Lukijalta

Mattila ja Hän­ni­nen: "Palo- ja pe­las­tus­toi­men va­ral­la­olon päät­ty­mi­nen ei saa hei­ken­tää Raahen seu­tu­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suut­ta"

Raahelaiset kansanedustajat, Hanna-Leena Mattila (kesk.) ja Katja Hänninen (vas.) antoivat julkisen kannanoton torstaina Jokilaaksojen pelastuslaitoksen varallaolokäytäntöön ja siihen valmisteilla oleviin muutoksiin liittyen.

Kannanotto:

Varallaolokäytäntö on loppumassa Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa koskien sekä pää- että sivutoimisia palolaitoksia. Raahen paloaseman esimies ryhtyy hoitamaan laajalla alueella pelastustoiminnan johtamista. Vihannin paloasema jää varallaolon ulkopuolelle, joten siellä saattaa yksiköiden lähtövalmius jäädä täysin vapaaehtoisuuden varaan.

Vaikka varallaolon lopettaminen on valtakunnallinen trendi, meitä raahelaisia kansanedustajia huolettaa, onko muutoksen myötä seutukunnan kokonaisturvallisuus heikentymässä. Maakunnan toiseksi suurimmassa kaupungissa on merkittävää ja rakenteilla olevaa teollisuutta, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita puurakennuksia ja meri, jotka onnettomuuden sattuessa vaativat laajaa ja nopeaa pelastustoiminnan valmiutta.

Turvallisuuden perusasia on varautuminen mutta onnettomuustilanteessa ratkaisee reagointinopeus, jotta tilannejohtaminen sekä pelastus- ja sammutustoimet alkavat mahdollisimman pian tapahtuneesta.

Nykyinen varallaolojärjestelmä on toiminut seutukunnassamme hyvin. Lainsäädännön on tuettava ratkaisuja, jotka mahdollistavat toimivan varallolojärjestelmän säilymisen. Pelastustoimen monipuoliset tehtävät ovat tärkeitä ja sopii kysyä, onko pelastuslaitoksessa varaa jättää koko osaamispotentiaali käyttämättä.

Kuntien kuuleminen on tulossa ja toivottavasti kuntajohtajat ottavat silloin kantaa asiaan. Me kansanedustajat jätämme ensi viikolla vastuuministerille kirjallisen kysymyksen, jossa haluamme kuulla valtakunnallisia kokemuksia varallaolon päättymisen vaikutuksista seutukuntien asukkaiden ja yritysten kokonaisturvallisuuteen.