Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan alueen hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

MIELIPIDE Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palvelut. Kyseisten toimintojen henkilöstöllä on vakava huoli siitä, miten tämä saadaan toteutettua tulevana kesänä. Tilanne vaikuttaa huolestuttavalta siksi, että henkilöstön lakisääteiset kesälomat lähestyvät ja ammattilaisten rekrytointi on vaikeutunut.

Kulunut vuosi on ollut sote-palveluissa ja varhaiskasvatuksessa haastava. Työkuormaa on lisännyt koronatyö, jota tehdään oman perustehtävän ohella: koronaan sairastuneiden hoitoon valmistautuminen, jäljitystyö, testaaminen, rokottamiset ja niiden järjestelyt. Huoli on hoitovelasta, kun sote-palveluihin ei hakeuduta ja tai sitä ei ole saatavilla rajoituksien takia. On jouduttu siirtämään omia lakisääteisiä työtehtäviä, jotta saadaan hoidettua koronan myötä tulleet lisätyöt. Tämä tilanne, joka edelleen jatkuu, ajaa henkilöstön yhä tiukemmalle jo ennestään resurssipulasta kärsivässä arjessaan.