Opet­ta­jia ja las­ten­hoi­ta­ja pal­ka­taan Py­hä­joel­le, las­ten­hoi­ta­jan palk­kaa­mi­nen rat­kais­tiin ää­nes­tä­mäl­lä

Pyhäjoen kunta palkkaa useamman työntekijän. Pyhäjoen kunnanhallitus päätti, että perusopetukseen palkataan erityisluokanopettaja ja matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori sekä lukioon palkataan vieraiden kielten lehtori.

Lisäksi auki on liikunnan tuntiopettajan toimi ja lastenhoitajan toimi.

Lastenhoitajan toimen täyttäminen päätettiin äänestämällä. Kunnanhallitukselle annettu esitys oli, ettei toimea täytetä. Kunnanhallituksen varajäsen Päivi Niemelä antoi vastaesityksen että toimi täytetään.

Kunnanhallitus äänesti asiasta ja Niemelän esitys voitti äänin 5–2, jolloin toimen täyttäminen hyväksyttiin hallituksessa.