Ke­vät­tul­va koet­te­li Py­hä­jo­kea kes­ki­mää­räis­tä nä­tim­min, poh­joi­sem­pa­na edel­leen mah­dol­li­suus en­nä­tys­tul­vaan

Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus on yhdessä Tulvakeskuksen kanssa päivittänyt alueen tulvaennustetta.

– Pohjois-Pohjanmaalla jokijäät ovat enimmäkseen jo lähteneet eikä isoja jääpatoja ennusteta enää syntyvän. Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla lumet ovat jo sulaneet. Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jäi keskimääräistä selvästi pienemmäksi, Elystä todetaan.

– Iijoella on edelleen mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja tulee runsaasti vesisateita. Tulvahuippu ajoittunee Iijoella kesäkuun alun tienoille. Kuivajoen vesistöalueella Oijärvellä tulvahuippu on tulevana viikonloppuna käsillä. Kuusamon seudulle ennakoidaan mittaushistorian suurinta tulvaa, jonka odotetaan olevan huipussaan kesäkuun puolivälissä.

Oulun pohjoispuolisilla vesistöalueilla on ajankohtaan nähden huomattavasti keskimääräistä enemmän lunta. Suuren lumimäärän vuoksi tulva Iijoella tulee olemaan todennäköisesti keskimääräistä suurempi. Tulvahuippu ajoittuu kesäkuun alkuun. I

– ijoella on edelleen mahdollisuus ennätystulvaan, mikäli sää lämpenee nopeasti ja/tai tulee runsaita vesisateita. Tulvavaara koskee myös Iijoen sivujokia ja muita vesistöjä.

Jokikohtaiset ennusteet:

*Siuruanjoella ja Livojoella tulvasta on tulossa kaksihuippuinen. Näiden jokien virtaamat ovat tällä hetkellä laskussa, mutta uutta nousua odotetaan touko–kesäkuun vaihteessa.

*Kuivajoen vesistöalueella sijaitsevalla Oijärvellä tulvahuippu saavutetaan viikon puolivälissä, jonka jälkeen vesipinta alkaa laskea.

*Kiiminkijoella tulvahuippu on jo ohitettu, joskin virtaama voi vielä ennusteen mukaan nousta uudelleen kesäkuun alussa Iijoen vesistöalueelta Kiiminkijokeen tulevien tulvavesien vuoksi.

*Kuusamon seudulla tulvahuipun ennustetaan osuvan kesäkuun puoliväliin. Tulvahuipusta tulee paikoin ennusteiden mukaan mittaushistorian suurin.

*Pohjois-Pohjanmaalla jokijäät ovat enimmäkseen jo lähteneet eikä isoja jääpatoja ennusteta enää syntyvän.

*Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla lumet ovat jo sulaneet. Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella kevättulva jäi keskimääräistä selvästi pienemmäksi.

*Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaakin tulvariskialueilla varautumaan tavanomaista suurempiin tulviin mm. varautumalla omatoimiseen kiinteistöjen suojaamiseen ja poistamalla tulvavaara-alueilta irtotavarat.

*Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut yhteistyössä kuntien ja mm. pelastusviranomaisen kanssa poikkeuksellisiin kevättulviin.