Ou­lais­ten kirkon kat­to­pää­tös on tehty: Paa­nu­kat­to

Oulaisten seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että Oulaisten kirkon kattomateriaalina käytetään paanuja. Rakennustoimikunta on kuluneen vuoden aikana edistänyt paanukattohanketta.

Kirkkohallitus on myöntänyt rakennusavustusta valtionrahoituksesta Oulaisten kirkon paanukattohankkeeseen 271 623 euroa.

Rakennustoimikunta on yksimielisesti esittänyt kirkkovaltuustolle, että kirkon katon peruskorjaus toteutetaan paanukattohankkeena.

Myös kirkkoneuvosto on ollut paanukaton kannalla ja nyt kirkkovaltuusto teki asiassa lopullisen päätöksen.

Hankkeessa suunnittelija on Antti Pihkala.