Ou­lai­nen, Yli­vies­ka ja Sievi pe­rus­ti­vat alueel­li­sen ke­hi­tys­yh­dis­tyk­sen

Kolme paikkakuntaa on perustanut uuden, alueellisen kehitysyhdistyksen. Sen perustajajäseniä ovat Ylivieska, Oulainen ja Sievi, ja kehitysyhdistyksen nimi on 86/63 aluekehitys ry.

Yhdistyksen tehtävänä sääntöjensä mukaan on yhteistyössä jäsenkuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisten, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää jäsenten kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edellytyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa sekä huolehtia jäsentensä edunvalvonnasta.

Yhdistyksen jäsenmäärää on tarkoitus kasvattaa kysymällä toimialueen muita kuntia mukaan yhteistyöhön.

– Alueellinen edunvalvontatyö aluekehityksen tukemiseksi vaatii tiiviimpää kanssakäymistä ja tulemme lähestymään yhdistyksen toimialueen muita kuntia yhteistyön merkeissä, loppuvuoden aikana, yhdistys tiedottaa.