Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Haa­pa­ve­den Met­säs­tys­yh­dis­tys ry – 70 vuotta met­säs­tys­har­ras­tus­ta

70- vuotta on kulunut hetkestä, kun Haapavedelle perustettiin ensimmäinen järjestäytynyt metsästysseura metsästysharrastuksen ja kenneltoiminnan edistämiseen. Metsästys on kuulunut olennaisena osana suomalaiseen kulttuuriin, olemmehan saapuneet tänne runsaiden riistakantojen vuoksi.

Metsästysseuran perustajien näkemykset ovat olleet tuolloin aikaansa edellä, ja ovatko kenties arvanneetkaan, millaiseksi toiminta kehittyy vuosien saatossa. Pioneerityö, jonka nuo edelläkävijät tekivät, ansaitsee myös vankkumatonta kunnioitusta meiltä nuoremmilta metsästyksen harrastajilta.

Haapaveden Metsästysyhdistys on ollut jo alkuajoiltaan saakka runsaslukuinen jäsenistöltään. Seuran jäsenmäärä on pysynyt viime vuosiin saakka varsin vakaana. Hyvät ja toimivat suhteet maanomistajiin ja heidän etujärjestöihin on tärkeä osa seuran toimintaa, ja erityisesti sen merkitys korostuu tänä päivänä ja myös tulevaisuudessa.

Jäsenistön ikääntyminen ja erityisesti nuorten metsästäjien osuuden väheneminen on tällä hetkellä yksi toimintaa tulevaisuudessa vaikeuttava tekijä. Myös lainsäädännön kautta on tullut tiukennuksia nuorten harrastuksen aloittamiseen. Metsästysseuran toimintaa joudutaan varmasti suunnittelemaan ja kehittämään uusien jäsenten ja heidän tarpeidensa suuntaan. Tässä on todellinen haaste tuleville vuosille.

Haapaveden Metsästysyhdistys järjestää marraskuun aikaan perinteisten hirvipeijaisten yhteydessä 70-vuotisjuhlan. Juhlassa jaetaan seuran toiminnassa ansioituneille jäsenille muistamiset. Juhlassa on eri yhdistysten edustajien puheenvuoroja, sekä ohjelmaesityksiä. Lopuksi järjestetään perinteinen hirvenlihan arvontatapahtuma.

Kirjoittaja on Haapaveden Metsästysyhdistys ry:n puheenjohtaja