Kannattaa osallistua: Ke­säi­sen va­lo­ku­va­kil­pai­lun satoa: Missä sinä luet Py­hä­jo­ki­seu­tua?

Latauksia tehty jo paljon: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Onko nyt muu­tok­sen aika? Tällä het­kel­lä ke­rä­tään kä­ti­löi­tä muu­tok­sen syn­nyt­tä­mi­seen, kir­joit­taa Matti Heik­ki­nen

Oulainen

MIELIPIDE Reilun yhdentoista kuukauden kuluttua on tulevien hyvinvointialueiden syntymäpäivä. Tällä hetkellä kerätään kätilöitä tuon jo vahvasti valmisteilla olevan muutoksen synnyttämiseen. 23.1. käytävissä aluevaaleissa valitaan päättäjät, joiden tehtävänä on jo tehdyn ja parhaillaan tekeillä olevan valmistelun perusteella päättää muun muassa tulevan hyvinvointialueen rakenteesta, strategiasta ja budjetista, mutta ennen kaikkea alueen kaikille asukkaille tarjottavista terveyspalveluista.

Työn alla olevaa sote-uudistus mielletään helposti vain vastuun siirroksi pienemmiltä järjestäjiltä, kunnilta ja kuntayhtymiltä, isommille toimijoille ns. leveämpien hartioiden kannettavaksi. Ja usein onkin kuullut sanottavan, että kyse on järjestämisvastuun ja kustannusten siirtämisestä perustettavalle hyvinvointialueelle. Tätäkin se toki on, mutta se on myös paljon muuta.