Kahden tunnin kierroksella: Katso li­ve­tun­nel­maa: Ou­lais­ten Vil­li­per­jan­tai yh­dis­tää kult­tuu­rin ja kau­pal­li­suu­den –Mistä ihmiset ta­pah­tu­mas­sa tyk­kää­vät?

Uutta ja päivittyvää tietoa: Katso Kalevan hir­vi­las­ku­ris­ta tuoreet saa­lis­mää­rät – Poh­jois-Poh­jan­maal­la hir­vi­jah­ti jatkuu, mutta vielä va­jaal­la teholla

Helppo käyttää: So­vel­lus Py­hä­jo­ki­seu­dun lu­ke­mi­seen on nyt valmis –Näin hel­pos­ti lataat sen kän­nyk­kää­si

Tilaajille

Ou­lai­nen toivoo mi­nis­te­ri Annika Saa­ri­kon edis­tä­vän sitä, että uk­rai­na­lais­ten ko­tou­tu­mis­ta paik­ka­kun­nal­le tue­taan, myös tie­huo­li tuotiin esille

Oulainen

Oulaisten kaupunki toi julki ajankohtaiset toiveensa valtiovarainministeri Annika Saarikolle maanantaina.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kai Pajalan, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjut Lehtosen ja kaupunginjohtaja Riikka Moilasen allekirjoittamassa muistiossa toivotaan kuntasopimusta otettavan laajempaan käyttöön ukrainalaisten kotouttamisessa.