Li­sä­tun­ti käy­te­tään lii­kun­nal­le: Ou­lai­sis­sa kä­vel­lään sun­nun­tai­na yhdessä hen­gi­tys­yh­dis­tyk­sen tah­dis­sa

Oulaisten seudun hengitysyhdistys järjestää sunnuntaina perinteisen liikuntatuokion, joka on ajoitettu aina talviaikaan siirtymisen yhteydessä.

– Käytetään kellojensiirron tuoma ylimääräinen tunti terveysliikuntaan! Vartti haravointia, työmatka pyöräillen tai kauppareissu kävellen: pienetkin teot lasketaan. Tärkeintä on lähteminen – vähintään kerran päivässä!

Näin tapahtuman toimijat kannustavat kuntalaisia liikkeelle.

Hengitysliiton ja Apteekkariliiton Lisäaikaa liikunnalle -terveysliikuntakampanja täyttää 20 vuotta. Juhlavuoden kampanja huipentuu kellojensiirtoviikonloppuun, kun apteekit ja hengitysyhdistykset yhteistyökumppaneineen järjestävät matalan kynnyksen liikuntatempauksia ja kannustavat liikkumaan yli 20 paikkakunnalla.

– Arkiaktiivisuuden lisääminen on tärkeää hengityssairauden omahoidossa. Suomalaiselle aikuiselle suositellaan reipasta kestävyysliikuntaa vähintään 2,5 tuntia viikossa tai rasittavaa liikuntaa vähintään 1 tunti 15 minuuttia viikossa, tämän lisäksi lihasvoimaharjoittelua olisi hyvä tehdä kahdesti viikossa. Uudistuneet terveysliikuntasuositukset korostavat istumisen ja paikallaanolon vähentämistä. Liikkuminen on helpointa aloittaa ryhmässä, Oulaisten seudun hengitysyhdistyksen puheenjohtaja Aila-Marketta Lapiolahti kertoo.

Yhteiseen liikuntahetkeen lähdetään Oulaisten apteekin pihalta sunnuntaina kello 12.