Ou­lais­ten kau­pun­gin­hal­li­tus kes­kus­te­lee tänään yt-neu­vot­te­lui­den aloit­ta­mi­ses­ta, mah­dol­li­set lo­mau­tuk­set kos­ki­si­vat koko hen­ki­lös­töä

Oulaisten kaupunginhallitus pitää maanantaina kokouksen, jossa keskustellaan mahdollisuudesta lomauttaa henkilöstöä.

Kello 17 alkavaan kokoukseen kaupunginjohtajan pohjaesityksenä on, että Oulaisten kaupunki käynnistää yt-neuvottelut.

Toimenpiteellä varaudutaan siihen, että mikäli Oulaisten kaupungin edellytykset tarjota työtä tilapäisesti vähentyvät eikä työntekijöille voida järjestää etätyötä tai muuta työtä, joudutaan viranhaltijat/työntekijät mahdollisesti lomauttamaan. Lomauttaminen kestäisi enintään 90 päivää. Neuvotteluesitys koskee koko Oulaisten kaupungin henkilökuntaa.

Taustalla on Suomen hallituksen tekemä linjaus koronaepidemiaan liittyen. Viime viikolla määrättiin koulujen, oppilaisten, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyöntilat suljettaviksi. Samalla hallitus linjasi, että kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset suljetaan.

Työsopimuslain 5 luvun 2 § mukaan työnantaja saa lomauttaa työntekijän jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Oulaisten kaupunginhallituksen esityslistassa todetaan, että yhteistoimintaneuvottelut tulisi normaaliolosuhteissa käydä ennen lomautuspäätöksen tekemistä. Hallituksen linjauksen mukaisesti toimintoja on kuitenkin täytynyt sulkea ennen kuin yhteistoimintamenettelyprosessia on ehditty edes aloittaa tai saattaa päätökseen.

Kunnallisesta yhteistoiminnasta annetun lain 15 §:n mukaan, jos kunnan viraston, laitoksen tai muun toimintayksikön toiminnan vaarantuminen tai muut erittäin painavat syyt, joita ei ole voinut ennakolta tietää, ovat yh-teistoimintamenettelyn esteenä, voidaan 4 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa sekä 7 §:ssä tarkoitetussa asiassa tehdä päätös ilman edeltävää yhteistoimintamenettelyä.

Kuntatyönantajat (KT) on ottanut kannan, että kunnallisen yhteistoimintalain 15 §:ää voidaan tässä tilanteessa soveltaa. Näin ollen lomautuksia koskevat päätökset, mikäli niihin nopeasti joudutaan, voidaan tehdä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa ilman yhteistoimintamenettelyprosessia. On kuitenkin tarpeen käsitellä asiaa yhteistoiminnassa niin pian kuin mahdollista.