Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa maas­to­sel­vi­tyk­set tou­ko­kuus­sa Poh­jan­maal­la

Metsähallitus Metsätalous Oy täydentää valtion maiden alue-ekologista verkostoa koko maassa. Alue-ekologisen tarkastelun periaatteita noudattava päivitys käynnistyy toukokuussa Pohjanmaa- Kainuun alueella.

-
Kuva: Arkisto / Vesa Joensuu

Valtion maiden alue-ekologisen verkoston ytimiä ovat luonnonsuojelualueet ja monikäyttömetsien luontokohteet. Luontokohteiden lisäksi verkosto koostuu lajiesiintymistä, ekologisista yhteyksistä, riistan elinympäristöistä sekä kulttuuri- virkistys ja maisemakohteista. Metsätalous on näillä alueilla rajoitettua tai alueet ovat metsätalouskäytön ulkopuolella.