Py­hä­joel­la on as­kel­mer­kit val­mii­na ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen

Parhalahden koulu
Parhalahden koulu
Kuva: Vesa Joensuu

Pyhäjoen valtuusto käsitteli keskiviikkona nopeasti lyhyen esityslistansa asiat. Käsiteltävänä olivat talouden tasapainotusohjelma vuosille 2020–2022 ja talousarvion toteutumavertailu tämän vuoden alusta kesäkuun loppuun.

Pyhäjoen kunnanhallitus on käsitellyt tasapainotusohjelmaa kesäkuussa. Pohdintaa jatkettiin viime kuussa valtuustoseminaarissa.

Valtuusto hyväksyi tasapainotusohjelman yhdellä lisäyksellä. Muutos tulee elinvoiman kehittämistä koskevaan kohtaan, jossa puhutaan maaseututoimen erillistukien lopettamisesta. Lopettamisen ulkopuolelle rajataan kunnan maksama maksullisen lomituksen tuki. Siihen varattaisiin vuosittain 4 000 euroa.

Muutosta esitti keskustan ryhmäpuheenvuoron pitänyt Päivi Niemelä.

– Erittäin kannatettava esitys, Raino Peltoniemi (kok) sanoi.

– Vasemmistollekin käy esitetty esitys, Eija Flink sanoi.

Valtuustossa korostettiin moneen kertaan, että kaikista tasapainotusohjelman kohdista tehdään päätökset erikseen myöhemmin. Kyse on talousarvioon kirjatuista sitovista määrärahoista ja toiminnoista, joiden muuttamisesta on tehtävä erilliset päätökset.

Kunnanjohtaja Matti Soronen sanoi, että nyt kyseessä on strategisen tason ohjelma.

– Keskustan ryhmä haluaa painottaa, että tässä on isoja asioita, joista tehdään erilliset päätökset, keskustan Niemelä sanoi.

Taloustilanteen jatkuessa nykyisellään voidaan edetä talousohjelman mukaan, mutta parempiinkin aikoihin halutaan varautua.

– Jos tilanne muuttuu, on vapaat kädet päättää toisin.

Tasapainotusohjelma on tehty tilanteessa, jossa kunnan tilinpäätökset vuosilta 2018 ja 2019 ovat olleet alijäämäisiä. Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kunnan vuosikate oli negatiivinen.

Kaikkien tasapainotusohjelmassa luoteltujen toimenpiteiden säästöt olisivat yhteensä 794 900–864 900 euroa. Suurimmat vaikutukset on laskettu sivistystoimen päävastuualueelle. Säästöt olisivat mahdollisesti jopa 700 000 euroa. Perusopetuksessa keskeinen tavoite on perusopetuksen rakenteellinen muuttaminen tämän vuoden talousarvion mukaisesti vuoden 2022 elokuusta alkaen. Suurimmat säästöt on laskettu tulevaksi Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lakkauttamisesta.

Soronen sanoi, että kouluratkaisu on tehty siinä vaiheessa, kun rakenteilla olevasta uudesta Saaren koulu päätettiin tehdä kaikkiaan 360 oppilaalle.

Jutun ohessa olevassa faktalaatikossa on joitain tasapainotusehdotuksia.

Tasapainotusohjelmasta käytiin hyvin lyhyt, muutaman puheenvuoron mittainen keskustelu. Asiat oli puitu hyvin jo elokuun valtuustoseminaarissa.

– Tätä on jumpattu, Peltoniemi sanoi puheenvuorossaan.

Hänestä olisi hyvä, että valtuustot joutuisivat jatkossa säännöllisesti perehtymään kunnan tulopuoleen. Tällaisia perusteellisia perehdytyksiä olisi hyvä järjestää vähintään kerran valtuustokaudessa.

Toisena asiana käsitellystä talousarvion toteutumisvertailusta ei pidetty yhtään puheenvuoroa.

Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50 prosenttia kuluvan vuoden talousarviosta.

Kesäkuun lopussa kunnan toimintatuotot olivat 1,2 miljoonaa euroa, eli 44,4 prosenttia, ja toimintakulut 11,9 miljoonaa, eli 48,8 prosenttia. Toimintakate oli 49,4 prosenttia talousarviosta.

FAKTA

Tasapainotusohjelman esitettyjä säästökohteita

Kehittämispalvelujen ja projektitoiminnan palvelujen ostamisen lopettaminen Raahen kaupungilta, vaikutukset 47 000 euroa vuodessa.

Henkilöstömäärän supistaminen hallintopalveluissa, ulkoinen säästö olisi noin 35 000 euroa.

Työterveydenhuollon palveluiden heikentäminen ei lakisääteisistä palveluista, nettosäästöt arviolta 17 500 euroa vuodessa.

Tappiollisen asuntovuokrausliiketoiminnan lopettaminen strategian mukaisesti, tarkoitus olisi päästä vähintään nollatulokseen.

Palkkatuen käytön rajoittaminen vain velvoitetyöllistettäviin, nettosäästö noin 40 000 euroa.

Katujen laatutason laskeminen kautta linjan toisi noin 20 000 euron vaikutukset vuodessa.

Suurimmat säästöt ovat odotettavissa sivistystoimen päävastuualueelta: esimerkiksi Parhalahden ja Pirttikosken koulujen lakkauttaminen vähentäisi sisäisiä vuokria 184 000 euroa, koulujen johtamisen ja kiertävien opettajien kustannuksista säästettäisiin puolestaan noin 20 000 euroa vuodessa.