Kul­je­tus­yh­tiöt luo­pui­vat su­lau­tu­mis­suun­ni­tel­mas­taan, mutta yh­teis­työ­tä jat­ke­taan

Maarakennus-, kiviaineskaupan ja logistiikan ammattilaiset Savon Kuljetus Oy, Kuljetuspolar Oy ja Keski-Suomen Kuljetus Oy neuvottelivat kevään 2020 aikana yhtiöiden sulautumisesta uuteen perustettavaan yhtiöön.

Yhtiöt päättivät luopua sulautumissuunnitelmastaan ja jatkaa tiivistä yhteistyötään, koska sulautuminen ei saanut riittävän suurta enemmistöä kevään yhtiökokouksissa.

Savon Kuljetus Oy, Kuljetuspolar Oy ja Keski-Suomen Kuljetus Oy luopuvat sulautumissuunnitelmastaan ja keskittyvät kehittämään entistä tiiviimpää yhteistyötä alan markkinoilla.

Vaikka pääosa yhtiökokouksen päättäjistä oli sulautumisen kannalla, osakemäärät ratkaisivat ja sulautumissuunnitelmasta päätettiin luopua. Kuljetuspolar Oy:n osakkeenomistajien äänistä jäi puuttumaan hieman tarvittavasta 2/3:n enemmistöstä, minkä johdosta Savon Kuljetus Oy:n hallitus otti pois sulautumisehdotuksensa pidetyn yhtiökokouksen käsittelystä.

– Sulautumisneuvotteluista jäi hyvin positiivinen vire ja tämä oli erittäin hyvä oppimiskokemus meille kaikille. Kasvun hakeminen on yhteinen tavoitteemme ja tiivis yhteistyömme yhtiöiden välillä jatkuu sekä kehittyy edelleen, vaikka sulautumisesta päätettiinkin luopua, toteavat Savon Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kuivala, Kuljetuspolar Oy:n toimitusjohtaja Juha Kanula ja Keski-Suomen Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Kari Moisander.