Toimitus jalkautui: Kahen Ka­ha­vit: Tsek­ka­sim­me re­mon­toi­dun kier­to­liit­ty­män ja poh­dim­me, mikä sai Anun ja Villen muut­ta­maan ta­kai­sin ko­ti­seu­dul­le

Seuranta: Ou­lais­ten kau­pun­gin yli­las­ku­tuk­sen tut­kin­ta etenee: Yrit­tä­jän omai­suu­den ta­ka­va­rik­ko­ai­ka jatkuu tam­mi­kuul­le

Mainos: Tilaa tästä ja tutustu omaan pai­kal­lis­me­diaa­si tu­tus­tu­mis­hin­taan: Digi 6 kk 29,90 €

Palaverihuoneesta: Kahen Ka­ha­vit: Mondo ja kan­na­bis pu­hut­ta­vat Py­hä­jo­ki­seu­dun toi­mi­tuk­ses­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Metsien poikki! – Avoin kirje Haa­pa­ve­den Ky­tö­ky­län maan­omis­ta­jil­le

Haapavesi

”Piipsannevan tuulipuiston sähkönsiirtolinja on mielestäni sijoitettu väärään paikkaan. Se pirstoo Nevalanmäeltä lähtiessään parhaimmat salaojapellot. Sähkönsiirtolinja tulee ehdottomasti siirtää Korkatin suuntaan, jolloin sen matka lyhenee ja se kulkee metsien poikki. Olemme muutoin aktiivisesti olleet hyväksymässä tuulipuistohanketta Piipsannevalle ja maillemme mahdollisesti sijoitetaan useita tuulivoimaloita, mutta tämä sähkönsiirtolinja on huono sijoitukseltaan.” Tällaiset olivat terveisenne Piipsannevan tuulikaavan valmisteluvaiheessa. Maanomistajalta järjenvastaista tekstiä vailla logiikkaa.

Voimajohtoalueen lunastuksessa on kyse alueen käyttöoikeuden lunastamisesta ja kiinteistön käytön rajoituksesta. Pylväiden ja johtojen alla alueet jäävät maanomistajan omistukseen ja hallintaan.