Lehto Group Oyj aloit­taa yhtiön omien osak­kei­den han­kin­nan

Lehto Group Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hankkia Yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet hankitaan Yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseksi tai muuhun varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamaan tarkoitukseen.

Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 23.3.2020 ja lopetetaan viimeistään 31.5.2020. Hankittavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 380 000 osaketta, mikä edustaa enintään noin 0,65 % Lehdon koko osakekannasta. Omien osakkeiden hankintaan käytettävä rahamäärä on enintään 500 000 euroa.

Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.

Lehdon hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen antama valtuutus hankkia enintään 5 800 000 Yhtiön osaketta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


Yhtiön osakkeiden ja niiden tuottamien äänioikeuksien kokonaismäärä on 58 309 443. Yhtiöllä ei ole omistuksessa ennestään omia osakkeita.