Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Kil­pi­vaa­ra ynnää: Puu­kaup­po­ja tehty ku­lu­neen vuoden aikana edel­lis­vuot­ta useim­min

Pohjois-Suomen puukauppa on syksyllä ottanut hyvän loppukirin, alkuvuoden reilu takamatka edellisiin vuosiin nähden on syksyllä kutistunut noin kymmeneen prosenttiin.

Pohjois-Suomen yksityismetsistä ostettiin tammi-marraskuussa 6 202 000 m3 (2019 – 7 037 000). Pohjois-Pohjanmaalla puuta myytiin 3 098 000 m3 (3 533 000). Pyhä- ja Kalajoki-laaksoissa puukauppa on käynyt paremmin lähes koko vuoden. Jouluviikon tilanteessa lei-mikoita on tehty noin 15 prosenttia viimevuotista enemmän.