MHY Py­hä-Ka­la: "Ai­la-myrs­kyn ai­heut­ta­mat tuhot jäivät vä­häi­sik­si met­sis­sä"

Pyhäjokilaaksoa ja Kalajokilaaksoa riepotelleen Aila-myrskyn metsätuhot näyttävät jääneen vähäisiksi.

– Suurelta osin näyttää siltä, että säikähdyksellä selvittiin, Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Kalan johtaja Maunu Kilpivaara summaa.

– Myrskyn aiheuttamat vahingot yksityismetsissä ovat toistaiseksi jääneet vähäisiksi Pyhä- ja Kalajokilaaksoissa. Vain yksittäisiä tuulenkaatoja on ollut vasta harvennetuissa metsissä ja tavanomaisia kaatuneita puustoryhmiä hakkuuaukkojen reunametsissä, hän toteaa.