Met­sä­pui­den sie­men­ke­räys alkaa lo­ka­kuus­sa, sie­men­ten var­muus­va­ras­to ajan tasalle

Metsähallitus aloittaa Pohjois-Suomessa lokakuun alussa metsäpuiden siemenkeräyksen.

Keräyksen tarkoituksena ei ole turvata vain Metsähallituksen omia metsäpuiden siementarpeita, vaan kartuttaa varmuusvarastoa.

Varmuusvarastotehtävä on laissa kirjattu Metsähallituksen julkiseksi hallintotehtäväksi. Varmuusvarastossa siemenet ovat tasapuolisesti kaikkien saatavissa, kaikki metsätalouden toimijat voivat hankkia varastosta tarvitsemansa siemenet.

Siemenvarastoa pyritään täydentämään aina kun siihen on edellytykset. Edellisestä suuremmasta keräyksestä on kuitenkin jo lähes 20 vuotta aikaa.

Metsähallitus voi myöntää keruulupia myös muille keräyksen järjestäjille, jos kyseisen alueen varmuusvarasto on riittävä tai tulee keräyksen yhteydessä varmistettua. Luvan myöntää Metsähallitus Metsätalous Oy.

– Pohjois-Suomen hyvän siemensadon innoittamana monet tahot haluavat varmistaa omat siemenvarastonsa ja ovat pyytäneet lupaa kerätä käpyjä valtion mailta omiin tarpeisiinsa. Tällöin kävyt eivät kuitenkaan päätyisi varmuusvarastoon, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.