Laak­so­jen Mai­to­kun­nan osuus­kun­ta­ko­kouk­ses­sa pal­kit­tu­ja, mukana useita laa­tu­mai­toa tuot­ta­via tiloja alueel­tam­me

Laaksojen Maitokunta palkitsi osuuskuntakokouksessaan tuottajia laatupalkinnoilla.

Vuoden maitotilapalkinto myönnettiin raahelaiselle Mty Marjalan tilalle.

Vuoden maitotilapalkinnolla palkitaan vuosittain maitotilayrittäjä, jonka tuotannon pitkäjänteinen kehittämistyö on ollut esimerkillistä ja tuloksekasta. Kriteereinä huomioidaan mm. maidon laatu ja koostumus sekä laatujärjestelmän hallinta, karjan keskituotos, tilan tuotannolliset ja toiminnalliset ratkaisut, johtaminen sekä esimerkillisyys.

Kultaiset Walter Ehrström -säätiön mitalit 25 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokkaisen maidon tuotannosta jaetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Helsingissä Maria ja Jani Törmälälle sekä ylivieskalaiselle Alajoen tilalle.

Walter Ehrströmin -säätiön hopeinen mitali 20 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokkaisen maidon tuotannosta jaettiin Jukka ja Markus Alasuvannolle sekä Pasi ja Petri Keskikukolle.

Walter Ehrströmin -säätiön pronssinen mitali 10 vuotta yhtäjaksoisesti jatkuneesta E-luokkaisen maidon tuotannosta jaettiin Olavi ja Jari Vilpulle.

Laaksojen Maitokunnan muut laatupalkinnot jaettiin samoin perustein kuin Walter Ehrström -säätiön mitalit. 40-vuotispalkinto myönnettiin 40 vuotta yhtäjaksoisesti E-luokkaista maitoa tuottaneelle Mty Sorreille, 30-vuotispalkinto Mauri Keckmanille, 15-vuotispalkinto Jyrki ja Sami Myllykankalle sekä Teija ja Olli Päivärinnalle ja 5-vuotispalkinnot Hannu Järvelälle, Mty Marjalalle, Jorma Pylväälle, Niina ja Seppo Salmulle sekä Marja-Leena ja Mika Ängeslevälle.

Osuuskuntakokouksessa jaettiin myös Pellervon myöntämät arvomitalit ansiokkaasta ja pitkäaikaisesti toiminnasta osuustoiminnallisen ja keskinäisen yhteistoiminnan hyväksi.

Osuustoiminnan ansiomitalin sai vuodesta 1991 hallintoneuvostossa toiminut Esko Niemi. Hopeisen Gebhard -mitalin saivat hallintoneuvoston puheenjohtaja Marko Sorvisto, hallituksen puheenjohtaja Mikko Korte, hallituksen jäsen Pekka Heikkilä ja toimitusjohtaja Ulla Roininen. Toimihenkilöille jaettava pronssinen arvomerkki myönnettiin tuottajapalveluvastaava Merja Lempolalle.