksoja on laajennettava ja kehitettävä valtakunnallisesti.

- Yhteistyötä on rakennettava ja urapolkuja kehitettävä selvemmiksi alueen työpaikkojen ja oppilaitosten välille.

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan puheenjohtajisto

Jussi Ylitalo

Marjut Lehtonen

Liisa Lumijärvi